Thứ Sáu, 15/01/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Sở hữu trí tuệ
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 27/4/2020

Khuyến khích nhà khoa học đăng ký sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một trong các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai khoa học và công nghệ (KH và CN) của các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm có chức năng, nhiệm vụ về KH và CN, đồng thời là tiêu chí đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của đơn vị đó nói riêng và của quốc gia nói chung. Thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động SHTT, trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về số bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và nhiều giải pháp công nghệ đã được thương mại hóa.
Nghiên cứu phân tích đi-ô-xin trong môi trường tại Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong hai năm gần đây, số Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích của Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam tăng đáng kể. Năm 2018 có 50 bằng; năm 2019 có 52 bằng, tăng 25% so với năm 2017, trong đó, có sáu công nghệ đã được chuyển giao cho doanh nghiệp đưa vào sản xuất. Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam còn là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng bài báo công bố quốc tế. Những năm trước đây, mỗi năm, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam có khoảng từ 30 đến 40 Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, các nhà khoa học chưa nhận thức sâu sắc việc đăng ký SHTT cho các tài sản trí tuệ của mình, mà chỉ quan tâm đến việc nghiên cứu để công bố quốc tế. Theo PGS, TS Hà Quý Quỳnh, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ (Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam), có được kết quả nêu trên là nhờ chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam về khuyến khích và tạo điều kiện cao nhất cho các hoạt động liên quan đến SHTT. Năm 2017, Ðảng ủy Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam có Nghị quyết đẩy mạnh công tác ứng dụng và triển khai công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu đề ra là tăng cao số lượng sản phẩm phát triển công nghệ; tăng cường đưa sản phẩm công nghệ vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao thu nhập cho các nhà khoa học, trau dồi kinh nghiệm và tạo động lực, sáng tạo mới trong hoạt động KH và CN... Khi thực hiện, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đã nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SHTT gắn với đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016 - 2020. Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam xây dựng ba chương trình nhiệm vụ KH và CN liên quan công tác SHTT và ứng dụng kết quả nghiên cứu, gồm: Phát triển công nghệ; sản xuất thử nghiệm và sản phẩm thương mại. Trong đó, đáng chú ý là các đề tài, dự án tham gia ba chương trình nêu trên được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và "đầu ra" bắt buộc phải có đăng ký SHTT và có sản phẩm thương mại mà dự án tạo ra. Ðặc biệt, đối với dự án "Sản phẩm thương mại", đầu vào phải có văn bằng SHTT để đối ứng, minh chứng tính khả thi của sản phẩm. Bên cạnh đó, các nhà khoa học được nâng cao nhận thức về kỹ năng khai thác, hoàn thiện hồ sơ SHTT. Hằng năm, Viện Hàn lâm KH và CN đều đánh giá và trao thưởng cho các nhà khoa học có văn bằng SHTT, có quy chế xử phạt đối với các nhiệm vụ KH và CN bị chậm hoặc không hoàn thành việc đăng ký SHTT.

Theo các nhà khoa học, chủ trương hỗ trợ nhà khoa học đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của Viện Hàn lâm KH và CN rất hiệu quả, đã giải quyết được tình trạng bất cập lâu nay, đó là nhà khoa học chưa chú trọng đăng ký SHTT, trong khi doanh nghiệp rất cần các chứng nhận về SHTT để định lượng giá trị của nghiên cứu và đầu tư thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nhà khoa học và doanh nghiệp đã đến được với nhau để cùng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cho xã hội. PGS, TS Ðặng Thị Cẩm Hà, Viện Công nghệ sinh học cho biết, trước đây, cán bộ khoa học chưa hiểu vai trò của đăng ký SHTT, nhưng hiện nay đã có những chuyển biến trong nhận thức. Doanh nghiệp sẽ ngại nhận chuyển giao một công trình nghiên cứu khoa học nếu không có Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích. Hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ khoa học chưa sẵn sàng để thực hiện việc đăng ký SHTT, có thể bước đầu làm các thủ tục để đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích sẽ vấp phải khó khăn, nhất là việc viết bản mô tả, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Ðể đi đường dài, bên cạnh nghiên cứu cơ bản, nhà khoa học cần có các sản phẩm để doanh nghiệp chấp nhận đầu tư, sản xuất, tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội. TS Trần Thị Ngọc Dung, Trưởng Phòng Công nghệ thân thiện môi trường, Viện Công nghệ môi trường chia sẻ, bảo hộ SHTT là sự đánh giá của cơ quan chuyên môn về kết quả nghiên cứu có tính mới, và khi văn bằng bảo hộ SHTT đó được doanh nghiệp nhận chuyển giao có nghĩa là kết quả nghiên cứu thêm một lần nữa được xã hội ghi nhận. Thực tế, các nghiên cứu có đăng ký SHTT dễ chuyển giao hơn. SHTT tuy là khái niệm trừu tượng, nhưng lại có vai trò rất lớn đối với nhà khoa học và
xã hội.

