Thứ Hai, 01/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 07/9/2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Chiều 4/9/2020, đồng chí Lê Đức Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã báo cáo các kết quả nổi bật của KH&CN đạt được thông qua Phóng sự hình ảnh.

Bám sát chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Trị là phải cơ cấu lại các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm, Sở đã triển khai nhiều hoạt động khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Hoạt động nghiên cứu và triển khai đã chú trọng đến tính ứng dụng, tính hiệu quả và đạt kết quả quan trọng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện (2016-2020), hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh có những bước chuyển mình và ngày càng gần hơn với thực tiễn, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với chủ trương khoa học và công nghệ tập trung hướng về phục vụ cơ sở, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ và đưa công nghệ đến với người dân, doanh nghiệp ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ được đổi mới, tạo hành lang pháp lý vừa thông thoáng vừa chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Công tác nghiên cứu và triển khai đã chú trọng xác định các nội dung gắn liền với sản phẩm cụ thể, các nhiệm vụ đều gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của các sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng cụ thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được đổi mới toàn diện và ngày càng đi vào thực chất. Hợp tác quốc tế được mở rộng. Tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh được nâng cao, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Công tác xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ, đã khuyến khích mở rộng các dự án khoa học và công nghệ có sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2025 được ngành Khoa học và Công nghệ xác định là tập trung đầu tư vào việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ thiết thực cho mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa; Tiếp tục đổi mới trong cơ cấu tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao KH&CN, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; Điều chỉnh một cách hợp lý về số lượng giữa các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và đề án khoa học; Cơ cấu lại các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng tập trung phát triển các công nghệ mới phục vụ sản xuất tạo ra các sản phẩm sạch, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng mới; quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ (Organic), thân thiện với môi trường; Ưu tiên các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng của tỉnh, nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; Sắp xếp lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng lồng ghép một số chương trình trọng điểm hoặc nội dung thuộc chương trình khoa học và công nghệ vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ chính sách ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học thành các sản phẩm thương mại; chuyển giao, đổi mới công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã  thảo luận, nêu ra các giải pháp cũng như đề xuất để cùng thúc đẩy ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ làm khoa học thời gian qua đã tạo nên dấu ấn đậm nét, đặc biệt trong ứng dụng nông nghiệp. Đồng thời, trên cơ sở định hướng của tỉnh, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị cần chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ theo nhiều hình thức để đa dạng hoá các sản phẩm khoa học công nghệ. Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Ngành Khoa học và Công nghệ cần nghiên cứu, đánh giá lại khả năng nguồn nguyên liệu có thế mạnh trên địa bàn tỉnh để có dự báo chính xác nguồn nguyên liệu đầu vào. Cần nghiên cứu, đón đầu các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để có dự báo, định hướng cho các ngành, địa phương; tăng cường liên kết Doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư để nhân rộng, chuyển giao các sản phẩm. Về các đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo thực hiện./.

 
Hải Yến
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ nhất, năm 2021 (01/3/2021)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 (18/02/2021)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị”. (29/01/2021)
Hội nghị Tổng kết Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (26/01/2021)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu hàng hoá tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị” (22/01/2021)
Hội nghị Tổng kết hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (19/01/2021)
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 (18/01/2021)
Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 và triển khai kế hoạch KH&CN năm 2021 (15/01/2021)
Tổng kết trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2020 Và Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2021 (13/01/2021)
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị” (12/01/2021)
Nghiệm thu dự án “Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bố Chính tại vùng gò đồi xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông” (07/01/2021)
Nghiệm thu Dự án “Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” (25/12/2020)
Đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án đăng ký thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020 (15/12/2020)
Công đoàn Vụ Phát triển KH&CN địa phương phối hợp Công đoàn Sở KH&CN hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ huyện Hướng Hóa (06/12/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp, hoa Lily tại Quảng Trị” (26/11/2020)
Sở KH&CN Quảng Trị: Làm việc với Đoàn cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu miền Trung (23/11/2020)
Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch 190-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ” (11/11/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ bà con vùng lũ, lụt huyện Hướng Hóa, huyện Hải Lăng (07/11/2020)
Thẩm định Dự án KH&CN cơ sở “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Diên Sanh cho sản phẩm gạo sạch của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xử lý chất thải chăn nuôi lợn, gà và tận dụng sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Sở KH&CN Quảng Trị (29/10/2020)
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tham gia Triển lãm Công nghệ sinh học và Công nghệ cao trong nông nghiệp tại Huế (27/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: “Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị” (26/10/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ người dân vùng lũ, lụt xã Hải Phong, huyện Hải Lăng (26/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “ Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây 7 lá 1 hoa (Paris polyphyllaSM) tại vùng Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị” (15/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất và xử lý môi trường (06/10/2020)
Lễ Phát thưởng khuyến học năm học 2019-2020 (01/10/2020)
Nghiệm thu giữa kỳ tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) phù hợp tại tỉnh Quảng Trị” (30/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ” (25/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối cung - cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. (17/9/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và cây tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển miền Trung” (17/9/2020)
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (16/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh:“Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển” (10/9/2020)
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng của 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN (14/9/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị” (04/9/2020)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2019: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm Sâm Bố Chính tại vùng gò đồi huyện Triệu Phong (03/8/2020)
Tập huấn An toàn bức xạ hạt nhân trong y tế và công nghiệp (27/7/2020)
Hợp tác KH&CN giữa Sở KH&CN và Trường Đại học Khoa học Huế giai đoạn 2021-2025 (20/7/2020)
Thẩm định nội dung đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi cá Lăng Nha trong lồng tại huyện Vĩnh Linh” (10/7/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng các tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (08/7/2020)
Hội đồng kH&CN nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị” (03/7/2020)
Đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 đối với cơ sở sản xuất nấm Vân Nhi (02/7/2020)
Hội nghị triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (29/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (29/6/2020)
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (19/6/2020)
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (18/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị” (15/6/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị” (12/6/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (11/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (05/6/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 98
Hôm nay 4.571
Hôm qua 3.254
Tất cả 3.203.364

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này