Thứ Tư, 23/8/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Huyện Hướng Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.
Vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Hướng Hóa
      Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của toàn cầu;  Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân. Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, trong đó có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
     Đối với huyện miền núi Hướng Hóa - Quảng Trị, vượt lên trên nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Nổi bật là việc thiết kế, thử nghiệm, triển khai chính thức phần mềm của huyện về "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao" từ ngày 01/4/2017 và triển khai áp dụng phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị (Một cửa điện tử) từ tháng 01/9/2016.
     1. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, theo dõi, đánh giá mức độ, tiến độ thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sau một thời gian nghiên cứu, tham mưu và được UBND huyện phê duyệt, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tích cực phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh xây dựng, tập huấn đưa vào sự dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”. Sau 3 tháng (từ tháng 4/2017) chính thức đưa vào sử dụng phần mềm “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao”, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 648 nhiệm vụ trong 105 văn bản chỉ đạo điều hành, kết quả: Số nhiệm vụ đã hoàn thành 502 nhiệm vụ; Trong đó: Nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn 386  nhiệm vụ; Nhiệm vụ hoàn thành chậm 116 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành 86 nhiệm vụ.
     Quá trình thực hiện phần mềm, các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao đã chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu, chủ động đề xuất và kiến nghị với UBND huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm thời hạn, và đạt kết quả theo yêu cầu. Bố trí cán bộ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo từng, ngày, từng tuần, tháng, quý, tổng hợp báo cáo UBND huyện. Nhờ vậy, đã quản lý được việc giao nhiệm vụ và theo dõi được việc thực hiện cũng như tiến độ thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện giao.
     2. Từ ngày 01/9/2016, UBND huyện Hướng Hóa đã triển khai áp dụng chính thức phần mềm hỗ trợ cải cách hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, 100% các cơ quan, đơn vị cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện và đã đạt kết quả tốt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai áp dụng chính thức hệ thống một cửa điện tử đối với tất cả thủ tục hành chính đã số hóa lên hệ thống; đảm bảo các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua hệ thống một cửa điện tử. Nghiêm túc thực hiện việc rà soát các quy trình, thủ tục hành chính đã số hóa và có kế hoạch rà soát, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa được số hóa tại các đơn vị để bổ sung các thủ tục hành chính mới, cung cấp cho Viễn thông Quảng Trị để cập nhật lên hệ thống phần mềm. Việc triển khai thực hiện “Một cửa điện tử” cho các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn đã công khai minh bạch hóa các thủ tục hành chính, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ, hạn chế phiền hà, tiêu cực xảy ra, góp phần cải cách hành chính đạt hiệu quả cao.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã hỗ trợ cán bộ tác nghiệp nhanh chóng, lưu trữ hồ sơ, thông tin quá trình giải quyết hồ sơ, theo dõi hồ sơ, tổng hợp báo cáo. Công dân chủ động trong việc tra cứu thông tin, tra cứu kết quả thụ lý hồ sơ, nhận thông tin giải quyết hồ sơ, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân.
     Thực hiện một cửa điện tử trong 6 tháng đầu năm có 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện (14/14 cơ quan); 21/22 xã, thị trấn thực hiện (xã Hướng Lập chưa có Internet). Thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện: 194/194 thủ tục; Thủ tục hành chính cấp xã thực hiện: 66/66 thủ tục. Kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử sáu tháng đầu năm: Đã tiếp nhận: 15.123 hồ sơ; Đã giải quyết: 14.291 hồ sơ; Hồ sơ giải quyết đúng hạn: 11.962 hồ sơ - đạt tỷ lệ: 83,7%; Hồ sơ giải quyết quá hạn: 2.329 hồ sơ - chiếm tỷ lệ 16,3%. Việc nghiên cứu, xây dựng, đưa vào sử dụng các phần mềm của huyện, áp dụng các phần mềm quản lý của tỉnh đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu; để đạt được kết quả như mong muốn, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, cần có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở huyện miền núi Hướng Hóa cần một quyết tâm chính trị rất cao và sự nhất trí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh vai trò của nhà nước trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sự nhiệt liệt hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân với tư cách vừa là người thụ hưởng thành quả, vừa là tác nhân đóng góp, thúc đẩy quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong đời sống xã hội.
