Thứ Tư, 08/4/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin hoạt động Sở
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 16/01/2014

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị: Hội nghị tổng kết công tác 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014
Chiều ngày 15/1/2014, sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở KH&CN, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) của Sở.

       Năm 2013, SKH&CN Quảng Trị đã không ngừng đổi mới và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo luôn được coi trọng, nhiệm vụ được phân công rõ ràng để phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, chính thế các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm đã được hoàn thành, cụ thể:

Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực của sở KH&CN Quảng Trị từng bước kiện toàn, nâng dần hiệu quả hoạt động; về nhân lực hầu hết CBCNVC được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý về hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được chú trọng. Sở KH&CN Quảng Trị đã chủ trì, tham gia xây dựng, đề xuất các chính sách, quy hoạch, chương trình, đề án của UBND tỉnh trình Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh làm cơ sở để ban hành các chủ trương, chính sách, nghị quyết về lĩnh vực KH&CN cho từng giai đoạn khác nhau. Nhiều đề án, chương trình  được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh đưa vào nghị quyết, được UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện, góp phần khẳng định đóng góp của KH&CN vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình KH&CN của tỉnh. Năm 2013, Sở đã tổ chức các Hội đồng khoa học nghiệm thu, đánh giá kết quả của 30/30 đề tài, dự án năm 2012. Trong đó, có 19 đề tài, dự án hoàn thành nghiệm thu đánh giá kết quả (06 đề tài, dự án đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 32%; 12 đề tài, dự án đạt loại khá chiếm tỷ lệ 63%; 01 đề tài bị đình chỉ do nguyên nhân thời tiết); 11 đề tài, dự án đã nghiệm thu khối lượng và chuyển tiếp năm 2013. Hoàn thành công tác thẩm định thuyết minh và ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học 16 đề tài, dự án năm 2013 và 06 đề tài chuyển tiếp cấp tỉnh năm 2012; 04 dự án thuộc Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng của tỉnh; 03 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi. Nhìn chung, tất cả các đề tài, dự án đều đảm bảo đúng yêu cầu về mục tiêu, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện theo Thuyết minh đã được phê duyệt và Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài, dự án đã được triển khai nhân rộng và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực:

Về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, chống gian lận thương mại, hạn chế được việc sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đã hình thành được mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng được yêu cầu của địa phương, thực hiện tốt việc kiểm định, thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra về nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông, hàng hoá xuất nhập khẩu trên địa bàn. Công tác quản lý đo lường cấp huyện được tăng cường, tập trung vào các hoạt động: tuyên truyền Luật đo lường ; tập huấn Quản lý đo lường cấp huyện; đôn đốc các tổ đo lường tự quản các huyện, thị xã.

Về hoạt động Sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Sở đã phối hợp với các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương tiến hành các hoạt động hỗ trợ xác lập chỉ dẫn địa lý cho các loại nông sản chủ lực nổi tiếng của Quảng Trị như: Cà phê chè vùng Hướng Hoá, hạt tiêu Quảng Trị… Đã tiến hành triển khai dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Quảng Trị” cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2), thực hiện trong 02 năm 2013-2014, nhằm xây dựng các điều kiện, công cụ làm căn cứ cho công tác quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, xây dựng hệ thống tổ chức quản lý, sản xuất, thương mại và hệ thống quản chất lượng cho sản phẩm hạt tiêu mang chỉ dẫn địa lý “Quảng Trị”; tìm thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong, ngoài nước, đồng thời mở rộng chuyển giao và vận hành hệ thống tổ chức sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho nông dân.

 Hoạt động quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân: Công tác quản lý công nghệ đã có nhiều đóng góp trong việc quản lý thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, hỗ trợ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất; đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định, đánh giá 06 công nghệ của các dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ thẩm định công nghệ  thiết bị; Sở đã tư vấn cho 14 cơ sở lập thủ tục hồ sơ về an toàn bức xạ; tiến hành thẩm định cấp phép sử dụng thiết bị X-quang cho 12 cơ sở trên địa bàn tỉnh…

Hoạt động thanh tra: Công tác thanh tra KH&CN đã được tăng cường, Sở đã tiến hành 04 đợt thanh tra/52 cơ sở, doanh nghiệp. Đã phát hiện và xử lý 22 vụ vi phạm về đo lường, sở hữu công nghiệp, về chất lượng và nhãn hàng hoá trên địa bàn tỉnh với 22 lô hàng hóa các loại.

