Thứ Bảy, 30/5/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 09/3/2020

Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã
Một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO. Những năm qua, Quảng Trị đã đẩy mạnh triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Bộ phận một cửa Phường 1, Đông Hà giải quyết nhanh chóng các TTHC khi người dân đến giao dịch. Ảnh: Trần Anh Minh

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện và triển khai cụ thể các nội dung thực hiện Quyết định số 2446/QĐ-UBND, ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 và Quyết định 589/ QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh (bổ sung đơn vị thực hiện theo Quyết định 2446). Theo lộ trình xây dựng, giai đoạn 2015- 2020, toàn tỉnh có 141 xã, phường, thị trấn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động. Sở KH&CN đã tập trung hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện nên đến nay, các xã, phường, thị trấn đã áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công. Công tác triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được chú trọng. UBND các xã, phường, thị trấn đã thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng, công bố mức độ phù hợp của HTQLCL so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 nhằm đảm bảo HTQLCL luôn được rà soát, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.
 
Phường 2, thị xã Quảng Trị là 1 trong 18 đơn vị cấp xã, phường trong tỉnh thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động từ năm 2015. Sau khi áp dụng, các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc rõ rệt. Thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các TTHC nhanh chóng, đúng hạn. Phương thức làm việc từng bước cải tiến, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phường cũng xây dựng và thực hiện tốt các quy trình tác nghiệp giúp cho lãnh đạo phường và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật.
 
Để các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, những biện pháp hữu hiệu được Sở KH&CN triển khai là: Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; lựa chọn các đơn vị tư vấn hệ thống quản lý chất lượng hỗ trợ cho tỉnh trong việc triển khai xây dựng và áp dụng. Sở cũng là đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan hành chính xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh. Từ đó đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức 7 lớp tập huấn về duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho hơn 400 học viên là cán bộ làm công tác ISO cấp huyện và cấp xã. Sở cũng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước.
 
Chi cục phó Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Quảng Trị Lê Hồng Tiên cho biết: “Qua kiểm tra, nhiều đơn vị thông qua việc áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã giúp đơn vị tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống văn bản, quy trình được rà soát, bổ sung thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của địa phương. Một số xã sau khi mới đi vào vận hành chưa được thông suốt thì cũng được Sở KH&CN kịp thời hướng dẫn thêm nghiệp vụ nên đến nay về cơ bản các địa phương đã làm tốt”.
 
Định kỳ tháng 6, tháng 12 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, Sở KH&CN đều có tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng HTQLCL của các đơn vị cấp xã cho UBND tỉnh. Điều đáng ghi nhận là sau khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, các đơn vị cấp xã đã kịp thời cập nhật ứng dụng phiên bản 2015 nên các nội dung, tiêu chí được nâng cấp, cập nhật mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 109 đơn vị cấp xã ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, còn 16 xã (theo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn) được tiến hành áp dụng trong năm 2020.
 
Để tiếp tục áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới 2015, vận hành thông suốt nền hành chính các cấp, trong đó quan trọng là cấp xã là cấp gần dân nhất, thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan trong tuân thủ các quy trình ISO; đầu tư hơn nữa các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan hành chính gắn với phát triển cơ sở hạ tầng thông tin nhằm liên tục thực hiện TTHC đồng bộ, liên cấp; tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật liên quan, soát xét khả năng phù hợp với thực tiễn và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác ISO; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, kịp thời cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ HTQLCL cho các đơn vị cấp xã…
 
Với việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động UBND phường, xã, thị trấn trong 5 năm qua, tỉnh đã cơ bản đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân, phục vụ dân, trong sạch, đẩy lùi và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Thực hiện các thủ tục hành chính công khai, đơn giản và thuận tiện tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
Nguồn: baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử (13/3/2020)
Mũi điện tử phát hiện sớm ung thư thực quản (05/3/2020)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (06/02/2020)
Hải Lăng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (04/02/2020)
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019- 2020: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật (14/01/2020)
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (23/12/2019)
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho nông dân (24/12/2019)
Người tiên phong áp dụng hấp cá bằng điện ở Gio Linh (19/12/2019)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Triệu Lăng (10/12/2019)
Nghiệm thu mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính” tại xã Vĩnh Thái (10/12/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt (06/12/2019)
Quản lí thực phẩm theo chuỗi mang lại hiệu quả nhiều mặt (12/11/2019)
Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo (02/10/2019)
Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (30/9/2019)
Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” (28/8/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (23/8/2019)
Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị không ngừng đổi mới và phát triển (20/8/2019)
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị (06/8/2019)
Người đưa công nghệ ánh sáng về cho ngư dân (05/8/2019)
Người tiên phong đưa vào khảo nghiệm, trồng thành công giống bơ đặc sản 034 (22/7/2019)
Phát triển cây chanh leo ở Hướng Phùng (22/7/2019)
Xây dựng Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng (19/7/2019)
OCOP là trọng tâm của Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Trị (12/7/2019)
Long trọng Lễ kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/2019)
Công nghiệp năng lượng, nguồn lực mới. (26/6/2019)
Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn (26/6/2019)
Khởi công Nhà máy Thủy điện Đakrông 5 (26/6/2019)
Hiệu quả qua ba thập kỉ nỗ lực phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (13/6/2019)
Những thành tựu đầu tiên trong công cuộc tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (06/6/2019)
Thêm 1 dự án điện gió có mức đầu tư gần 1.530 tỉ đồng (30/5/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 629
Hôm nay 2.247
Hôm qua 3.225
Tất cả 1.984.096

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này