Thứ Tư, 23/10/2019 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Bản thảo Công trình Địa chí Quảng Trị
GIỚI THIỆU BẢN THẢO CÔNG TRÌNH
“ĐỊA CHÍ QUẢNG TRỊ”
xem nội dung bản thảo Xem chi tiết nội dung Bản thảo

Địa chí Quảng Trị là công trình khoa học tổng hợp, một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của tỉnh. Đây là bộ sách quý, được xem như công trình Bách khoa thư của địa phương; giúp cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật, thanh niên, thiếu niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có cái nhìn tổng quát về quá trình biến đổi của tự nhiên, sự thay đổi về địa lý, địa danh, diên cách của tỉnh và từng địa phương qua các thời kỳ lịch sử cũng như tiến trình phát triển dân cư, dân số, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội… trên địa bàn tỉnh trong lịch sử. Từ đó, thấy được quá trình phát triển, sự lao động sáng tạo, sự hy sinh cao cả và những đóng góp to lớn của các thế hệ người Quảng Trị vào sự nghiệp chung của đất nước, địa phương. Bộ sách Địa chí Quảng Trị còn là tài liệu quan trọng để giáo dục truyền thống, phục vụ công tác giảng dạy, tra cứu trong giới nghiên cứu, trong các trường phổ thông, chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh.
>> Xem tiếp

NỘI DUNG BẢN THẢO CÔNG TRÌNH “ĐỊA CHÍ QUẢNG TRỊ”
(Gồm 4 Phần. 22 Chương. 2 Phụ lục)
PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ
(Gồm 5 Chương.Từ Chương I đến Chương V)
Chương I. ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH
Chương II. ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Chương III. ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
Chương IV. KHÍ HẬU, THỦY VĂN
Chương V. TÀI NGUYÊN ĐẤT, ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT
PHẦN THỨ HAI: LỊCH SỬ
(Gồm 6 Chương.Từ Chương VI đến Chương XI)
Chương VI. QUẢNG TRỊ THỜI NGUYÊN THỦY VÀ BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ
Chương VII. QUẢNG TRỊ KỶ NGUYÊN ĐẠI VIỆT (Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX)
Chương VIII. QUẢNG TRỊ THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC(Từ 1885 đến 1945)
Chương IX. QUẢNG TRỊ TRONG 9 NĂM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (Từ 1945 đến 1954)
Chương X. QUẢNG TRỊ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (Từ 1954 đến 1975)
Chương XI. QUẢNG TRỊ THỜI KỲ XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN (Từ 1975 đến 2015)
PHẦN THỨ BA: KINH TẾ
(Gồm 4 Chương.Từ Chương XII đến Chương XV)
Chương XII. NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP
Chương XIII. CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG
Chương XIV. TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG. THƯƠNG MAI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH
Chương XV. GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIẾN THÔNG
PHẦN THỨ TƯ: VĂN HOÁ, XÃ HỘI
(Gồm 7 Chương.Từ Chương XVI đến Chương XXII)
Chương XVI. ẨM THỰC, TRANG PHỤC VÀ NHÀ Ở
Chương XVII. PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI VÀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Chương XVIII. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
Chương XIX. VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO
Chương XX. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
Chương XXI. Y TẾ VÀ VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI
Chương XXII. NHÂN VẬT LỊCH SỬ - VĂN HÓA
PHỤ LỤC 1 HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TIÊU BIỂU
PHỤ LỤC 2 DANH MỤC LÀNG XÃ QUẢNG TRỊ QUA CÁC THỜI KỲ
Mọi ý kiến tham gia góp ý, phản hồi gửi về theo địa chỉ email: diachi.quangtri@gmail.com
Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

V/v đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH_CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025

Về việc nghiệm thu đề tài “Địa chí Quảng Trị”.

Kết luận thanh tra về đo lường

Thông báo V/v đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2020

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thống kê lượt truy cập
Số người online 459
Hôm nay 2.097
Hôm qua 3.414
Tất cả 1.115.248

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này