Thứ Tư, 23/8/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Định hướng tái cơ cấu kinh tế theo vùng
Nếu cơ cấu theo ngành kinh tế được hình thành từ chuyên môn hoá sản xuất, cơ cấu theo thành phần kinh tế được hình thành từ sở hữu tư liệu sản xuất thì cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ được hình thành từ việc bố trí sản xuất theo không gian địa lý. Do vậy, cơ cấu kinh tế vùng được xem như một trong những nhân tố cơ bản cấu thành cơ cấu kinh tế của một vùng lãnh thổ.
Mô hình thí điểm trồng tiêu trên trụ gạch xây ở Cam Lộ

     Phát triển kinh tế vùng hợp lý sẽ thúc đẩy và bảo đảm sự phát triển cân đối, bền vững của một nền kinh tế. Đồng thời, thông qua phát triển kinh tế vùng có thể phát huy tối đa hiệu quả các yếu tố đặc thù và cơ hội của toàn nền kinh tế cũng như của các vùng nhằm giảm bớt khoảng cách, sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị, ngoài việc thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo cơ cấu ngành trong tổng thể nền kinh tế, theo cơ cấu doanh nghiệp, đầu tư hay ngân sách… thì việc thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo vùng lãnh thổ của địa phương nhằm đảm bảo chức năng kinh tế của từng vùng trong tổng thể cũng được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

    Bởi lẽ tỉnh nhận thức sâu sắc rằng, cơ cấu kinh tế vùng hợp lý là nền tảng để tăng trưởng và phát triển bền vững các ngành kinh tế được phân bố ở vùng, góp phần thực hiện thành công mô hình tăng trưởng theo định hướng mà tỉnh đã đề ra. Bên cạnh nỗ lực phấn đấu để thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo đúng mục tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là đến năm 2020, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 40,5%, dịch vụ chiếm 41%, nông nghiệp chiếm 18,5%; các vùng kinh tế của tỉnh phải tạo được sự chuyển biến rõ nét và dần thay đổi cơ cấu hợp lý theo hướng phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đem lại chất lượng, hiệu quả tăng trưởng cao và bền vững nhất. Đối với vùng đồng bằng, tỉnh xác định chuyển dịch cơ cấu theo hướng lấy ngành công nghiệp làm động lực phát triển chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn vùng. Các ngành công nghiệp có lợi thế cần tập trung phát triển gồm: Công nghiệp chế biến (cao su, hồ tiêu, lương thực, thực phẩm, tinh bột sắn, thủy hải sản, lâm sản...); công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, đá xây dựng, phụ gia xi măng, vật liệu xây, tấm lợp...); cơ khí (đóng và sửa chữa phương tiện vận tải, máy nông nghiệp, cán kéo thép, cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng, linh kiện máy móc, phụ tùng xe máy, xe đạp; lắp ráp xe ô tô tải nhẹ...). Đồng thời phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu như dệt may, hàng mỹ nghệ; các sản phẩm phục vụ khách du lịch và xuất khẩu. Từng bước ưu tiên thu hút và tạo điều kiện phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao như: Công nghệ sinh học phục vụ sản xuất, nông nghiệp; công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới; công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm tin học. Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao cũng được xác định là hướng ưu tiên chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế của vùng. Ổn định diện tích lúa hai vụ theo quy hoạch; phát triển các vùng chuyên canh lúa tập trung; chuyển đổi cơ cấu giống lúa bằng các giống chất lượng và năng suất cao. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, công nghệ cao, đồng bộ, theo chuỗi giá trị. Chuyển dần chăn nuôi trang trại từ vùng mật độ dân số cao đến nơi có mật độ dân số thấp. Xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh cây lương thực, cây công nghiệp, cây thực phẩm và các vùng chăn nuôi tập trung tạo nguyên liệu ổn định cung cấp cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Đối với vùng ven biển - hải đảo được xác định phát triển du lịch - dịch vụ biển, đảo trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực; trọng tâm là tam giác du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ gắn với tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Phát triển mạnh kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung nguồn lực để phát triển vùng này thành khu vực phát triển năng động, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả tỉnh, trong đó hạt nhân phát triển là Khu kinh tế Đông Nam. Tăng cường thu hút đầu tư hệ thống cảng biển và phát triển dịch vụ vận tải biển. Khai thác có hiệu quả thế mạnh của các đảo, bờ biển để phát triển du lịch biển. Đồng thời, chú trọng phát triển thủy sản thành ngành kinh tế mạnh của tỉnh gắn liền với việc tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cửa Việt, Cửa Tùng. Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đối với vùng miền núi - gò đồi lấy động lực phát triển tập trung vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ thông qua khai thác có hiệu quả các khu kinh tế cửa khẩu và Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả theo hướng thâm canh, nâng cao chất lượng các vùng nguyên liệu gỗ, cao su, sắn, hồ tiêu đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy trong vùng. Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, nhất là chăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượng cao gắn với chế biến. Duy trì và phát triển hợp lý mô hình chăn nuôi nông hộ để tận dụng diện tích đất vườn đồi. Phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, thủy điện phù hợp với quy hoạch và bảo đảm môi trường; công nghiệp chế biến nông, lâm sản và thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu. Xây dựng một số cụm công nghiệp làng nghề gắn với bố trí lại dân cư và các điểm đô thị. Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là vấn đề phức tạp, khó khăn và lâu dài .

