Thứ Hai, 01/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 15/01/2021

Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 và triển khai kế hoạch KH&CN năm 2021
Chiều ngày15/1/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 và triển khai kế hoạch KH&CN năm 2021 dưới sự chủ trì của các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy Sở; Trưởng/Phó các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.
Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Sở KH&CN đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả và đã đạt được những kết quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như: Công tác tham mưu: Năm 2020, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách về lĩnh vực KH&CN được ban hành và triển khai thực hiện, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh.Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/08/2020 về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tham mưu UBND tỉnh ban hành và chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy “về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Bên cạnh đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách quan trọng về hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, truy xuất nguồn gốc; ... Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Công tác nghiên cứu và triển khai đã chú trọng đến tính ứng dụng, tính hiệu quả và đạt một số tiến bộ, kết quả tích cực; Năm 2020, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 07 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Sở thẩm định, phê duyệt mới 7 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, ... Kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã giải quyết được một số vấn đề thực tiễn của các đơn vị, địa phương; đời sống của người dân, nhất là người dân những vùng triển khai đề tài, dự án KH&CN được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi được triển khai trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, thiết thực hỗ trợ cho người dân vùng ven biển phát triển sản xuất, ổn định đời sống sau sự cố môi trường biển. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động KH&CN: Công tác quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, hoạt động KH&CN cấp huyện được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Đẩy mạnh hợp tác KH&CN với các Viện, Trường trong và ngoài tỉnh. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã bám sát đúng nhiệm vụ, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo nên một bước phát triển mới, khẳng định được vai trò, vị trí của KH&CN trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng quản lý nhà nước năm 2021, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1). Về công tác tham mưu xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách của ngành:  Năm 2021, tập trung xây dựng, triển khai các chính sách địa phương để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp công nghiệp lần thứ tư như: hỗ trợ KNĐMST, tập trung phát triển các lĩnh vực ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao. Tham mưu ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và một số văn bản quan trọng khác.

(2). Về tổ chức bộ máy: Xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Sở trên cơ sở hợp nhất một số phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ để đảm bảo đủ năng lực quản lý toàn diện hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyển dụng các vị trí còn thiếu tại các đơn vị sự nghiệp và Chi cục TC-ĐL-CL.

(3). Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, giữa nhà nghiên cứu với người sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ KH&CN theo chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển “6 cây, 2 con” chủ lực theo hướng bền vững thông qua xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất. Tập trung phát triển các công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, tạo nền tảng của CMCN 4.0, có tác động lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác, trọng tâm là: công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử; công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng; trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; công nghệ sinh học...

(4). Về hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân:  Tăng cường công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ; tư vấn, hỗ trợ đưa KH&CN ứng dụng vào sản xuất trên địa bàn tỉnh. Khảo sát, đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, lộ trình đổi mới công nghệ để định hướng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp. Kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN của tỉnh. Duy trì công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, đảm bảo kiểm soát tốt nguồn phóng xạ tại cơ sở.

(5). Về hoạt động Sở hữu trí tuệ: Triển khai tốt các chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh; khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các sáng chế tại tỉnh trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và đảm bảo lợi ích quốc gia.Tập trung hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, thế mạnh của tỉnh. Phát triển các sản phẩm có khả năng hoàn thiện nâng cấp trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP của tỉnh.

(6). Về hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, phát triển thị trường KH&CN; hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Chú trọng phát triển các doanh nghiệp KH&CN. Khuyến khích thành lập các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN dựa trên nền tảng số, internet và không gian mạng. Rà soát, tham mưu triển khai các quy định về lập và sử dụng Qũy phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn năm 2021-2025; chương trình ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021-2025; chương trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch sản phẩm.... Triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Tham mưu xây dựng và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, tập trung vào các công nghệ chủ chốt của cuộc CMNC 4.0. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu.

