Thứ Tư, 03/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 24/12/2020

Ngành Khoa học và Công nghệ chủ động đi đầu tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh, tác động đến mọi mặt trên toàn cầu, mở ra cơ hội mới nhưng cũng nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ, toàn diện tới nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội. Nhận thức đúng, chọn đúng trọng tâm, trọng điểm sẽ vượt lên, nếu không sẽ bị tụt lại. Mỗi một địa phương cần phải thống nhất trong chiến lược và tổ chức hành động, sự đồng tâm hiệp lực của các cấp, ngành, trong đó ngành Khoa học và Công nghệ cần đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận nhằm thích ứng nhanh với cuộc CMCN 4.0.
Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ”
Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 27/9/2019 về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (Nghị quyết số 52-NQ/TW ) với nội dung cốt lõi là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Đây là chủ trương đúng đắn và kịp thời về nhận thức và lý luận, để định hướng tư tưởng, triển khai hành động một cách chủ động.

Tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị tại địa phương cũng như người dân. Đến nay, đã có những kết quả bước đầu tiếp cận cuộc CMCN 4.0 trên một số lĩnh vực đời sống.

UBND Tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025, trong đó ưu tiên hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; dự án ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp bền vững; Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tập trung ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường, trong các mô hình nuôi tôm thâm canh hai giai đoạn ở Vĩnh Linh, Triệu Phong đạt được hiệu quả rõ rệt; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các loài cây dược liệu, hoa, cây có giá trị kinh tế cao (mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đầu tiên tại Vĩnh Linh; “Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị” tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; Mô hình trồng hoa tại Trạm nghiên cứu và thực nghiệm Bắc Hướng Hóa ;…).

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến 2030. Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, nhằm công khai minh bạch và có sự giám sát của các cơ quan trong giải quyết hồ sơ TTHC, tỷ lệ hài lòng của người dân khi làm TTHC được tăng cao. Việc chú trọng triển khai chính quyền điện tử tại Quảng Trị đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị, thành phố để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Lĩnh vực y tế song song với việc ứng dụng nhiều biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe cho người dân, đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) và xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân. Việc cấp mã số BHXH định danh duy nhất cho mỗi cá nhân và quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ gia đình tham gia BHYT. Người dân sẽ được cập nhật liên tục tình trạng sức khỏe trong suốt cuộc đời, nắm được tình trạng sức khỏe và những tư vấn của bác sỹ để có những biện pháp phòng bệnh, nâng cao sức khỏe.

Trong giáo dục, các trường học thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động dạy - học. Kết nối mạng giáo dục, xây dựng Cổng thông tin điện tử thống nhất liên thông toàn ngành, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất dùng chung toàn ngành. Nhiều trường học đã có những phần mềm soạn bài giảng điện tử; phần mềm hỗ trợ dạy học; phần mềm quản lý ngân hàng đề một cách thống nhất;..

Bên cạnh những kết quả có được, trong điều kiện tiềm lực và cơ sở vật chất còn hạn chế, để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 tỉnh Quảng Trị còn rất nhiều việc phải làm, với sự đồng tâm hiệp lực của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh đã xác định: Nghiên cứu xây dựng các chính sách đối tượng để chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 như hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; An toàn thông tin, an ninh mạng; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử, nông nghiệp số, du lịch số, công nghiệp văn hóa số, y tế, giáo dục đào tạo. Kế hoạch số 190-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ-TW (Kế hoạch số 190-KH/TU) khẳng định việc chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội mà tỉnh Quảng Trị đặt ra và quyết tâm thực hiện. Trên tinh thần Nghị quyết số 52-NQ-TW, Kế hoạch số 190-KH/TU đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trịxã hội; xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, Thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị thông minh, tập trung ưu tiên các lĩnh vực trọng yếu như: Y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền điện tử, Internet băng thông rông phủ 100% đến các xã. Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP). Đến năm 2030, phủ sóng mạng di động 5G, mọi người dân đều được truy cập Internet băng rộng với chi phí thấp. Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử; triển khai đồng bộ hệ thống các dịch vụ thiết yếu thông minh như: Điện, nước, ngân hàng, thương mại, điện tử, du lịch, môi trường, quy hoạch và nhà ở đô thị,... thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của đô thị thông minh. Các đô thị trong tỉnh đạt hoặc tiệm cận các tiêu chí đô thị thông minh. Kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP trong tỉnh. Sở KH&CN đã tham mưu UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 50/QN-CP và Kế hoạch 190/ KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với việc xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh để thúc đẩy quá trình tiếp cận và tham gia CMCN 4.0.

Bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, xu hướng phát triển nền KH&CN trên thế giới, trong nước và đặc thù của tỉnh, Ngành KH&CN sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung phương thức tiếp cận cuộc CMCN 4.0 (cụ thể là Nghị quyết 52/ NQ-TW, Nghị quyết 50/NQ-CP, Kế hoạch 190/KH-TU và sắp tới đât là kế hoạch của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 52/NQ-TW và Kế hoạch 190/KH-TU) đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý cũng như đến đông đảo nhân dân trên toàn tỉnh; tham mưu xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực đảm bảo tính khả thi, coi đây là nhiệm vụ t r ọ n g t â m , thường xuyên của Ngành.

2. Chú trọng đến vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ; hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký, xác lập quền sở hữu trí tuệ. Tham mưu triển khai tốt các chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ trên địa bàn; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với các sáng chế trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đảm bảo lợi ích quốc gia; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn năm 2021 - 2025; chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch sản phẩm..., nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

3. Hỗ trợ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tập trung nâng cao trình độ nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo ở cấp độ vận hành các hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; lựa chọn ưu tiên một số lĩnh vực đầu tư để chuyển đổi căn bản từ dây chuyền lạc hậu lên phiên bản hiện đại, ưu tiên tính hiệu quả trong đầu tư vào dây chuyền công nghệ mũi nhọn; các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chủ lực, có giá trị gia tăng. Hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiên tiến, tiêu chuẩn cơ sở,…

4. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh. Cần tập trung hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông sản; hỗ trợ các dự án chuyển giao công nghệ, cải tiến và đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, dự án ứng dụng công nghệ sinh học. Ưu tiên đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, ứng dụng công nghệ cao và có khả năng nhân rộng trong sản xuất nông nghiệp; …

5. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tham gia cuộc CMCN 4.0. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3690/ KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025; Tham mưu xây dựng và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tập trung vào các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0; Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo; Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân;…

6. Đào tạo nhân lực KH&CN thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học. Xác định con người là nhân tố trung tâm của cuộc CNMC 4.0. Tập trung nâng cao trình độ nguồn nhân lực ở cấp độ chiến lược quản lý và cấp độ vận hành các hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp. Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0; Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng và phát triển các mạng lưới trí thức, nhân tài về các công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0; Tiếp tục phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn để huy động trí thức, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; Triển khai lồng ghép, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín nhằm tiếp nhận, làm chủ công nghệ mới; nghiên cứu, hoàn chỉnh các quy định có liên quan để tăng cường hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh…

CMCN 4.0 là một xu thế lớn đang diễn ra trên toàn thế giới với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ mà nòng cốt là công nghệ số làm thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với tất cả các quốc gia. Thời gian qua, các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị đã sớm thực hiện những quyết sách có tính chất tạo tiền đề cho Quảng Trị chủ động tham gia CMCN 4.0.

