Thứ Bảy, 31/10/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 03/9/2020

Khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tích cực triển khai các nhiệm vụ KH&CN nhằm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, qua đó đã góp phần thúc đẩy thâm canh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Trao Giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị năm 2019. Ảnh: http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn/
Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế (Quyết định số 2245/QĐ-TTg, ngày 11/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, đã tiến hành cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng tập trung phát triển các công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chế biến từ nông sản có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, hướng theo các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, các sản phẩm tiềm năng; Các nhiệm vụ KH&CN liên quan việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực của từng địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng năng suất và chất lượng đối với cây trồng, vật nuôi; Các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu, ứng dụng KH&CN để phát triển các giải pháp, công nghệ (Blockchain, IoT, AI, Big data và các công nghệ mới phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới) ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc. Tập trung triển khai các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm phát triển các sản phẩm hàng hóa, tạo dựng thương hiệu để phát triển thông qua việc chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản của Quảng Trị. Đồng thời chú trọng nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để cơ giới hóa nông nghiệp, tự động hóa hướng đến phát triển nền nông nghiệp 4.0 nhằm hỗ trợ người nông dân trong sản xuất, canh tác và tạo ra hàng hóa sản phẩm tốt, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu tác động xấu của môi trường.

Công tác đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN trong sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tập trung đi sâu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển “6 cây, 2 con” chủ lực và một số cây trồng, con nuôi có tiềm năng, triển vọng phát triển theo hướng bền vững thông qua xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm và có giá trị kinh tế cao.

Từ năm 2017 đến nay, Sở KH&CN đã chỉ đạo triển khai 05 dự án cấp quốc gia thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 01 dự án cấp Bộ, 20 dự án cấp tỉnh và trên 30 dự án cấp cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Trong lĩnh vực trồng trọt, đã tập trung khảo nghiệm, tuyển chọn, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để phát triển các giống cây trồng chủ lực, có chất lượng cao, phù hợp với các tiểu vùng sinh thái trong tỉnh. Tiêu biểu là đã nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao và phục tráng giống lúa HC95; ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất lạc an toàn theo VietGAHP; nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học để hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây cam ở vùng đồi K4; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học để xây dựng, tuyển chọn các giống cà phê chè có triển vọng nhất và chuyển giao cho nông dân áp dụng nhân rộng mô hình khi tái canh... Ngoài ra, đã tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình thử nghiệm một số loại cây trồng mới, tiềm năng phù hợp với các tiểu vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh như: cây dược liệu; cây dâu tây chịu nhiệt, cây ổi Đài Loan, hoa Tulip, hoa Cẩm Tú Cầu; cây sâm Bố Chính... Một số loại cây trồng thông qua các nhiệm vụ KH&CN trồng thử nghiệm đã phát triển tốt.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đã triển khai các nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển các vật nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao của tỉnh như: tiến hành cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đồng thời lựa chọn các nái lai chất lượng làm nền để phối tinh của các giống bò thịt chất lượng cao; ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển; nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt trang trại tiêu chuẩn VietGAHP theo chuỗi giá trị...

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tiêu biểu là đã tiến hành nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị. Việc ứng dụng rộng rãi tiến bộ kỹ thuật nuôi cấy mô và giâm hom cây lâm nghiệp là yếu tố đột phá trong việc trồng rừng và phát triển kinh tế từ nghề rừng, góp phần quan trọng vào việc trồng rừng kinh tế thâm canh, nâng cao độ che phủ rừng... 

Trong lĩnh vực thủy sản, đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao năng suất nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Tiêu biểu đã triển khai mô hình nuôi tôm siêu thâm canh với việc ứng dụng đồng thời nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào quy trình nuôi tôm, từ đó tăng được mật độ nuôi, tăng năng suất và hạn chế được dịch bệnh; tiến hành nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản; đặc biệt, triển khai thành công Dự án Ứng dụng đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ tại Quảng Trị với việc lắp đặt đèn LED tiêu chuẩn của Nhật Bản cho 40 tàu cá của ngư dân tại 03 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Triệu Phong giúp tiết kiệm khoảng 70% nhiên liệu, giảm chi phí đánh bắt, tăng lợi nhuận.

Thông qua các nhiệm vụ KH&CN, nhiều kỹ thuật, công nghệ tiến bộ trong nông nghiệp cũng đã được nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao mang lại kết quả cao. Lĩnh vực công nghệ sinh học có nhiều đột phá. Đã tiến hành ứng dụng công nghệ tế bào để bảo tồn, lưu giữ, phát triển và sản xuất các loại cây lâm nghiệp, cây hoa và cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Các nhiệm vụ cũng đã tập trung nghiên cứu, sản xuất nhiều loại chế phẩm vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Từ đó đã xây dựng nhiều mô hình và chuyển giao nhiều quy trình, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, theo hướng hữu cơ, phát triển nông thôn bền vững và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiện, đổi mới công nghệ để sản xuất, chế biến sâu theo hướng nâng cao giá trị các sản phẩm, nguyên liệu mang tính đặc thù của địa phương như: xây dựng vùng nguyên liệu và sản xuất các loại trà hòa tan (Chè Vằng, Cà gai leo - Linh chi, Linh Chi…); các loại thực phẩm, thức uống bảo vệ sức khỏe (Nhộng Trùng Thảo, rượu Đông Trùng Hạ Thảo, rượu Tỏi đen...). Các nhiệm vụ KH&CN cũng đã chú trọng nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sấy tiên tiến để chế biến, bảo quản một số sản phẩm đặc thù, có giá trị kinh tế cao ở địa phương như: Hồ tiêu, Chuối,... góp phần bảo quản được nông sản, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm để hình thành hàng hóa thương mại trong và ngoài nước.

