Thứ Sáu, 24/11/2017 Đăng nhập
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 71 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 70 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 69 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 68 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 67 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 66 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 65 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 62 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 60 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 59 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 58 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 57 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 56 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 55 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 54 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 53 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 52 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 50 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 49 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 48 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 47 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 46 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 45 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 44 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 43 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 41 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 40 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 39 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 37 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 36 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 33 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 32 năm 2017
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 30 năm 2016
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 29 năm 2016
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 28 năm 2016
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 27 năm 2016
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 26 năm 2016
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 25 năm 2016
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 24 năm 2016
Tuần tin KH&CN chọn lọc số 23 năm 2016
Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
255689
983

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này