Thứ Hai, 01/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Phổ biến pháp luật
Cập nhật: Thứ Tư, ngày 23/12/2020

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5883/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG)” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch).
TXNG hàng hóa cũng chính là thông điệp về chất lượng sản phẩm mà nhà cung cấp muốn gửi tới khách hàng.
Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG bảo đảm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tình Quảng Trị; Hoàn thiện việc xây dựng, áp dụng các quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc. Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, hành hóa vào hệ thống TXNG của tỉnh, kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia; Đảm bảo công khai, minh bạch về thông tin TXNG của sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, cung cấp các thông tin cần thiết về TXNG sản phẩm; Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về TXNG thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động TXNG để phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 là rà soát các quy định pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về TXNG. - Tổ chức chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho 100 công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý chuyên ngành nhằm nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo nguồn lực tổ chức, triển khai hệ thống TXNG đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa ưu tiên theo yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực và của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến cho 200 học viên là đại diện của các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng và phát sóng 04 phòng sự truyền hình để nâng cao nhận thức của xã hội về TXNG của sản phẩm, hàng hóa. – Nghiên cứu xây dựng, áp dụng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống quản lý thông tin TXNG của tỉnh, kết nối Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia. – Phấn đầu 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có nhu cầu trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG sản phẩm, hàng hóa. – Tối thiểu 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, knh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh có hệ thống TXNG áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống TXNG của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. – Bảo đảm 100% các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng bắt buộc được áp dụng hệ thống TXNG; 100% các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm hàng hóa chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh có yêu cầu và đủ điều kiện được áp dụng hệ thống TXNG. – Nhận diện và truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh qua đó kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu: sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phối tiêu thụ… trong chuỗi cung ứng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 70% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số mã vạch tại tỉnh có hệ thống TXNG đủ điều kiện kết nối với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện bao gồm: 1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động TXNG; 2. Triển khai, áp dụng hệ thống TXNG trên địa bàn tỉnh; 3. Phát triển nguồn lực thực hiện Đề án; 4. Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động TXNG; 5. Xây dựng, vận hành Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa của tỉnh;  6. Tăng cường xã hội hóa, tận dụng các nguồn lực và xây dựng cơ chế, chính sách trong việc triển khai hệ thống TXNG.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động TXNG, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Quản lý, tổ chức xem xét dữ liệu TXNG sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa lên Cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa của tỉnh và của quốc gia. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng hiệu quả Cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa của tỉnh cũng như quốc gia. Hướng dẫn, triển khai áp dụng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống TXNG. Triển khai các chương trình, đề tài, dự án ứng dụng các công nghệ, giải pháp TXNG. Quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động TXNG theo thẩm quyền,...

 
TXNG hàng hóa là một trong những giải pháp giúp cho người tiêu dùng biết được rõ về nguồn gốc, xuất xứ cũng như các công đoạn để làm ra sản phẩm. Khách hàng sẽ biết được sản phẩm đó được làm, nuôi, trồng…ở đâu, các công đoạn chế biến như thế nào.TXNG hàng hóa cũng chính là thông điệp về chất lượng sản phẩm mà nhà cung cấp muốn gửi tới khách hàng một cách cụ thể nhất. Bởi vậy các vấn đề liên quan đến truy xuất hàng hóa luôn dành được sự quan tâm rất lớn.

Lợi ích khi thực hiện TXNG

Với nhà sản xuất: Giúp truyền tải thông tin về sản phẩm một cách đáng tin cậy, là công cụ quan trọng để tiếp cận thị trường, giúp cho người tiêu dùng đánh giá đúng về sản phẩm. Từ đó doanh nghiệp tránh được tình trạng hàng giả, hàng nhái làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh công ty. Hơn nữa, đó cũng là một công cụ hữu hiệu để nhà sản xuất quản lý tốt sản phẩm của mình ở từng khâu chế biến, tiêu thụ…

Với nhà phân phối: Giúp nhà cung cấp yên tâm nhập hàng và tư vấn tốt nhất cho khách hàng.

Với người tiêu dùng: Người tiêu dùng sẽ kiểm tra được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm định mua một cách cụ thể và đáng tin cậy. Từ đó, xua tan nỗi lo mua phải hàng kém chất lượng - mục đích mà bất cứ người tiêu dùng nào khi bỏ tiền ra mua hàng đều mong muốn.
 
Nguyễn Thị Hòa
Tin, bài cùng lĩnh vực
Đến năm 2030, hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đạt xếp hạng 15 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (26/02/2021)
Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (19/02/2021)
Phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (18/02/2021)
Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (05/02/2021)
Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (05/02/2021)
Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (02/02/2021)
Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (29/01/2021)
Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (28/01/2021)
Ban hành QCVN về an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm (18/01/2021)
Nghị định 142: Nhiều điểm mới thuận lợi cho công việc bức xạ (18/01/2021)
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (25/12/2020)
Ban hành thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn điện (23/12/2020)
Thu hút, trọng dụng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ (22/12/2020)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (21/12/2020)
Khuyến khích chuyển đổi công nghệ mới, công nghệ sạch thân thiện môi trường (11/11/2020)
Ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 (19/10/2020)
Sửa đổi quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen (09/10/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 (05/10/2020)
Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số (10/9/2020)
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” (09/9/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 (07/9/2020)
Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (04/9/2020)
Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (21/8/2020)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (17/8/2020)
Ngưng hiệu lực của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ đến hết năm 2021 (13/8/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020 (04/8/2020)
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (31/7/2020)
Quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu (28/7/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay (14/7/2020)
12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020 (02/7/2020)
Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viện chức trong các cơ quan nhà nước (01/7/2020)
Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 (29/6/2020)
Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (15/6/2020)
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (05/6/2020)
Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 (03/6/2020)
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (01/6/2020)
Cung cấp dịch vụ ký số từ xa phải bảo đảm quy định kỹ thuật (29/5/2020)
Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (27/5/2020)
Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (27/5/2020)
Quy định định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (13/5/2020)
Chỉ thị số 01/CT-BKHCN của Bộ KH&CN về Nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (13/5/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (24/4/2020)
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết về Cách mạng công nghiệp 4.0 (21/4/2020)
Quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (15/4/2020)
Quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (15/4/2020)
Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” (10/4/2020)
Ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử (09/4/2020)
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thủy sản (31/3/2020)
Quy định mới về công tác văn thư (25/3/2020)
Chính phủ quy định đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (11/3/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 138
Hôm nay 4.709
Hôm qua 3.254
Tất cả 3.203.502

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này