Thứ Hai, 25/01/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 18/5/2020

Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống
Hoạt động truyền thông đóng vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong sáu giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN. Tại Quảng Trị, thời gian qua công tác truyền thông KH&CN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian tới, công tác truyền thông KH&CN cần nhiều cố gắng hơn nữa, từng bước đổi mới nội dung, phương thức, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống.
Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành, các địa phương, hoạt động truyền thông KH&CN trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản hơn, đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa cán bộ làm truyền thông với các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ kỹ thuật… từ đó thông tin đến với người dân nhanh hơn, cụ thể hơn, người dân vì thế cũng dễ dàng tiếp cận và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Hình thức tuyên truyền cũng được chú trọng thông qua nhiều kênh tuyên truyền khác nhau phù hợp với tình hình mới. 

 
Từ năm 2017 đến nay, Sở Khoa học công nghệ đã thực hiện xuất bản được 9.710 ấn phẩm các loại; xây dựng 67 chuyên mục KH&CN trên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị; 132 bài trên Báo Quảng Trị và 92 tin, bài, phóng sự trên các Đài, Báo Trung Ương. Đã phối hợp với 16 cơ quan Báo, Đài TW; Sản xuất 3 chương trình cho 5 sản phẩm trên kênh Nông nghiệp sạch của VTV; Thành lập Website sanphamquangtri.com; Fanpage, Website giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tạo các sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống...
 
Các ấn phẩm chuyên ngành ngày càng được chú trọng nâng cao về nội dung và hình thức, không chỉ xuất bản dưới dạng bản in truyền thống mà bổ sung hình thức bản điện tử tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử KH&CN của ngành. Năm 2020, ấn phẩm Bản tin Thông tin KH&CN được xuất bản bản điện tử, đăng tải tại địa chỉ: http://dostquangtri.gov.vn/Home/Anpham vừa tiết kiệm chi phí, vừa đáp ứng kịp thời thông tin đến độc giả. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ngày càng thiết thực, ngoài việc cung cấp thông tin, nhiều số phát sóng đã tập trung đi sâu vào phổ biến các quy trình kỹ thuật để người dân có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Chuyên trang Khoa học và Công nghệ trên Báo Quảng Trị (gồm cả báo điện tử và báo in) được duy trì 01 số/tuần và đón nhận sự theo dõi của nhiều độc giả. Cổng Thông tin điện tử KH&CN của Sở được duy trì, nâng cấp, tin tức được cập nhật đầy đủ, kịp thời nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, phản ánh kịp thời thông tin KH&CN của thế giới, trong nước và thông tin KH&CN của địa phương. Ngoài cập nhật phần tin tức về hoạt động KH&CN, Cổng Thông tin điện tử KH&CN đã chú trọng chuyển tải kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy khác về lĩnh vực KH&CN để người dân tiện theo dõi, áp dụng.
 
Đặc biệt trong những năm gần đây đã có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa công tác truyền thông địa phương và các kênh Đài, Báo khu vực, Trung ương. Vì thế, kết quả hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh được các cơ quan Báo, Đài khu vực và Trung ương tuyên truyền, phát sóng rộng rãi. Năm 2019, để đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới, công tác truyền thông KH&CN mở rộng kênh truyên truyền thông qua mạng xã hội thông qua Fanpage Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã nhận được lượng người theo dõi rất đông đảo.
 
Với những cố gắng, nỗ lực trên, hoạt động truyền thông KH&CN trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng đối với KH&CN. Kịp thời chuyển tải các văn bản luật pháp mới ban hành như: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chuyển giao công nghệ, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Công nghệ cao, các Nghị định, Thông tư mới liên quan đến lĩnh vực KH&CN… Các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sau khi triển khai thực hiện có hiệu quả được tuyên truyền, phổ biến kịp thời để người dân, doanh nghiệp tham khảo, áp dụng. Thông qua công tác tuyên truyền về hoạt động KH&CN đã tạo sự lan tỏa, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác truyền thông về KH&CN vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Hoạt động thông tin KH&CN trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, rộng khắp; Đầu tư cho hoạt động này còn hạn chế; Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông KH&CN còn mỏng, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác truyền thông thiếu; Thông tin về KH&CN khó hấp dẫn, thu hút người đọc. 
 