Hy vọng rằng, trên tinh thần Nghị quyết 52-NQ/TW, Nghị quyết 50-NQ/ CP và Kế hoạch 190-KH/TU và tới đây là Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 50-NQ/CP và Kế hoạch 190-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, cùng với tiền đề mà tỉnh đã tạo dựng được trong thời gian qua, các ngành các cấp cần đánh giá lại, tham mưu kịp thời các chính sách, cơ chế cụ thể để triển khai thực hiện. Tất cả các tổ chức, cá nhân từ khu vực công và tư tới giới khoa học và toàn xã hội với quyết tâm cao trong đó con người là nhân tố trung tâm; cần kết hợp hài hòa những xu hướng phát triển của nền khoa học công nghệ trên thế giới, trong nước và các đặc thù của tỉnh, phù hợp với nguồn lực tài chính, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực chủ động tham gia cuôc cách mạng 4.0 một cách hiệu quả./.
Trần Ngọc Lân TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Quảng Trị với triển vọng trở thành trung tâm năng lượng khu vực miền Trung (24/02/2021)
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái (19/02/2021)
Chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án điện gió gần 5.800 tỷ đồng (05/02/2021)
Đổi mới tư duy, cơ chế, chính sách để khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá đưa đất nước phát triển mạnh mẽ (26/01/2021)
Khai trương Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị (19/01/2021)
Đẹp mê hồn lan hồ điệp giữa Sa Mù (11/01/2021)
Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà (25/12/2020)
Năng suất chất lượng hỗ trợ đắc lực cho Doanh nghiệp phát triển - hội nhập (25/12/2020)
Hình thành các mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (30/11/2020)
Hướng đến đô thị thông minh (25/11/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi lợn rừng (25/11/2020)
Hội nghị triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX (2020 – 2021) (13/11/2020)
Hội thảo khoa học quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh đại toàn đoàn kết dân tộc” (11/11/2020)
Đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng (29/10/2020)
Mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị đang được nhân rộng (21/10/2020)
Xây dựng thương hiệu nông sản gắn với thực hiện chương trình OCOP (16/9/2020)
Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung (15/9/2020)
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm và làm việc tại Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa (05/9/2020)
Hướng Phùng được chọn thí điểm xây dựng xã thông minh (03/9/2020)
Tăng cường công tác kết nối thị trường cho sản phẩm Công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (31/8/2020)
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa (24/8/2020)
Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (24/8/2020)
Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển (11/8/2020)
Cam Lộ: Đầu tư gần 2 tỉ đồng cây ăn quả hữu cơ công nghệ cao (11/8/2020)
Tạo động lực để phát triển công nghiệp nông thôn (24/7/2020)
Quảng Trị có 6 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 (10/7/2020)
Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá (30/6/2020)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,17% (30/6/2020)
Phát triển đúng hướng các loại cây trồng, con nuôi chủ lực (29/6/2020)
Trung Nam phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (22/6/2020)
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (22/6/2020)
Để ngành nghề nông thôn phát triển bền vững (15/6/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (11/6/2020)
Khuyến khích hợp tác xã tham gia chương trình OCOP (11/6/2020)
Cánh đồng lớn hiệu quả cao (11/6/2020)
Trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2019 (20/5/2020)
Quảng Trị xếp vị trí 28/63 tỉnh, thành phố về cải cách thủ tục hành chính (20/5/2020)
15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (18/5/2020)
Đổi mới truyền thông khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống (21/5/2020)
Hướng đi nào cho phát triển nguồn dược liệu bền vững ở Quảng Trị (22/5/2020)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (18/5/2020)
Khoa học công nghệ trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (18/5/2020)
Nhân sĩ, trí thức Khoa học và công nghệ: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng (15/5/2020)
Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị giai đoạn 2000 - 2015 lần thứ 2 (15/5/2020)
Quảng Trị đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương (29/4/2020)
Chủ động nguyên liệu để sản xuất tinh dầu tràm (24/4/2020)
Hướng Hóa đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp (24/4/2020)
Giải quyết công việc bằng công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh (13/4/2020)
Hướng đi mới trong chăn nuôi ở Gio Châu (07/4/2020)
Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi lợn rừng (26/3/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Thông báo số 04/TB-SKHCN về việc Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị giao ban tháng 02/2021

Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 645
Hôm nay 3.423
Hôm qua 3.845
Tất cả 3.211.306

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này