Thứ Năm, 25/5/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin tổng hợp

Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính
Thực hiện Nghị quyết 01 - NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND phường 1, thành phố Đông Hà

Mục tiêu trọng tâm trong công tác CCHC của thành phố Đông Hà trong giai đoạn 2016 - 2020 là nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) gắn với đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực để CBCCVC hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Gắn kết công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC để phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố…Trên cơ sở này, mục tiêu công tác CCHC của thành phố Đông Hà từ nay đến năm 2020 là 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 20%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%; 100% văn bản qua mạng không mật trình UBND thành phố dưới dạng điện tử; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 901:2008, ưu tiên triển khai ISO điện tử.

Đồng chí Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND phường 1 cho biết, trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố về công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020, phường 1 sẽ tiếp tục làm tốt việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính tại trụ sở, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của UBND phường. Chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự của cán bộ để tạo sự thoải mái, thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với sự đổi mới, nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp chính quyền cơ sở, thành phố Đông Hà đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm chi phí thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, ưu tiên các lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, y tế…để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế phát triển; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân, phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước đạt trên 80%. Làm tốt CCHC trong nội bộ các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, dịch vụ công và các thủ tục hành chính liên thông giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung cải cách thể chế, trong đó chú trọng tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành các quy định về phân cấp quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quản lý đô thị; cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư để đảm bảo tiến độ xây dựng thành phố đạt đô thị loại II vào năm 2020. Trong cải cách thể chế, địa phương sẽ tiếp tục bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi trọng việc lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng về kinh tế - xã hội, về phát triển đô thị và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự…Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và xây dựng đội ngũ có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thực thi công vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại CBCCVC theo quy định gắn với các nội dung khác của công tác quản lý CBCCVC. Tăng cường việc kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; đưa nội dung CCHC vào tiêu chí xét thi đua, mức độ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan gắn với khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác CCHC có vai trò rất quan trọng. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường phải có quyết tâm cao và sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như công tác phối hợp trong quá trình triển khai, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả tốt.  

Nguồn: Baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Lập thân trên vùng Rú Miệu (24/5/2017)
Tín hiệu mới từ nghề đi biển (24/5/2017)
Khẩn trương thu hoạch lúa vụ Đông xuân (17/5/2017)
Quyết tâm làm giàu của một nông dân trẻ (09/5/2017)
Về Cam Lộ đi “chợ nông sản” (27/4/2017)
Hướng Hóa: Lập đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu (25/4/2017)
Nghề làm nón - hướng phát triển kinh tế hiệu quả ở vùng nông thôn (24/4/2017)
Kiến trúc sư về quê làm trang trại (17/4/2017)
Quyết chí làm giàu trên đất quê hương (17/4/2017)
Lực lượng dân quân tự vệ giúp dân mở đường (17/4/2017)
Tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 chung tay xây dựng nông thôn mới (17/4/2017)
Nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (13/4/2017)
Đón 346.166 lượt khách du lịch trong 3 tháng đầu năm (13/4/2017)
Sử dụng bếp đun cải tiến sẽ góp phần bảo vệ môi trường (11/4/2017)
Hải Quế nỗ lực về đích nông thôn mới (11/4/2017)
Trồng mới sen hồng cao sản (07/4/2017)
Cuộc thi “Tìm hiểu về thanh thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn” đạt được nhiều kết quả tốt (07/4/2017)
Khát vọng làm giàu của những chàng trai trẻ (07/4/2017)
Hội thi Nhà nông đua tài năm 2017 (07/4/2017)
Vững tin bước vào vụ cá Nam (04/4/2017)
Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp (04/4/2017)
Xã Đakrông thực hiện mô hình trồng cây bí đỏ bản địa (04/4/2017)
Phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng ở Vĩnh Sơn (30/3/2017)
Điện lực Triệu Phong: Cấp điện an toàn cho hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 (30/3/2017)
Triển khai và tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (28/3/2017)
Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Quảng Trị khảo sát cụm du lịch phía Nam và làm việc với huyện Vĩnh Linh (28/3/2017)
Tạo sức lan tỏa trong tiêu dùng hàng Việt (22/3/2017)
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở Hải Lăng (17/3/2017)
Nỗ lực thoát nghèo từ cây rau muống (15/3/2017)
Thế mạnh phát triển cây lâm nghiệp ở Triệu Phong (15/3/2017)
Cam Chính khai thác có hiệu quả tiềm năng gò đồi (13/3/2017)
UBND huyện Triệu Phong đối thoại về đất sản xuất nông nghiệp (07/3/2017)
Ký kết hợp đồng mua bán điện nhà máy điện gió Hướng Linh 2 (28/02/2017)
Xứ chuối Tân Long - Hướng Hóa (24/02/2017)
Một gia đình làm ăn giỏi (23/02/2017)
Vĩnh Sơn: Gặp mặt thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ (15/02/2017)
Gần 1.000 lượt khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc dịp Tết (15/02/2017)
Xây dựng nhiều mô hình nông dân bảo vệ môi trường (15/02/2017)
Triệu Đại nỗ lực phát triển toàn diện kinh tế- xã hội (07/02/2017)
Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 (03/02/2017)
Thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (03/02/2017)
Dòng điện sáng về với bà con đồng bào dân bản (03/02/2017)
Những làng biển vào xuân (03/02/2017)
Xuân về nơi cơn lũ đi qua (03/02/2017)
Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại (19/01/2017)
Mua đặc sản tết trên “chợ online” (18/01/2017)
Tà Rụt xa mà gần (18/01/2017)
Tăng cường công tác bảo đảm VSATTP Tết Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 (18/01/2017)
Rà soát quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường (13/01/2017)
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá (12/01/2017)
Quyết định số 136/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017::"Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung tại Thị xã Quảng Trị"

Quyết định số 135/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH_CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 "Xác lập Quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 126/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu năm thứ nhất đề tài: "Nhân giống và trồng thực nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) dưới tán rừng trên vùng cát ở tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 115/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đề án: "Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (các mặt hàng chủ yếu) và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Logistic trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 118/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Quyết định số 112/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định nội dung, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016

Quyết định số 111/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền và bản đồ dự báo nguy cơ tiềm ẩn về ngập nước, xói lỡ, xâm nhập mặn đồng bằng ven biển và vùng đồi kế cận phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, các dạng công trình (dân dụng, giao thông, công trình ngầm...) và phân bố khu dân cư nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 368/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, dự án:"Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về KH_CN"

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài :"Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 06/BC-SKHCN về việc Báo cáo tổng kết hoạt động ngành KH_CN năm 2016, kế hoạch năm 2017

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Thông báo về việc xây dựng thuyết minh, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc tuyển chọn, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 28/12/2016)

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
252434
330

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này