Thứ Bảy, 25/3/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpKỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Những quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp
Quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN) là hoạt động quản lý do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện thông qua hệ thống pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội về SHCN theo quy định của pháp luật.
Hội thảo sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Trị

       Hoạt động này bao gồm: Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động SHCN; hướng dẫn nghiệp vụ SHCN đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về SHCN; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền SHCN và xử lý vi phạm pháp luật về SHCN; chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

        Nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách về SHCN của trung ương phù hợp với thực tế hoạt động ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn để triển khai thực hiện việc quản lý, phối hợp và tổ chức hoạt động về lĩnh vực SHCN, ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ- UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh. Quy định gồm 5 chương, 27 điều quy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến SHCN trên địa bàn tỉnh. Quy định đề cập đến hoạt động đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền SHCN, trong đó xác định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực SHCN; Quy định chỉ ra các cách thức nộp đơn, việc tiến hành các thủ tục hồ sơ để nộp đơn cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương biết rõ khi có nhu cầu trong việc tiến hành các thủ tục xác lập quyền SHCN. Quy định cũng đề cập các địa chỉ cụ thể để tư vấn, hướng dẫn thủ tục về SHCN. Việc quy định quản lý nhà nước về hoạt động SHCN ở địa phương chủ yếu về các đối tượng chính là: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, gia công hàng hóa sản phẩm, kinh doanh thương mại, đại lý sản phẩm, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động quảng cáo, các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác triển khai, thực hiện đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ các quy định sau: Trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là do tác giả thuộc tổ chức tạo ra (nếu như các hoạt động sáng tạo của tác giả không phải là nhiệm vụ của tổ chức giao hoặc không sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kỹ thuật của tổ chức mình) thì tổ chức đó cần tạo điều kiện giúp đỡ tác giả làm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Trường hợp trong quá trình sáng tạo, tác giả có sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kỹ thuật do tổ chức cung cấp phục vụ cho mục đích sáng tạo đó (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác) thì quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về tổ chức. Ngoài ra, quy định còn chỉ rõ những trường hợp: Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, dự án chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh có bao gồm việc sử dụng, chuyển giao các đối tượng SHCN hoặc góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SHCN, bằng các bí quyết công nghệ thì việc xem xét góp vốn và chuyển giao các đối tượng SHCN, bí quyết công nghệ phải được thực hiện theo pháp luật về SHCN và phải được tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành việc chuyển giao công nghệ. Các cơ quan chức năng ở địa phương có nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHCN được quy định: Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động SHCN với chức năng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quy định này. Mặt khác, Sở KH&CN là đơn vị có nhiệm vụ tiến hành xây dựng, ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động SHCN. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN quản lý các đối tượng SHCN, trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản lý liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, nhất là các sản phẩm nông sản, đặc sản trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn việc chấp hành chính sách, pháp luật về SHCN trong hoạt động quảng cáo (trừ hoạt động quảng cáo mạng thông tin báo chí và xuất bản phẩm); triển khai thực hiện việc cho phép các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tiến hành các hoạt động quảng cáo liên quan đến các đối tượng SHCN khi có các văn bằng, tài liệu chứng minh việc sử dụng hợp pháp các đối tượng SHCN hoặc khi có cam kết của tổ chức, cá nhân về việc không xâm phạm quyền SHCN. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc chấp hành chính sách, pháp luật về SHCN trong quảng lĩnh vực in ấn, xuất bản, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên ấn phẩm xuất bản. Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN thực hiện các nội dung như: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về SHCN và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN trong hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa trên địa bàn; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trong việc thực hiện đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền SHCN; xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm được bảo hộ quyền SHCN của tỉnh Quảng Trị ở trong và ngoài nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN quản lý về SHCN thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp (DN) và thẩm định các dự án đầu tư theo thẩm quyền (trường hợp đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cần đảm bảo việc sử dụng tên thương mại của các tổ chức không xâm phạm quyền SHCN tại Việt Nam). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với trường hợp tên DN xâm phạm quyền SHCN theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký DN. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN trong việc thực thi pháp luật về SHCN thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý các hoạt động SHCN của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi mình quản lý; phối hợp với Sở KH&CN hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đăng ký, bảo hộ, quản lý và khai thác các đối tượng SHCN; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về SHCN tại địa phương bảo đảm phù hợp và tuân thủ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan. Để triển khai thực hiện có kết quả quy định về quản lý hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh, ngoài chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân thì công tác phối hợp, triển khai, thông tin và liên kết có tầm quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả quản lý và thực thi nhiệm vụ. Theo yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan hoạt động quản lý có liên quan về lĩnh vực SHCN có trách nhiệm phối hợp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ như: Phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHCN, đồng thời làm đầu mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị có liên quan; thực hiện chế độ cung cấp thông tin theo định kỳ hoặc đột xuất cho Sở KH&CN về tình hình hoạt động SHCN, đặc biệt là công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền SHCN; tham dự các phiên họp về SHCN và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu; cử cán bộ, chuyên viên của đơn vị mình tham gia giải quyết các công việc chung, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu; Sở KH&CN tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về quản lý KH&CN cho cán bộ của cơ quan mình; thực hiện thống nhất, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền các chính sách về SHCN và đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo có chất lượng và hiệu quả; trao đổi, cung cấp thông tin về bảo hộ, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN của các ngành trên địa bàn tỉnh; Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực SHCN của địa phương.