Công tác ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0 trong nông nghiệp đạt nhiều thành tựu phấn khởi. Trạm Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa được xem là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Quảng Trị với nhiều nhà xưởng, máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ cao. Tại Trạm đã sử dụng hệ thống nhà kính với đầy đủ các trang thiết bị; hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt; hệ thống cảm biến tự động; hệ thống làm mát, giữ nhiệt; hệ thống Camera theo dõi; hệ thống điều hành, vận hành từ xa qua Internet... Các mô hình sản xuất thử nghiệm tập trung vào các loại hoa cao cấp, có giá trị cao như Hoa Tulip, Hoa Lily, Hoa Lan Hồ Điệp...; các loại rau quả cao cấp như cây Dâu tây, Cà chua siêu ngọt... Tất cả đều được ứng dụng công nghệ cao, chăm sóc trong hệ thống nhà lưới, nhà kính hiện đại theo hướng tự động hóa.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tổ chức nhiều chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ về sản xuất rau, hoa, nấm, xử lý môi trường, chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi…; tư vấn, hỗ trợ người dân trong ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất như công nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ chế biến một số loại nông sản; công nghệ thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản; quy trình trồng và thu hái dược liệu theo tiêu chuẩn GACP; quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; công nghệ chăn nuôi chuồng kín; công nghệ sản xuất một số giống cây trồng... Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị như: Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm dạy nghề tỉnh, các Tổ chức Hội, đoàn thể... để tổ chức nhiều lớp dạy nghề và đào tạo và chuyển giao một số tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu; áp dụng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa... đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, danh tiếng các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, nổi tiếng, các sản phẩm trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” của tỉnh. Trong 2 năm 2018 - 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tư vấn và hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể xác lập 17 nhãn hiệu tập thể và 05 nhãn hiệu chứng nhận mang yếu tố địa danh. Nhiều sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ như: Gạo Hải Lăng, Chuối Hướng Hóa, Rượu men lá Ba Nang, Nước mắm Cửa Việt… đã và sẽ được hỗ trợ quản lý và phát phát triển nhãn hiệu thông qua việc xây dựng hệ thống, công cụ quản lý nhãn hiệu; triển khai thí điểm mô hình quản lý, khai thác nhãn hiệu; hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa...

Với việc áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký sử dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa... nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có điều kiện thuận lợi để thương mại hóa. Từ năm 2017 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn trên 40 tổ chức, cá nhân xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; trên 30 tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa. Đặc biệt, trước tình trạng sản phẩm cá khô hấp sấy của xã Gio Việt và thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh bị tồn kho do phía Trung Quốc thắt chặt hàng rào kĩ thuật, siết chặt thương mại thủy sản qua đường tiểu ngạch, thắt chặt kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thủy sản xuất khẩu qua đường chính ngạch, cùng với việc hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Cá khô Cửa Việt”, Sở đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh cá hấp sấy khô tại thị trấn Cửa Việt về trình tự thủ tục công bố chất lượng, đăng ký mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, công bố dấu định lượng.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy, ngành KH&CN đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các nhiệm vụ KH&CN đã chú trọng các nội dung nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản, đi từ nghiên cứu, chế biến, bảo quản đến xây dựng thương hiệu, đăng ký tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, công bố chất lượng, thương mại hóa sản phẩm. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy gắn với triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới ngành KH&CN tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Ứng dụng rộng rãi các thành tựu của khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ hiện đại, những kết quả nghiên cứu mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hiện nay như: công nghệ cảm biến trong theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, giải pháp công nghệ trong sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản, ứng dụng IoT và công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp…

Thứ hai, Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025. Đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ khảo nghiệm, thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng và hiệu quả để ứng dụng vào sản xuất. Tập trung cải tạo, nâng cấp các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh; tạo và nhân nhanh các giống có năng suất, chất lượng và giá trị cao; tăng cường hơn nữa năng lực nghiên cứu trong nước, kết hợp với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài để chọn được những giống có hiệu quả cao nhất. Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký và áp dụng mã số mã vạch, thiết kế nhãn sản phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng, có triển vọng của tỉnh.

Thứ ba, Ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản, truyền thống của tỉnh, trong đó ưu tiên các sản phẩm nằm trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tỉnh Quảng Trị. Tăng cường công tác quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, truyền thống, sản phẩm chủ lực của tỉnh sau khi đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, Tiếp tục tham mưu định hướng cơ cấu các nhiệm vụ KH&CN gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm; tham mưu các đề tài liên quan đến nhãn hiệu, thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến tạo sản phẩm chất lượng cao.

