Thứ Sáu, 22/6/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin tổng hợp

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể
Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 249/344 HTX trên các lĩnh vực tiến hành đại hội chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; 19 HTX chuyển đổi sang hình thức hoạt động khác và 76 HTX chưa chuyển đổi. Trong tổng số 344 HTX, có 304 HTX nông nghiệp, trong đó có 248 HTX đã tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
Nhiều HTX kiểu mới đưa giống lúa mới vào sản xuất hiệu quả

Các HTX sau chuyển đổi đã có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng hóa các khâu dịch vụ hỗ trợ thành viên, nâng cao chất lượng dịch vụ liên doanh, liên kết hỗ trợ bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Ngày càng có nhiều HTX làm tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Nhiều HTX đã tích cực trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ mới và thực hiện những chương trình, dự án của nhà nước hỗ trợ cho nông dân; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập và là lực lượng nòng cốt đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn. Đáng quan tâm là tư cách thành viên được xác lập cụ thể, thành viên ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ, gắn bó xây dựng HTX tốt hơn, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn và phát huy vai trò trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể.

Để góp phần thực hiện HTX kiểu mới trên địa bàn hiệu quả, Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp tổ chức hội thảo với khoảng 200 lượt thành viên các HTX tham gia giới thiệu sản phẩm máy phục vụ nông nghiệp nhằm từng bước đưa cơ giới về phục vụ các HTX nông nghiệp; tổ chức mở 1 lớp đại học tài chính ngân hàng hệ vừa làm vừa học cho 46 người là cán bộ dự nguồn các HTX trên địa bàn (hiện đang học năm thứ 4).

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, có 4 dự án được vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với tổng số tiền 850 triệu đồng, dư nợ đến tháng 6/2016 là 3.453 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam đã giải ngân cho vay 1 dự án với số tiền 2,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn chuyển giao phần mềm kế toán cho 60 HTX nông nghiệp, dự kiến trong quý III/2016 sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao về các HTX.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng HTX kiểu mới còn gặp một số khó khăn, tồn tại. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nên kết quả thực hiện HTX kiểu mới khá thấp. Một số chính quyền xã, phường, thị trấn còn có tình trạng can thiệp sâu vào hoạt động của HTX. Một số HTX đã qua chuyển đổi nhưng thực chất chỉ là hình thức. Trình độ đội ngũ cán bộ quản lý các HTX chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. Cơ chế phối hợp trong quá trình xây dựng nông thôn, phát triển cộng đồng giữa HTX và ban cán sự thôn ở một số nơi chưa được phân định rõ ràng nên hoạt động chồng chéo. Nhiều HTX chưa huy động được thành viên góp vốn cổ phần mới. Một số HTX xây dựng phương án, sản xuất- kinh doanh dịch vụ tính khả thi thấp. Nhiều HTX do mức thu nhập thấp nên không đủ kinh phí để trang trải và trả lương cho cán bộ; mức lương và phụ cấp cho cán bộ quản lý thấp, chưa theo kịp mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước vì thế đang gặp nhiều khó khăn trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ quản lý HTX…

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế, đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển, thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại, khai thác tốt hơn khả năng góp vốn, góp sức của các thành viên HTX. Phát huy vai trò “bà đỡ” hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Thực hiện tốt vai trò hạt nhân của kinh tế tập thể trong nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển HTX kiểu mới và hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể mà trọng tâm là các HTX. Phát triển kinh tế hợp tác, HTX, thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Tăng cường thực hiện sự liên kết hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa kinh tế hộ với kinh tế tập thể, giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động các HTX sau chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, các tổ hợp tác đã được UBND xã, phường, thị trấn chứng thực. Khuyến khích, tạo điều kiện thành lập mới các HTX, tổ hợp tác những nơi có điều kiện như phát triển HTX chợ, HTX nông nghiệp tham gia quản lý chợ, HTX môi trường, HTX thương mại dịch vụ, HTX giao thông vận tải và một số ngành nghề liên quan khác. Chú trọng hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khuyến khích các HTX tiêu thụ nông sản phẩm, làm cây giống, con giống, đặc biệt là những HTX sử dụng công nghệ cao. Hình thành phát triển HTX vùng sản xuất, quy mô lớn, từng bước hình thành các liên hiệp HTX nhằm liên kết theo tiêu chuẩn VietGap đáp ứng đủ số lượng và chất lượng sản phẩm cho thị trường.  