Theo Cục SHTT, thời gian qua, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam là đơn vị đi đầu trong công tác tập hợp, khuyến khích nhu cầu đăng ký sáng chế từ các nhà khoa học, đồng thời chủ động xây dựng quy chế, chính sách về SHTT trong đơn vị và thành lập bộ phận chuyên trách về SHTT. Những kết quả về đăng ký SHTT của Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam là mô hình cho một số địa phương, trường đại học học hỏi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

https://nhandan.com.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng (13/01/2021)
Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khuyến khích đổi mới sáng tạo (12/01/2021)
Tạo thuận lợi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại hơn 60 quốc gia (14/12/2020)
Liên minh châu Âu cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam (09/12/2020)
Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thường gặp đối với doanh nghiệp tại Việt Nam và một số kiến nghị (29/10/2020)
IPPLATFORM: Hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (23/10/2020)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Châu Thành Long An” cho sản phẩm thanh long (19/10/2020)
Nâng cao giá trị của na dai Lục Nam thông qua chỉ dẫn địa lý (28/9/2020)
Thực hiện các cam kết về sở hữu trí tuệ trong EVFTA (21/9/2020)
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn (26/8/2020)
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong EVFTA: Cơ hội song hành thách thức (08/7/2020)
Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp (01/7/2020)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ (30/6/2020)
Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ (29/6/2020)
Số bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam tăng 56% trong dịch Covid-19 (22/6/2020)
Tân Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang: sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ (16/6/2020)
Sở hữu trí tuệ: Đòn bẩy cho sản phẩm chủ lực (05/6/2020)
Một số yếu tố tác động tới hệ thống SHTT quốc gia trong bối cảnh mới (22/5/2020)
Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho sinh viên - Chắp cánh đổi mới sáng tạo (19/5/2020)
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Cần sự chung tay của nhiều chủ thể (07/5/2020)
Phát triển hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ (27/4/2020)
Thực tiễn và xu hướng bảo hộ sáng chế đối với hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam (27/4/2020)
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Động lực phát triển tài sản trí tuệ (24/4/2020)
Nhãn hiệu - Một công cụ nhận diện sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng (22/4/2020)
Định hình cho dự án khởi nghiệp (22/4/2020)
Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ (21/4/2020)
Tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo (21/4/2020)
Mạng lưới TISC và IP-HUB: Thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học (17/4/2020)
Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh” (09/4/2020)
WIPO và EUIPO đào tạo trực tuyến miễn phí về sở hữu trí tuệ (09/4/2020)
Để nghiên cứu khoa học có thể thương mại hóa (06/4/2020)
Dưa hấu Long Quang được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (06/4/2020)
Quy định về sở hữu trí tuệ trong CPTPP và những tác động đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo (31/3/2020)
Sở hữu trí tuệ trong Cách mạng công nghiệp 4.0: Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế (31/10/2019)
Thúc đẩy hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ cho đặc sản (28/10/2019)
Hội thảo “Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" (10/10/2019)
Gia nhập Thỏa ước La-hay: Một phát triển mới trong hoạt động SHTT của Việt Nam (09/10/2019)
Việt Nam - Trung Quốc: Thừa nhận thông tin truy xuất nguồn gốc lẫn nhau (09/10/2019)
Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO (02/10/2019)
Trí tuệ nhân tạo có thể chẩn đoán hiệu quả các bệnh ung thư (30/9/2019)
Những rủi ro về tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp (30/9/2019)
Hội thảo định kỳ về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản – những lợi ích và tác động tích cực tới hệ thống SHTT của Việt Nam (20/9/2019)
Đào tạo về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống (06/9/2019)
Hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro trong thương mại hóa tài sản trí tuệ (28/8/2019)
Tạo thuận lợi cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (05/8/2019)
Tăng quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp và nhà nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo (25/7/2019)
Cuộc thi “Khởi nghiệp dựa trên quyền sở hữu trí tuệ” (17/5/2019)
Cơ hội quảng bá, thương mại hóa sáng chế (26/4/2019)
Cộng đồng kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (22/4/2019)
Phát triển thương hiệu nông sản: Đăng ký bảo hộ mới là bước đầu (22/4/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Báo cáo số 02/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Quyết định số 06/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, nguyên vật liệu thuộc đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 07/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 08/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020 của Trạm nghiên cứu và Phát triển Nấm

Báo cáo số 03/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở KH CN với BTV tỉnh ủy năm 2020

Quyết định số 3945/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 373/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 351
Hôm nay 4.176
Hôm qua 6.979
Tất cả 2.980.042

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này