Thứ Năm, 13/12/2018 Đăng nhập
Bản thảo Công trình Địa chí Quảng Trị
GIỚI THIỆU BẢN THẢO CÔNG TRÌNH
“ĐỊA CHÍ QUẢNG TRỊ”
xem nội dung bản thảo Xem chi tiết nội dung Bản thảo

Địa chí Quảng Trị là công trình khoa học tổng hợp, một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh. Đây là bộ sách quý, được xem như công trình Bách khoa thư của địa phương; giúp cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật, thanh niên, thiếu niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có cái nhìn tổng quát về quá trình biến đổi của tự nhiên, sự thay đổi về địa lý, địa danh, diên cách của tỉnh và từng địa phương qua các thời kỳ lịch sử cũng như tiến trình phát triển dân cư, dân số, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội… trên địa bàn tỉnh trong lịch sử. Từ đó, thấy được quá trình phát triển, sự lao động sáng tạo, sự hy sinh cao cả và những đóng góp to lớn của các thế hệ người Quảng Trị vào sự nghiệp chung của đất nước, địa phương. Bộ sách Địa chí Quảng Trị còn là tài liệu quan trọng để giáo dục truyền thống, phục vụ công tác giảng dạy, tra cứu trong giới nghiên cứu, trong các trường phổ thông, chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh.
>> Xem tiếp

NỘI DUNG BẢN THẢO CÔNG TRÌNH “ĐỊA CHÍ QUẢNG TRỊ”
(Gồm 4 Phần. 22 Chương. 2 Phụ lục)
PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ
(Gồm 5 Chương.Từ Chương I đến Chương V)
Chương I. ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH
Chương II. ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Chương III. ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
Chương IV. KHÍ HẬU, THỦY VĂN
Chương V. TÀI NGUYÊN ĐẤT, ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
PHẦN THỨ HAI: LỊCH SỬ
(Gồm 6 Chương.Từ Chương VI đến Chương XI)
Chương VI. QUẢNG TRỊ THỜI NGUYÊN THỦY VÀ BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ
Chương VII. QUẢNG TRỊ KỶ NGUYÊN ĐẠI VIỆT (Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX)
Chương VIII. QUẢNG TRỊ THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC(Từ 1885 đến 1945)
Chương IX. QUẢNG TRỊ TRONG 9 NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (Từ 1945 đến 1954)
Chương X. QUẢNG TRỊ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (Từ 1954 đến 1975)
Chương XI. QUẢNG TRỊ THỜI KỲ XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN (Từ 1975 đến 2015)
PHẦN THỨ BA: KINH TẾ
(Gồm 4 Chương.Từ Chương XII đến Chương XV)
Chương XII. NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP
Chương XIII. CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG
Chương XIV. TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG. THƯƠNG MAI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH
Chương XV. GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIẾN THÔNG
PHẦN THỨ TƯ: VĂN HOÁ, XÃ HỘI
(Gồm 7 Chương.Từ Chương XVI đến Chương XXII)
Chương XVI. ẨM THỰC, TRANG PHỤC VÀ NHÀ Ở
Chương XVII. PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI VÀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Chương XVIII. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
Chương XIX. VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO
Chương XX. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
Chương XXI. Y TẾ VÀ VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI
Chương XXII. NHÂN VẬT LỊCH SỬ - VĂN HÓA
PHỤ LỤC 1 HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TIÊU BIỂU
PHỤ LỤC 2 DANH MỤC LÀNG XÃ QUẢNG TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ
Mọi ý kiến tham gia góp ý, phản hồi gửi về theo địa chỉ email: diachi.quangtri@gmail.com
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc Nghị điịnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Quyết định số 281/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc Nghị Quyết Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
255738
241

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này