Thứ Bảy, 21/7/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin KH&CN nói riêng và hoạt động KH&CN nói chung. Với việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TTBKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh, dù đã đạt được những kết quả bước đầu song hoạt động này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần có những giải pháp để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đưa vào sử dụng hệ thống đèn LED phục vụ đánh bắt xa bờ ở thị trấn Cửa Việt, Gio Linh

    Triển khai Luật KH&CN năm 2013, ngày 11/6/2014 Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, theo đó ngày 24/10/2014 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 3807/UBND-NN về việc chỉ định Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN (nay là Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN) thuộc Sở KH&CN tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh. Cũng tại Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 về thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN trên cơ sở Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN trực thuộc Sở KH&CN, trong đó quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm là thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn.

    Theo đó từ năm 2014 đến nay, trung tâm tiến hành thu thập thông tin, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước để tổng hợp, báo cáo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Đối với việc thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, trung tâm khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định. Đặc biệt để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, trung tâm đã xây dựng “Hệ thống quản lý các nhiệm vụ KH&CN” tích hợp lên Cổng thông tin KH&CN Quảng Trị tại tên miền http://dostquangtri.gov. vn với các module chính như: “Đề xuất nhiệm vụ”, “Nhiệm vụ đang tiến hành”, “Nhiệm vụ đã cấp giấy chứng nhận” và “Tra cứu thông tin nhiệm vụ”… Đồng thời tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tính đến tháng 7/2017, đã cấp 34 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tại trung tâm... Việc triển khai thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN là một trong những hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN, là kênh thông tin chính thống cung cấp đầy đủ thông tin các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện trên địa bàn cũng như toàn quốc, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, nghiên cứu... Đây cũng là tiền đề, cơ sở để đơn vị đầu mối tiến đến thẩm định thông tin phục vụ công tác nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Do đó, đơn vị đầu mối đã tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai nhiệm vụ này tại địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn do các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14 như: Việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN còn chậm; chưa báo cáo kết quả ứng dụng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước còn ít, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở… Các nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, được “khuyến khích” cung cấp thông tin theo quy định chưa đạt được kết quả. Để hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, trung tâm cần tập trung làm tốt các giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa Thông tư số 14/2014/ TTBKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn, ban hành. Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 16, Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định: Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 2 năm tính từ ngày kết thúc hợp đồng; Điểm đ, Khoản 4, Điều 38, yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, quy định: Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện báo cáo thông tin nhiệm vụ, giao nộp kết quả nghiên cứu, báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thì không được tham gia đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, trong đó cần lưu ý: Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng các quy định về thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời nhắc nhở, khuyến khích các tổ chức chủ trì về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Mặt khác, xem xét để hạn chế việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức không thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14. Tăng cường sự phối hợp giữa bộ phận quản lý khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở với trung tâm để đảm bảo công tác thu thập đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin, nhiệm vụ KH&CN được thực hiện đầy đủ, tăng cường cơ sở dữ liệu KH&CN cho địa phương và quốc gia.

     Với chức năng là cơ quan đầu mối thông tin KH&CN tỉnh Quảng Trị, trung tâm sẽ tham mưu cho Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn, trong đó quy định rõ về việc xử phạt các đơn vị, tổ chức không thực hiện nghiêm túc quy định này.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Quyết định số 202/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH_CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, dự án:"Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm hàng hóa từ thảo dược"

Quyết định số 204/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, đề tài:"Xây dựng CSDL nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Xem thêm
Thống kê truy cập
255797
810

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này