Tin tức

TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Hơn nửa thế kỷ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, những trăn trở, tâm huyết, chỉ dẫn của Người về “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” và “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” trong bản Di chúc đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
“Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân

Gần 80 năm trôi qua, nhưng bài học về phát huy sức mạnh lòng dân từ thành công “Quỹ độc lập” - “Tuần lễ VÀNG” tháng 9 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự sâu sắc đối với phát huy “thế trận lòng dân” (TTLD) thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” là một pho tư liệu lịch sử, được biên soạn một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt quá trình phát triển của dân tộc ta từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Những người kể chuyện về Bác Hồ bằng nhiều ngoại ngữ

Với tinh thần học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Bác, những thuyết minh viên của Khu Di tích Kim Liên đã nỗ lực vượt lên chính mình để có thể thực hiện mong muốn: Kể chuyện về Bác Hồ cho cả thế giới.
Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, người dân trên địa bàn huyện Đakrông triển khai thực hiện tích cực, sâu rộng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Để đạt được những kết quả đó, huyện Đakrông đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW).
Học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để đạt được những kết quả đó, Quảng Trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW). Để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/ TW, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - cả cuộc đời vì nước, vì dân

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) là dịp để chúng ta tri ân những cống hiến vĩ đại của Người đối với dân tộc và thời đại. Đồng thời, học tập, vận dụng những tư tưởng của Người với một mục đích cao cả là cả cuộc đời cống hiến, hy sinh, phấn đấu vì nước, vì dân: “Phải đem hết sức dân, tài dân, của dân làm cho dân. Trước kia sức dân, của dân làm lợi cho đế quốc, nay đem làm lợi cho dân”.
Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị, đầy ý nghĩa

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thành phố Đông Hà, trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu và rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của thành phố.
Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Hôm nay 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị.
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới

Hội Cựu chiến binh huyện Triệu Phong có hơn 4.200 hội viên với 92 chi hội. Hằng năm, 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hội viên gương mẫu đạt 98%, gia đình hội viên văn hóa đạt 97%.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, ngọn cờ tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng, dẫn lối dân tộc vượt qua chông gai, chiến thắng mọi kẻ thù. Hôm nay, khi đất nước phải chống chọi với một “kẻ thù” cũng vô cùng nguy hiểm là đại dịch Covid-19, ngọn cờ ấy tiếp tục tạo nên sức mạnh, giúp đất nước giữ vững cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín to lớn mà Đảng và nhân dân dày công gây dựng.
Ý Đảng – lòng Dân, lòng Dân – ý Đảng

Chúng ta phải nhận thức có hàm lượng khoa học và cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh rằng Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả cán bộ từ Trung ương xuống địa phương, bất kỳ cấp nào và ngành nào đều phải là người đày tớ trung thành của nhân dân. Xa quần chúng là hỏng, là thất bại.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

Với những việc làm, biện pháp cụ thể, thiết thực, việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và trở thành “kim chỉ nam” xuyên suốt trong mọi hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cam Lộ. Đây còn là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện Cam Lộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,… gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để xây dựng đạo đức trong sáng, tận tâm phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, thì việc vận dụng sáng tạo tư tưởng về “liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.
Gương mẫu học tập và làm theo Bác

Gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc, đó là nhận xét của lãnh đạo, suy nghĩ của cán bộ, chiến sĩ về Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng về đạo đức - đạo đức học, mà “bản thân Người là một tấm gương về đạo đức cách mạng”(1). Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được hình thành trong quá trình cách mạng Việt Nam và thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng của Người.
Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu bám sát Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của BTGTW về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Ra mắt sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập”

Cuốn sách khắc họa lại thời điểm lịch sử ngắn nhưng rất quan trọng trong Cách mạng Tháng Tám 1945, thời điểm Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 57 - KH/BTGTW về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạp chí Tuyên giáo giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.
Trang 1 / 5 |< << >> >|
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh