Thứ Hai, 25/01/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 10/6/2020

Cánh đồng lớn hiệu quả cao
Tổ chức lại sản xuất trên cơ sở liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, HTX gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền tảng đảm bảo lợi ích và hiệu quả tối ưu giữa doanh nghiệp, HTX, THT và nông dân là mục tiêu của việc xây dựng cánh đồng lớn. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng cánh đồng lớn bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.
Doanh nghiệp đưa xe ra đồng vận chuyển lạc giúp nông dân

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về sản xuất có quy mô lớn, 10 hộ nông dân ở xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa đã hợp tác vốn, đất đai và các phương tiện sản xuất khác để cùng nhau sản xuất cánh đồng lớn. HTX nông nghiệp Tân Hợp ra đời năm 2018 trên cơ sở tự nguyện của 10 thành viên này. Ngay từ khi mới thành lập, nhờ ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nên hiệu quả mang lại cao. HTX đã xây dựng chuỗi sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện HTX đã phát triển được nhiều diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp và cây dược liệu. Trong năm đầu đi vào hoạt động, HTX nông nghiệp Tân Hợp đã thu lãi ròng được hơn 200 triệu đồng. HTX cũng đang tiến hành đăng ký nhãn hiệu cho các loại hàng hóa và xây dựng sản phẩm OCOP.

 

Phó Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Hợp Lê Thị Huệ cho biết: “Việc hợp sức của các hộ thành viên trong sản xuất không chỉ tạo ra nguồn tư liệu sản xuất lớn mà còn đưa lại giá trị sản xuất cao hơn. HTX cũng được ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh và chính quyền huyện hỗ trợ thúc đẩy hoạt động ban đầu cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo, các xã viên nên HTX có hiệu quả tốt ngay từ năm đầu đi vào hoạt động”.

 

Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã tập trung chỉ đạo các giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả cao, giải quyết những “điểm nghẽn” trong tổ chức sản xuất cánh đồng lớn. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền để giúp người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và lợi ích khi xây dựng cánh đồng lớn, giới thiệu các mô hình có hiệu quả để người dân tham quan, học tập. Chú trọng chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đặc biệt các quy trình sản xuất hữu cơ, sạch, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch: Quy hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, ngành nghề nông thôn... Trên cơ sở đó, bố trí lại cơ cấu cây trồng, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh và thâm canh có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng vùng; phát triển mạnh cây trồng có lợi thế, có thị trường tiêu thụ ổn định, có sức canh tranh cao. Xây dựng, phát triển các hình thức liên kết chặt chẽ, phù hợp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm của cánh đồng lớn. Thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn lực hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu liên kết sản xuất. Đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu cho các nông sản chủ lực của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách mới, đặc thù, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung và nông nghiệp theo cánh đồng lớn nói riêng.

 

Từ năm 2015 đến nay, ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã đẩy mạnh việc xây dựng sản xuất theo liên kết 4 nhà, xây dựng cánh đồng lớn, hỗ trợ, khuyến khích nông dân sử dụng giống tốt. Do đó, năng suất và giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác không ngừng tăng lên. Đối với cây lúa, phong trào sản xuất cánh đồng lớn đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương và diện tích tăng đều qua các năm, từ 1.381,5 ha năm 2016 đến năm 2019 đạt 8.297 ha; dự kiến năm 2020 đạt 8.500 ha với quy mô bình quân 10- 20 ha/ cánh đồng.

 

Mô hình cánh đồng lớn đã có tác động tích cực trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Về kinh tế, thông qua sản xuất cánh đồng lớn người dân đã sản xuất cùng một giống, cùng một thời vụ, một quy trình trên một cánh đồng liền vùng liền thửa nên thuận lợi trong việc áp dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất và thu hoạch, do đó giảm chi phí sản xuất từ 1,5- 1,7 triệu đồng/ha, nhưng năng suất tăng bình quân 5- 10 tấn/ha, giúp tăng giá trị sản xuất lên 20- 30% so với sản xuất truyền thống. Về xã hội, thực hiện mô hình cánh đồng lớn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng KH&CN như: Dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, ứng dụng bộ giống mới; quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn thực phẩm... Về môi trường, sản xuất trên cánh đồng lớn hạn chế sâu bệnh hại, giảm sử dụng thuốc BVTV cũng như sử dụng tài nguyên, giúp bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hồng Phương cho biết: “Hiệu quả mang lại từ sản xuất cánh đồng lớn rất rõ nét trên nhiều phương diện. Từ đó góp phần thúc đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Với hiệu quả ban đầu khả quan đó, thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT cùng với chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh nhân rộng mô hình cánh đồng lớn đối với tất cả các loại cây trồng mà tỉnh có thế mạnh, tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN, có sự liên kết với doanh nghiệp, HTX trong cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra để đảm bảo sản xuất hiệu quả, bền vững”.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (19/01/2021)
Đẹp mê hồn lan hồ điệp giữa Sa Mù (11/01/2021)
Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà (25/12/2020)
Ngành Khoa học và Công nghệ chủ động đi đầu tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (25/12/2020)
Năng suất chất lượng hỗ trợ đắc lực cho Doanh nghiệp phát triển - hội nhập (25/12/2020)
Hình thành các mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (30/11/2020)
Hướng đến đô thị thông minh (25/11/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi lợn rừng (25/11/2020)
Hội nghị triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021) (13/11/2020)
Hội thảo khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại toàn đoàn kết dân tộc” (11/11/2020)
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng (29/10/2020)
Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị đang được nhân rộng (21/10/2020)
Xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thực hiện chương trình OCOP (16/9/2020)
Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung (15/9/2020)
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm và làm việc tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (05/9/2020)
Hướng Phùng được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh (03/9/2020)
Tăng cường công tác kết nối thị trường cho sản phẩm Công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (31/8/2020)
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa (24/8/2020)
Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (24/8/2020)
Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển (11/8/2020)
Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao (11/8/2020)
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 06/KH-SKHCN về việc Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2021 về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Kế hoạch số 07/KH-SKHCN về việc Kế hoạch duy trì và củng cố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Kế hoạch số 05/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2021

Kế hoạch số 08/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị của Sở khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài Nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Kế hoạch số 01/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch số 02/KH-SKHCN về việc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 440
Hôm nay 4.936
Hôm qua 4.270
Tất cả 3.029.114

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này