Thứ Sáu, 07/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
Căn cứ Công văn số 503/SNV-CCVC ngày 13/8/2019 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể như sau:
1. 
Chỉ tiêu tuyển dụng:
1.1 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 14 chỉ tiêu
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu

Ghi chú

01 Hành chính - Đánh giá chứng nhận - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật, Luật
- Có các chứng chỉ đào tạo:
 • Chứng chỉ Chuyên Gia đánh giá Trưởng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001
 •  Giấy chứng nhận: Cán bộ, chuyên gia về tiêu chuẩn hóa.
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012
 • Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm
01 Kiểm định hiệu chuẩn Đo lường - Tốt nghiệp đại học trở lên;  
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật lý
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • Kiểm định viên Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện nảo;
 • Kiểm định viên Phương tiện đo cân ô tô, cân phân tích , cân kỹ thuật, cân bàn cân dĩa, cân đồng hồ lò xo;
 • Kiểm định viên Phương tiện đo cột đo xăng dầu, phương tiện đo dung tích thông dụng, taximet;
 • Khóa huấn luyện cơ bản về An toàn bức xạ trong Y tế;
 • Kiểm tra thiết bị tăng sáng truyền hình và thiết bị chụp cắt lớp vi tính;
 • Kiểm tra thiết bị X Quang tổng hợp;
 • Kiểm định viên Nhiệt kế, Huyết áp kế, Hiệu chuẩn phương tiện đo Nhiệt độ,
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kiểm định hiệu chuẩn Đo lường
- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện; điện tử viễn thông;
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 •   Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và điện tử; 
 • Kiểm định viên phương tiện đo điện tim,  phương tiện đo điện não.
 • Kiểm định viên Cân phân tích, Cân kỹ thuật
 • Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa về An toàn bức xạ trong X quang chẩn đoán y tế.
 • Kiểm tra thiết bị X-Quang thông thường, thiết bị chụp cắt lớp vi tính và tăng sáng truyền hình;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
 
 

Số lượng

Vị trí việc làm

Yêu cầu

Ghi chú

01

Thử nghiệm

- Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;
- Chuyên ngành: Xây dựng,  xây dựng công nghiệp và dân dụng;
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 •  Thử nghiệm tính chất cơ lý vật liệu kim loại và bê tông

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Thử nghiệm viên  Hóa , Sinh

- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:Hóa học, sinh học, Môi trường.
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • Lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa.
 • Giấy chứng nhận: Kỹ thuật phân tích vi sinh & một số phương pháp kiểm tra nhanh ứng dụng trong thực phẩm và môi trường.
 • Giấy chứng nhận: Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường
 • Giấy xác nhận: Thử nghiệm  kim loại trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
 • Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử Hóa lý

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Thử nghiệm viên  Hóa, Sinh

- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:  Công hóa hóa học, Hóa môi trường.
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • - Đào tạo lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa
 • - Giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu phân bón

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Thử nghiệm viên Điện – điện tử

Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Điện; điện tử viễn thông;
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 •  Thử nghiệm các sản phẩm điện gia dụng,
 • Thử nghiệm máy cắt không khí (Aptomat)

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Thử nghiệm viên chuyên ngành vật liệu xây dựng

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành:  Xây dựng;
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ thi công xây dựng công trình.
 • Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý bê tông và vật liệu xây dựng.
 • Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông
 • Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp đất và thử nghiệm độ bền cách điện.
 • Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của các vật liệu kim loại và liên kết hàn.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Kiểm định  viên điện, nhiệt, hóa lý,  X quang   

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng;
 • Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử; 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

  Kiểm định  viên độ dài, khối lượng     

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • Kiểm định viên phương tiện đo độ dài
 • Kiểm định viên phương tiện đo  cân phân tích , cân kỹ thuật

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Kiểm định  viên
Dung tích lưu lượng  

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng, binh chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn dung tích từng phần

- Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại hạng II
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa

- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:  Kỹ thuật, Công nghệ thực phẩm
- Có các chứng chỉ đào tạo về:

