Thứ Hai, 25/01/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 09/3/2020

Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã
Một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO. Những năm qua, Quảng Trị đã đẩy mạnh triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Bộ phận một cửa Phường 1, Đông Hà giải quyết nhanh chóng các TTHC khi người dân đến giao dịch. Ảnh: Trần Anh Minh

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện và triển khai cụ thể các nội dung thực hiện Quyết định số 2446/QĐ-UBND, ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 và Quyết định 589/ QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh (bổ sung đơn vị thực hiện theo Quyết định 2446). Theo lộ trình xây dựng, giai đoạn 2015- 2020, toàn tỉnh có 141 xã, phường, thị trấn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động. Sở KH&CN đã tập trung hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện nên đến nay, các xã, phường, thị trấn đã áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công. Công tác triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được chú trọng. UBND các xã, phường, thị trấn đã thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống chất lượng, công bố mức độ phù hợp của HTQLCL so với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 nhằm đảm bảo HTQLCL luôn được rà soát, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.
 
Phường 2, thị xã Quảng Trị là 1 trong 18 đơn vị cấp xã, phường trong tỉnh thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động từ năm 2015. Sau khi áp dụng, các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc rõ rệt. Thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các TTHC nhanh chóng, đúng hạn. Phương thức làm việc từng bước cải tiến, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phường cũng xây dựng và thực hiện tốt các quy trình tác nghiệp giúp cho lãnh đạo phường và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật.
 
Để các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động, những biện pháp hữu hiệu được Sở KH&CN triển khai là: Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; lựa chọn các đơn vị tư vấn hệ thống quản lý chất lượng hỗ trợ cho tỉnh trong việc triển khai xây dựng và áp dụng. Sở cũng là đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan hành chính xây dựng chương trình và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của tỉnh. Từ đó đến nay, Sở KH&CN đã tổ chức 7 lớp tập huấn về duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho hơn 400 học viên là cán bộ làm công tác ISO cấp huyện và cấp xã. Sở cũng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước.
 
Chi cục phó Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Quảng Trị Lê Hồng Tiên cho biết: “Qua kiểm tra, nhiều đơn vị thông qua việc áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã giúp đơn vị tạo ra quy trình xử lý công việc công khai, minh bạch, nhanh gọn, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống văn bản, quy trình được rà soát, bổ sung thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của địa phương. Một số xã sau khi mới đi vào vận hành chưa được thông suốt thì cũng được Sở KH&CN kịp thời hướng dẫn thêm nghiệp vụ nên đến nay về cơ bản các địa phương đã làm tốt”.
 
Định kỳ tháng 6, tháng 12 hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu, Sở KH&CN đều có tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng HTQLCL của các đơn vị cấp xã cho UBND tỉnh. Điều đáng ghi nhận là sau khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, các đơn vị cấp xã đã kịp thời cập nhật ứng dụng phiên bản 2015 nên các nội dung, tiêu chí được nâng cấp, cập nhật mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 109 đơn vị cấp xã ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, còn 16 xã (theo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn) được tiến hành áp dụng trong năm 2020.
 
Để tiếp tục áp dụng tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới 2015, vận hành thông suốt nền hành chính các cấp, trong đó quan trọng là cấp xã là cấp gần dân nhất, thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan trong tuân thủ các quy trình ISO; đầu tư hơn nữa các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan hành chính gắn với phát triển cơ sở hạ tầng thông tin nhằm liên tục thực hiện TTHC đồng bộ, liên cấp; tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật liên quan, soát xét khả năng phù hợp với thực tiễn và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác ISO; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn, kịp thời cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ HTQLCL cho các đơn vị cấp xã…
 
Với việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động UBND phường, xã, thị trấn trong 5 năm qua, tỉnh đã cơ bản đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính gần dân, phục vụ dân, trong sạch, đẩy lùi và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Thực hiện các thủ tục hành chính công khai, đơn giản và thuận tiện tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
Nguồn: baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (19/01/2021)
Đẹp mê hồn lan hồ điệp giữa Sa Mù (11/01/2021)
Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà (25/12/2020)
Ngành Khoa học và Công nghệ chủ động đi đầu tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (25/12/2020)
Năng suất chất lượng hỗ trợ đắc lực cho Doanh nghiệp phát triển - hội nhập (25/12/2020)
Hình thành các mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (30/11/2020)
Hướng đến đô thị thông minh (25/11/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi lợn rừng (25/11/2020)
Hội nghị triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021) (13/11/2020)
Hội thảo khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại toàn đoàn kết dân tộc” (11/11/2020)
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng (29/10/2020)
Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị đang được nhân rộng (21/10/2020)
Xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thực hiện chương trình OCOP (16/9/2020)
Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung (15/9/2020)
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm và làm việc tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (05/9/2020)
Hướng Phùng được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh (03/9/2020)
Tăng cường công tác kết nối thị trường cho sản phẩm Công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (31/8/2020)
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa (24/8/2020)
Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (24/8/2020)
Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển (11/8/2020)
Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao (11/8/2020)
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 06/KH-SKHCN về việc Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Kế hoạch số 07/KH-SKHCN về việc Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Kế hoạch số 05/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021

Kế hoạch số 08/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Kế hoạch số 01/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch số 02/KH-SKHCN về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 439
Hôm nay 5.128
Hôm qua 4.270
Tất cả 3.029.306

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này