Tin tức

LÀM THEO BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC THIẾT THỰC

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đông Hà đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội một cách phù hợp, hiệu quả. Qua đó, thể hiện sự năng động, sáng tạo của các cấp hội phụ nữ trong việc triển khai thực hiện nhiều mô hình, hoạt động làm theo Bác thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.
Đề cao trách nhiệm nêu gương

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại như một cuộc vận động, hay đơn thuần là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, mà trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và thực chất, đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương. Đó là những vấn đề tiếp tục nhấn mạnh khi thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng hằng năm, cứ đến ngày 27/7, Bác đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sĩ và viếng các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang.
Tình cảm của Bác với thương binh, liệt sĩ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sỹ - những người đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân.
Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa có bài viết quan trọng về “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch Quốc hội.
Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Gio Linh. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với những cách làm hay, sáng tạo thiết thực và mang lại ý nghĩa đối với đời sống xã hội.
Đổi mới nội dung, phương pháp học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian tới đạt kết quả thiết thực, bảo đảm yêu cầu của Bộ Chính trị nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, công tác tổ chức thực hiện cần có sự điều chỉnh, đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức...
Hiệu quả từ học và làm theo Bác

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05). Xác định học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 05. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm*

Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn

Phân tích rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát triển khai học tập và thực hiện. Đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn.
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Triệu Phong

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 21 ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Huyện ủy Triệu Phong ban hành Kế hoạch số 20 ngày 17/10/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, hằng năm ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ thị.
Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 18/5, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) và 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Tháng 5 nhớ Bác: Tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’ mãi mãi soi sáng

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng công việc của Đảng và Nhà nước. Người luôn căn dặn phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân.
Tháng Năm nhớ Bác

Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc” và chính vì thế, mỗi dịp sinh nhật Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời đức tính giản dị, khiêm nhường của con người vĩ đại ấy.
Tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở thị trấn Gio Linh

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh) đã đi vào nền nếp, có chiều sâu. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân, làm khởi sắc diện mạo thị trấn Gio Linh trên hành trình phát triển.
Huyện Gio Linh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ quan trọng của địa phương

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, huyện Gio Linh đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Kinh tế của huyện Gio Linh phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 9,03%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm…
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong lãnh đạo tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW (Chỉ thị 05) ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
Triệu Phong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ huyện Triệu Phong có 38 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng với hơn 4.200 đảng viên. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đến cán bộ chủ chốt của huyện, đồng thời chỉ đạo các TCCS đảng quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.
Hải Lăng đổi mới, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng ở huyện Hải Lăng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong học tập, làm theo Bác, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực.
Trang 2 / 5 |< << >> >|
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên của Chính phủ tuyên thệ nhậm chức tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I (2/3/1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Nhân dân Pác Bó - Hà Quảng đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (20-02-1961)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn ca múa dân gian Nhật Bản sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948)
văn kiện Đảng
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh