Thứ Tư, 03/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 24/12/2020

Năng suất chất lượng hỗ trợ đắc lực cho Doanh nghiệp phát triển - hội nhập
Thực hiện Thập niên Chất lượng lần thứ hai với chủ đề “Năng suất Chất lượng - Chìa khóa phát triển và hội nhập”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 về việc Phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động thúc đẩy năng suất và chất lượng tại Việt Nam. Tại Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 31/08/2010 về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”.
Tập huấn Thực hành công cụ 5S trên nền tảng cải tiến liên tục Kaizen
Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020” với mục tiêu xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến, giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng, tạo lập môi trường, nguồn lực cần thiết để triển khai có hiệu quả hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng (NSCL) đối với những sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế chung của Tỉnh.

Hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng về NSCL cho các doanh nghiệp: Đã góp phần tạo lập phong trào năng suất chất lượng sâu rộng trong các doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và văn hóa quản lý của doanh nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đã hướng dẫn cho các cơ sở xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở; quảng bá các giải pháp về khoa học và công nghệ; Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp; đào tạo được các chuyên gia nòng cốt của tỉnh về năng suất và chất lượng; chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản bảo đảm cho triển khai có hiệu quả Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh: Phối hợp với các đơn vị ở Trung ương tổ chức các Hội thảo khoa học nhằm giúp các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy năng suất chất lượng; Đánh giá tình hình chất lượng các sản phẩm hàng hóa trọng điểm của tỉnh; Đánh giá thực trạng hệ thống đo lường năng suất của doanh nghiệp. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp đều được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh.

Đã đào tạo, làm nguồn lực chuyên gia về tiêu chuẩn hóa, năng suất chất lượng; Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá trình độ công nghệ; đo lường năng suất; đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm. Đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống, công cụ quản lý chất lượng như: Bia Quảng Trị xây dựng TCVN ISO 14000; ISO 22000 và công cụ 5S; Nhà máy Cao su Cam Lộ, Công ty Thương mại số 1, Công ty CP Thiên Tân xây dựng hệ thống ISO 9001. Tiếp tục đề nghị Trung ương hỗ trợ Công ty Thương mại Quảng Trị xây dựng hệ thống bảo mật ISO 27000, Công ty Minh Hưng, Nhà máy MDF xây dựng hệ thống ISO 5000.

Hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hội nhập và quảng bá cho doanh nghiệp: Đã tiến hành khảo sát, lựa chọn và hỗ trợ việc tin học hóa một số công việc trong hoạt động doanh nghiệp như: Tư vấn cho doanh nghiệp triển khai và lựa chọn giải pháp CNTT phù hợp để triển khai ứng dụng và hỗ trợ kết nối mạng LAN; Hỗ trợ thiết kế Website; Đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT; Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp điện tử bao gồm các phân hệ chính (Hệ chia sẻ thông tin và cộng tác trực tuyến; Hệ quảng bá sản phẩm trực tuyến; Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến); Biên soạn tài liệu: Hỏi & Đáp “CNTT và truyền thông cho doanh nghiệp”; Xây dựng hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn, an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2002; Nâng cấp và duy trì Website Năng suất chất lượng Quảng Trị. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh Quy định về chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị; xây dựng 04 mô hình triển khai hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp áp dụng triển khai hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT, tăng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT trong thời gian tới. Đây là hoạt động mang tính thực tiễn và có hiệu năng kinh tế cao.

Hoạt động xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng”: Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996) vào hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong lĩnh vực hoạt động: Thử nghiệm vật liệu xây dựng, Điện- Điện tử, Sinh học- Hóa học, Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo. Tích hợp với hệ thống tài liệu điều hành chung giữa TCVN ISO 9001 và TCVN ISO/IEC 17025.

Song song với Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Giai đoạn 2015-2020, Sở KH&CN Quảng Trị đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 20/7/2011. Đã hỗ trợ tuyên truyền và phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tăng cường quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Quảng Trị” cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh Quảng Trị; xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê chè vùng Hướng Hóa cho 09 doanh nghiệp và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đã được cấp 17 văn bằng bảo hộ về nhãn hiệu hàng hoá và kiểu dáng công nghiệp; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2025. Nhằm hỗ trợ thực hiện mô hình/ dự án nghiên cứu ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; mô hình/dự án ứng dụng công nghệ cao; mô hình/dự án ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững; ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Lần đầu tiên, công tác ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh đã có một chính sách hỗ trợ khá toàn diện, bài bản trên các lĩnh vực với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của địa phương.
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp. Do đó các doanh nghiệp tại Quảng Trị bắt đầu quan tâm tới vấn đề cải tiến năng suất chất lượng và đã có những bước kết quả rõ rệt cải thiện năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như tiến độ xây dựng, phê duyệt dự án năng suất chất lượng của các sở, ban, ngành còn chậm, một số dự án còn lúng túng trong việc triển khai các hoạt động, thiếu sự chủ động của doanh nghiệp…

Nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hoạt động này, ngày 31/8/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1322/QĐTTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Đây được coi là “cú hích mới” hỗ trợ DN trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của DN. Mục tiêu của Chương trình nhằm hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Phấn đấu đến năm 2030, đào tạo và chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, với các mục tiêu cụ thể được đưa ra: Giai đoạn 2021-2025: tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia năng suất chất lượng tại các bộ, cơ quan, địa phương và DN; Giai đoạn 2026-2030: tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70- 75%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế; Giai đoạn 2021-2030: số DN được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10-15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho DN tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 DN được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

Để đạt được các mục tiêu trên, đòi hỏi đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và DN trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng. Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào DN. Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ DN tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Có thể nói, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các Doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị nói riêng đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp. Nhiều hệ thống quản lý như ISO 9001, SA 8000, ISO 14000, GMP, HACCP và các công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Lean, Lean 6 Sigma… đã dần quen thuộc với các doanh nghiệp Việt Nam. Thời gian tới, doanh nghiệp cần áp dụng một số hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với trình độ quản trị, đặc thù như: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000), Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISO 27000); Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001); Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000); Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội (ISO 26000); Hệ thống quản lý Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (ISO 45001). Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng, cụ thể là áp dụng công cụ “Quản lý tinh gọn Lean” (bao gồm: 5S, bố trí mặt bằng, duy trì hiệu suất tổng thể, chuyển đổi nhanh, nghiên cứu thời gian và thao tác, cân bằng chuyền, sản xuất đúng lúc, bản đồ chuỗi giá trị, hạch toán chi phí dòng nguyên liệu) có hệ thống, liên tục và tập trung nhằm giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/cung cấp dịch vụ; đồng thời, tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu không ngừng biến động và ngày càng khắt khe của khách hàng./.
Dương Mạnh Tường Chi cục Trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Tin, bài cùng lĩnh vực
Quảng Trị với triển vọng trở thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung (24/02/2021)
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái (19/02/2021)
Chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án điện gió gần 5.800 tỷ đồng (05/02/2021)
Đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá đưa đất nước phát triển mạnh mẽ (26/01/2021)
Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (19/01/2021)
Đẹp mê hồn lan hồ điệp giữa Sa Mù (11/01/2021)
Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà (25/12/2020)
Ngành Khoa học và Công nghệ chủ động đi đầu tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (25/12/2020)
Hình thành các mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (30/11/2020)
Hướng đến đô thị thông minh (25/11/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi lợn rừng (25/11/2020)
Hội nghị triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021) (13/11/2020)
Hội thảo khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại toàn đoàn kết dân tộc” (11/11/2020)
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng (29/10/2020)
Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị đang được nhân rộng (21/10/2020)
Xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thực hiện chương trình OCOP (16/9/2020)
Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung (15/9/2020)
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm và làm việc tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (05/9/2020)
Hướng Phùng được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh (03/9/2020)
Tăng cường công tác kết nối thị trường cho sản phẩm Công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (31/8/2020)
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa (24/8/2020)
Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (24/8/2020)
Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển (11/8/2020)
Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao (11/8/2020)
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Thông báo số 04/TB-SKHCN về việc Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2021

Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 77
Hôm nay 3.682
Hôm qua 3.845
Tất cả 3.211.565

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này