Thứ Sáu, 15/01/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 03/9/2020

Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản ký chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Các tiêu chuẩn ISO được soát xét theo định kỳ từ 3 đến 5 năm/lần nhằm đảm bảo tính cập nhật của tiêu chuẩn. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã công bố Phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho phiên bản cũ 2008. Đây được xem là lần thay đổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử các lần thay đổi của ISO.
Đồng chí Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo tại lớp Tập huấn Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động UBND các xã, phường, thị trấn năm 2020. Ảnh: Hải Yến
Phiên bản TCVN ISO 9001:2015 có sự khác biệt lớn nhất với tiêu chuẩn cũ là cấu trúc. Phiên bản TCVN ISO 9001:2008 có 5 phần chính (từ điều khoản 4 đến điều khoản 8) và dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng; Phiên bản TCVN ISO 9001:2015 mới có 7 phần chính (từ điều khoản 4 đến điều khoản 10) vì phiên bản mới sử dụng định dạng Phụ lục SL và dựa trên 7 nguyên tắc quản lý chất lượng, bỏ nguyên tắc quản lý hệ thống so với phiên bản cũ vì chính bản thân việc xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001 là việc xây dựng một hệ thống quản lý là hiện thân của nguyên tắc này

Cụ thể, về cấu trúc, phiên bản TCVN ISO 9001:2015 có 10 điều khoản so với phiên bản cũ là 8 điều khoản. Về nội dung, có một số thay đổi cơ bản như: theo Tiêu chuẩn mới đòi hỏi các đơn vị phải xác định “bối cảnh” bên trong và bên ngoài để đánh giá chúng ảnh hưởng đến đơn vị mình như thế nào; phiên bản mới cũng không đòi hỏi phải có đại diện lãnh đạo chất lượng mà lãnh đạo cao nhất phải trực tiếp điều khiển hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) và một nội dung mới nữa được bổ sung trong phiên bản này là các đơn vị phải xác định được các rủi ro và cơ hội để từ đó hoạch định được các hành động giải quyết những rủi ro và cơ hội của đơn vị mình…

Có 7 điểm mới trong HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là: (1) Tri thức là nguồn lực cần kiểm soát, là tài sản trí tuệ; (2) Sử dụng nguyên tắc tiếp cận dựa trên rủi ro, hiểu rõ sự không chắc chắn để phòng ngừa, phải có hành động giải quyết rủi ro; (3) Mở rộng đối tượng kiểm soát tới mọi hình thức cung cấp từ bên ngoài, cả các tổ chức khác ngoài nhà cung cấp, và yêu cầu rõ việc theo dõi nhà cung cấp và lưu hồ sơ về nhà cung cấp bên ngoài; (4) Làm rõ các bên liên quan ảnh hưởng tới chất lượng để làm căn cứ cho việc hoạch định và kiểm soát thay đổi hệ thống, thay đổi SP/DV; (5) Yêu cầu rõ về trao đổi thông tin với bên ngoài; (6) Yêu cầu rõ về hoạt động sau giao hàng; (7) Hướng tới chỉ số đo lường cho mục tiêu chất lượng (hướng tới KPI).

Trong tiêu chuẩn mới đưa vào một trong những điểm mới đó là tư duy dựa trên rủi ro, do đó không còn đề cập đến yêu cầu “Hành động phòng ngừa” như ở tiêu chuẩn cũ. Với cách tiếp cận này sẽ giúp cho một cơ quan, tổ chức dễ dàng áp dụng nhiều tiêu chuẩn, vì các tiêu chuẩn này chia sẻ các yêu cầu cơ bản giống nhau, tuy nhiên, cách này có thể gây ra một số gián đoạn trong ngắn hạn do các tổ chức cần thời gian để làm quen với cấu trúc mới.

TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 và hoàn toàn tương đương với ISO 9001:2015, phiên bản 2015 mang lại lợi ích tiềm tàng đối với tổ chức từ việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn này, tăng khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành; tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng; giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức; khả năng chứng tỏ sự phù hợp với yêu cầu quy định của HTQLCL.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Mô hình khung áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Về cấu trúc Mô hình khung gồm 3 phần chính. Với kết cấu 3 phần như trên, Phần 1 là các cơ quan có thể nắm được cách thức để xác định rõ phạm vi áp dụng HTQLCL của cơ quan, qua đó liên tục cải tiến và cập nhật sự thay đổi các thủ tục hành chính, các văn bản pháp quy để hoàn thiện HTQLCL của mình; Phần 2 là phần các cơ quan có thể chủ động nghiên cứu và xây dựng các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Phần 3 là phần mỗi cơ quan có thể tìm hiểu và sử dụng quy trình xử lý công việc mẫu một cách hợp lý nhất, phù hợp nhất với thủ tục hành chính mà tổ chức mình đang thực hiện để triển khai, áp dụng và nghiên cứu để xây dựng các quy trình xử lý công việc đối với các thủ tục hành chính khác.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/ QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (HCNN). Trong giai đoạn từ 2015 - 2020, trên địa bàn tỉnh có 40 cơ quan đơn vị là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các Chi cục trực thuộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và các cơ quan này thuộc Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đối với UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ngay từ khi triển khai, tỉnh đã quyết định áp dụng HTQLCL tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đến nay, 100% UBND các phường, xã, thị trấn đã triển khai áp dụng và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Ngày 15/01/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; và Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 về việc bổ sung Kế hoạch chuyển đổi tại Quyết định số 127/QĐUBND của UBND tỉnh.

