Thứ Bảy, 08/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 09/3/2020

Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã
Một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO. Những năm qua, Quảng Trị đã đẩy mạnh triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Bộ phận một cửa Phường 1, Đông Hà giải quyết nhanh chóng các TTHC khi người dân đến giao dịch. Ảnh: Trần Anh Minh

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện và triển khai cụ thể các nội dung thực hiện Quyết định số 2446/QĐ-UBND, ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 và Quyết định 589/ QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh (bổ sung đơn vị thực hiện theo Quyết định 2446). Theo lộ trình xây dựng, giai đoạn 2015- 2020, toàn tỉnh có 141 xã, phường, thị trấn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động. Sở KH&CN đã tập trung hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện nên đến nay, các xã, phường, thị trấn đã áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công. Công tác triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được chú trọng. UBND các xã, phường, thị trấn đã thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng, công bố mức độ phù hợp của HTQLCL so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 nhằm đảm bảo HTQLCL luôn được rà soát, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.
 
Phường 2, thị xã Quảng Trị là 1 trong 18 đơn vị cấp xã, phường trong tỉnh thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động từ năm 2015. Sau khi áp dụng, các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc rõ rệt. Thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các TTHC nhanh chóng, đúng hạn. Phương thức làm việc từng bước cải tiến, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phường cũng xây dựng và thực hiện tốt các quy trình tác nghiệp giúp cho lãnh đạo phường và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật.
 
Để các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, những biện pháp hữu hiệu được Sở KH&CN triển khai là: Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; lựa chọn các đơn vị tư vấn hệ thống quản lý chất lượng hỗ trợ cho tỉnh trong việc triển khai xây dựng và áp dụng. Sở cũng là đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan hành chính xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh. Từ đó đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức 7 lớp tập huấn về duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho hơn 400 học viên là cán bộ làm công tác ISO cấp huyện và cấp xã. Sở cũng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước.
 
Chi cục phó Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Quảng Trị Lê Hồng Tiên cho biết: “Qua kiểm tra, nhiều đơn vị thông qua việc áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã giúp đơn vị tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống văn bản, quy trình được rà soát, bổ sung thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của địa phương. Một số xã sau khi mới đi vào vận hành chưa được thông suốt thì cũng được Sở KH&CN kịp thời hướng dẫn thêm nghiệp vụ nên đến nay về cơ bản các địa phương đã làm tốt”.
 
Định kỳ tháng 6, tháng 12 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, Sở KH&CN đều có tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng HTQLCL của các đơn vị cấp xã cho UBND tỉnh. Điều đáng ghi nhận là sau khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, các đơn vị cấp xã đã kịp thời cập nhật ứng dụng phiên bản 2015 nên các nội dung, tiêu chí được nâng cấp, cập nhật mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 109 đơn vị cấp xã ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, còn 16 xã (theo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn) được tiến hành áp dụng trong năm 2020.
 
Để tiếp tục áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới 2015, vận hành thông suốt nền hành chính các cấp, trong đó quan trọng là cấp xã là cấp gần dân nhất, thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan trong tuân thủ các quy trình ISO; đầu tư hơn nữa các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan hành chính gắn với phát triển cơ sở hạ tầng thông tin nhằm liên tục thực hiện TTHC đồng bộ, liên cấp; tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật liên quan, soát xét khả năng phù hợp với thực tiễn và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác ISO; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, kịp thời cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ HTQLCL cho các đơn vị cấp xã…
 
Với việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động UBND phường, xã, thị trấn trong 5 năm qua, tỉnh đã cơ bản đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân, phục vụ dân, trong sạch, đẩy lùi và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Thực hiện các thủ tục hành chính công khai, đơn giản và thuận tiện tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
Nguồn: baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử (13/3/2020)
Mũi điện tử phát hiện sớm ung thư thực quản (05/3/2020)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (06/02/2020)
Hải Lăng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (04/02/2020)
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019- 2020: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật (14/01/2020)
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (23/12/2019)
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho nông dân (24/12/2019)
Người tiên phong áp dụng hấp cá bằng điện ở Gio Linh (19/12/2019)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Triệu Lăng (10/12/2019)
Nghiệm thu mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính” tại xã Vĩnh Thái (10/12/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt (06/12/2019)
Quản lí thực phẩm theo chuỗi mang lại hiệu quả nhiều mặt (12/11/2019)
Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo (02/10/2019)
Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (30/9/2019)
Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” (28/8/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (23/8/2019)
Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị không ngừng đổi mới và phát triển (20/8/2019)
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị (06/8/2019)
Người đưa công nghệ ánh sáng về cho ngư dân (05/8/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 185
Hôm nay 1.524
Hôm qua 7.058
Tất cả 2.240.460

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này