Thứ Hai, 21/01/2019 Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo Kết quả xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp
Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và nội dung Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học vào công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo cho tổ chức được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Hồ Sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp gồm:
1.  Bản sao giấy chứng nhậ đăng ký hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì (nếu là tổ chức khoa học và công nghệ);
2.  Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;
3.  Thuyết minh nhiệm vụ KHCN tương ứng với hình thức nhiệm vụ theo mẫu quy định;
4.  Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ;
5.  Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì;
6.  Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;
7.  Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);
8.  Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).
Tải biểu mẫu tại đây
Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
              Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời gian nộp hồ sơ:
Hồ sơ nhiệm vụ giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2018. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của Bưu điện nơi gửi (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc ngày ở dấu “văn bản đến” của văn thư Sở KH&CN (trường hợp gửi trực tiếp).
Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
Thông báo khác
V/v góp ý dự thảo nội dung công trình Địa chí Quảng Trị (10/01/2019)
Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019. (12/12/2018)
TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8 (08/5/2018)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận (25/7/2017)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý dự án: "Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan hồ điệp, hoa lily tại Quảng Trị"

Quyết định số 07/ QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 06/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Kế hoạch số 54/KH_SKHCN về việc Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019.

Quyết định số 326/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 313/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 327/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc Nghị điịnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

V/v góp ý dự thảo nội dung công trình Địa chí Quảng Trị

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
255981
190

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này