Thứ Hai, 22/01/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Những quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp
Quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN) là hoạt động quản lý do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện thông qua hệ thống pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội về SHCN theo quy định của pháp luật.
Hội thảo sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Trị

       Hoạt động này bao gồm: Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động SHCN; hướng dẫn nghiệp vụ SHCN đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về SHCN; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền SHCN và xử lý vi phạm pháp luật về SHCN; chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

        Nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách về SHCN của trung ương phù hợp với thực tế hoạt động ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn để triển khai thực hiện việc quản lý, phối hợp và tổ chức hoạt động về lĩnh vực SHCN, ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ- UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh. Quy định gồm 5 chương, 27 điều quy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến SHCN trên địa bàn tỉnh. Quy định đề cập đến hoạt động đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền SHCN, trong đó xác định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực SHCN; Quy định chỉ ra các cách thức nộp đơn, việc tiến hành các thủ tục hồ sơ để nộp đơn cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương biết rõ khi có nhu cầu trong việc tiến hành các thủ tục xác lập quyền SHCN. Quy định cũng đề cập các địa chỉ cụ thể để tư vấn, hướng dẫn thủ tục về SHCN. Việc quy định quản lý nhà nước về hoạt động SHCN ở địa phương chủ yếu về các đối tượng chính là: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, gia công hàng hóa sản phẩm, kinh doanh thương mại, đại lý sản phẩm, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động quảng cáo, các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác triển khai, thực hiện đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ các quy định sau: Trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là do tác giả thuộc tổ chức tạo ra (nếu như các hoạt động sáng tạo của tác giả không phải là nhiệm vụ của tổ chức giao hoặc không sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kỹ thuật của tổ chức mình) thì tổ chức đó cần tạo điều kiện giúp đỡ tác giả làm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Trường hợp trong quá trình sáng tạo, tác giả có sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kỹ thuật do tổ chức cung cấp phục vụ cho mục đích sáng tạo đó (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác) thì quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về tổ chức. Ngoài ra, quy định còn chỉ rõ những trường hợp: Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, dự án chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh có bao gồm việc sử dụng, chuyển giao các đối tượng SHCN hoặc góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SHCN, bằng các bí quyết công nghệ thì việc xem xét góp vốn và chuyển giao các đối tượng SHCN, bí quyết công nghệ phải được thực hiện theo pháp luật về SHCN và phải được tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành việc chuyển giao công nghệ. Các cơ quan chức năng ở địa phương có nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHCN được quy định: Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động SHCN với chức năng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quy định này. Mặt khác, Sở KH&CN là đơn vị có nhiệm vụ tiến hành xây dựng, ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động SHCN. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN quản lý các đối tượng SHCN, trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản lý liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, nhất là các sản phẩm nông sản, đặc sản trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn việc chấp hành chính sách, pháp luật về SHCN trong hoạt động quảng cáo (trừ hoạt động quảng cáo mạng thông tin báo chí và xuất bản phẩm); triển khai thực hiện việc cho phép các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tiến hành các hoạt động quảng cáo liên quan đến các đối tượng SHCN khi có các văn bằng, tài liệu chứng minh việc sử dụng hợp pháp các đối tượng SHCN hoặc khi có cam kết của tổ chức, cá nhân về việc không xâm phạm quyền SHCN. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc chấp hành chính sách, pháp luật về SHCN trong quảng lĩnh vực in ấn, xuất bản, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên ấn phẩm xuất bản. Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN thực hiện các nội dung như: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về SHCN và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN trong hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa trên địa bàn; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trong việc thực hiện đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền SHCN; xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm được bảo hộ quyền SHCN của tỉnh Quảng Trị ở trong và ngoài nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN quản lý về SHCN thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp (DN) và thẩm định các dự án đầu tư theo thẩm quyền (trường hợp đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cần đảm bảo việc sử dụng tên thương mại của các tổ chức không xâm phạm quyền SHCN tại Việt Nam). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với trường hợp tên DN xâm phạm quyền SHCN theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký DN. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN trong việc thực thi pháp luật về SHCN thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý các hoạt động SHCN của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi mình quản lý; phối hợp với Sở KH&CN hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đăng ký, bảo hộ, quản lý và khai thác các đối tượng SHCN; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về SHCN tại địa phương bảo đảm phù hợp và tuân thủ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan. Để triển khai thực hiện có kết quả quy định về quản lý hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh, ngoài chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân thì công tác phối hợp, triển khai, thông tin và liên kết có tầm quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả quản lý và thực thi nhiệm vụ. Theo yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan hoạt động quản lý có liên quan về lĩnh vực SHCN có trách nhiệm phối hợp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ như: Phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHCN, đồng thời làm đầu mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị có liên quan; thực hiện chế độ cung cấp thông tin theo định kỳ hoặc đột xuất cho Sở KH&CN về tình hình hoạt động SHCN, đặc biệt là công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền SHCN; tham dự các phiên họp về SHCN và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu; cử cán bộ, chuyên viên của đơn vị mình tham gia giải quyết các công việc chung, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu; Sở KH&CN tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về quản lý KH&CN cho cán bộ của cơ quan mình; thực hiện thống nhất, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền các chính sách về SHCN và đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo có chất lượng và hiệu quả; trao đổi, cung cấp thông tin về bảo hộ, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN của các ngành trên địa bàn tỉnh; Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực SHCN của địa phương.

         Để thực hiện tốt chức năng quản lý về lĩnh vực SHCN trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN được UBND tỉnh giao chức năng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quy định về quản lý hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN về kết quả quản lý hoạt động theo yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Những giải pháp phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn (08/01/2018)
Có vốn, người dân mở hướng làm giàu (08/01/2018)
Thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu (02/01/2018)
Thành công của các mô hình khuyến nông năm 2017 (02/01/2018)
Khơi nguồn sáng tạo kỹ thuật (02/01/2018)
Xuất khẩu năm 2017: Tăng mạnh nhưng cần phát huy nội lực (02/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất lúa hữu cơ (28/12/2017)
Nông dân Triệu Thượng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi (25/12/2017)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn cho vụ đông xuân (25/12/2017)
Xây dựng mô hình trồng rau sạch cần đi đôi với xây dựng chuẩn sạch (22/12/2017)
Khẩn trường khắc phục vườn tiêu bị thiệt hại do mưa rét kéo dài. (22/12/2017)
Hội thảo giới thiệu sản phẩm rượu men lá Ba Nang (22/12/2017)
Hỗ trợ nông dân đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp (22/12/2017)
Hiệu quả của mô hình Tổ đội sản xuất trên biển (18/12/2017)
Triển vọng trồng mướp đắng trong nhà lưới tại Gio Linh (18/12/2017)
Triệu Phong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa (18/12/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi bò trên vùng cát (18/12/2017)
Nông dân vùng Lìa vào vụ thu hoạch sắn (13/12/2017)
Triển khai mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới đơn giản ở Gio Linh (13/12/2017)
Liên kết trồng gần 150 ha ớt tập trung (12/12/2017)
Tập đoàn Vestas ASP xây dựng chuỗi trang trại điện gió tại Quảng Trị (12/12/2017)
Tín hiệu vui từ mô hình chuối chiên chân không ở Tân Thành (12/12/2017)
Phát triển sản xuất nấm theo chuỗi giá trị ở vùng biển (08/12/2017)
Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
255088
398

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này