Thứ Ba, 20/8/2019 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Bản thảo Công trình Địa chí Quảng Trị
GIỚI THIỆU BẢN THẢO CÔNG TRÌNH
“ĐỊA CHÍ QUẢNG TRỊ”
xem nội dung bản thảo Xem chi tiết nội dung Bản thảo

Địa chí Quảng Trị là công trình khoa học tổng hợp, một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh. Đây là bộ sách quý, được xem như công trình Bách khoa thư của địa phương; giúp cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật, thanh niên, thiếu niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có cái nhìn tổng quát về quá trình biến đổi của tự nhiên, sự thay đổi về địa lý, địa danh, diên cách của tỉnh và từng địa phương qua các thời kỳ lịch sử cũng như tiến trình phát triển dân cư, dân số, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội… trên địa bàn tỉnh trong lịch sử. Từ đó, thấy được quá trình phát triển, sự lao động sáng tạo, sự hy sinh cao cả và những đóng góp to lớn của các thế hệ người Quảng Trị vào sự nghiệp chung của đất nước, địa phương. Bộ sách Địa chí Quảng Trị còn là tài liệu quan trọng để giáo dục truyền thống, phục vụ công tác giảng dạy, tra cứu trong giới nghiên cứu, trong các trường phổ thông, chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh.
>> Xem tiếp

NỘI DUNG BẢN THẢO CÔNG TRÌNH “ĐỊA CHÍ QUẢNG TRỊ”
(Gồm 4 Phần. 22 Chương. 2 Phụ lục)
PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ
(Gồm 5 Chương.Từ Chương I đến Chương V)
Chương I. ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH
Chương II. ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Chương III. ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
Chương IV. KHÍ HẬU, THỦY VĂN
Chương V. TÀI NGUYÊN ĐẤT, ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
PHẦN THỨ HAI: LỊCH SỬ
(Gồm 6 Chương.Từ Chương VI đến Chương XI)
Chương VI. QUẢNG TRỊ THỜI NGUYÊN THỦY VÀ BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ
Chương VII. QUẢNG TRỊ KỶ NGUYÊN ĐẠI VIỆT (Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX)
Chương VIII. QUẢNG TRỊ THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC(Từ 1885 đến 1945)
Chương IX. QUẢNG TRỊ TRONG 9 NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (Từ 1945 đến 1954)
Chương X. QUẢNG TRỊ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (Từ 1954 đến 1975)
Chương XI. QUẢNG TRỊ THỜI KỲ XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN (Từ 1975 đến 2015)
PHẦN THỨ BA: KINH TẾ
(Gồm 4 Chương.Từ Chương XII đến Chương XV)
Chương XII. NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP
Chương XIII. CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG
Chương XIV. TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG. THƯƠNG MAI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH
Chương XV. GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIẾN THÔNG
PHẦN THỨ TƯ: VĂN HOÁ, XÃ HỘI
(Gồm 7 Chương.Từ Chương XVI đến Chương XXII)
Chương XVI. ẨM THỰC, TRANG PHỤC VÀ NHÀ Ở
Chương XVII. PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI VÀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Chương XVIII. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
Chương XIX. VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO
Chương XX. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
Chương XXI. Y TẾ VÀ VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI
Chương XXII. NHÂN VẬT LỊCH SỬ - VĂN HÓA
PHỤ LỤC 1 HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TIÊU BIỂU
PHỤ LỤC 2 DANH MỤC LÀNG XÃ QUẢNG TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ
Mọi ý kiến tham gia góp ý, phản hồi gửi về theo địa chỉ email: diachi.quangtri@gmail.com
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế "

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 1.030
Hôm nay 920
Hôm qua 3.204
Tất cả 903.868

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này