Thứ Hai, 01/5/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Những quy định quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp
Quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN) là hoạt động quản lý do các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện thông qua hệ thống pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội về SHCN theo quy định của pháp luật.
Hội thảo sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Trị

       Hoạt động này bao gồm: Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động SHCN; hướng dẫn nghiệp vụ SHCN đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về SHCN; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền SHCN và xử lý vi phạm pháp luật về SHCN; chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

        Nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách về SHCN của trung ương phù hợp với thực tế hoạt động ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn để triển khai thực hiện việc quản lý, phối hợp và tổ chức hoạt động về lĩnh vực SHCN, ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ- UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh. Quy định gồm 5 chương, 27 điều quy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến SHCN trên địa bàn tỉnh. Quy định đề cập đến hoạt động đăng ký, xác lập và chuyển giao quyền SHCN, trong đó xác định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực SHCN; Quy định chỉ ra các cách thức nộp đơn, việc tiến hành các thủ tục hồ sơ để nộp đơn cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương biết rõ khi có nhu cầu trong việc tiến hành các thủ tục xác lập quyền SHCN. Quy định cũng đề cập các địa chỉ cụ thể để tư vấn, hướng dẫn thủ tục về SHCN. Việc quy định quản lý nhà nước về hoạt động SHCN ở địa phương chủ yếu về các đối tượng chính là: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, gia công hàng hóa sản phẩm, kinh doanh thương mại, đại lý sản phẩm, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động quảng cáo, các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác triển khai, thực hiện đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ các quy định sau: Trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là do tác giả thuộc tổ chức tạo ra (nếu như các hoạt động sáng tạo của tác giả không phải là nhiệm vụ của tổ chức giao hoặc không sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kỹ thuật của tổ chức mình) thì tổ chức đó cần tạo điều kiện giúp đỡ tác giả làm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn. Trường hợp trong quá trình sáng tạo, tác giả có sử dụng kinh phí, phương tiện, vật chất - kỹ thuật do tổ chức cung cấp phục vụ cho mục đích sáng tạo đó (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác) thì quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về tổ chức. Ngoài ra, quy định còn chỉ rõ những trường hợp: Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, dự án chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh có bao gồm việc sử dụng, chuyển giao các đối tượng SHCN hoặc góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền SHCN, bằng các bí quyết công nghệ thì việc xem xét góp vốn và chuyển giao các đối tượng SHCN, bí quyết công nghệ phải được thực hiện theo pháp luật về SHCN và phải được tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành việc chuyển giao công nghệ. Các cơ quan chức năng ở địa phương có nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHCN được quy định: Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động SHCN với chức năng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quy định này. Mặt khác, Sở KH&CN là đơn vị có nhiệm vụ tiến hành xây dựng, ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động SHCN. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN quản lý các đối tượng SHCN, trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản lý liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, nhất là các sản phẩm nông sản, đặc sản trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn việc chấp hành chính sách, pháp luật về SHCN trong hoạt động quảng cáo (trừ hoạt động quảng cáo mạng thông tin báo chí và xuất bản phẩm); triển khai thực hiện việc cho phép các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được tiến hành các hoạt động quảng cáo liên quan đến các đối tượng SHCN khi có các văn bằng, tài liệu chứng minh việc sử dụng hợp pháp các đối tượng SHCN hoặc khi có cam kết của tổ chức, cá nhân về việc không xâm phạm quyền SHCN. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc chấp hành chính sách, pháp luật về SHCN trong quảng lĩnh vực in ấn, xuất bản, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên ấn phẩm xuất bản. Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN thực hiện các nội dung như: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về SHCN và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN trong hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa trên địa bàn; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng trong việc thực hiện đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền SHCN; xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm được bảo hộ quyền SHCN của tỉnh Quảng Trị ở trong và ngoài nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN quản lý về SHCN thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp (DN) và thẩm định các dự án đầu tư theo thẩm quyền (trường hợp đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cần đảm bảo việc sử dụng tên thương mại của các tổ chức không xâm phạm quyền SHCN tại Việt Nam). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với trường hợp tên DN xâm phạm quyền SHCN theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký DN. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN trong việc thực thi pháp luật về SHCN thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý các hoạt động SHCN của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi mình quản lý; phối hợp với Sở KH&CN hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đăng ký, bảo hộ, quản lý và khai thác các đối tượng SHCN; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về SHCN tại địa phương bảo đảm phù hợp và tuân thủ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật liên quan. Để triển khai thực hiện có kết quả quy định về quản lý hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh, ngoài chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân thì công tác phối hợp, triển khai, thông tin và liên kết có tầm quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả quản lý và thực thi nhiệm vụ. Theo yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan hoạt động quản lý có liên quan về lĩnh vực SHCN có trách nhiệm phối hợp quản lý và thực hiện các nhiệm vụ như: Phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHCN, đồng thời làm đầu mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị có liên quan; thực hiện chế độ cung cấp thông tin theo định kỳ hoặc đột xuất cho Sở KH&CN về tình hình hoạt động SHCN, đặc biệt là công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền SHCN; tham dự các phiên họp về SHCN và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu; cử cán bộ, chuyên viên của đơn vị mình tham gia giải quyết các công việc chung, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu; Sở KH&CN tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về quản lý KH&CN cho cán bộ của cơ quan mình; thực hiện thống nhất, đồng bộ các biện pháp tuyên truyền các chính sách về SHCN và đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo có chất lượng và hiệu quả; trao đổi, cung cấp thông tin về bảo hộ, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN của các ngành trên địa bàn tỉnh; Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực SHCN của địa phương.

