Thứ Sáu, 19/7/2019 Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo Kết quả xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đợt 2 năm 2019)
Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 và nội dung Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học vào công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (Đợt 2). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo cho tổ chức được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Hồ Sơ đăng ký tham gia xét giao trực tiếp gồm:
  1. Bản sao giấy chứng nhậ đăng ký hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì (nếu là tổ chức khoa học và công nghệ);
  2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;
  3. Thuyết minh nhiệm vụ KHCN tương ứng với hình thức nhiệm vụ theo mẫu quy định;
  4. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ;
  5. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì;
  6. Quyết định cử chủ nhiệm nhiệm vụ của cơ quan chủ trì;
  7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (nếu có);
  8. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).
Các biểu mẫu chi tiết truy cập trên Cổng thông tin điện tư Khoa học và Công nghệ  Quảng Trị (http://www.dostquangtri.gov.vn).

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị;
              Địa chỉ: 204 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời gian nộp hồ sơ:

Hồ sơ nhiệm vụ giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2019. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của Bưu điện nơi gửi (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc ngày đống dấu “văn bản đến” của văn thư Sở KH&CN (trường hợp gửi trực tiếp).

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Số điện thoại: 0233.3562042;

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo cho tổ chức được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ biết để thực hiện./.
Thông báo khác
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị (08/7/2019)
Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (19/3/2019)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài (24/01/2019)
Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019. (12/12/2018)
TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8 (08/5/2018)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận (25/7/2017)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Xem thêm
Thống kê lượt truy cập
Số người online 895
Hôm nay 644
Hôm qua 1.433
Tất cả 808.787

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này