Để đạt được đến hết năm 2020, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng và Công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Sở KH&CN đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các Chi cục trực thuộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố là đối tượng thực hiện việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 có trách nhiệm: xác định việc xây dựng và áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan, đơn vị là một nội dung trong công tác cải cách hành chính. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng và duy trì HTQLCL nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụng HTQLCL. Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của công việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cụ thể cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

2. Đánh giá thực trạng về tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức so với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

3. Lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Rà soát lại thành phần Ban chỉ đạo ISO, quyết định duy trì hay không duy trì (nếu thấy không cần thiết) chức danh Đại diện lãnh đạo về chất lượng.

5. Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

6. Xây dựng, cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp (ví dụ, quyết định việc tiếp tục duy trì, sửa đổi, bổ sung Sổ tay chất lượng, thủ tục kiểm soát hồ sơ, tài liệu…; xây dựng các tài liệu về xác định bối cảnh, xác định nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, nhận diện và kiểm soát rủi ro, quản lý tri thức, kiểm soát sự thay đổi, đánh giá hiệu quả công việc…). Việc xây dựng, cập nhật HTQLCL cần căn cứ vào thực trạng tình hình áp dụng HTQLCL của cơ quan, tổ chức và các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

7. Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL đã xây dựng, cập nhật tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL.

8. Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 khi được Người đúng đầu cơ quan, tổ chức phê duyệt.

9. Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ;

10. Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục và tiến hành xem xét lãnh đạo, cải tiến HTQLCL.

11. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

12. Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định.

