Thứ Hai, 01/5/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin tổng hợp

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể
Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 249/344 HTX trên các lĩnh vực tiến hành đại hội chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; 19 HTX chuyển đổi sang hình thức hoạt động khác và 76 HTX chưa chuyển đổi. Trong tổng số 344 HTX, có 304 HTX nông nghiệp, trong đó có 248 HTX đã tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
Nhiều HTX kiểu mới đưa giống lúa mới vào sản xuất hiệu quả

Các HTX sau chuyển đổi đã có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng hóa các khâu dịch vụ hỗ trợ thành viên, nâng cao chất lượng dịch vụ liên doanh, liên kết hỗ trợ bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Ngày càng có nhiều HTX làm tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Nhiều HTX đã tích cực trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới và thực hiện những chương trình, dự án của nhà nước hỗ trợ cho nông dân; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập và là lực lượng nòng cốt đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn. Đáng quan tâm là tư cách thành viên được xác lập cụ thể, thành viên ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ, gắn bó xây dựng HTX tốt hơn, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn và phát huy vai trò trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể.

Để góp phần thực hiện HTX kiểu mới trên địa bàn hiệu quả, Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp tổ chức hội thảo với khoảng 200 lượt thành viên các HTX tham gia giới thiệu sản phẩm máy phục vụ nông nghiệp nhằm từng bước đưa cơ giới về phục vụ các HTX nông nghiệp; tổ chức mở 1 lớp đại học tài chính ngân hàng hệ vừa làm vừa học cho 46 người là cán bộ dự nguồn các HTX trên địa bàn (hiện đang học năm thứ 4).

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, có 4 dự án được vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với tổng số tiền 850 triệu đồng, dư nợ đến tháng 6/2016 là 3.453 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam đã giải ngân cho vay 1 dự án với số tiền 2,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn chuyển giao phần mềm kế toán cho 60 HTX nông nghiệp, dự kiến trong quý III/2016 sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao về các HTX.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng HTX kiểu mới còn gặp một số khó khăn, tồn tại. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nên kết quả thực hiện HTX kiểu mới khá thấp. Một số chính quyền xã, phường, thị trấn còn có tình trạng can thiệp sâu vào hoạt động của HTX. Một số HTX đã qua chuyển đổi nhưng thực chất chỉ là hình thức. Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý các HTX chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. Cơ chế phối hợp trong quá trình xây dựng nông thôn, phát triển cộng đồng giữa HTX và ban cán sự thôn ở một số nơi chưa được phân định rõ ràng nên hoạt động chồng chéo. Nhiều HTX chưa huy động được thành viên góp vốn cổ phần mới. Một số HTX xây dựng phương án, sản xuất- kinh doanh dịch vụ tính khả thi thấp. Nhiều HTX do mức thu nhập thấp nên không đủ kinh phí để trang trải và trả lương cho cán bộ; mức lương và phụ cấp cho cán bộ quản lý thấp, chưa theo kịp mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước vì thế đang gặp nhiều khó khăn trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý HTX…

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế, đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển, thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại, khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, góp sức của các thành viên HTX. Phát huy vai trò “bà đỡ” hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Thực hiện tốt vai trò hạt nhân của kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển HTX kiểu mới và hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể mà trọng tâm là các HTX. Phát triển kinh tế hợp tác, HTX, thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Tăng cường thực hiện sự liên kết hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa kinh tế hộ với kinh tế tập thể, giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động các HTX sau chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, các tổ hợp tác đã được UBND xã, phường, thị trấn chứng thực. Khuyến khích, tạo điều kiện thành lập mới các HTX, tổ hợp tác những nơi có điều kiện như phát triển HTX chợ, HTX nông nghiệp tham gia quản lý chợ, HTX môi trường, HTX thương mại dịch vụ, HTX giao thông vận tải và một số ngành nghề liên quan khác. Chú trọng hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khuyến khích các HTX tiêu thụ nông sản phẩm, làm cây giống, con giống, đặc biệt là những HTX sử dụng công nghệ cao. Hình thành phát triển HTX vùng sản xuất, quy mô lớn, từng bước hình thành các liên hiệp HTX nhằm liên kết theo tiêu chuẩn VietGap đáp ứng đủ số lượng và chất lượng sản phẩm cho thị trường.  