Theo huonghoa.quangtri.gov.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tăng cường phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên lúa (22/8/2017)
Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công (21/8/2017)
Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (18/8/2017)
Quảng Trị nỗ lực xúc tiến, thu hút đầu tư (18/8/2017)
Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Thủy (18/8/2017)
Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cà phê chè “Khe Sanh” (18/8/2017)
Phát triển kinh tế từ mô hình đa cây (18/8/2017)
Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/8/2017)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (11/8/2017)
Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ trong sản xuất và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2016 (11/8/2017)
Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (11/8/2017)
“Ném Vĩnh Linh” đã được công nhận thương hiệu (10/8/2017)
Xã Cam Thủy đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (09/8/2017)
Hội thảo về thực trạng, giải pháp đổi mới HTX nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (09/8/2017)
Chú trọng công tác nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (09/8/2017)
Tín hiệu vui từ những vùng trồng dứa nguyên liệu. (09/8/2017)
Vĩnh Linh: Liên kết để sản xuất hồ tiêu bền vững (09/8/2017)
Thái Bình phát triển khoai tây bền vững nhờ ứng dụng khoa học công nghệ (04/8/2017)
Mở rộng diện tích keo lưỡi liềm ở vùng cát (04/8/2017)
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp (04/8/2017)
Quảng Trị: Mỗi năm cần tái canh 200ha cà phê chè (04/8/2017)
Hiệu quả cao nhờ áp dụng kỹ thuật mới vào trồng nấm (03/8/2017)
Kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Đakrông (03/8/2017)
Kỳ vọng cây dược liệu 'đẻ' ra tiền (02/8/2017)
Duy trì các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững (02/8/2017)
Hải Lăng: Chú trọng triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp (26/7/2017)
Sản phẩm chè vằng hòa tan, bước đột phá trong chế biến dược liệu (25/7/2017)
Liên kết trong sản xuất cây hồ tiêu ở Vĩnh Linh (25/7/2017)
Hiệu quả từ việc nuôi cá chép giòn (21/7/2017)
Cam Lộ hoàn thành trồng dứa nguyên liệu đợt 1 (19/7/2017)
Chăn nuôi gà theo phương thức canh tác tự nhiên (19/7/2017)
Hội thảo khoa học: Luận cứ khoa học lịch sử xác định vị trí 3 thủ phủ Ái Tử, Trà Bát, Cát Dinh thời chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong (18/7/2017)
Sản xuất gạo sạch ở Triệu Phong (17/7/2017)
Dấu ấn của sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới (17/7/2017)
Cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XIX năm 2017 (17/7/2017)
Triển vọng từ cây đậu đen xanh lòng ở Triệu Vân (17/7/2017)
Truyền thông đối thoại chính sách hỗ trợ vùng biển phát triển kinh tế (12/7/2017)
Hải Thiện: Tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật sửa chữa vận hành máy nông nghiệp (12/7/2017)
Khai giảng lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn tại xã Hải Xuân (12/7/2017)
Định hướng tái cơ cấu kinh tế theo vùng (11/7/2017)
Triệu Phong thay đổi phương thức làm ăn trên vùng cát (11/7/2017)
Sơ kết 3 năm chương trình chuyển giao máy nông nghiệp (10/7/2017)
Cần sớm xây dựng thương hiệu cho gạo sạch (10/7/2017)
Phát triển cây nghệ vàng ở Gio Linh (10/7/2017)
Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê (07/7/2017)
Hiệu quả từ mô hình hợp tác tưới tiêu chống hạn (07/7/2017)
Thị trấn Khe Sanh chú trọng phát triển mô hình chăn nuôi gia trại (07/7/2017)
Người tiên phong trồng cây thanh long ruột đỏ ở Vĩnh Linh (10/7/2017)
Thu nhập cao nhờ trồng sen (10/7/2017)
Hiệu quả từ việc xây dựng các mô hình học tập ở vùng cao Hướng Hóa (10/7/2017)
Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 177/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuổi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 178/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 179/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị."

Quyết định số 146/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thống kê truy cập
253473
473

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này