Thứ Bảy, 19/9/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 27/7/2020

Xây dựng vườn mẫu nông thôn mới ở Cam Lộ
Những năm qua, huyện Cam Lộ tập trung thực hiện xây dựng vườn mẫu nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều phương diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn theo hướng kinh tế thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời thực hiện tốt việc chỉnh trang nhà ở, bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở mỗi địa phương.
Cam Lộ thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế vườn theo hướng kinh tế thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Việc phát triển kinh tế vườn trên cơ sở cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu NTM luôn được huyện Cam Lộ đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở đó, năm 2017, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn huyện, với các tiêu chí rất cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương.

 

Trong quá trình thực hiện xây dựng vườn mẫu NTM, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí xây dựng vườn mẫu NTM, vận động người dân có điều kiện về đất đai, nhân lực, vật lực cải tạo lại vườn tạp theo hướng sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập; tích cực hỗ trợ người dân về nguồn vốn, khoa học công nghệ, giống cây trồng, vật nuôi… để người dân có điều kiện thuận lợi khai thác hiệu quả lợi thế về đất vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa; nâng cao đời sống từ kinh tế vườn kiểu mẫu NTM.

 

Xây dựng vườn mẫu NTM là một trong những cách làm sáng tạo trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Mặc dù mới triển khai thực hiện nhưng phong trào xây dựng vườn mẫu NTM đã phát triển sâu rộng trong toàn huyện, tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của người dân trong việc phát triển kinh tế vườn kiểu mẫu NTM, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường. Thực hiện xây dựng vườn mẫu từ năm 2017-2019, toàn huyện đã xây dựng 173 vườn mẫu, trong đó khoảng 50 vườn mẫu đạt chuẩn về quy hoạch, diện tích, thu nhập… được gắn biển. Có thể nói, kết quả đạt được nổi bật trong xây dựng vườn mẫu NTM chính là người dân đã chú trọng vào phát triển kinh tế vườn, sử dụng các giống cây trồng mới cho năng suất, sản lượng, chất lượng cao thay cho các loại cây trồng kém hiệu quả; chú trọng sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, có liên kết trong tiêu thụ sản phẩm; sử dụng hiệu quả lao động nông nhàn… Chính sự hiệu quả trong phát triển kinh tế vườn kiểu mẫu so với vườn tạp trước đây đã từng bước nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Cam Hiếu Trần Thanh Hoài cho biết: Hiện nay toàn xã Cam Hiếu đã cải tạo 34 vườn tạp; đăng ký xây dựng 11 vườn mẫu, trong đó có 2 vườn mẫu được công nhận, cắm biển vườn mẫu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xây dựng vườn mẫu NTM, xã đã tổ chức cho các hộ dân đi tham quan các mô hình trồng cây ăn quả trong, ngoài huyện cũng như tập huấn cải tạo vườn tạp; tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp. Nổi bật là từ năm 2018, được tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí không lãi suất 500 triệu đồng, xã Cam Hiếu đã chọn hỗ trợ 17 hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, trong đó có 2 hộ được hỗ trợ thực hiện mô hình trồng rau sạch và 15 hộ trồng cây ăn quả. Xã Cam Hiếu cũng tích cực hỗ trợ người dân về giống, cử cán bộ nông nghiệp về hướng dẫn cho người dân cải tạo vườn tạp, đồng thời chủ động liên kết với các công ty, doanh nghiệp để tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản cho người dân. Bên cạnh đó, xã cũng chủ động xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản địa phương; đưa các sản phẩm nông sản từ các vườn mẫu NTM đi tham dự các hội chợ triển lãm trong huyện để giới thiệu sản phẩm nông sản nổi bật của địa phương. Đặc biệt là sự chủ động của người dân trong việc cải tạo vườn tạp bằng cách đầu tư trồng các giống cây trồng mới như bưởi da xanh, ổi, cam, rau sạch các loại…, từ đó hình thành nên các vườn mẫu mang lại thu nhập cho người dân.