Để từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, cần thực hiện nhiều giải pháp, nhất là về cơ chế, chính sách cho hoạt động truyền thông KH&CN. Đầu tư đồng bộ, đầy đủ trang thiết bị, xây dựng nguồn lực con người...Đối với nhiệm vụ của ngành, cần chú trọng thực hiện các nội dung sau:
 
Thứ nhất, nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương…cần tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, sinh động để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Đối với các nhiệm vụ KH&CN, tập trung đi sâu xuyên suốt giới thiệu hoặc phổ biến đối với từng nhiệm vụ KH&CN kể cả nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đến các đề tài/dự án cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp quốc gia từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc nhiệm vụ. Đối với các nhiệm vụ KH&CN, sau khi kết thúc có khả năng nhân rộng, ngoài công tác tuyên truyền giới thiệu cần tập trung đi sâu vào phổ biến các quy trình kỹ thuật để bà con, doanh nghiệp dễ dàng áp dụng. Cần bố trí một phần kinh phí nhất định cho công tác tuyên truyền để các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài/dự án, các chủ nhiệm các nhiệm vụ có điều kiện thuận lợi trong việc tuyên truyền kết quả thực hiện.
 
Chú trọng công tác truyền thông về nêu gương, biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thiết thực vào đời sống nhằm cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực KH&CN và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của KH&CN.
 
Thứ hai, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ chuyên trách truyền thông KH&CN thuộc Sở KH&CN và cán bộ có liên quan ở các ngành như khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư… các cấp, đặc biệt ở cấp xã phường, cán bộ đoàn thể… Đồng thời có hình thức thích hợp để bồi dưỡng kiến thức KH&CN có liên quan cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông tham gia truyền thông về KH&CN. Tiếp tục tổ chức cho các cán bộ làm công tác truyền thông KH&CN tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ như kỹ thuật biên tập tin/bài, viết tin, kỹ thuật quay, dựng phim...
 
Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức truyền thông như tổ chức hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị, hội thảo. Chú trọng kênh truyền thông qua mạng xã hội (Fanpage Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Trị) tạo điều kiện cho mọi người dân có thể khai thác sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên từ cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn cấp huyện để cập nhật thông tin. Mặt khác, để đạt hiệu quả cao, cần huy động và phát huy vai trò của các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp KH&CN, lãnh đạo địa phương vào công tác này. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể ở các địa phương nhất là cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình, dự án ứng dụng KHCN. Đặc biệt thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ nhiệm của các nhiệm vụ KH&CN với cán bộ làm công tác truyền thông KH&CN để đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất. 
 
Hoạt động truyền thông KHCN có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KH&CN, góp phần thúc đẩy thị trường công nghệ, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để gắn kết cộng đồng và đội ngũ cán bộ khoa học. Nhiệm vụ quan trọng của công tác truyền thông KH&CN đã được khẳng định trong các văn kiện quan trọng như: Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020; Luật KH&CN sửa đổi... Hy vọng, với những quyết sách và chủ trương lớn về phát triển KH&CN, sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo ngành, sự nỗ lực, năng động hơn nữa của đội ngũ cán bộ làm truyền thông KH&CN của tỉnh, công tác truyền thông sẽ đưa KH&CN thấm vào xã hội một cách tự nhiên, đưa KH&CN gần gũi với người dân hơn nữa, để từ đó các tiến bộ KH&CN sẽ được ứng dụng rộng rãi, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước./.
NGUYỄN HỮU THẮNG
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (19/01/2021)
Đẹp mê hồn lan hồ điệp giữa Sa Mù (11/01/2021)
Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà (25/12/2020)
Ngành Khoa học và Công nghệ chủ động đi đầu tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (25/12/2020)
Năng suất chất lượng hỗ trợ đắc lực cho Doanh nghiệp phát triển - hội nhập (25/12/2020)
Hình thành các mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (30/11/2020)
Hướng đến đô thị thông minh (25/11/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi lợn rừng (25/11/2020)
Hội nghị triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021) (13/11/2020)
Hội thảo khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại toàn đoàn kết dân tộc” (11/11/2020)
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng (29/10/2020)
Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị đang được nhân rộng (21/10/2020)
Xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thực hiện chương trình OCOP (16/9/2020)
Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung (15/9/2020)
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm và làm việc tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (05/9/2020)
Hướng Phùng được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh (03/9/2020)
Tăng cường công tác kết nối thị trường cho sản phẩm Công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (31/8/2020)
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa (24/8/2020)
Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (24/8/2020)
Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển (11/8/2020)
Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao (11/8/2020)
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 06/KH-SKHCN về việc Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Kế hoạch số 07/KH-SKHCN về việc Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Kế hoạch số 05/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021

Kế hoạch số 08/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Kế hoạch số 01/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch số 02/KH-SKHCN về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 483
Hôm nay 5.054
Hôm qua 4.270
Tất cả 3.029.232

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này