         Để thực hiện tốt chức năng quản lý về lĩnh vực SHCN trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN được UBND tỉnh giao chức năng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quy định về quản lý hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN về kết quả quản lý hoạt động theo yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Cam Lộ: Tích cực ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp (24/3/2017)
Hiệu quả của ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh (24/3/2017)
Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ vào sản xuất rượu LNTT Kim Long (22/3/2017)
Trồng mía kết hợp kinh doanh nước mía ở Lao Bảo (22/3/2017)
Hướng Hóa: Triển khai thực hiện phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND huyện giao” (22/3/2017)
Vĩnh Thủy trồng 7 héc ta dứa nguyên liệu (22/3/2017)
Tưới nhỏ giọt cho cây trồng cạn, tiết kiệm và hiệu quả (22/3/2017)
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng (22/3/2017)
Vĩnh Linh tổ chức hội thảo khoa học về giải pháp phát triển vùng nguyên liệu nông sản sạch (15/3/2017)
Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền lợi người tiêu dùng (15/3/2017)
Ngành Y tế đổi mới mới áp dụng tiến bộ KHKT chăm sóc người bệnh (15/3/2017)
Đánh giá kết quả thực hiện mô hình cộng đồng quản lý, sử dụng tổng hợp tài nguyên đất, nước để sản xuất lạc hiệu quả (15/3/2017)
BTV Huyện ủy Vĩnh Linh làm việc với doanh nghiệp liên kết đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (15/3/2017)
Chọn lọc giống lợn đực ưu việt nâng cao chất lượng chăn nuôi (13/3/2017)
Xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất từ quả dâu tằm (07/3/2017)
Cam Lộ thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp (07/3/2017)
Nỗ lực làm giàu trên vùng bãi bồi (07/3/2017)
Gio Linh: Khai mạc hội chợ quê năm 2017 (03/3/2017)
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển KTTT tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2017 (03/3/2017)
Huyện Triệu Phong tổ chức triển khai công tác chăn nuôi – thú y năm 2017 (28/02/2017)
Hải An: Sản lượng hải sản những ngày đầu năm đạt hơn 40 tán (28/02/2017)
Hướng Hóa: Nông dân phấn khởi khi giá cao su tăng cao (28/02/2017)
Hiệu quả tốt từ việc thực hiện Đề tài khoa học về xây dựng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn. (24/02/2017)
Làm giàu từ lan rừng tại Hướng Hóa (24/02/2017)
Hội Nông dân Triệu Đông chung sức xây dựng quê hương (24/02/2017)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt Quỹ nghiên cứu khoa học (23/02/2017)
Đakrông trên hành trình giảm nghèo bền vững (23/02/2017)
Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học- công nghệ vào sản xuất (23/02/2017)
Người dân Đakrông hưởng lợi nhờ "lộc trời" (20/02/2017)
Hướng Hóa: Rộn ràng không khí ra quân lao động sản xuất đầu năm (20/02/2017)
Nuôi cá diêu hồng trong lồng bè (20/02/2017)
Phát triển lâm nghiệp bền vững (20/02/2017)
Xã Cam Nghĩa: Phát triển trên 15 ha cây dược liệu (16/02/2017)
Bạn đồng hành của nông dân vùng cao (16/02/2017)
Hướng đi mới của Hợp tác xã Đoàn Kết (16/02/2017)
Vĩnh Giang: Áp dụng mô hình trồng lạc thâm canh năng suất cao (15/02/2017)
Mô hình trồng sả trên cát hứa hẹn mang lại thu nhập cao (15/02/2017)
Đổi mới công nghệ trong quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ (15/02/2017)
Khảo sát tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (15/02/2017)
Hướng Hiệp phát triển cây tràm lai (15/02/2017)
Vĩnh Linh triển khai đại trà các mô hình học tập và chỉ đạo điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã (09/02/2017)
Triển vọng từ mô hình nuôi chim cút ở vùng cát (09/02/2017)
Nông dân huyện Đakrông nô nức ra đồng đầu năm mới (15/02/2017)
Tiếp tục xuống giống các loại cây trồng sau Tết (09/02/2017)
Đồng hành với người nông dân (09/02/2017)
“Thâm canh rừng” - Hướng phát triển lâm nghiệp hiệu quả (09/02/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong quảng bá, thương mại hóa sản phẩm làng nghề (09/02/2017)
Ngư dân phấn khởi bước vào mùa biển mới (07/02/2017)
Rẻo cao vào vụ đót (07/02/2017)
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại huyện Triệu Phong (07/02/2017)
Quyết định số 81/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài"Nghiên cứu hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 47/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài:"Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay

Quyết định số 46/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đề cương giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017 "Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỏi đen tại Quảng Trị"

Quyết định số 45/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đề cương giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017 "Dự án sản xuất thử nghiệm cây chè vằng tạo sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 28/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 237/CTHĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 20/01/2017 của Chính phủ, Kết luận số 38-KL/TU ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Quyết định số 31/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH_CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 381/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của Sở KH&CN Quảng Trị

Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về việc Quyết Định về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 14/QĐ-SKHCN về việc Quyết Định về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Thông báo về việc xây dựng thuyết minh, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc tuyển chọn, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 28/12/2016)

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
253597
487

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này