 

Ông Nguyễn Sanh, thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, cho hay trước đây, khi chưa cải tạo vườn tạp, mảnh vườn chỉ trồng vài loại cây phục vụ nhu cầu của gia đình. Vì thế, ông không đầu tư công sức chăm sóc, không đưa giống cây trồng mới vào trồng tại vườn nên hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Với sự hỗ trợ của huyện, địa phương, gia đình ông đã đầu tư vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới như bưởi da xanh, mít thái, chuối sáp, ổi, cam… trên diện tích 2.000 m2 . Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông mang lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Vĩnh Linh: Trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ VIII năm 2020 (17/9/2020)
Trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ ở Hướng Hóa (17/9/2020)
Tăng cường đào tạo, tập huấn phát triển sản phẩm OCOP (16/9/2020)
Vĩnh Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi (15/9/2020)
Trồng dưa lưới ở vùng cát Triệu Sơn (15/9/2020)
Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại ở Gio Quang (15/9/2020)
Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (15/9/2020)
Trao giấy chứng nhận “Sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ” (14/9/2020)
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống nấm (14/9/2020)
Hơn 1,2 tỷ đồng triển khai dự án chăn nuôi gà Cùa theo chuỗi giá trị (14/9/2020)
Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho nông sản (14/9/2020)
Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại (14/9/2020)
Khởi nghiệp với mô hình bột rau củ sấy lạnh (09/9/2020)
Triển khai Đề tài trồng Lan Kim tuyến ở Hướng Hóa (09/9/2020)
Lợi nhuận cao từ nuôi vịt bằng công nghệ mới (04/9/2020)
Hướng Hóa: Tín hiệu vui từ cây cà gai leo ở xã Lìa (04/9/2020)
Nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu Vĩnh Linh (04/9/2020)
Đổi mới mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (03/9/2020)
Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản ký chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Đánh thức tiềm năng vùng cát: Nhìn từ một dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi ở Quảng Trị (03/9/2020)
Khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (03/9/2020)
Tăng cường công tác kiểm định đối chứng đối với công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm (03/9/2020)
Ứng dụng thành công khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm cam hữu cơ của tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ nhìn từ Công ty TNHH MTV Từ Phong (03/9/2020)
Một số giải pháp cần lưu ý trong quy trình trồng rừng thâm canh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Nông nghiệp hữu cơ “lên ngôi” (01/9/2020)
Gần 72% hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (01/9/2020)
Gạo Quảng Trị xuất khẩu chính ngạch sang Lào (31/8/2020)
83 tác phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ IX (31/8/2020)
Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành "bà đỡ" cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị (26/8/2020)
Tập trung nâng cao chất lượng vườn ươm cây giống (26/8/2020)
Trồng trái cây theo hướng hữu cơ tại huyện Hướng Hóa (25/8/2020)
Người tiên phong sản xuất giống keo lai thế hệ F1 (25/8/2020)
Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực, ngành nghề (25/8/2020)
Sản xuất lúa hữu cơ hướng đi mới trong nông nghiệp (24/8/2020)
Hiệu quả nuôi bò nhốt chuồng kết hợp trồng cỏ ở Triệu Thượng (24/8/2020)
Triệu Ái đẩy mạnh trồng rừng theo chứng chỉ FSC (24/8/2020)
Giải pháp phát triển nuôi tôm ở xã Triệu Lăng (24/8/2020)
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (21/8/2020)
Dấu ấn trong phát triển nông nghiệp ở vùng đất lúa (21/8/2020)
Sản xuất hữu cơ – hướng phát triển nông nghiệp bền vững (20/8/2020)
Đánh giá kết quả khảo nghiệm giống lúa TBR97 vụ hè thu (19/8/2020)
Vĩnh Linh đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (17/8/2020)
Hiệu quả tích cực từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Triệu Hòa (13/8/2020)
Chuẩn bị các điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP (13/8/2020)
Nhân rộng mô hình trồng cây cà gai leo ở xã Lìa (13/8/2020)
Vùng đồi k4 với nhiều mô hình cây ăn quả có giá trị (13/8/2020)
Vĩnh Linh triển khai mô hình nuôi cá “sông trong ao” (12/8/2020)
Phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (10/8/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 425/SKHCN-VP về việc Hỏa tốc về việc thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch số 40/KH-SKHCN về việc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2641/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao.

Báo cáo số 110/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh vực khoa học và công nghệ quý 3/2020, kế hoạch quý 42/2020

Quyết định số 250/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng KH CN tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ KH CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 dự án: Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển huyện Triệu Phong

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2537/QĐ-UBND về việc Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 2, năm 2020)

Quyết định số 248/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2020 - Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá lăng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 108/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công Quý III và kế hoạch công tác Qúy 4 năm 2020

Thông báo Kết quả xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 313
Hôm nay 3.524
Hôm qua 5.591
Tất cả 2.437.616

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này