Thứ Bảy, 08/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 26/6/2020

Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực
Để thúc đẩy hơn nữa việc sản xuất cây, con chủ lực cả trên quy mô lẫn năng suất, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đã đem lại sự chuyển biến về chất trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cam Phủ Quỳ mang lại thu nhập hơn 120 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: HVA

Nghị quyết 03 đã được UBND tỉnh cụ thể hóa bằng Quyết định số 23/2017/QĐUBND và sớm được triển khai rộng khắp, có tính lan tỏa trên các địa phương toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, thông qua các hoạt động tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các cuộc hội nghị, họp dân để lồng ghép tuyên truyền và phổ biến Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thông qua các cuộc họp cấp ủy đảng các cấp để phổ biến, quán triệt các nội dung về chủ trương, chính sách liên quan đến Nghị quyết 03 để cán bộ, công chức trong đơn vị nắm rõ nhằm phổ biến, quán triệt và tổ chức chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nghị quyết.

 

Xác định “6 cây, 2 con” chủ lực được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết 03 là lúa chất lượng cao, cà phê, hồ tiêu, cao su, cây đặc sản ăn quả, cây dược liệu, con bò và con tôm, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã xây dựng được những mô hình trọng điểm, được đông đảo nông dân ủng hộ. Thông qua chính sách khuyến khích phát triển đã tạo ra phong trào sản xuất sâu rộng, giúp người dân tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Với nguồn hỗ trợ của Nghị quyết 03 và lồng ghép các nguồn vốn khác, đến năm 2019 toàn tỉnh tổ chức sản xuất được 34.060 ha lúa chất lượng cao, chiếm 67,5% tổng diện tích gieo trồng lúa, trong đó diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ 350 ha, lúa canh tác tự nhiên 67,6 ha, lúa sản xuất cánh đồng lớn 6.056,6 ha. Đặc biệt, mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ Obi-Ong biển (300 ha) tiếp tục khẳng định hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường, từng bước xây dựng thành công thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị. Mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu với diện tích 865 ha mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 1,2 - 1,5 lần so với sản xuất truyền thống, giảm đáng kể phát thải khí nhà kính nhờ áp dụng quy trình canh tác tiên tiến.

 

Đối với cây công nghiệp, chính sách của tỉnh đã hỗ trợ các mô hình tái canh cây cà phê, mỗi năm thực hiện được 300 ha, đến nay, cà phê tái canh đã phát triển tốt. Mô hình ứng dụng công nghệ mới để thâm canh tăng năng suất, chất lượng cho cây hồ tiêu mỗi năm triển khai được 4 ha với sự hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm, chứng nhận vùng sản xuất hồ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, hỗ trợ ứng dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ để phòng trừ các đối tượng dịch bệnh nguy hiểm, tạo hướng sản xuất hồ tiêu sạch, bền vững.

 

Mô hình cây ăn quả đặc sản và cây dược liệu được các địa phương triển khai có hiệu quả khi thực hiện ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên địa bàn với quy mô hỗ trợ mỗi năm 1 ha cây ăn quả đặc sản và 2 ha cây dược liệu. Qua đó, định hình và mở rộng quy hoạch diện tích trong giai đoạn tới.

 

Trên lĩnh vực chăn nuôi, nhằm tạo vùng chăn nuôi bò hướng thịt, thâm canh bằng thụ tinh nhân tạo, các địa phương được hỗ trợ 50 bò nái hậu bị và hỗ trợ trồng cỏ 15 ha. Sở Nông nghiệp và PTNT đã khuyến cáo các địa phương đầu tư có trọng điểm nhằm nâng cấp chất lượng đàn bò lai zebu cao hơn ở các xã đã thực hiện thành công chương trình cải tạo đàn bò. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/con bò nái lai hậu bị và 1,3 triệu đồng/500m2 trồng cỏ. Các địa phương đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ và thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ. Chính sách hỗ trợ này phù hợp với nhu cầu của người chăn nuôi đã góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò theo hướng thâm canh. Ngoài ra, thông qua lồng ghép thực hiện chương trình khuyến nông chăn nuôi cải tạo đàn bò trong toàn tỉnh, đã phối giống có kết quả bằng thụ tinh nhân tạo cho hơn 10.900 bò nái, mỗi năm ra đời 9.500 bê lai.

 

Đối với nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh đã triển khai 5 mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ Biofloc với mức hỗ trợ sau đầu tư 400 triệu đồng/mô hình về cơ sở hạ tầng như ao, bể gieo, hệ thống mái che và sục khí. Các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, sản lượng bình quân đạt từ 20 - 25 tấn/ha, doanh thu 3 tỉ đồng, lợi nhuận bình quân 500 triệu - 1,1 tỉ đồng/ha. Các mô hình đang được các địa phương triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Ngoài “6 cây, 2 con”, lĩnh vực lâm nghiệp cũng được chính sách của tỉnh hỗ trợ 50% giá giống tại thời điểm để trồng rừng gỗ lớn. Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn bình quân hằng năm giao cho các địa phương hỗ trợ là 600 ha.

