Chủ Nhật, 18/02/2018 Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo về việc nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi

 THÔNG TIN VỀ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN – MIỀN NÚI

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng vụ Thu Đông trên vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị.

2. Cơ quan chủ trì: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam Thiên.

- Địa chỉ: Thôn An Lợi, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 0982.524.667.

3. Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.

Địa chỉ: Số 33 -Đặng Thái Tất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Mục tiêu:

- Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến xây dựng mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng vụ Thu Đông trên vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình kỹ thuật nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng trên vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị.

+ Xây dựng thành công mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng vụ Thu Đông trên vùng đất cát tại tỉnh Quảng Trị với quy mô 7 ha (có: 4,7 ha mặt nước); mật độ thả 120-150 con/m2; thời gian nuôi: 3,0-3,5 tháng,  yêu cầu đạt năng suất bình quân 12 tấn/ha tôm thịt, với kích cở từ 80-100con/kg.

5. Nội dung:

5.1. Chuyển giao quy trình công nghệ:

Chuyển giao 6 quy trình kỹ thuật nuôi công nghiệp tôn thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị bao gồm:

+ Quy trình 1: Kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi công nghiệp;

+ Quy trình 2: Kỹ thuật chọn giống và thả giống;

+ Quy trình 3: Kỹ thuật chăm sóc và quản lý;

+ Quy trình 4: Quản lý môi trường và dịch bệnh;

+ Quy trình 5: Thu hoạch và bảo quản sản phẩm;

+ Quy trình 6: Xử lý nước thải ao nuôi.

5.2. Xây dựng mô hình nuôi công nghiệp:

- 01 mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng vụ Thu Đông trên vùng đất cát tại tỉnh Quảng Trị với quy mô 7 ha (có: 4,7 ha mặt nước); mật độ thả 120-150 con/m2; thời gian nuôi: 3,0-3,5 tháng,  yêu cầu đạt năng suất bình quân 12 tấn/ha tôm thịt, với kích cở từ 80-100con/kg.

5.3. Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ

+ Đào tạo kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi: 01 lớp, 30 lượt người, thời gian 01 ngày;

+ Đào tạo Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm vụ Thu Đông: 02 lớp, với 60 người, thời gian 01 ngày;

+ Đào tạo kỹ thuật về quản lý môi trường và dịch bệnh: 01 lớp, 30 lượt người, thời gian 01 ngày;

- Đào tạo 5 cán bộ kỹ thuật nắm vững các quy trình kỹ thuật nuôi công nghiệp tôn thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

- Tổ chức tập huấn lại cho 120 lượt người dân về quy trình kỹ thuật nuôi công nghiệp tôn thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị.

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của việc ứng dụng công nghệ nêu trên.

6. Sản phẩm của dự án:

6.1. Công nhân kỹ thuật của công ty nắm vững 6 quy trình kỹ thuật nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị;

6.2.  01 mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng trên đất cát trong vụ Thu Đông. Sản lượng tôm thương phẩm đạt 108 tấn;

6.3. Kết quả đào tạo 05 kỹ thuật viên và tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ cho 120 ngư dân;

6.4. Kết quả hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả mô hình;

7. Thời gian và địa điểm dự kiến tiến hành nghiệm thu:  Tháng 5/2016.

Địa điểm triển khai dự án: Xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị./.

Thông báo khác
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” (16/01/2018)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/01/2018)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận (25/7/2017)
Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu (31/5/2017)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
254866
348

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này