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17065 Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ
 • Chứng nhận: Phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn
 • Chứng chỉ sơ cấp nghề: Kiểm tra chất lượng thực phẩm
 • Lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa.
 • Thử nghiệm  kim loại trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Nhân viên văn thư kiêm thủ quỷ

- Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ hoặc Chuyên ngành khác phải nghiệp vụ văn thư
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Lái xe

 • Tốt nghiệp B2 trở lên;

 • Chuyên ngành: Lái xe.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

 
 1.2 Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ: 16 chỉ tiêu

Số lượng

Vị trí việc làm

Yêu cầu

Ghi chú

01

Kỹ sư vận hành, quản lý thiết bị và chuyển giao công nghệ về thiết bị bảo quản, chế biến

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành:  Kỹ thuật điện
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 

 

01

Biên tập viên thông tin

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Khoa học Quản lý nhà Nước.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

 

01

Kỹ sư Nghiên cứu tế bào và nuôi cấy mô

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghê sinh học hoặc Sinh học thực nghiệm.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Kỹ sư bảo quản, chế biến

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học.
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

 

 
 

Số lượng

Vị trí việc làm

Yêu cầu

Ghi chú

01

Kỹ sư ứng dụng và chuyển giao KH&CN về cây trồng

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Phát triển Nông thôn
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Kỹ sư ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học Công nghệ về cây trồng

- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, Công nghệ sinh học
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Điều kiện làm việc tại Cam Lộ

01

Kỹ sư huấn luyện cây và vườn ươm
 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Kỹ sư
Nghiên cứu vi sinh vật và sản xuất chế phẩm vi sinh

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Sinh học hoặc Công nghệ sinh học.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

02

Đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Sư phạm chuyên ngành về xã hội – nhân văn, thư viện thông tin, công nghệ sinh học.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm

01

Kỹ sư công nghệ thông tin 

- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện tử - Viễn Thông
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Biên tập viên thông tin

- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Báo chí hoặc Sư phạm ngữ văn, Luật nhưng phải có chứng chỉ  bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ít nhân 8 tuần.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Dịch vụ và thị trường công nghệ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Khoa học xã hội nhân văn, Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Kỹ sư thông tin 

- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện tử- Viễn Thông/ Toán học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Văn thư lưu trữ kiêm thủ quỹ

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội khác nhưng có chứng chỉ về văn thư lưu trữ.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Cao đẳng CNTT
- Chứng chỉ văn thư, lưu trữ
 

Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.

01

Lái xe

 • Tốt nghiệp B2 trở lên;

 • Chuyên ngành: Lái xe.

 

 
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Nếu là đối tượng xét tuyển đặc biệt, phải đảm bảo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định 161/2018/2018/NĐ-CP; Nếu đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại Điều 2, Nghị định 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
3. Hồ sơ dự tuyển:
Thí sinh dự tuyển chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) thay thế cho việc nộp hồ sơ dự tuyển như trước đây. Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn

Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.
 
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Ngày 30/8/2019 - 30/9/2019

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 
5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

b) Nội dung xét tuyển: 
 
+ Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

+ Sát hạch tiếng Anh; Kiểm tra thông qua phỏng vấn về các kiến thức chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm tuyển dụng; vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

c) Thời gian xét tuyển:  Dự  kiến 10/10/2019.

d) Địa điểm xét tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

đ) Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh.

 Lưu ý:

- Khi nộp Phiếu dự tuyển, thí sịnh trực tiếp mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ liên quan để đối chiếu

- Thông báo này và Hồ sơ dự tuyển được đăng trên Báo Quảng Trị, và trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: http://www.dostquangtri.gov.vn.

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại: 02333.595919; 0905405497./.
File đính kèm
Thông báo khác
Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (05/8/2020)
Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ()
Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020 (30/6/2020)
Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 (04/3/2020)
Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (04/3/2020)
Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH_CN thực hiện năm 2020 (02/3/2020)
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 (04/3/2020)
Kết luận thanh tra về đo lường (18/9/2019)
TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8 (08/5/2018)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 550
Hôm nay 5.151
Hôm qua 5.759
Tất cả 2.237.029

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này