Thứ Năm, 06/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 13/4/2020

Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính ở công sở cũng như doanh nghiệp hiện nay là phổ biến. Nhưng trong thời gian này, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin lại càng cần thiết hơn để giải quyết thông suốt mọi công việc trong điều kiện thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống COVID-19.
Anh Lê Thái Sơn, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và thông tin KH&CN tỉnh thường xuyên sử dụng CNTT trong thời gian làm việc tại nhà. Ảnh: TCL
Những ngày này, thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19, hầu hết các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đều phân chia cán bộ, công nhân viên đến làm việc trực tiếp tại công sở còn khoảng 50% số lượng và thay đổi luân phiên, những người còn lại làm việc ở nhà và sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc và thủ tục hành chính. Với cách làm này, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mọi người thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19 mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng ngày của cơ quan, đơn vị giao.
 
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19, chị Hồ Mỹ Anh, chuyên viên văn phòng Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị hoàn toàn làm việc ở nhà nhưng trong giờ hành chính, chị luôn thường trực cập nhật trên mạng nội bộ của cơ quan để xử lý công việc một cách nhanh nhất. Chị Hồ Mỹ Anh cho biết: “Trong thời gian này, tôi giải quyết mọi công việc ở cơ quan nhưng không đến cơ quan để thực hiện giãn cách xã hội. Ở nhà, tôi sử dụng công nghệ thông tin để làm việc, hễ có bất cứ sự chỉ đạo nào của văn phòng hay của lãnh đạo sở tôi cũng cập nhật sớm và xử lý nhanh chóng. Mọi công việc của cơ quan giao tôi đều được thực hiện suôn sẻ, hiệu quả”.
 
Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị đã ban hành công văn số 136/SKHCN-VP về việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ trong thời gian cách ly toàn xã hội. Theo đó, chỉ có ban lãnh đạo và các trưởng, phó trưởng phòng trực xử lý công việc theo yêu cầu nhiệm vụ. CCVC,NLĐ chủ động công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN đảm bảo duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử KH&CN, đảm bảo mạng thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động thông suốt. Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị Trần Ngọc Lân cho biết: “Sở Khoa học và công nghệ chấp hành nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sở đã chuyển gần như toàn bộ công việc của cơ quan vào thực hiện online. Sở có trang chỉ đạo điều hành công việc nên tất cả các phòng, đơn vị sự nghiệp đều làm việc với nhau trên không gian mạng, rất thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả”.
 
Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 2/4/2020 về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống COVID-19, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1501/UBND-VX ngày 8/4/2020 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Văn phòng UBND tỉnh mà trực tiếp là Trung tâm Tin học tỉnh có nhiệm vụ kiểm tra, hỗ các cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng với mức 60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện. Đồng thời chủ trì xây dựng, triển khai phương án họp trực tuyến di động để lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh có thể họp trực tuyến đối với các hội nghị trực tuyến của Chính phủ và UBND cấp tỉnh tổ chức; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh.
 
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cán bộ một cửa hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp. Ưu tiên các giải pháp nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh.
 
UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương có số hồ sơ trực tuyến phát sinh thấp trong những tháng đầu năm 2020 cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao tỉ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đáp ứng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân trong thời gian phòng, chống COVID-19.
 
Hiện nay hạ tầng và cơ sở vật chất công nghệ thông tin đã được đầu tư hiện đại đáp ứng tốt để hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp làm việc trong môi trường mạng. Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ là cách tốt nhất để vừa thực hiện tốt giãn cách xã hội, vừa đảm bảo giải quyết trôi chảy các công việc chung của cơ quan, đơn vị để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính mà còn giúp toàn tỉnh vận hành thông suốt quá trình phát triển nền kinh tế- xã hội của địa phương trong thời điểm phòng, chống COVID-19.
T.C.L
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử (13/3/2020)
Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã (11/3/2020)
Mũi điện tử phát hiện sớm ung thư thực quản (05/3/2020)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (06/02/2020)
Hải Lăng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (04/02/2020)
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019- 2020: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật (14/01/2020)
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (23/12/2019)
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho nông dân (24/12/2019)
Người tiên phong áp dụng hấp cá bằng điện ở Gio Linh (19/12/2019)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Triệu Lăng (10/12/2019)
Nghiệm thu mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính” tại xã Vĩnh Thái (10/12/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt (06/12/2019)
Quản lí thực phẩm theo chuỗi mang lại hiệu quả nhiều mặt (12/11/2019)
Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo (02/10/2019)
Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (30/9/2019)
Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” (28/8/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (23/8/2019)
Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị không ngừng đổi mới và phát triển (20/8/2019)
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị (06/8/2019)
Người đưa công nghệ ánh sáng về cho ngư dân (05/8/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 846
Hôm nay 1.801
Hôm qua 6.024
Tất cả 2.227.920

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này