     Việc thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại kinh tế là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Do vậy, trong quá trình thực hiện rất cần sự giám sát, đánh giá thường xuyên để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tăng cường phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên lúa (22/8/2017)
Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công (21/8/2017)
Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (18/8/2017)
Quảng Trị nỗ lực xúc tiến, thu hút đầu tư (18/8/2017)
Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Thủy (18/8/2017)
Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cà phê chè “Khe Sanh” (18/8/2017)
Phát triển kinh tế từ mô hình đa cây (18/8/2017)
Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/8/2017)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (11/8/2017)
Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ trong sản xuất và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2016 (11/8/2017)
Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (11/8/2017)
“Ném Vĩnh Linh” đã được công nhận thương hiệu (10/8/2017)
Xã Cam Thủy đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (09/8/2017)
Hội thảo về thực trạng, giải pháp đổi mới HTX nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (09/8/2017)
Chú trọng công tác nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (09/8/2017)
Tín hiệu vui từ những vùng trồng dứa nguyên liệu. (09/8/2017)
Vĩnh Linh: Liên kết để sản xuất hồ tiêu bền vững (09/8/2017)
Thái Bình phát triển khoai tây bền vững nhờ ứng dụng khoa học công nghệ (04/8/2017)
Mở rộng diện tích keo lưỡi liềm ở vùng cát (04/8/2017)
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp (04/8/2017)
Quảng Trị: Mỗi năm cần tái canh 200ha cà phê chè (04/8/2017)
Hiệu quả cao nhờ áp dụng kỹ thuật mới vào trồng nấm (03/8/2017)
Kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Đakrông (03/8/2017)
Kỳ vọng cây dược liệu 'đẻ' ra tiền (02/8/2017)
Duy trì các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững (02/8/2017)
Hải Lăng: Chú trọng triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp (26/7/2017)
Sản phẩm chè vằng hòa tan, bước đột phá trong chế biến dược liệu (25/7/2017)
Liên kết trong sản xuất cây hồ tiêu ở Vĩnh Linh (25/7/2017)
Hiệu quả từ việc nuôi cá chép giòn (21/7/2017)
Cam Lộ hoàn thành trồng dứa nguyên liệu đợt 1 (19/7/2017)
Chăn nuôi gà theo phương thức canh tác tự nhiên (19/7/2017)
Hội thảo khoa học: Luận cứ khoa học lịch sử xác định vị trí 3 thủ phủ Ái Tử, Trà Bát, Cát Dinh thời chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong (18/7/2017)
Sản xuất gạo sạch ở Triệu Phong (17/7/2017)
Dấu ấn của sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới (17/7/2017)
Cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XIX năm 2017 (17/7/2017)
Triển vọng từ cây đậu đen xanh lòng ở Triệu Vân (17/7/2017)
Truyền thông đối thoại chính sách hỗ trợ vùng biển phát triển kinh tế (12/7/2017)
Hải Thiện: Tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật sửa chữa vận hành máy nông nghiệp (12/7/2017)
Khai giảng lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn tại xã Hải Xuân (12/7/2017)
Huyện Hướng Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. (12/7/2017)
Triệu Phong thay đổi phương thức làm ăn trên vùng cát (11/7/2017)
Sơ kết 3 năm chương trình chuyển giao máy nông nghiệp (10/7/2017)
Cần sớm xây dựng thương hiệu cho gạo sạch (10/7/2017)
Phát triển cây nghệ vàng ở Gio Linh (10/7/2017)
Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê (07/7/2017)
Hiệu quả từ mô hình hợp tác tưới tiêu chống hạn (07/7/2017)
Thị trấn Khe Sanh chú trọng phát triển mô hình chăn nuôi gia trại (07/7/2017)
Người tiên phong trồng cây thanh long ruột đỏ ở Vĩnh Linh (10/7/2017)
Thu nhập cao nhờ trồng sen (10/7/2017)
Hiệu quả từ việc xây dựng các mô hình học tập ở vùng cao Hướng Hóa (10/7/2017)
Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 177/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuổi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 178/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 179/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị."

Quyết định số 146/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thống kê truy cập
253511
507

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này