Chủ Nhật ngày 28/11/2021 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Phổ biến pháp luật
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 24/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký phê duyệt Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ngày 15/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký phê duyệt Quyết định số 1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẽ giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021
Úng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra tại Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 (Đề án) đã được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký phê duyệt tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021.
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản của tỉnh

Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra tại Chương trình Khuyến nông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 (Chương trình) đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt tại Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 27/10/2021.
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế 30 triệu đồng/đơn

Đây là quy định tại Thông tư 75/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Thông tư nêu rõ về mức ngân sách nhà nước hỗ trợ trong đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới. Cụ thể, trường hợp đăng ký bảo hộ trong nước: Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/đơn; đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.
Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vắc xin và sản xuất được tối thiểu 03 loại vắc xin

Đó là một trong các mục tiêu được đề ra tại Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến năm 2030” (Chương trình) đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký phê duyệt tại Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2021/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương tình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước (Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương và nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương) và nguồn kinh phí khác (Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác).
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày 01/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Chiến lược).
Phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”

Ngày 22/9/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTG về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” (Đề án)
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Một số điểm mới trong QCVN 2:2021/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2021/BKHCN”.
Ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục; Phân công cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ngày 13/9/2021, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Kế hoạch).
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thẻ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 02/9/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Chỉ thị).
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhằm phát triển hệ thống thông tin dân số của tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp đầy đủ tình hình, dự báo dân số tin cậy phục vụ quản lý nhà nước về dân số, góp phần thực hiện việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doah nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó có quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 (Chương trình). Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

Ngày 18/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về việc thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh.
Những điểm mới trong quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Bộ KH&CN ban hành thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2021/BKHCN”. Quy chuẩn mới này có một số thay đổi so với phiên bản cũ, quy định về phương pháp thử va đập và hấp thu xung động khoa học hơn, phù hợp hơn với điều KT - XH của nước ta.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai; chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021.
Trang 1 / 6 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, ứng dụng nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.816
Hôm nay 3.427
Hôm qua 4.018
Tất cả 4.547.387
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!