Thứ Hai, 23/10/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Huyện Hướng Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Hướng Hóa
      Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của toàn cầu;  Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân. Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
     Đối với huyện miền núi Hướng Hóa - Quảng Trị, vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Nổi bật là việc thiết kế, thử nghiệm, triển khai chính thức phần mềm của huyện về "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao" từ ngày 01/4/2017 và triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị (Một cửa điện tử) từ tháng 01/9/2016.
     1. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, theo dõi, đánh giá mức độ, tiến độ thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sau một thời gian nghiên cứu, tham mưu và được UBND huyện phê duyệt, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tích cực phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh xây dựng, tập huấn đưa vào sự dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”. Sau 3 tháng (từ tháng 4/2017) chính thức đưa vào sử dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 648 nhiệm vụ trong 105 văn bản chỉ đạo điều hành, kết quả: Số nhiệm vụ đã hoàn thành 502 nhiệm vụ; Trong đó: Nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn 386  nhiệm vụ; Nhiệm vụ hoàn thành chậm 116 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành 86 nhiệm vụ.
     Quá trình thực hiện phần mềm, các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đã chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu, chủ động đề xuất và kiến nghị với UBND huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm thời hạn, và đạt kết quả theo yêu cầu. Bố trí cán bộ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo từng, ngày, từng tuần, tháng, quý, tổng hợp báo cáo UBND huyện. Nhờ vậy, đã quản lý được việc giao nhiệm vụ và theo dõi được việc thực hiện cũng như tiến độ thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao.
     2. Từ ngày 01/9/2016, UBND huyện Hướng Hóa đã triển khai áp dụng chính thức phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, 100% các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện và đã đạt kết quả tốt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai áp dụng chính thức hệ thống một cửa điện tử đối với tất cả thủ tục hành chính đã số hóa lên hệ thống; đảm bảo các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua hệ thống một cửa điện tử. Nghiêm túc thực hiện việc rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đã số hóa và có kế hoạch rà soát, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa được số hóa tại các đơn vị để bổ sung các thủ tục hành chính mới, cung cấp cho Viễn thông Quảng Trị để cập nhật lên hệ thống phần mềm. Việc triển khai thực hiện “Một cửa điện tử” cho các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn đã công khai minh bạch hóa các thủ tục hành chính, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ, hạn chế phiền hà, tiêu cực xảy ra, góp phần cải cách hành chính đạt hiệu quả cao.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã hỗ trợ cán bộ tác nghiệp nhanh chóng, lưu trữ hồ sơ, thông tin quá trình giải quyết hồ sơ, theo dõi hồ sơ, tổng hợp báo cáo. Công dân chủ động trong việc tra cứu thông tin, tra cứu kết quả thụ lý hồ sơ, nhận thông tin giải quyết hồ sơ, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân.
     Thực hiện một cửa điện tử trong 6 tháng đầu năm có 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện (14/14 cơ quan); 21/22 xã, thị trấn thực hiện (xã Hướng Lập chưa có Internet). Thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện: 194/194 thủ tục; Thủ tục hành chính cấp xã thực hiện: 66/66 thủ tục. Kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử sáu tháng đầu năm: Đã tiếp nhận: 15.123 hồ sơ; Đã giải quyết: 14.291 hồ sơ; Hồ sơ giải quyết đúng hạn: 11.962 hồ sơ - đạt tỷ lệ: 83,7%; Hồ sơ giải quyết quá hạn: 2.329 hồ sơ - chiếm tỷ lệ 16,3%. Việc nghiên cứu, xây dựng, đưa vào sử dụng các phần mềm của huyện, áp dụng các phần mềm quản lý của tỉnh đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu; để đạt được kết quả như mong muốn, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, cần có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở huyện miền núi Hướng Hóa cần một quyết tâm chính trị rất cao và sự nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh vai trò của nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội.