Nguồn: Baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Về Cam Lộ đi “chợ nông sản” (27/4/2017)
Hướng Hóa: Lập đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu (25/4/2017)
Nghề làm nón - hướng phát triển kinh tế hiệu quả ở vùng nông thôn (24/4/2017)
Kiến trúc sư về quê làm trang trại (17/4/2017)
Quyết chí làm giàu trên đất quê hương (17/4/2017)
Lực lượng dân quân tự vệ giúp dân mở đường (17/4/2017)
Tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 chung tay xây dựng nông thôn mới (17/4/2017)
Nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (13/4/2017)
Đón 346.166 lượt khách du lịch trong 3 tháng đầu năm (13/4/2017)
Sử dụng bếp đun cải tiến sẽ góp phần bảo vệ môi trường (11/4/2017)
Hải Quế nỗ lực về đích nông thôn mới (11/4/2017)
Trồng mới sen hồng cao sản (07/4/2017)
Cuộc thi “Tìm hiểu về thanh thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn” đạt được nhiều kết quả tốt (07/4/2017)
Khát vọng làm giàu của những chàng trai trẻ (07/4/2017)
Hội thi Nhà nông đua tài năm 2017 (07/4/2017)
Vững tin bước vào vụ cá Nam (04/4/2017)
Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp (04/4/2017)
Xã Đakrông thực hiện mô hình trồng cây bí đỏ bản địa (04/4/2017)
Phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng ở Vĩnh Sơn (30/3/2017)
Điện lực Triệu Phong: Cấp điện an toàn cho hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 (30/3/2017)
Triển khai và tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (28/3/2017)
Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Quảng Trị khảo sát cụm du lịch phía Nam và làm việc với huyện Vĩnh Linh (28/3/2017)
Tạo sức lan tỏa trong tiêu dùng hàng Việt (22/3/2017)
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở Hải Lăng (17/3/2017)
Nỗ lực thoát nghèo từ cây rau muống (15/3/2017)
Thế mạnh phát triển cây lâm nghiệp ở Triệu Phong (15/3/2017)
Cam Chính khai thác có hiệu quả tiềm năng gò đồi (13/3/2017)
UBND huyện Triệu Phong đối thoại về đất sản xuất nông nghiệp (07/3/2017)
Ký kết hợp đồng mua bán điện nhà máy điện gió Hướng Linh 2 (28/02/2017)
Xứ chuối Tân Long - Hướng Hóa (24/02/2017)
Một gia đình làm ăn giỏi (23/02/2017)
Vĩnh Sơn: Gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ (15/02/2017)
Gần 1.000 lượt khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc dịp Tết (15/02/2017)
Xây dựng nhiều mô hình nông dân bảo vệ môi trường (15/02/2017)
Triệu Đại nỗ lực phát triển toàn diện kinh tế- xã hội (07/02/2017)
Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 (03/02/2017)
Thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (03/02/2017)
Dòng điện sáng về với bà con đồng bào dân bản (03/02/2017)
Những làng biển vào xuân (03/02/2017)
Xuân về nơi cơn lũ đi qua (03/02/2017)
Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại (19/01/2017)
Mua đặc sản tết trên “chợ online” (18/01/2017)
Tà Rụt xa mà gần (18/01/2017)
Tăng cường công tác bảo đảm VSATTP Tết Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 (18/01/2017)
Rà soát quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường (13/01/2017)
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá (12/01/2017)
An toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều nỗi lo (18/01/2017)
Làm giàu nhờ nuôi thỏ (11/01/2017)
Đưa vào khai thác gần 2.300 ha cao su (09/01/2017)
Rau màu vụ Đông gặp khó khăn do thời tiết (09/01/2017)
Quyết định số 126/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu năm thứ nhất đề tài: "Nhân giống và trồng thực nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) dưới tán rừng trên vùng cát ở tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 115/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đề án: "Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (các mặt hàng chủ yếu) và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Logistic trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 118/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Quyết định số 112/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định nội dung, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016

Quyết định số 111/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền và bản đồ dự báo nguy cơ tiềm ẩn về ngập nước, xói lỡ, xâm nhập mặn đồng bằng ven biển và vùng đồi kế cận phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, các dạng công trình (dân dụng, giao thông, công trình ngầm...) và phân bố khu dân cư nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 368/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, dự án:"Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về KH_CN"

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài :"Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 06/BC-SKHCN về việc Báo cáo tổng kết hoạt động ngành KH_CN năm 2016, kế hoạch năm 2017

Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về việc Quyết Định về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc xây dựng thuyết minh, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc tuyển chọn, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 28/12/2016)

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"

Thống kê truy cập
253508
329

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này