Thứ Hai, 22/01/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Huyện Hướng Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Hướng Hóa
      Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của toàn cầu;  Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân. Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
     Đối với huyện miền núi Hướng Hóa - Quảng Trị, vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Nổi bật là việc thiết kế, thử nghiệm, triển khai chính thức phần mềm của huyện về "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao" từ ngày 01/4/2017 và triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị (Một cửa điện tử) từ tháng 01/9/2016.
     1. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, theo dõi, đánh giá mức độ, tiến độ thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sau một thời gian nghiên cứu, tham mưu và được UBND huyện phê duyệt, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tích cực phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh xây dựng, tập huấn đưa vào sự dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”. Sau 3 tháng (từ tháng 4/2017) chính thức đưa vào sử dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 648 nhiệm vụ trong 105 văn bản chỉ đạo điều hành, kết quả: Số nhiệm vụ đã hoàn thành 502 nhiệm vụ; Trong đó: Nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn 386  nhiệm vụ; Nhiệm vụ hoàn thành chậm 116 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành 86 nhiệm vụ.
     Quá trình thực hiện phần mềm, các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đã chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu, chủ động đề xuất và kiến nghị với UBND huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm thời hạn, và đạt kết quả theo yêu cầu. Bố trí cán bộ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo từng, ngày, từng tuần, tháng, quý, tổng hợp báo cáo UBND huyện. Nhờ vậy, đã quản lý được việc giao nhiệm vụ và theo dõi được việc thực hiện cũng như tiến độ thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao.
     2. Từ ngày 01/9/2016, UBND huyện Hướng Hóa đã triển khai áp dụng chính thức phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, 100% các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện và đã đạt kết quả tốt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai áp dụng chính thức hệ thống một cửa điện tử đối với tất cả thủ tục hành chính đã số hóa lên hệ thống; đảm bảo các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua hệ thống một cửa điện tử. Nghiêm túc thực hiện việc rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đã số hóa và có kế hoạch rà soát, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa được số hóa tại các đơn vị để bổ sung các thủ tục hành chính mới, cung cấp cho Viễn thông Quảng Trị để cập nhật lên hệ thống phần mềm. Việc triển khai thực hiện “Một cửa điện tử” cho các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn đã công khai minh bạch hóa các thủ tục hành chính, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ, hạn chế phiền hà, tiêu cực xảy ra, góp phần cải cách hành chính đạt hiệu quả cao.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã hỗ trợ cán bộ tác nghiệp nhanh chóng, lưu trữ hồ sơ, thông tin quá trình giải quyết hồ sơ, theo dõi hồ sơ, tổng hợp báo cáo. Công dân chủ động trong việc tra cứu thông tin, tra cứu kết quả thụ lý hồ sơ, nhận thông tin giải quyết hồ sơ, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân.
     Thực hiện một cửa điện tử trong 6 tháng đầu năm có 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện (14/14 cơ quan); 21/22 xã, thị trấn thực hiện (xã Hướng Lập chưa có Internet). Thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện: 194/194 thủ tục; Thủ tục hành chính cấp xã thực hiện: 66/66 thủ tục. Kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử sáu tháng đầu năm: Đã tiếp nhận: 15.123 hồ sơ; Đã giải quyết: 14.291 hồ sơ; Hồ sơ giải quyết đúng hạn: 11.962 hồ sơ - đạt tỷ lệ: 83,7%; Hồ sơ giải quyết quá hạn: 2.329 hồ sơ - chiếm tỷ lệ 16,3%. Việc nghiên cứu, xây dựng, đưa vào sử dụng các phần mềm của huyện, áp dụng các phần mềm quản lý của tỉnh đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu; để đạt được kết quả như mong muốn, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, cần có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở huyện miền núi Hướng Hóa cần một quyết tâm chính trị rất cao và sự nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh vai trò của nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội.
Theo huonghoa.quangtri.gov.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Những giải pháp phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn (08/01/2018)
Có vốn, người dân mở hướng làm giàu (08/01/2018)
Thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu (02/01/2018)
Thành công của các mô hình khuyến nông năm 2017 (02/01/2018)
Khơi nguồn sáng tạo kỹ thuật (02/01/2018)
Xuất khẩu năm 2017: Tăng mạnh nhưng cần phát huy nội lực (02/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất lúa hữu cơ (28/12/2017)
Nông dân Triệu Thượng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi (25/12/2017)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn cho vụ đông xuân (25/12/2017)
Xây dựng mô hình trồng rau sạch cần đi đôi với xây dựng chuẩn sạch (22/12/2017)
Khẩn trường khắc phục vườn tiêu bị thiệt hại do mưa rét kéo dài. (22/12/2017)
Hội thảo giới thiệu sản phẩm rượu men lá Ba Nang (22/12/2017)
Hỗ trợ nông dân đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp (22/12/2017)
Hiệu quả của mô hình Tổ đội sản xuất trên biển (18/12/2017)
Triển vọng trồng mướp đắng trong nhà lưới tại Gio Linh (18/12/2017)
Triệu Phong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa (18/12/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi bò trên vùng cát (18/12/2017)
Nông dân vùng Lìa vào vụ thu hoạch sắn (13/12/2017)
Triển khai mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới đơn giản ở Gio Linh (13/12/2017)
Liên kết trồng gần 150 ha ớt tập trung (12/12/2017)
Tập đoàn Vestas ASP xây dựng chuỗi trang trại điện gió tại Quảng Trị (12/12/2017)
Tín hiệu vui từ mô hình chuối chiên chân không ở Tân Thành (12/12/2017)
Phát triển sản xuất nấm theo chuỗi giá trị ở vùng biển (08/12/2017)
Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
255126
425

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này