Hoạt động hợp tác quốc tế: Hợp tác KH&CN với tỉnh Salavan tiến hành Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường,  kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN phục vụ phát triển bền vững tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào; hợp tác KH&CN với tỉnh Savannakhet đào tạo tiếng Việt tại Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị, hỗ trợ xây dựng Trung tâm sản xuất nấm tại tỉnh Savannakhet; giúp tỉnh bạn lắp đặt, tập huấn vận hành các thiết bị của dây chuyền sản xuất nấm; sản xuất mẫu một số loại nấm thông dụng trên dây chuyền đã viện trợ.

Hoạt động thông tin, thống kê KH&CN: Công tác thông tin KH&CN được đa dạng hoá về các loại hình phổ biến thông tin và  nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức về KH&CN phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của người dân tại địa phương.

Hoạt động Ứng dụng các tiến bộ KH&CN: Tiếp nhận công nghệ thủy canh xây dựng mô hình trồng một số loại rau, cây cảnh thủy canh kết hợp với hữu cơ, gồm các hệ thống thuỷ canh giàn treo và thẩm thấu; nhân rộng mô hình phân bón hữu cơ sinh học trong sản xuất lúa tại các “Thôn ứng dụng tiến bộ KHCN”;  Ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà, lợn nhằm giảm ô nhiễm môi trường (hết mùi hôi của phân gà, lợn), giảm chi phí công lao động dọn và rửa chuồng, giảm tỷ lệ bệnh, giảm tiền nước và tiền điện…

Hoạt động KH&CN cấp huyện: Đến nay, 9/10 huyện, thị xã, thành phố đã có cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về KH&CN và đã thành lập hội đồng KH&CN nhằm tư vấn cho chủ tịch UBND huyện các nhiệm vụ KH&CN hàng năm; lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ mới đưa vào ứng dụng tại địa phương.          

Hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ:  Năm 2013, đã tiến hành theo dõi, quản lý, cho vay đối 03 dự án sản xuất củi đốt và cám nghiền từ trấu của Công ty TNHH Hoành Huệ; Cơ sở xay xát và chế biến lương thực Hùng Oanh; Cơ sở xay xát và chế biến lương thực Hiệt Thinh với số tiền 700 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Phát triển KH&CN của tỉnh góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Phương hướng trong năm 2014, Sở KH&CN Quảng Trị ngoài các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; xây dựng Nghị quyết về chính sách ứng dụng, nhân rộng kết quả các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tham mưu HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về "Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020”;....

Các đại biểu tham dự hội nghị đưa ra những ý kiến đóng góp cho những tồn tại năm 2013 và định hướng phát triển của Sở trong năm 2014. Đại diện Lãnh đạo các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở đã ký kết giao ước thi đua góp phần làm nên không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện toàn diện nhiệm vụ chuyên môn trong năm mới.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Du – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã phát biểu ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ Sở cho những thành tích đã đạt được trong năm 2013. Đồng chí nhấn mạnh: trong năm 2014, cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường tiềm lực và nhân rộng những kết quả đã đạt được góp phần đưa nền KH&CN tỉnh nhà lên một tầm cao mới.

       Kết thúc hội nghị, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở đã biểu dương và trao thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN trong năm qua./. 

Một số hình ảnh hoạt động khác tại hội nghị 

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Đồng chí Trần Thiềm, Phó Giám đốc sở KH&CN báo cáo trước hội nghị về kết quả đạt được năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đồng chí Nguyễn Thái Nhân, Chánh Thanh tra sở KH&CN báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2013, triển khai kế hoạch công đoàn năm 2014

 Trao phần thưởng cho Tập thể lao động tiên tiến 

Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Đại diện các đơn vị, phòng ký giao ước thi đua