 

Việc thực hiện chính sách của Nghị quyết 03 nâng cao chất lượng sản xuất trong quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh với tổng diện tích các loại cây trồng chủ lực đến năm 2020 là cà phê 5.300 ha, hồ tiêu 2.533 ha; cao su 19.512 ha, cây ăn quả và cây dược liệu 6.433 ha, lúa chất lượng cao 34.500 ha. Tỷ lệ bò lai ze bu 54,8%; tôm thẻ 1.000 ha sản lượng đạt 6.000 tấn; tôm sú 500 ha đạt sản lượng 800 tấn. Với sự chủ động ứng dụng tiến bộ KHKT của ngành Nông nghiệp và PTNT để sản xuất cánh đồng lớn, cây trồng, con nuôi chất lượng cao; từng bước theo hướng sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ.

 

Đánh giá về hiệu quả thực hiện chính sách của Nghị quyết 03, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị Trần Thanh Hiền cho biết: “Sau gần 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ, các mô hình trọng điểm đã tạo dựng được thương hiệu sản phẩm, được tổ chức liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, được người tiêu dùng biết đến và được thị trường ưa chuộng như lúa chất lượng cao, gạo hữu cơ; chế biến dược liệu, phát triển vùng nguyên liệu cây ăn quả, cây gỗ lớn; chất lượng giá trị con tôm... Các mô hình điểm và các mô hình nhân rộng đã đem lại các tín hiệu tích cực trên cả 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, góp phần thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với NTM của tỉnh”.

 

Đi đôi với việc hỗ trợ phát triển sản xuất các cây, con chủ lực, các hoạt động xúc tiến thương mại cũng được các ngành chức năng phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh triển khai các hoạt động hội nghị kết nối cung cầu, giao lưu xúc tiến thương mại và tham gia hội chợ. Các hoạt động này đã đáp ứng được nhu cầu giới thiệu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất. Thông qua các hoạt động đã góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh, phát triển thị trường, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, qua các lần tham gia hội chợ, triển lãm các đơn vị tham gia đã học tập, rút kinh nghiệm để phát triển sản phẩm. Một số đơn vị đã ký kết với các nhà phân phối lớn để đưa sản phẩm vào các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, hợp đồng đại lý… tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và tham gia xuất khẩu.

 

Thông qua triển khai các mô hình, việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực tạo sản phẩm có lợi cạnh tranh theo Nghị quyết số 03/2017/NQHĐND góp phần tác động đến tăng trưởng kinh tế; bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái. Đây là chính sách đúng đắn của HĐND tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, các mô hình đã hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tác động tích cực đến tiến trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Lúa đông xuân mô hình CSA nhân rộng chính phát triển tốt (25/3/2020)
Điện mặt trời áp mái, một hướng phát triển mới, hiệu quả (23/3/2020)
Vĩnh Linh: Hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích trên 10.400 ha (18/3/2020)
Tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả (16/3/2020)
Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử (13/3/2020)
Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở cấp xã (11/3/2020)
Mũi điện tử phát hiện sớm ung thư thực quản (05/3/2020)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Khối cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (06/02/2020)
Hải Lăng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp (04/02/2020)
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019- 2020: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong cuộc thi khoa học kĩ thuật (14/01/2020)
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (23/12/2019)
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc cho nông dân (24/12/2019)
Người tiên phong áp dụng hấp cá bằng điện ở Gio Linh (19/12/2019)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín tại xã Triệu Lăng (10/12/2019)
Nghiệm thu mô hình “Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trong nhà kính” tại xã Vĩnh Thái (10/12/2019)
Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt (06/12/2019)
Quản lí thực phẩm theo chuỗi mang lại hiệu quả nhiều mặt (12/11/2019)
Ra mắt Bản đồ số Việt Nam và Hệ thống thông tin nhân đạo (02/10/2019)
Hội thảo tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng và phúc lợi xã hội cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị (30/9/2019)
Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập” (28/8/2019)
Xây dựng bộ cây trồng, con nuôi chủ lực trong sản xuất nông nghiệp (23/8/2019)
Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị không ngừng đổi mới và phát triển (20/8/2019)
Hội thảo khoa học lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015 lần thứ I (14/8/2019)
Phát hiện hai hợp chất quý có trong gạo hữu cơ Quảng Trị (06/8/2019)
Người đưa công nghệ ánh sáng về cho ngư dân (05/8/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 1.075
Hôm nay 4.488
Hôm qua 7.058
Tất cả 2.243.424

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này