Thứ Sáu, 19/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Hiệu quả công tác tuyên truyền về năng suất chất lượng
Thập niên chất lượng lần thứ 2 với chủ đề “Năng suất chất lượng- Chìa khóa phát triển và hội nhập” được phát động tại Hội nghị chất lượng Việt Nam lần thứ VI năm 2005. Mục tiêu của thập niên chất lượng lần thứ 2 là tạo lập uy tín chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần tăng cường xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, an toàn môi trường và thực hiện kiểm soát có hiệu lực và hiệu quả đối với các sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường nội địa.
Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

 Tại Quảng Trị, thập niên chất lượng lần thứ 2 đã được các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện, hình thành phong trào năng suất chất lượng (NSCL) trên địa bàn, làm cho NSCL trở thành yếu tố quyết định để phát triển và hội nhập thành công. Qua 10 năm triển khai thực hiện thập niên chất lượng lần thứ 2 trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận về mọi lĩnh vực. Nhận thức của xã hội và của cơ quan quản lý về NSCL trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên một bước nhờ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tư vấn về lĩnh vực này đã được quan tâm đẩy mạnh. Các phương tiện thông tin đại chúng và các loại hình tuyên truyền khác đã tập trung tuyên truyền về vấn đề NSCL trong sản xuất. Sự nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành đã thể hiện trong các quyết sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp như Nghị quyết 08/2014/NQ- HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh khóa VI. Các sở, ngành, địa phương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, quyết định, văn bản hướng dẫn thi hành luật về các lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, khoa học và công nghệ đầy đủ và đồng bộ. Các văn bản pháp chế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế, là hành lang pháp lý để quản lý, thúc đẩy các hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương cũng đã ban hành các văn bản quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng như chính sách ưu đãi; hỗ trợ về KH&CN; phát triển thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ chứng nhận sản phẩm hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động giải thưởng chất lượng; áp dung mã số mã vạch; đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất; triển khai thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại... Các văn bản đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nâng cao NSCL phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế trên địa bàn nâng cao NSCL, đổi mới phương thức hoạt động quản lý chất lượng theo hướng thống nhất đầu mối quản lý, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH và KHCN của tỉnh gắn với mục tiêu về NSCL; nhiều chương trình, dự án hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL đã được tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành. Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được vai trò của năng suất chất lượng, chủ động liên hệ với cơ quan, tổ chức năng để được đào tạo về năng suất chất lượng, được hỗ trợ... Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến thực hành, tăng cường cơ sở hạ tầng về kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như phát triển nguồn nhân lực; phát triển nguồn lực thông tin về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đầu tư năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Người tiêu dùng thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về NSCL ngày càng nhận thức rõ hơn về chất lượng sản phẩm hàng hóa đã biết tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách lựa chọn các sản phẩm hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để sử dụng .

Đánh giá về hiệu quả công tác tuyên truyền về phong trào NSCL, ông Lê Hồng Tiên, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh cho biết: Thập niên chất lượng lần thứ 2 đã ghi nhận sự chuyển biến có chiều sâu của các cấp, các ngành và xã hội về NSCL, đó chính là “chìa khóa” để triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao NSCL trong từng tổ chức, doanh nghiệp, từng ngành, từng địa phương. Từ nhận thức tới chỉ đạo và hành động, các ngành, các cấp đã và đang tích cực triển khai thực hiện dự án nâng cao NSCL các sản phẩm hàng hóa chủ lực thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương, góp phần thúc đẩy nền KT-XH của tỉnh không ngừng phát triển. 

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
255759
669

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này