Thứ Sáu, 03/4/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Hệ thống chỉ tiêu Bảng phân loại danh mục chuẩnChế độ báo cáoCác cuộc điều traSố liệu thống kê
THỐNG KÊ KH&CN: Hệ thống chỉ tiêu
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN CÔNG THU THẬP, TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2018/TT-BKHCN NGÀY 15/5/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
TT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu
01. CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1          0101 Giá trị tài sản cố định của các tổ chức khoa học và công nghệ
2          0102 Diện tích đất và trụ sở làm việc của các tổ chức khoa học và công nghệ
3          0103 Số khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
02. NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
4          0201 Số người làm việc trong ngành khoa học và công nghệ
5          0202 Số cán bộ nghiên cứu
03TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
6          0301 Tổng chi quốc gia cho hoạt động khoa học và công nghệ
7          0302 Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ
04NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
8          0401 Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt mới
9          0402 Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu
10      0403 Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đưa vào ứng dụng
11      0404 Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký kết quả thực hiện
12      0405 Số người được đào tạo thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

05. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
13      0501 Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
14      0502 Số điều ước, thỏa thuận quốc tế về khoa học và công nghệ được ký kết
15      0503 Số đoàn ra về khoa học và công nghệ
16      0504 Số đoàn vào về khoa học và công nghệ
17      0505 Số người Việt Nam định cư ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam
06. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
18      0601 Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo
19      0602 Chi cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
20      0603 Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ
21      0604 Số doanh nghiệp có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
22      0605 Số doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
23      0606 Số hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được đăng ký và cấp phép
24      0607 Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện
25      0608 Tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ
26      0609 Số tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
27      0610 Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp
28      0611 Giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ
29      0612 Số dự án đầu tư được thẩm định công nghệ
07SỞ HỮU TRÍ TUỆ
30      0701 Số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam
31      0702 Số văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam
32      0703 Số đơn đăng ký quốc tế đối tượng sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân trong nước
33      0704 Số chủ thể trong nước được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam
34      0705 Số hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đã đăng ký

08. CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
35      0801 Số bài báo của Việt Nam công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ
36      0802 Số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học và công nghệ của Việt Nam
09. TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG
37      0901 Số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được công bố
38      0902 Số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được ban hành
39      0903 Số quy chuẩn kỹ thuật địa phương
40      0904 Số mẫu phương tiện đo được phê duyệt
41      0905 Số tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
42      0906 Số phương tiện đo, chuẩn đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
43      0907 Số giấy chứng nhận về hệ thống quản lý cấp cho tổ chức, doanh nghiệp
44      0908 Số doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng mã vạch
45      0909 Số phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn được công nhận
46      0910 Số doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia
47      0911 Số tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký lĩnh vực hoạt động
10. NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN  BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
48      1001 Số người hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
49      1002 Số cơ sở, cá nhân tiến hành công việc bức xạ
50      1003 Số nhân viên bức xạ
51      1004 Số thiết bị bức xạ
52      1005 Số nguồn phóng xạ
53      1006 Số giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cấp
 


PHÂN CÔNG THU THẬP, TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
STT Mã số Nhóm, tên chỉ tiêu Phân tổ chủ yếu Kỳ công bố Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
1 1401 Số tổ chức khoa học và công nghệ - Loại hình kinh tế.
- Loại hình tổ chức.
- Lĩnh vực KH&CN.
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
- Thầm quyền thành lập.
- Đăng ký hoạt động.
Năm Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN; Sở KH&CN các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương
2 1402 Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ - Giới tính.
- Dân tộc.
- Loại hình tổ chức.
- Lĩnh vực hoạt động.
- Lĩnh vực đào tạo.
- Trình độ chuyên môn.
- Chức danh (giáo sư/phó giáo sư).
- Quốc tịch.
- Độ tuổi.
- Bộ, ngành.
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
Năm Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Vụ Tổ chức cán bộ; Sở KH&CN các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
3 1403 Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - Vị trí hoạt động.
- Trình độ chuyên môn.
- Giới tính.
- Khu vực hoạt động.
- Lĩnh vực KH&CN.
- Dân tộc
02 năm Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia  
4 1404 Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ - Lĩnh vực kỹ thuật.
- Khu vực hoạt động.
- Quốc tịch chủ văn bằng.
- Loại văn bằng.
Năm Cục Sở hữu trí tuệ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
5 1405 Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị - Ngành kinh tế.
- Loại hình kinh tế.
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
Năm Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
6 1407 Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - Nguồn cấp kinh phí.
- Loại hình nghiên cứu.
- Khu vực hoạt động.
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
02 năm Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia  
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thông báo kết quả xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 01 năm 2020)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 179
Hôm nay 2.169
Hôm qua 4.462
Tất cả 1.749.088

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này