(7). Về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” và Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh” trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa . Hỗ trợ áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến của trong nước và quốc tế cho các sản phẩm OCOP của tỉnh đủ điều kiện để nâng hạng 4 sao, 5 sao.

(8). Về công tác thanh tra:Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2021 trên tinh thần vừa bảo vệ lợi ích nhà nước và của người tiêu dùng, đồng thời phải tạo thuận lợi tối đa có thể cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

(9). Các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tập trung đầu tư nguồn lực tài chính cho tổ chức KH&CN công lập để tăng cường tiềm lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

(10). Về công tác tăng cường tiềm lực KH&CN: Tăng cường tiềm lực KH&CN, tập trung đầu tư trọng điểm, có chất lượng và hiệu quả. Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0; Tiếp tục phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 
Đồng chí Trần Ngọc Lân,TUV, Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho các tập thể.
 
Đồng chí Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

 
Hải Yến
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ nhất, năm 2021 (01/3/2021)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 (18/02/2021)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị”. (29/01/2021)
Hội nghị Tổng kết Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (26/01/2021)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu hàng hoá tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị” (22/01/2021)
Hội nghị Tổng kết hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (19/01/2021)
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 (18/01/2021)
Tổng kết trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2020 Và Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2021 (13/01/2021)
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị” (12/01/2021)
Nghiệm thu dự án “Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bố Chính tại vùng gò đồi xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông” (07/01/2021)
Nghiệm thu Dự án “Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” (25/12/2020)
Đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án đăng ký thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020 (15/12/2020)
Công đoàn Vụ Phát triển KH&CN địa phương phối hợp Công đoàn Sở KH&CN hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ huyện Hướng Hóa (06/12/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp, hoa Lily tại Quảng Trị” (26/11/2020)
Sở KH&CN Quảng Trị: Làm việc với Đoàn cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu miền Trung (23/11/2020)
Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch 190-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ” (11/11/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ bà con vùng lũ, lụt huyện Hướng Hóa, huyện Hải Lăng (07/11/2020)
Thẩm định Dự án KH&CN cơ sở “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Diên Sanh cho sản phẩm gạo sạch của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xử lý chất thải chăn nuôi lợn, gà và tận dụng sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Sở KH&CN Quảng Trị (29/10/2020)
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tham gia Triển lãm Công nghệ sinh học và Công nghệ cao trong nông nghiệp tại Huế (27/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: “Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị” (26/10/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ người dân vùng lũ, lụt xã Hải Phong, huyện Hải Lăng (26/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “ Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây 7 lá 1 hoa (Paris polyphyllaSM) tại vùng Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị” (15/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất và xử lý môi trường (06/10/2020)
Lễ Phát thưởng khuyến học năm học 2019-2020 (01/10/2020)
Nghiệm thu giữa kỳ tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) phù hợp tại tỉnh Quảng Trị” (30/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ” (25/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối cung - cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. (17/9/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và cây tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển miền Trung” (17/9/2020)
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (16/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh:“Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển” (10/9/2020)
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng của 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN (14/9/2020)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (07/9/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị” (04/9/2020)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2019: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm Sâm Bố Chính tại vùng gò đồi huyện Triệu Phong (03/8/2020)
Tập huấn An toàn bức xạ hạt nhân trong y tế và công nghiệp (27/7/2020)
Hợp tác KH&CN giữa Sở KH&CN và Trường Đại học Khoa học Huế giai đoạn 2021-2025 (20/7/2020)
Thẩm định nội dung đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi cá Lăng Nha trong lồng tại huyện Vĩnh Linh” (10/7/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng các tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (08/7/2020)
Hội đồng kH&CN nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị” (03/7/2020)
Đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 đối với cơ sở sản xuất nấm Vân Nhi (02/7/2020)
Hội nghị triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (29/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (29/6/2020)
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (19/6/2020)
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (18/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị” (15/6/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị” (12/6/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (11/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (05/6/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 132
Hôm nay 4.715
Hôm qua 3.254
Tất cả 3.203.508

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này