Theo huonghoa.quangtri.gov.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (19/10/2017)
Chú trọng phát triển chợ đầu mối tiêu thụ nông sản (19/10/2017)
Tạo sản phẩm mới mang thương hiệu quê nhà (17/10/2017)
Giúp đồng bào biên giới phát triển ruộng nước (16/10/2017)
Tạo cơ hội cho nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập (16/10/2017)
Nỗ lực xây dựng “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp (13/10/2017)
Trồng ổi cho giá trị kinh tế cao (12/10/2017)
Tín hiệu lạc quan từ sự liên kết “4 nhà” (12/10/2017)
Trồng cây thanh long cho hiệu quả kinh tế cao (12/10/2017)
Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao và ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Sumitomo (12/10/2017)
Mô hình lúa hữu cơ vụ hè thu mang lại thu nhập cho nông dân 1,8 tỷ đồng (10/10/2017)
Đakrông: Chú trọng phát triển cây dứa theo hướng bền vững (10/10/2017)
Canh tác hoa màu trái vụ ở vùng cát xã Hải Ba (10/10/2017)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (10/10/2017)
Giúp dân nhân rộng mô hình trồng rau (10/10/2017)
Triệu Phong tập trung phát triển kinh tế biển (06/10/2017)
Gio Linh nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp (06/10/2017)
Nuôi ba ba - Mô hình mang lại giá trị kinh tế cao (05/10/2017)
Hướng Hóa thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (06/10/2017)
Tích cực phòng trừ dịch bệnh ở cây hồ tiêu (04/10/2017)
Hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế địa phương (03/10/2017)
Cam Lộ: Kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP, đồ chơi trẻ em trong dip tết Trung thu (02/10/2017)
Nhân rộng mô hình trồng dứa trên địa bàn Quảng Trị. (02/10/2017)
Đakrông phát triển chăn nuôi dê (29/9/2017)
“Dưa hấu Vĩnh Tú” và “Đậu xanh Vĩnh giang” được cấp giấy chứng nhận đăng kỹ Nhãn hiệu tập thể (27/9/2017)
Hướng Việt thoát nghèo từ cây bời lời đỏ (27/9/2017)
Hải Ba tập trung sản xuất vùng cát (27/9/2017)
Cà phê Khe Sanh dần khẳng định chất lượng thương hiệu (27/9/2017)
Dầu lạc Super Green được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2017 (27/9/2017)
Ưu tiên nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ sản xuất và đời sống (22/9/2017)
Chú trọng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh của địa phương (18/9/2017)
Hiệu quả từ phương pháp canh tác lúa hữu cơ (13/9/2017)
Tăng cường xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nghề và làng nghề (13/9/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Triệu Phong và xã Triệu Đông (12/9/2017)
Đổi mới để phát triển hợp tác xã ở Cam Nghĩa (11/9/2017)
Giải pháp để khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản đạt hiệu quả cao (11/9/2017)
Hướng Hóa được mùa bơ (11/9/2017)
Nông sản chất lượng cao, hướng đi đã mở (11/9/2017)
Tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng và chế biến nấm (11/9/2017)
Mô hình sản xuất phù hợp với cơ cấu ngành nông nghiệp (07/9/2017)
Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị về hoạt động xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm (06/9/2017)
Gio Linh: Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (06/9/2017)
Thoát nghèo nhờ “đàn bò của Chủ tịch nước” (05/9/2017)
Xã Hải Dương chuyển đổi mô hình lúa năng suất thấp sang trồng sen (05/9/2017)
Công bố thông tin liên quan cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng (30/8/2017)
Hải Lăng: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới (30/8/2017)
Người công nhân đam mê sáng chế (28/8/2017)
Mở hướng phát triển cho làng nghề nấu cao dược liệu (28/8/2017)
Triệu Phong hơn 500 ha lúa hè thu bị mất trắng do ảnh hưởng của mưa bão. (25/8/2017)
Hướng Hóa: Người nông dân trồng ném trái vụ trở lại (24/8/2017)
Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 177/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuổi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị".

Thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
254213
542

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này