Thứ Bảy, 24/02/2018 Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo về việc: Đăng ký, đề xuất đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2015 và các biểu mẫu kèm theo

    Để có căn cứ tổng hợp, xem xét lựa chọn và trình UBND Tỉnh phê duyệt danh mục các đề tài, dự án thực hiện trong năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức khoa học công nghệ, cá nhân trong, ngoài tỉnh về định hướng một số nội dung cho việc đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015 như sau:

    Định hướng các nhiệm vụ được ưu tiên lựa chọn: Giải quyết những vấn đề về KHCN cấp thiết của cơ quan, tổ chức, địa phương, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; Kết quả nghiên cứu phải có khả năng ứng dụng vào thực tiễn đời sống xã hội, sản xuất, quản lý, xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Tỉnh; phục vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Mẫu Phiếu đăng ký, đề xuất đề tài, dự án gửi kèm theo Công văn này.
Trong Phiếu đăng ký, đề xuất đề tài, dự án, chú ý làm rõ 3 nội dung sau:
- Nêu rõ cụ thể sản phẩm của kết quả nghiên cứu;
- Sản phẩm nghiên cứu phục vụ được những vấn đề gì cho địa phương, ngành, đơn vị?;
- Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, dự án được áp dụng cho ai? ở đâu?.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị mong nhận được sự quan tâm và đề xuất những nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực tiễn từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm góp phần thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phiếu đăng ký, đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị trước ngày 30 tháng 7 năm 2014 theo địa chỉ:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương - TP Đông Hà.

Để biết thêm chi tiết, có thể truy cập website: http://dostquangtri.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Quản lý Khoa học để được hướng dẫn.   Điện thoại:     053 3562042
Tải về tại đây: Công văn về việc Đăng ký, đề xuất đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2015
                           Thông tư liên tịch số: 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN
                           Lý lịch khoa học của cá nhân
                           Mẫu Thuyết minh
                           Quyết định số: 505 /QĐ-UBND
                           Tiêu chí đánh giá thuyết minh
                           Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký đề tài, dự án ./.

Thông báo khác
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” (16/01/2018)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/01/2018)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận (25/7/2017)
Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu (31/5/2017)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
253767
310

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này