Sở KH&CN đã phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tập huấn Hướng dẫn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 nhằm giúp các cơ quan hành chính nắm được các nội dung về TCVN ISO 9001:2015, việc chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 và một số nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp với HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan hành chính của tỉnh về kỹ năng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 sẽ mang lại lợi ích như: Phương pháp làm việc rõ ràng, có kế hoạch cụ thể, có cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, là cơ sở để kiểm tra đánh giá cán bộ; lãnh đạo tập trung vào việc quản lý mang tính chiến lược, không phải can thiệp những công việc mang tính sự vụ; phương thức làm việc với tính hệ thống, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian; giúp gia tăng năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của cán bộ công chức; giảm thiểu hành động sai sót khi ra quyết định. HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 còn cung cấp công cụ để xác định và cụ thể hóa kết quả thực hiện thông qua đánh giá có hệ thống; giải quyết các vấn đề tồn tại và phòng ngừa dựa trên quản lý các quá trình, quản trị rủi ro; thiết lập biện pháp nhằm phát hiện sự không phù hợp, xác định nguyên nhân gây ra, lập kế hoạch và thực hiện hành động khắc phục; cung cấp bằng chứng khách quan nhằm đạt được mục tiêu phù hợp với từng bối cảnh của các sở, ban, ngành. Quá trình áp dụng thành công HTQLCL được khởi nguồn từ nhận thức và am hiểu về những khác biệt của ISO 9001:2015. Hoạt động này được diễn ra từ Ban lãnh đạo cấp cao đến toàn thể thành viên thuộc phạm vi của HTQLCL. Để thực hiện quá trình chuyển đổi từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 yêu cầu tổ chức và các cá nhân cần thay đổi cách tiếp cận. Thấu hiểu sự khác biệt sẽ dễ dàng triển khai HTQLCL. Tổ chức muốn thiết lập HTQLCL có hiệu lực và hiệu quả cần thực hiện phương châm “làm đúng ngay từ đầu”. Do vậy, huấn luyện và đào tạo về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 rất cần thiết nhằm giúp mọi người thống nhất suy nghĩ, biện pháp thực hiện và tham gia tích cực trong từng khâu vận hành của tổ chức. Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 là chấp nhận một phương pháp quản lý tiên tiến ít nhất trong vòng thập niên sắp tới./.
Trần Thiềm 
Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị
Đặc san KH&CN Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hiệu quả cao của trang trại kinh tế tổng hợp (12/01/2021)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (11/01/2021)
Sản xuất sạch để nâng cao giá trị nông sản (11/01/2021)
Triệu Phong: Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ” lần thứ IX (04/01/2021)
Cam Lộ chú trọng nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp (28/12/2020)
Nhân giống bằng nuôi cấy mô, hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao (28/12/2020)
Nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm mứt gừng Mỹ Chánh (25/12/2020)
Tổng kết cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2020 (25/12/2020)
Nỗ lực đưa các sản phẩm OCOP vươn xa trên thị trường (23/12/2020)
Tiên phong sản xuất “chất đốt xanh” (22/12/2020)
Giải pháp phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững ở Đakrông (22/12/2020)
Nông nghiệp công nghệ cao, một xu hướng tất yếu (21/12/2020)
Gạo sạch Triệu Phong “lên ngôi” (21/12/2020)
Chú trọng nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp ở Hướng Hóa (21/12/2020)
Hiệu quả ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống (17/12/2020)
Nông dân hưởng lợi từ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (14/12/2020)
Mô hình chăn nuôi gà sao cho hiệu quả cao (09/12/2020)
Sản xuất thành công trà hòa tan giảo cổ lam (27/11/2020)
Phát triển cây ăn quả có múi trên vùng gò đồi Hải Sơn (27/11/2020)
Bùi Văn Phụng - nông dân chế tạo máy làm bún liên hoàn (26/11/2020)
Cam Lộ chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản (23/11/2020)
Hướng đi linh hoạt của một hợp tác xã kiểu mới (23/11/2020)
Tăng cường công tác kiểm định phương tiện đo lường (13/11/2020)
Triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, năm 2020 – 2021 (11/11/2020)
Mô hình mới trên đất Hướng Phùng (09/11/2020)
Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất nhiều sản phẩm dược liệu (07/11/2020)
Người tâm huyết với thương hiệu trái cây Vĩnh Thủy (07/11/2020)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà bản địa sinh sản (04/11/2020)
Thành công nhờ dám nghĩ dám làm (04/11/2020)
Ứng dụng công nghệ sấy lạnh trong chế biến nông sản (29/10/2020)
Vĩnh Thủy chú trọng phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp (29/10/2020)
Vĩnh Linh đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (26/10/2020)
Nhiều dự án ứng dụng KHCN nhân rộng trong đời sống (19/10/2020)
Thí điểm mô hình sản xuất giống cá leo (16/10/2020)
Bước đột phá trong ứng dụng khoa học và công nghệ (15/10/2020)
Giải pháp để phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản bền vững (15/10/2020)
Lập nghiệp trên đất khó (15/10/2020)
Thử nghiệm giống cà phê mới trên đất Hướng Hóa (06/10/2020)
Vĩnh Linh: Trên 6 tỷ đồng đầu tư thực hiện các mô hình sản xuất công nghệ cao (06/10/2020)
Hướng đi hiệu quả từ trồng cây lâu trầm sản xuất hương (05/10/2020)
Nỗ lực xây dựng thương hiệu miến Loan Hảo (05/10/2020)
Lão nông đam mê sáng chế máy phục vụ sản xuất nông nghiệp (30/9/2020)
Thẩm định đề tài KHCN xây dựng mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng tại huyện Vĩnh Linh (25/9/2020)
Hướng Hóa: Phát triển các mô hình kinh tế mới ở vùng khó (22/9/2020)
Trồng mướp đắng trái vụ cho thu nhập cao ở các xã vùng cát Hải Lăng (22/9/2020)
Xây dựng thương hiệu cho gạo hữu cơ Quảng Trị (22/9/2020)
Cam Lộ: Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo (21/9/2020)
Sở KH&CN làm việc với UBND Huyện Hướng Hóa về hoạt động KH&CN 9 tháng năm 2020 (21/9/2020)
Thị xã Quảng Trị: Phát triển cây dược liệu gắn với Chương trình OCOP (20/9/2020)
Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (20/9/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP về việc Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Báo cáo số 02/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Quyết định số 06/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, nguyên vật liệu thuộc đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 07/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 08/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020 của Trạm nghiên cứu và Phát triển Nấm

Báo cáo số 03/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện Cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở KH CN với BTV tỉnh ủy năm 2020

Quyết định số 3945/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 373/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra định kỳ, đánh giá, nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2020 của đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến tại vùng Bắc Hướng Hóa

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng CSDL số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 481
Hôm nay 3.780
Hôm qua 6.979
Tất cả 2.979.646

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này