Thứ Tư, 23/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Hiệu quả công tác tuyên truyền về năng suất chất lượng
Thập niên chất lượng lần thứ 2 với chủ đề “Năng suất chất lượng- Chìa khóa phát triển và hội nhập” được phát động tại Hội nghị chất lượng Việt Nam lần thứ VI năm 2005. Mục tiêu của thập niên chất lượng lần thứ 2 là tạo lập uy tín chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần tăng cường xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, an toàn môi trường và thực hiện kiểm soát có hiệu lực và hiệu quả đối với các sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường nội địa.
Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

 Tại Quảng Trị, thập niên chất lượng lần thứ 2 đã được các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện, hình thành phong trào năng suất chất lượng (NSCL) trên địa bàn, làm cho NSCL trở thành yếu tố quyết định để phát triển và hội nhập thành công. Qua 10 năm triển khai thực hiện thập niên chất lượng lần thứ 2 trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận về mọi lĩnh vực. Nhận thức của xã hội và của cơ quan quản lý về NSCL trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên một bước nhờ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tư vấn về lĩnh vực này đã được quan tâm đẩy mạnh. Các phương tiện thông tin đại chúng và các loại hình tuyên truyền khác đã tập trung tuyên truyền về vấn đề NSCL trong sản xuất. Sự nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành đã thể hiện trong các quyết sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp như Nghị quyết 08/2014/NQ- HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh khóa VI. Các sở, ngành, địa phương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, quyết định, văn bản hướng dẫn thi hành luật về các lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, khoa học và công nghệ đầy đủ và đồng bộ. Các văn bản pháp chế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phù hợp với điều kiện của địa phương, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế, là hành lang pháp lý để quản lý, thúc đẩy các hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương cũng đã ban hành các văn bản quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng như chính sách ưu đãi; hỗ trợ về KH&CN; phát triển thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ chứng nhận sản phẩm hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động giải thưởng chất lượng; áp dung mã số mã vạch; đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất; triển khai thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại... Các văn bản đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nâng cao NSCL phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế trên địa bàn nâng cao NSCL, đổi mới phương thức hoạt động quản lý chất lượng theo hướng thống nhất đầu mối quản lý, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH và KHCN của tỉnh gắn với mục tiêu về NSCL; nhiều chương trình, dự án hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL đã được tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành. Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được vai trò của năng suất chất lượng, chủ động liên hệ với cơ quan, tổ chức năng để được đào tạo về năng suất chất lượng, được hỗ trợ... Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến thực hành, tăng cường cơ sở hạ tầng về kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như phát triển nguồn nhân lực; phát triển nguồn lực thông tin về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; đầu tư năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Người tiêu dùng thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về NSCL ngày càng nhận thức rõ hơn về chất lượng sản phẩm hàng hóa đã biết tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách lựa chọn các sản phẩm hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để sử dụng .

Đánh giá về hiệu quả công tác tuyên truyền về phong trào NSCL, ông Lê Hồng Tiên, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh cho biết: Thập niên chất lượng lần thứ 2 đã ghi nhận sự chuyển biến có chiều sâu của các cấp, các ngành và xã hội về NSCL, đó chính là “chìa khóa” để triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao NSCL trong từng tổ chức, doanh nghiệp, từng ngành, từng địa phương. Từ nhận thức tới chỉ đạo và hành động, các ngành, các cấp đã và đang tích cực triển khai thực hiện dự án nâng cao NSCL các sản phẩm hàng hóa chủ lực thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương, góp phần thúc đẩy nền KT-XH của tỉnh không ngừng phát triển. 

Theo Báo Quảng Trị
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
255015
307

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này