Thứ Hai, 01/3/2021 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 19/01/2021

Hội nghị Tổng kết hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 19/1/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự các Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Thanh tra, Quản lý khoa học, Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Kế hoạch tài chính, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị
    Năm 2020, hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành, giải quyết được các vấn đề thực tiễn, phục vụ trực tiếp đời sống của người dân trong tỉnh. 
    Công tác tham mưu tổng hợp: Đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ; 100% văn bản được giao qua môi trường mạng đúng yêu cầu về thời gian. Đặc biệt trong năm 2020 Chi cục đã tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành 02 kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 996 và Đề án 100, góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp Quảng Trị đổi mới hoạt động đo lường, đảm bảo chất lượng và truy xuất về nguồn gốc hàng hóa trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
    Công tác tuyên truyền về TĐC: Được thực hiện dưới nhiều hình thức, số lượng và chất lượng được nâng cao góp phần nâng cao nhận thức đồng thời hướng dẫn, cảnh báo người tiêu dùng, các hộ sản xuất, kinh doanh nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chi cục đã chủ động làm việc với các phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt nhu cầu của các huyện trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục đã tập trung vào các nội dung: tập huấn, hướng dẫn các văn bản QPPL, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, ghi nhãn, định lượng hàng hóa, mã số mã vạch...phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
    Công tác Tiêu chuẩn hóa và công tác quản lý về chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Chi cục đã chủ động đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua hình thức xây dựng các phóng sự truyền hình; viết bài đưa tin trên báo, Cổng TTĐT KH&CN Quảng Trị; hướng dẫn tư vấn trực tiếp cho người sản xuất kinh doanh trên địa bàn thông qua hoạt động khảo sát chất lượng, hướng dẫn hồ sơ mã số mã vạch, tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND...,đảm báo cung cấp các thông tin kịp thời đến các đơn vị quản lý, các tổ chức/cá nhân, người tiêu dùng hoạt động quản lý về tiêu chuẩn đo lương chất lượng sản phẩm hàng hóa trước tình hình dịch Covip 19 và bão lũ diễn biến phức tạp  trong năm 2020. Tính đến 15/12/2020 đã tổ chức kiểm định 1624 phương tiện đo tại các chợ của 7/10 huyện thị xã, TP (trừ các huyện Hướng Hóa, Gio Linh, Cồn Cỏ), qua kiểm định có 1336 PTĐ đạt yêu cầu về đo lường. Duy trì hoạt động 39 trạm cân đối chứng được lắp tại 39/66 chợ hàng ngày trong tuần, kiểm định đình kỳ nhằm bảo đảm về đo lường trong kiểm tra đối chứng của người tiêu dùng khi mua hàng hóa tại chợ, nâng cao tính văn minh trong bán lẻ, đồng thời đẩy lùi các biểu hiện gian lận trong thương mại (cân sai, cân thiếu), góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về TĐC; ...
Công tác quản lý về đo lường: Công tác quản lý về TĐC sản phẩm, hàng hóa, phương tiện đo trên địa bàn Tỉnh đảm bảo hàng hóa đa dạng phong phú về mẫu mã, chất lượng và ghi nhãn tương đối ổn định, phương tiện đo được kiểm soát chặt chẽ từ công tác kiểm định định kỳ, dán tem cho đến công tác sửa chữa lắp đặt mới, nhiều sản phẩm địa phương, sản phẩm truyền thống thực hiện công bố áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ sở tạo dựng lòng tin đối với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
    Công tác cải cách hành chính, triển khai các chương trình dự án về đo lường, năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: Hoạt động tư vấn hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch, công bố phù hợp, ghi nhãn hàng hóa, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các mô hình đảm bảo chất lượng (ISO 9000, ISO 22000...), sử dụng phương tiện đo phù hợp góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản,quảng bá sản phẩm,hàng hóa đảm bảo cạnh tranh trên thị trường.
   Công tác hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng bảo đảm đúng quy trình, minh bạch và khách quan. Các thủ tục hành chính được rà soát và chuẩn hóa đề nghị cấp trên nâng mức cung cấp dịch vụ công từ mức độ 2 lên mức độ 3 và mức độ 4 đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm về chi phí và thời gian đi lại. 100% các thủ tục hành chính do Chi cục thực hiện đảm bảo giải quyết đúng thời gian quy định.
     Công tác ISO hành chính: Tiếp tục triển khai theo Kế hoạch, Chi cục đã tham mưu Sở triển khai kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 của tỉnh năm 2020 tại các cơ quan hành chính nhà nước, UBND các cấp; hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành chuyển đổi hệ thông theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh.
Công tác tăng cường tiềm lực TĐC, sắp xếp bộ máy tổ chức:  Việc tinh gọn bộ máy của Chi cục và đầu tư tiềm lực về đo lường thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật TĐC  góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL trên địa bàn Tỉnh.

      Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày càng đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm mẫu hàng hóa được tăng cường. Nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh và thương mại hóa sản phẩm được chú trọng. Nhiệm vụ đo lường, phân tích, thử nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá; thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; kiểm tra định kỳ phương tiện đo tại các chợ nông thôn… đã phục vụ có hiệu quả và ngày càng đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Năng lực kiểm định, thử nghiệm từng bước được nâng cao, chất lượng dịch vụ kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Năm 2020 đã tổ chức triển khai công tác kiểm định các phương tiện đo nhóm II theo quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 cho khách hàng trên địa bàn tỉnh với tổng số 7.760 phương tiện đo; thử nghiệm 4.120 mẫu sản phẩm, hàng hóa
      Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp cho một số tồn tại trong năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong năm 2021.
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở đã đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp của tập thể cán bộ công chức Chi cục, góp phần làm nên sự thành công chung của Sở trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021, cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung vào nâng cao toàn diện công tác quản lý nhà nước về TĐC để quản lý chính xác, bài bản, phục vụ tốt nhân dân; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đổi mới phù hợp với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; tham mưu sở trình kế hoạch cụ thể về nâng cao năng suất chất lượng trong giai đoạn mới của tỉnh; triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp về Đo lường Chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh; bám sát nhiệm vụ quản lý nhà nước về TĐC, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, chống gian lận về thương mại;... Từ đó, góp phần đưa ra định hướng, tạo động lực thúc đẩy thực hiện toàn diện nhiệm vụ trong năm tới để nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của KH&CN trong sự phát triển KT-XH của địa phương
Chiều cùng ngày, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày bác Hồ ký 08/SL và 20 năm Ngày Đo lường Việt Nam ./.

 

Ban Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL (20/01/1950-20/01/2021) và 20 năm ngày “Ngày Đo lường Việt Nam”
Hải Yến
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ nhất, năm 2021 (01/3/2021)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 (18/02/2021)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính hiện đại phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị cao phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị”. (29/01/2021)
Hội nghị Tổng kết Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (26/01/2021)
Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuốc lá vàng có triển vọng nhằm xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu hàng hoá tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị” (22/01/2021)
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 (18/01/2021)
Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2020 và triển khai kế hoạch KH&CN năm 2021 (15/01/2021)
Tổng kết trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2020 Và Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị” năm 2021 (13/01/2021)
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị” (12/01/2021)
Nghiệm thu dự án “Nghiên cứu, xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bố Chính tại vùng gò đồi xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông” (07/01/2021)
Nghiệm thu Dự án “Thử nghiệm trồng cây dâu tây chịu nhiệt Fragaria tại khu vực Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” (25/12/2020)
Đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án đăng ký thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025, thực hiện năm 2020 (15/12/2020)
Công đoàn Vụ Phát triển KH&CN địa phương phối hợp Công đoàn Sở KH&CN hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ huyện Hướng Hóa (06/12/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Hồ điệp, hoa Lily tại Quảng Trị” (26/11/2020)
Sở KH&CN Quảng Trị: Làm việc với Đoàn cán bộ khoa học của Viện Nghiên cứu miền Trung (23/11/2020)
Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch 190-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ” (11/11/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ bà con vùng lũ, lụt huyện Hướng Hóa, huyện Hải Lăng (07/11/2020)
Thẩm định Dự án KH&CN cơ sở “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gạo Diên Sanh cho sản phẩm gạo sạch của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xử lý chất thải chăn nuôi lợn, gà và tận dụng sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị” (29/10/2020)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại Sở KH&CN Quảng Trị (29/10/2020)
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tham gia Triển lãm Công nghệ sinh học và Công nghệ cao trong nông nghiệp tại Huế (27/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: “Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị” (26/10/2020)
Sở KH&CN hỗ trợ người dân vùng lũ, lụt xã Hải Phong, huyện Hải Lăng (26/10/2020)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “ Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây 7 lá 1 hoa (Paris polyphyllaSM) tại vùng Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị” (15/10/2020)
Tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất và xử lý môi trường (06/10/2020)
Lễ Phát thưởng khuyến học năm học 2019-2020 (01/10/2020)
Nghiệm thu giữa kỳ tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) phù hợp tại tỉnh Quảng Trị” (30/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình sản xuất và thương mại hóa sản phẩm Trà thảo dược hòa tan Giảo Cổ Lam từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên đảo Cồn Cỏ” (25/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối cung - cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”. (17/9/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Xây dựng quy trình sản xuất giống và mô hình trồng thử nghiệm cây tràm gió và cây tràm năm gân ở các xã vùng cát ven biển miền Trung” (17/9/2020)
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (16/9/2020)
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh:“Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển” (10/9/2020)
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng của 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN (14/9/2020)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (07/9/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các điệu hò trên đất Quảng Trị” (04/9/2020)
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2019: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm Sâm Bố Chính tại vùng gò đồi huyện Triệu Phong (03/8/2020)
Tập huấn An toàn bức xạ hạt nhân trong y tế và công nghiệp (27/7/2020)
Hợp tác KH&CN giữa Sở KH&CN và Trường Đại học Khoa học Huế giai đoạn 2021-2025 (20/7/2020)
Thẩm định nội dung đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi cá Lăng Nha trong lồng tại huyện Vĩnh Linh” (10/7/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng các tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (08/7/2020)
Hội đồng kH&CN nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị” (03/7/2020)
Đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 đối với cơ sở sản xuất nấm Vân Nhi (02/7/2020)
Hội nghị triển khai công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (29/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” (29/6/2020)
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thăm và chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (19/6/2020)
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (18/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị” (15/6/2020)
Thẩm định nội dung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020: “Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Quảng Trị” (12/6/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (11/6/2020)
Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (05/6/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Kế hoạch số 16/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý vi phạm hành chính năm 2021 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Báo cáo số 15/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Báo cáo số 14/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP năm 2020

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH CN cấp Quốc gia

Báo cáo số 16/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2021

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 26/QĐ-SKHCN về việc Quyết định thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Điện năng

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (đợt 1) Kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2021

Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN thực hiện năm 2021

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 105
Hôm nay 4.565
Hôm qua 3.254
Tất cả 3.203.358

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này