Thứ Ba ngày 16/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 36/KH-SKHCN
09/6/2020
Kế hoạch phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cây bằng công nghệ mới, công nghệ nuôi cấy mô
2 35/KH-SKHCN
09/6/2020
Kế hoạch triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
3 34/KH-SKHCN
05/6/2020
Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
4 160/QĐ-SKHCN
04/6/2020
Quyết định Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH_CN cấp tỉnh, đề tài:"Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
5 155/QĐ-SKHCN
27/5/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: "Ứng dụng công nghệ GIS, 3D và UAV xây dựng Application về Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị""
6 149/QĐ-SKHCN
19/5/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây gia vị cao cấp - Vanilla - đạt tiêu chuẩn VietGap trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa"
7 148/QĐ-SKHCN
18/5/2020
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH_CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 (lần thứ 1)
8 102/QĐ-SKHCN
17/5/2020
Quyết định về việc thành lập HĐKH đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH CN không sử dụng ngân sách nhà nước
9 144/QĐ-SKHCN
15/5/2020
Quyết định về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
10 145/QĐ-SKHCN
15/5/2020
Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị, Đặc san Khoa học và Công nghệ
11 28/KH-SKHCN
13/5/2020
Kế hoạch tập huấn chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
12 136/QĐ-SKHCN
11/5/2020
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị
13 141/QĐ-SKHCN
11/5/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2025" tỉnh Quảng Trị"
14 139/QĐ-SKHCN
11/5/2020
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc (dendrobium anosmum) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
15 138/QĐ-SKHCN
11/5/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài "Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến (Anorctochilus sp) tại vùng Bắc Hướng Hóa"
16 140/QĐ-SKHCN
11/5/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: "Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
17 48/BC-SKHCN
05/5/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
18 128/QĐ-SKHCN
27/4/2020
Quyết định về việc giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí thực hiện
19 129/QĐ-SKHCN
27/4/2020
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
20 22/KH-SKHCN
21/4/2020
Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
21 42/BC-SKHCN
15/4/2020
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
22 41/BC-SKHCN
15/4/2020
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4 năm 2020
23 78/QĐ-SKHCN
23/3/2020
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
24 26/BC-SKHCN
17/3/2020
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 3 năm 2020
25 21/BC-SKHCN
06/3/2020
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và năm 2020
26 63/QĐ-SKHCN
27/02/2020
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo thực hiện xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
27 15 /KH-SKHCN
27/02/2020
Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
28 65/QĐ-SKHCN
27/02/2020
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
29 12/KH-SKHCN
18/02/2020
Kế hoạch Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
30 37/QĐ-SKHCN
11/02/2020
Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH_CN cấp tỉnh
31 11/KH-SKHCN
06/02/2020
Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
32 10/KH-SKHCN
06/02/2020
Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế năm 2020
33 09/KH-SKHCN
06/02/2020
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
34 08/KH-SKHCN
03/02/2020
Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
35 15/QĐ-UBND
16/01/2020
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020
36 01/KH-SKHCN
02/01/2020
Kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
37 367/QĐ-SKHCN
31/12/2019
Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
38 38/KH-SKHCN
20/12/2019
Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm giai đoạn 2020-2025
39 345/QĐ-SKHCN
13/12/2019
Quyết định Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng Thông tin điện tử, Đặc san của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
40 36/KH-SKHCN
27/11/2019
Kế hoạch thực hiện đề án: "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"
41 267/QĐ-SKHCN
15/10/2019
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Đảm bảo an ninh, trật tự ở các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Trị""
42 266/QĐ-SKHCN
14/10/2019
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH_CN cấp cơ sở - Dự án:"Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản, nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
43 32/KH-SKHCN
04/10/2019
Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
44 2626/QĐ-UBND
30/9/2019
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu"
45 214/QĐ-SKHCN
25/9/2019
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020
46 31/KH-SKHCN
23/9/2019
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
47 200/QĐ-SKHCN
13/9/2019
Quyết định Về việc phân công quản lý Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị"
48 88/KL-SKHCN
09/9/2019
Kết luận thanh tra về đo lường
49 181/QĐ-SKHCN
19/8/2019
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài"Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X-Quang số hóa xóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"
50 179/QĐ-SKHCN
13/8/2019
Quyết định Thanh tra về Đo lường
Tổng số: 896
Trang 17 / 18 |< << >> >|
Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.397
Hôm nay 4.704
Hôm qua 6.948
Tất cả 6.207.614
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!