Toàn cảnh hội nghị 

Tin: Hải Yến, Ảnh: Hồng Chuyên Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN
Tin, bài cùng lĩnh vực
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020. (31/3/2020)
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2022 (30/3/2020)
Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (26/3/2020)
Tập huấn “Kỹ thuật thu hái, bảo tồn, sơ chế nguồn dược liệu Giảo Cổ Lam tại huyện đảo Cồn Cỏ” (19/3/2020)
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đăng ký tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả thực hiện năm 2020 (04/3/2020)
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị” (02/3/2020)
Sở KH&CN: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 (25/02/2020)
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 (22/02/2020)
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL: Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 (10/02/2020)
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 (06/02/2020)
Sở KH&CN Quảng Trị: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020; Tọa đàm Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) (30/01/2020)
Hội nghị Tổng kết hoạt động Ngành Khoa học và Công nghệ Quảng Trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (10/01/2020)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao và phục tráng giống lúa HC95”. (03/01/2020)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (02/01/2020)
Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ thăm Trạm Nghiên cứu, Ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa (29/12/2019)
Hội đồng KH&CN: Nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài "Địa chí Quảng Trị" (27/12/2019)
Hội đồng nghiệm thu kết quả Chương trình: “Quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể các sản phẩm Chuối và Gạo ở các huyện Hướng Hóa và Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ” (19/12/2019)
Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sau thu hoạch nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ quả bơ tại Quảng Trị” (16/12/2019)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với dự thảo Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” (16/12/2019)
Thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Cửa Việt” (13/12/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại, diễn biến một số dịch hại chính và biện pháp quản lý tổng hợp trên giống Chanh leo Đài Nông 1 tại Quảng Trị” (12/12/2019)
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (10/12/2019)
Tập huấn công tác báo cáo thống kê khoa học và công nghệ đối với các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2019 (06/12/2019)
Tập huấn hướng dẫn vào chậu hoa lan Hồ Điệp (06/12/2019)
Hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng của Sở (04/12/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh nghiệp chế biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị” (29/11/2019)
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị tham dự TechDemo Gia Lai 2019 (25/11/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa” (22/11/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình trồng cây cà chua cherry siêu ngọt tại vùng Bắc Hướng Hóa” (01/12/2019)
Khảo sát các dự án đăng ký Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2019 (22/11/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)” phù hợp tại tỉnh Quảng Trị.” (20/11/2019)
Thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý đối với “Chè vằng Quảng Trị” cho các sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị.” (19/11/2019)
Bế giảng lớp huấn kỹ thuật cho cán bộ Sở KH&CN Salavan và Savannakhet, nước CHDCND Lào (14/11/2019)
Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII (2018 - 2019) (13/11/2019)
Lễ Bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (12/11/2019)
ISO hành chính - Công cụ hiệu quả góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại (07/11/2019)
Tập huấn: “Kỹ thuật sản xuất hoa Lan Hồ điệp và hoa Lily thương phẩm ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới” (05/11/2019)
Hiệu quả của công tác cải cách hành chính ở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (05/11/2019)
Lễ kết nạp Đảng viên mới (28/10/2019)
Sở KH&CN Quảng Trị tham dự Techmart – Techfest Mekong 2019 (27/10/2019)
Thăm, chúc mừng Nữ CBVC Sở Khoa học và Công nghệ nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 (18/10/2019)
Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” (17/10/2019)
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cơ sở: “Ứng dụng Hệ thống cảm biến trong điều khiển, theo dõi, giám sát từ xa quá trình chăm sóc cây nông nghiệp” (14/10/2019)
Thẩm định nội dung dự án KH&CN cơ sở: “Xây dựng mô hình sản xuất giống dịch thể và nuôi trồng nấm Mối đen (Xerula radicata) thương phẩm tại tỉnh Quảng Trị” (11/10/2019)
Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án cơ sở: "Trồng thử nghiệm một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ” (27/9/2019)
Đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (26/9/2019)
Công bố Quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất Lượng (23/9/2019)
Hội thảo khoa học: “Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong nuôi tôm tại tỉnh Quảng Trị” (17/9/2019)
Giải giao hữu cầu lông các cán bộ, công chức Khối các cơ quan tham mưu và Quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội (13/9/2019)
Tập huấn nghiệp vụ Quản lý nhà nước về đo lường (12/9/2019)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thông báo kết quả xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Lần 01 năm 2020)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Báo cáo tình hình giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 778
Hôm nay 111
Hôm qua 3.876
Tất cả 1.767.353

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này