Thứ Ba ngày 16/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 2065/QĐ-UBND
09/8/2022
Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các Đơn vị trực thuộc; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
2 155/KH-UBND
03/8/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030
3 1632/QĐ-UBND
22/6/2022
Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Hệ thống nuôi trồng cây dâu tây
4 1591/QĐ-UBND
17/6/2022
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Chè vằng Quảng Trị"
5 1456/QĐ-UBND
31/5/2022
Quyết định phê duyệt đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh (phần đối ứng của địa phương đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện)
6 88/KH-UBND
10/5/2022
Kế hoạchTriển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
7 76/KH-UBND
22/4/2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022
8 982/QĐ-UBND
07/4/2022
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022)
9 913/QĐ-UBND
30/3/2022
Quyết định v/v ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026
10 828/QĐ-UBND
17/3/2022
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
11 802/QĐ-UBND
16/3/2022
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị"
12 708/QĐ-UBND
04/3/2022
Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
13 701/QĐ-UBND
03/3/2022
Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030
14 32/KH-UBND
28/02/2022
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022
15 642/QĐ-UBND
28/02/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022-2027
16 475/QĐ-UBND
09/02/2022
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022
17 472/QĐ-UBND
09/02/2022
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
18 14/KH-UBND
26/01/2022
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
19 15/KH-UBND
26/01/2022
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
20 341/QĐ-UBND
24/01/2022
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Quảng Trị
21 230/QĐ-UBND
18/01/2022
Quyết định v/v phê duyệt nhiệm vụ: Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm giá trị sản phẩm hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị
22 52/QĐ-UBND
10/01/2022
Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
23 4396/QĐ-UBND
24/12/2021
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học
24 4395/QĐ-UBND
24/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
25 281/BC-UBND
24/12/2021
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
26 204/KH-UBND
24/12/2021
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022
27 4290/QĐ-UBND
17/12/2021
Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tình Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh Quảng Trị
28 196/TTr-UBND
18/11/2021
Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025
29 3664/QĐ-UBND
17/11/2021
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
30 3647/QĐ-UBND
17/11/2021
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
31 3633/QĐ-UBND
16/11/2021
Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
32 3411/QĐ-UBND
26/10/2021
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng xét Sáng kiến tỉnh Quảng Trị
33 3408/QĐ-UBND
26/10/2021
Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021
34 3156/QĐ-UBND
15/10/2021
Quyết định hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao cho dự án Ứng dụng khoa học công nghệ chiết tách các đơn chất tinh dầu bằng hệ thống thiết bị máy phân đoạn trong sản xuất mỹ phẩm
35 4553/UBND-KHCN
28/9/2021
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia
36 2532/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
37 2533/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
38 2534/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng nguyên liệu và bào chế, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ cây thìa canh
39 4314/UBND-NC
16/9/2021
V/v duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021
40 2397/QĐ-UBND
08/9/2021
Quyết định phê duyệt điều chỉnh đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 1, năm 2021)
41 4063/UBND-KHCN
06/9/2021
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia
42 2253/QĐ-UBND
25/8/2021
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
43 2252/QĐ-UBND
25/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
44 144/KH-UBND
20/8/2021
Kế hoạch xuất bản cuốn sách Địa chí Quảng Trị
45 2041/QĐ-UBND
04/8/2021
Quyết định điều chỉnh danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN
46 1827/QĐ-UBND
15/7/2021
Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí hoạt động KH&CN năm 2021
47 1620/QĐ-UBND
30/6/2021
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
48 1503/QĐ-UBND
15/6/2021
Quyết định v/v ban hành giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
49 1229/QĐ-UBND
20/5/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
50 1852/UBND-KHCN
13/5/2021
V/v đề xuất dự án Chương trình Nông thôn miền núi năm 2022
Tổng số: 153
Trang 1 / 4 |< << >> >|
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.399
Hôm nay 4.681
Hôm qua 6.948
Tất cả 6.207.591
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!