Thứ Sáu, 07/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2019
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 23/5/2019

Nâng cao hiệu quả quản lí về đa dạng sinh học
Quảng Trị nằm trong khu vực có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao, nơi có khu hệ thực vật, động vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quý hiếm. Hiện nay tỉnh cũng đã thành lập được các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn; khu bảo vệ cảnh quan và khu rừng đặc dụng... Đây là các khu vực đặc trưng cho ĐDSH, đa dạng hệ sinh thái rừng, biển đảo của tỉnh.
Cán bộ, nhân viên Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát tính đa dạng sinh học ở Khu BTTN Bắc Hướng Hóa​

Những năm qua, công tác phổ biến, tuyên truyền Luật ĐDSH và các hoạt động giáo dục, đào tạo được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐDSH. Qua các đợt tập huấn đã nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng hiện trường, kĩ năng phần mềm phục vụ hiệu quả công tác quản lí, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn ĐDSH, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên luôn được chú trọng. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo vệ hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối hợp triển khai giám sát, thực hiện các chương trình, dự án nhằm nâng cao và phát huy giá trị ĐDSH, góp phần bảo tồn đa dạng các hệ sinh thái. Trong đó, phải kể đến dự án BCC đã hỗ trợ người dân trồng rừng phục hồi, rừng sinh kế và lâm sản ngoài gỗ tại địa bàn 2 huyện Đakrông, Hướng Hoá với tổng diện tích 1.427,3 ha; đồng thời thiết lập Hành lang ĐDSH kết nối 2 Khu BTTN Đakrông, Bắc Hướng Hoá. Hay dự án BCC-GEF hỗ trợ các BQL Khu Bảo tồn, các thôn trong các khu bảo tồn, vùng đệm nhằm quản lí, giám sát diễn biến ĐDSH, nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động tuần tra rừng của cán bộ kiểm lâm, cán bộ bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch quản lí các khu bảo tồn... nhờ đó đã nâng cao hiệu quả trong việc bảo tồn đa dạng hệ sinh thái theo hướng bền vững.

 

Bên cạnh công tác bảo tồn thì việc phát triển hệ sinh thái tự nhiên cũng rất được quan tâm. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học về địa chất, địa mạo, ĐDSH được thực hiện đã đề xuất các giải pháp phục vụ công tác bảo tồn, phát triển hệ sinh thái... Đối với hệ sinh thái biển chưa có các nghiên cứu sâu và điều tra tổng thể về ĐDSH biển nên đến nay chỉ mới có các nghiên cứu để thành lập Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ và các nghiên cứu về loài. Công tác tuần tra, kiểm tra rừng và hoạt động tháo gỡ các loại bẫy động vật hoang đã được chú trọng, thực hiện tốt công tác cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên các loài động vật hoang dã. Tăng cường kiểm soát loài ngoại lai xâm hại như cây mai dương, ốc bươu vàng...Công tác lưu giữ, bảo quản vật di truyền, đánh giá nguồn gen, quản lí thông tin về nguồn gen đã được thực hiện. Hiện nay đã lưu trữ được 300 mẫu thực vật, 23 mẫu động vật cạn, 50 mẫu vật các loài hải sản.

 

Tuy nhiên hiện nay việc quản lí khu bảo tồn có nhiều bất cập. Ngành tài nguyên- môi trường chỉ được giao quản lí đa dạng sinh học chung, trong khi quản lí các khu bảo tồn thiên nhiên (các khu vực có đa dạng sinh học cao, quan trọng) thuộc ngành nông nghiệp. Mặt khác, việc quản lí khu bảo tồn dựa trên cách thức tiếp cận tổng quát là quản lí phong phú về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên, trong khi quản lí các khu bảo tồn theo hướng quản lí rừng đặc dụng dựa trên cách thức tiếp cận hẹp hơn là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường như một số loài cây thân gỗ, tre, nứa... đã gây khó khăn, chồng chéo trong quản lí. Do đó, cần bổ sung quy định về trách nhiệm quản lí trong luật hoặc văn bản dưới luật về quản lí các khu bảo tồn thiên nhiên thống nhất và xem xét điều chỉnh cơ quan quản lí các khu bảo tồn cho hợp lí. Các quy định về gây nuôi động vật hoang dã hiện hành chưa đầy đủ và chưa tính đến năng lực quản lí, kiểm soát của các cơ quan chức năng, chính vì vậy đã tạo ra kẽ hở nhằm “hợp pháp hoá” các loài hoang dã khai thác, đánh bắt từ tự nhiên, đặc biệt là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, sau đó lưu thông hợp pháp trên thị trường. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn ĐDSH theo Luật ĐDSH có nhiều điểm chồng chéo, trùng lặp. Chưa có quy định cụ thể về chế độ tài chính phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH. Văn bản quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH chưa thống nhất…

 

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý về ĐDSH trước hết cần phải hoàn thiện thể chế; thống nhất các quy định giữa các văn bản pháp luật liên quan; nghiên cứu sửa đổi đồng bộ các quy định có sự chồng chéo về thẩm quyền quản lí ĐDSH trong Luật ĐDSH, Luật Lâm nghiệp, Luật Thuỷ sản và các luật có liên quan khác để quản lí ĐDSH được toàn diện và hiệu quả. Quy định chặt chẽ hoạt động gây nuôi thương mại đối với động vật hoang dã, đặc biệt hoạt động gây nuôi thương mại đối với các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ, duy trì, phát triển. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ sung biên chế và nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lí ĐDSH nhằm đáp ứng hơn nữa yêu cầu và mục tiêu đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH trong tình hình hiện nay. Dành kinh phí cho các hoạt động điều tra, đánh giá tổng thể về ĐDSH; xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐDSH làm cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lí. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đối với công tác bảo tồn và phát triển ĐDSH. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về bảo tồn ĐDSH. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị có liên quan về công tác quản lí ĐDSH. Thống nhất và chi tiết hơn quy định về xử lí vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ĐDSH nhằm tăng cường tính răn đe, ngăn ngừa các hành vi xâm hại đến ĐDSH.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khai thác hệ sinh thái để bảo tồn đa dạng sinh học (23/5/2019)
Bảo tồn đa dạng sinh học biển khu vực đảo Cồn Cỏ (23/5/2019)
Bảo tồn và phát triển các nguồn gien quý, hiếm (21/5/2019)
Khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ đa dạng sinh học: Nỗ lực bảo tồn nguồn gen (21/5/2019)
Khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ đa dạng sinh học: Bảo đảm đa dạng cho các sự sống trên Trái đất (21/5/2019)
Chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2019: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta” (21/5/2019)
Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2019: Gắn sát thực phẩm và sức khỏe (21/5/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 473
Hôm nay 4.988
Hôm qua 5.759
Tất cả 2.236.866

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này