Thứ năm, Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của KH&CN đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh đưa thông tin KH&CN về cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cần tập trung đầu tư xây dựng, phát triển tiềm lực KH&CN phục vụ đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp. Đầu tư, phát huy hiệu quả hoạt động các tổ chức dịch vụ KH&CN, các trạm trại, phòng thí nghiệm, hệ thống nhà xưởng…; nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa trở thành thành vùng trọng điểm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Dành một khoản kinh phí thích đáng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025 phục vụ có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh./.
Hồ Mỹ Anh 
Sở Khoa học và Công nghệ
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng công nghệ sấy lạnh trong chế biến nông sản (29/10/2020)
Vĩnh Thủy chú trọng phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp (29/10/2020)
Vĩnh Linh đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (26/10/2020)
Nhiều dự án ứng dụng KHCN nhân rộng trong đời sống (19/10/2020)
Thí điểm mô hình sản xuất giống cá leo (16/10/2020)
Bước đột phá trong ứng dụng khoa học và công nghệ (15/10/2020)
Giải pháp để phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản bền vững (15/10/2020)
Lập nghiệp trên đất khó (15/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (06/10/2020)
Vĩnh Linh: Trên 6 tỷ đồng đầu tư thực hiện các mô hình sản xuất công nghệ cao (06/10/2020)
Hướng đi hiệu quả từ trồng cây lâu trầm sản xuất hương (05/10/2020)
Nỗ lực xây dựng thương hiệu miến Loan Hảo (05/10/2020)
Lão nông đam mê sáng chế máy phục vụ sản xuất nông nghiệp (30/9/2020)
Thẩm định đề tài KHCN xây dựng mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng tại huyện Vĩnh Linh (25/9/2020)
Hướng Hóa: Phát triển các mô hình kinh tế mới ở vùng khó (22/9/2020)
Trồng mướp đắng trái vụ cho thu nhập cao ở các xã vùng cát Hải Lăng (22/9/2020)
Xây dựng thương hiệu cho gạo hữu cơ Quảng Trị (22/9/2020)
Cam Lộ: Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo (21/9/2020)
Sở KH&CN làm việc với UBND Huyện Hướng Hóa về hoạt động KH&CN 9 tháng năm 2020 (21/9/2020)
Thị xã Quảng Trị: Phát triển cây dược liệu gắn với Chương trình OCOP (20/9/2020)
Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (20/9/2020)
Vĩnh Linh: Trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ VIII năm 2020 (17/9/2020)
Trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ ở Hướng Hóa (17/9/2020)
Tăng cường đào tạo, tập huấn phát triển sản phẩm OCOP (16/9/2020)
Vĩnh Linh đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi (15/9/2020)
Trồng dưa lưới ở vùng cát Triệu Sơn (15/9/2020)
Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại ở Gio Quang (15/9/2020)
Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (15/9/2020)
Trao giấy chứng nhận “Sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ” (14/9/2020)
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống nấm (14/9/2020)
Hơn 1,2 tỷ đồng triển khai dự án chăn nuôi gà Cùa theo chuỗi giá trị (14/9/2020)
Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho nông sản (14/9/2020)
Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại (14/9/2020)
Khởi nghiệp với mô hình bột rau củ sấy lạnh (09/9/2020)
Triển khai Đề tài trồng Lan Kim tuyến ở Hướng Hóa (09/9/2020)
Lợi nhuận cao từ nuôi vịt bằng công nghệ mới (04/9/2020)
Hướng Hóa: Tín hiệu vui từ cây cà gai leo ở xã Lìa (04/9/2020)
Nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu Vĩnh Linh (04/9/2020)
Đổi mới mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (03/9/2020)
Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản ký chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Đánh thức tiềm năng vùng cát: Nhìn từ một dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi ở Quảng Trị (03/9/2020)
Tăng cường công tác kiểm định đối chứng đối với công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm (03/9/2020)
Ứng dụng thành công khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm cam hữu cơ của tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ nhìn từ Công ty TNHH MTV Từ Phong (03/9/2020)
Một số giải pháp cần lưu ý trong quy trình trồng rừng thâm canh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (03/9/2020)
Nông nghiệp hữu cơ “lên ngôi” (01/9/2020)
Gần 72% hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (01/9/2020)
Gạo Quảng Trị xuất khẩu chính ngạch sang Lào (31/8/2020)
83 tác phẩm tham gia Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ IX (31/8/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Báo cáo số 119/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và kế hoạch tháng 11 năm 2020

Kế hoạch số 05/KH-SKHCN về việc Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch số 42/KH-SKHCN về việc Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 283/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế"

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Xử lý chất thải chăn nuôi lợn, gà và tận dụng sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 277/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo sạch Diên Sanh" dùng cho sản phẩm gạo của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 278/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2020: "Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 275/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (lần 3)

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung nhiệm vụ TXTCN của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH CN thực hiện năm 2021

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 138
Hôm nay 3.366
Hôm qua 5.033
Tất cả 2.617.727

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này