         Để thực hiện tốt chức năng quản lý về lĩnh vực SHCN trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN được UBND tỉnh giao chức năng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quy định về quản lý hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN về kết quả quản lý hoạt động theo yêu cầu và nhiệm vụ đề ra.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
UBND huyện làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. (27/4/2017)
Làm giàu trên vùng rú cát (27/4/2017)
Tích cực chuyển đổi sinh kế cho người dân (27/4/2017)
Triệu Phong phát triển kinh tế vùng cát (27/4/2017)
Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Trị tháng 4 tăng 4,36% (27/4/2017)
Công Thương, ngành kinh tế mũi nhọn (27/4/2017)
Khảo sát tình hình triển khai thực hiện "Dự án trạm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa" (26/4/2017)
Xã Triệu Ái trồng gừng, nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao. (25/4/2017)
Doanh nghiệp sáng tạo để hội nhập và phát triển (25/4/2017)
Triệu Long: Tích cực chuyển đổi cây trồng năng suất thấp sang chuyên canh rau màu (24/4/2017)
Hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững (24/4/2017)
Gio Linh tích cực chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển (24/4/2017)
Hiệu quả công tác dạy nghề cho nông dân (24/4/2017)
Phát triển nông nghiệp vùng cát Gio Linh (21/4/2017)
Khánh thành trang trại lợn giống và nhà máy tinh bột nghệ tại Vĩnh Linh (21/4/2017)
Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới (21/4/2017)
Xây dựng thí điểm 10 mô hình trồng dứa giống Queen (20/4/2017)
Điểm sáng trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Trị (20/4/2017)
Phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm (19/4/2017)
Triển vọng của cây dứa ở Đakrông (19/4/2017)
Vụ Đông Xuân 2016 - 2017 hứa hẹn cho năng suất, sản lượng cao (19/4/2017)
Hợp tác xã và vấn đề xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cao dược liệu (18/4/2017)
Hiệu quả kinh tế từ cây nghệ (18/4/2017)
Vĩnh Linh: Hệ thống nước tưới nhỏ giọt phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp (18/4/2017)
Đakrông: Chú trọng phát triển thế mạnh từ chăn nuôi và trồng trọt (18/4/2017)
Phục hồi nuôi tôm nước lợ sau sự cố ô nhiễm môi trường biển (18/4/2017)
Hội nông dân Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên (17/4/2017)
Nỗ lực xây dựng thương hiệu “Gạo sạch Triệu Phong” (17/4/2017)
Triển khai Tháng hành động vì chất lượng ATVSTP năm 2017 (14/4/2017)
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Triệu Phong (14/4/2017)
Hướng Hóa Được Mùa, được giá Cà Phê Mít (14/4/2017)
Cà phê Khe Sanh mong vốn tái canh (14/4/2017)
Mô hình trang trại tăng gấp 10 lần so với năm 2011 (14/4/2017)
Quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hồ tiêu Quảng Trị (13/4/2017)
Xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, hiệu quả từ mô hình trồng dâu tằm ở Tân Phú (13/4/2017)
Hội thảo khoa học kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Cam Lộ (11/4/2017)
Vùng biển Triệu Phong thay đổi phương thức làm ăn trên vùng cát. (11/4/2017)
Giúp người dân vùng khó giải quyết đầu ra cho cây gừng (11/4/2017)
Triệu Thành nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới (10/4/2017)
Bế giảng lớp đào tạo nghề: Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn tại xã Hải An (07/4/2017)
Hiệu quả từ chính sách phát triển giống cây trồng, vật nuôi chủ lực (07/4/2017)
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2016 (05/4/2017)
Hiệu quả từ huy động sức dân xây dựng Nông thôn mới ở Tân Long (04/4/2017)
Tôn vinh sản phẩm công - nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu (04/4/2017)
Đakrông đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII (07/4/2017)
Hải Lăng khởi động dự án nông nghiệp công nghệ cao (03/4/2017)
Chi cục Thủy sản Quảng Trị thả gần 5 nghìn cá giống tại Vĩnh Linh (04/4/2017)
Vai trò hợp tác xã nông nghiệp ở nông thôn (30/3/2017)
Vĩnh Linh khởi công công trình chào mừng 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (30/3/2017)
Hải Lăng: Thu nhập cao từ mô hình trồng ớt (30/3/2017)
Quyết định số 126/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu năm thứ nhất đề tài: "Nhân giống và trồng thực nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) dưới tán rừng trên vùng cát ở tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 115/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đề án: "Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (các mặt hàng chủ yếu) và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Logistic trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 118/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Quyết định số 112/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định nội dung, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016

Quyết định số 111/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài: "Nghiên cứu thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền và bản đồ dự báo nguy cơ tiềm ẩn về ngập nước, xói lỡ, xâm nhập mặn đồng bằng ven biển và vùng đồi kế cận phục vụ quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, các dạng công trình (dân dụng, giao thông, công trình ngầm...) và phân bố khu dân cư nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 368/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, dự án:"Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về KH_CN"

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài :"Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 06/BC-SKHCN về việc Báo cáo tổng kết hoạt động ngành KH_CN năm 2016, kế hoạch năm 2017

Quyết định số 13/QĐ-SKHCN về việc Quyết Định về việc thành lập Tổ thẩm định nội dung hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của Sở KH&CN Quảng Trị

Thông báo về việc xây dựng thuyết minh, dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc tuyển chọn, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (theo Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 28/12/2016)

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"

Thống kê truy cập
253497
319

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này