Thứ Sáu, 25/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Huyện Hướng Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Hướng Hóa
      Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của toàn cầu;  Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân. Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
     Đối với huyện miền núi Hướng Hóa - Quảng Trị, vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Nổi bật là việc thiết kế, thử nghiệm, triển khai chính thức phần mềm của huyện về "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao" từ ngày 01/4/2017 và triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị (Một cửa điện tử) từ tháng 01/9/2016.
     1. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, theo dõi, đánh giá mức độ, tiến độ thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sau một thời gian nghiên cứu, tham mưu và được UBND huyện phê duyệt, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tích cực phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh xây dựng, tập huấn đưa vào sự dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”. Sau 3 tháng (từ tháng 4/2017) chính thức đưa vào sử dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 648 nhiệm vụ trong 105 văn bản chỉ đạo điều hành, kết quả: Số nhiệm vụ đã hoàn thành 502 nhiệm vụ; Trong đó: Nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn 386  nhiệm vụ; Nhiệm vụ hoàn thành chậm 116 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành 86 nhiệm vụ.
     Quá trình thực hiện phần mềm, các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đã chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu, chủ động đề xuất và kiến nghị với UBND huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm thời hạn, và đạt kết quả theo yêu cầu. Bố trí cán bộ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo từng, ngày, từng tuần, tháng, quý, tổng hợp báo cáo UBND huyện. Nhờ vậy, đã quản lý được việc giao nhiệm vụ và theo dõi được việc thực hiện cũng như tiến độ thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao.
     2. Từ ngày 01/9/2016, UBND huyện Hướng Hóa đã triển khai áp dụng chính thức phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, 100% các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện và đã đạt kết quả tốt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai áp dụng chính thức hệ thống một cửa điện tử đối với tất cả thủ tục hành chính đã số hóa lên hệ thống; đảm bảo các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua hệ thống một cửa điện tử. Nghiêm túc thực hiện việc rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đã số hóa và có kế hoạch rà soát, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa được số hóa tại các đơn vị để bổ sung các thủ tục hành chính mới, cung cấp cho Viễn thông Quảng Trị để cập nhật lên hệ thống phần mềm. Việc triển khai thực hiện “Một cửa điện tử” cho các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn đã công khai minh bạch hóa các thủ tục hành chính, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ, hạn chế phiền hà, tiêu cực xảy ra, góp phần cải cách hành chính đạt hiệu quả cao.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã hỗ trợ cán bộ tác nghiệp nhanh chóng, lưu trữ hồ sơ, thông tin quá trình giải quyết hồ sơ, theo dõi hồ sơ, tổng hợp báo cáo. Công dân chủ động trong việc tra cứu thông tin, tra cứu kết quả thụ lý hồ sơ, nhận thông tin giải quyết hồ sơ, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân.
     Thực hiện một cửa điện tử trong 6 tháng đầu năm có 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện (14/14 cơ quan); 21/22 xã, thị trấn thực hiện (xã Hướng Lập chưa có Internet). Thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện: 194/194 thủ tục; Thủ tục hành chính cấp xã thực hiện: 66/66 thủ tục. Kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử sáu tháng đầu năm: Đã tiếp nhận: 15.123 hồ sơ; Đã giải quyết: 14.291 hồ sơ; Hồ sơ giải quyết đúng hạn: 11.962 hồ sơ - đạt tỷ lệ: 83,7%; Hồ sơ giải quyết quá hạn: 2.329 hồ sơ - chiếm tỷ lệ 16,3%. Việc nghiên cứu, xây dựng, đưa vào sử dụng các phần mềm của huyện, áp dụng các phần mềm quản lý của tỉnh đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu; để đạt được kết quả như mong muốn, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, cần có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở huyện miền núi Hướng Hóa cần một quyết tâm chính trị rất cao và sự nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh vai trò của nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội.
Theo huonghoa.quangtri.gov.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
254754
356

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này