Nguồn: Baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Người tiên phong đưa lúa nước lên đồi (29/5/2018)
Khởi nghiệp với tinh dầu tràm (03/5/2018)
Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp (30/3/2018)
Kết nối người sản xuất và tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn (20/3/2018)
Một doanh nghiệp trẻ năng động (14/3/2018)
Quảng bá đặc sản của quê hương qua website rauliet.com (11/3/2018)
Ghi nhận ở phiên chợ nông sản vùng Cùa (07/3/2018)
Tổ chức KOICA hỗ trợ vốn dự án "ngân hàng bò" cho xã Cam Thành (06/3/2018)
Linh Hải nỗ lực về đích xây dựng nông thôn mới (26/02/2018)
Niềm vui từ những chuyến tàu ra khơi đầu năm (22/02/2018)
Ra đồng đầu năm (22/02/2018)
Sôi động ra quân sản xuất, kinh doanh (22/02/2018)
Ngư dân trúng “lộc biển” đầu năm (22/02/2018)
Tích cực phòng chống rét cho đàn trâu bò. (08/02/2018)
Đảng bộ 40 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh (02/02/2018)
Gần 200 cán bộ giúp dân trồng ớt (30/01/2018)
Kiểm tra mô hình trồng rau, củ, quả theo phương pháp thủy canh (30/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang tính bền vững (30/01/2018)
Phát triển thương mại - dịch vụ ở Gio Linh (29/01/2018)
Khai trương Siêu thị nông sản hữu cơ Quảng Trị (29/01/2018)
Tăng gia sản xuất giỏi ở một đơn vị huấn luyện (29/01/2018)
Đảng bộ xã Tân Long với nhiệm vụ phát triển kinh tế (24/01/2018)
Sở Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính (22/01/2018)
Vĩnh Linh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế (18/01/2018)
Tổ hợp tác: Mô hình tạo việc làm mới cho phụ nữ nông thôn (16/01/2018)
Đưa thương hiệu nước mắm Vĩnh Thái vươn xa (10/01/2018)
Hiệu quả từ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước mắm (08/01/2018)
Giúp nông dân nâng cao chất lượng đàn bò (08/01/2018)
Làm giàu trên vùng gò đồi Hải Lăng (08/01/2018)
Tích cực lao động sản xuất đầu năm (08/01/2018)
Đầu tư tín dụng theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương (08/01/2018)
Vĩnh Hà nỗ lực vượt khó vươn lên (02/01/2018)
Tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (02/01/2018)
Không nên băn khoăn khi sử dụng xăng sinh học E5 (28/12/2017)
Bếp đun cải tiến mang lại nhiều lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2017)
Nuôi vật nuôi mới cho hiệu quả cao (22/12/2017)
Chú trọng phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (18/12/2017)
Nỗ lực giữ nghề làm nón lá ở Bố Liêu (12/12/2017)
Chú trọng hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn (08/12/2017)
Cà phê Hướng Hóa được mùa, được giá (08/12/2017)
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (22/11/2017)
Cầu nối để hàng Việt đến với người tiêu dùng (17/11/2017)
Tăng cường chăm sóc gia súc trong mùa đông (16/11/2017)
Một số kiến nghị trong việc thiết kế và thực hiện thành công mô hình PPP cho đổi mới nông nghiệp (16/11/2017)
Ngành y tế Hải Lăng chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ (16/11/2017)
Nỗ lực lấy lại thương hiệu cho rượu Kim Long (16/11/2017)
Hội nghị Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (09/11/2017)
Chú trọng đào tạo nghề cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới (09/11/2017)
Đầu tư trồng rừng thâm canh (08/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình “Ngân hàng con giống” của phụ nữ Vĩnh Linh (07/11/2017)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Thông báo Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Xem thêm
Thống kê truy cập
255350
365

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này