Thứ Bảy, 21/4/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin tổng hợp

Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính
Thực hiện Nghị quyết 01 - NQ/TU ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND phường 1, thành phố Đông Hà

Mục tiêu trọng tâm trong công tác CCHC của thành phố Đông Hà trong giai đoạn 2016 - 2020 là nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) gắn với đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực để CBCCVC hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Gắn kết công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai nhiệm vụ CCHC để phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố…Trên cơ sở này, mục tiêu công tác CCHC của thành phố Đông Hà từ nay đến năm 2020 là 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 20%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%; 100% văn bản qua mạng không mật trình UBND thành phố dưới dạng điện tử; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 901:2008, ưu tiên triển khai ISO điện tử.

Đồng chí Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND phường 1 cho biết, trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố về công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020, phường 1 sẽ tiếp tục làm tốt việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính tại trụ sở, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của UBND phường. Chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự của cán bộ để tạo sự thoải mái, thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với sự đổi mới, nâng cao chất lượng trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp chính quyền cơ sở, thành phố Đông Hà đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm chi phí thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, ưu tiên các lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, y tế…để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế phát triển; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng cho mọi tổ chức, cá nhân, phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước đạt trên 80%. Làm tốt CCHC trong nội bộ các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập, dịch vụ công và các thủ tục hành chính liên thông giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung cải cách thể chế, trong đó chú trọng tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành các quy định về phân cấp quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quản lý đô thị; cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư để đảm bảo tiến độ xây dựng thành phố đạt đô thị loại II vào năm 2020. Trong cải cách thể chế, địa phương sẽ tiếp tục bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi trọng việc lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng về kinh tế - xã hội, về phát triển đô thị và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự…Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và xây dựng đội ngũ có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thực thi công vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại CBCCVC theo quy định gắn với các nội dung khác của công tác quản lý CBCCVC. Tăng cường việc kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; đưa nội dung CCHC vào tiêu chí xét thi đua, mức độ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan gắn với khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác CCHC có vai trò rất quan trọng. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường phải có quyết tâm cao và sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như công tác phối hợp trong quá trình triển khai, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả tốt.  

Nguồn: Baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp (30/3/2018)
Kết nối người sản xuất và tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn (20/3/2018)
Một doanh nghiệp trẻ năng động (14/3/2018)
Quảng bá đặc sản của quê hương qua website rauliet.com (11/3/2018)
Ghi nhận ở phiên chợ nông sản vùng Cùa (07/3/2018)
Tổ chức KOICA hỗ trợ vốn dự án "ngân hàng bò" cho xã Cam Thành (06/3/2018)
Linh Hải nỗ lực về đích xây dựng nông thôn mới (26/02/2018)
Niềm vui từ những chuyến tàu ra khơi đầu năm (22/02/2018)
Ra đồng đầu năm (22/02/2018)
Sôi động ra quân sản xuất, kinh doanh (22/02/2018)
Ngư dân trúng “lộc biển” đầu năm (22/02/2018)
Tích cực phòng chống rét cho đàn trâu bò. (08/02/2018)
Đảng bộ 40 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh (02/02/2018)
Gần 200 cán bộ giúp dân trồng ớt (30/01/2018)
Kiểm tra mô hình trồng rau, củ, quả theo phương pháp thủy canh (30/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang tính bền vững (30/01/2018)
Phát triển thương mại - dịch vụ ở Gio Linh (29/01/2018)
Khai trương Siêu thị nông sản hữu cơ Quảng Trị (29/01/2018)
Tăng gia sản xuất giỏi ở một đơn vị huấn luyện (29/01/2018)
Đảng bộ xã Tân Long với nhiệm vụ phát triển kinh tế (24/01/2018)
Sở Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính (22/01/2018)
Vĩnh Linh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế (18/01/2018)
Tổ hợp tác: Mô hình tạo việc làm mới cho phụ nữ nông thôn (16/01/2018)
Đưa thương hiệu nước mắm Vĩnh Thái vươn xa (10/01/2018)
Hiệu quả từ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước mắm (08/01/2018)
Giúp nông dân nâng cao chất lượng đàn bò (08/01/2018)
Làm giàu trên vùng gò đồi Hải Lăng (08/01/2018)
Tích cực lao động sản xuất đầu năm (08/01/2018)
Đầu tư tín dụng theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương (08/01/2018)
Vĩnh Hà nỗ lực vượt khó vươn lên (02/01/2018)
Tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (02/01/2018)
Không nên băn khoăn khi sử dụng xăng sinh học E5 (28/12/2017)
Bếp đun cải tiến mang lại nhiều lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2017)
Nuôi vật nuôi mới cho hiệu quả cao (22/12/2017)
Chú trọng phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (18/12/2017)
Nỗ lực giữ nghề làm nón lá ở Bố Liêu (12/12/2017)
Chú trọng hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn (08/12/2017)
Cà phê Hướng Hóa được mùa, được giá (08/12/2017)
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (22/11/2017)
Cầu nối để hàng Việt đến với người tiêu dùng (17/11/2017)
Tăng cường chăm sóc gia súc trong mùa đông (16/11/2017)
Một số kiến nghị trong việc thiết kế và thực hiện thành công mô hình PPP cho đổi mới nông nghiệp (16/11/2017)
Ngành y tế Hải Lăng chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ (16/11/2017)
Nỗ lực lấy lại thương hiệu cho rượu Kim Long (16/11/2017)
Hội nghị Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (09/11/2017)
Chú trọng đào tạo nghề cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới (09/11/2017)
Đầu tư trồng rừng thâm canh (08/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình “Ngân hàng con giống” của phụ nữ Vĩnh Linh (07/11/2017)
Phục hồi nghề đóng thuyền ở vùng biển bãi ngang (06/11/2017)
Cựu chiến binh với mô hình nuôi gà an toàn sinh học (02/11/2017)
Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Kế hoạch số 29/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Giai đoạn 3 từ năm 2018-2020)

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo V/v hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, CGCN trong sản xuất công nghiệp, chế biến sau thu hoạch theo NQ 31/NQ-HĐND

Thông báo về việc đăng ký, giới thiệu sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Trị xét chọn tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Bắc Trung Bộ năm 2018

Thông báo Kết quả xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Xem thêm
Thống kê truy cập
254014
241

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này