Thứ Sáu, 23/02/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin KH&CN nói riêng và hoạt động KH&CN nói chung. Với việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TTBKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh, dù đã đạt được những kết quả bước đầu song hoạt động này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần có những giải pháp để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đưa vào sử dụng hệ thống đèn LED phục vụ đánh bắt xa bờ ở thị trấn Cửa Việt, Gio Linh

    Triển khai Luật KH&CN năm 2013, ngày 11/6/2014 Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, theo đó ngày 24/10/2014 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 3807/UBND-NN về việc chỉ định Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN (nay là Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN) thuộc Sở KH&CN tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh. Cũng tại Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 về thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN trên cơ sở Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN trực thuộc Sở KH&CN, trong đó quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm là thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn.

    Theo đó từ năm 2014 đến nay, trung tâm tiến hành thu thập thông tin, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước để tổng hợp, báo cáo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Đối với việc thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, trung tâm khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định. Đặc biệt để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, trung tâm đã xây dựng “Hệ thống quản lý các nhiệm vụ KH&CN” tích hợp lên Cổng thông tin KH&CN Quảng Trị tại tên miền http://dostquangtri.gov. vn với các module chính như: “Đề xuất nhiệm vụ”, “Nhiệm vụ đang tiến hành”, “Nhiệm vụ đã cấp giấy chứng nhận” và “Tra cứu thông tin nhiệm vụ”… Đồng thời tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tính đến tháng 7/2017, đã cấp 34 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tại trung tâm... Việc triển khai thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN là một trong những hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN, là kênh thông tin chính thống cung cấp đầy đủ thông tin các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện trên địa bàn cũng như toàn quốc, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, nghiên cứu... Đây cũng là tiền đề, cơ sở để đơn vị đầu mối tiến đến thẩm định thông tin phục vụ công tác nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Do đó, đơn vị đầu mối đã tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai nhiệm vụ này tại địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn do các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14 như: Việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN còn chậm; chưa báo cáo kết quả ứng dụng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước còn ít, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở… Các nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, được “khuyến khích” cung cấp thông tin theo quy định chưa đạt được kết quả. Để hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, trung tâm cần tập trung làm tốt các giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa Thông tư số 14/2014/ TTBKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn, ban hành. Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 16, Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định: Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 2 năm tính từ ngày kết thúc hợp đồng; Điểm đ, Khoản 4, Điều 38, yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, quy định: Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện báo cáo thông tin nhiệm vụ, giao nộp kết quả nghiên cứu, báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thì không được tham gia đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, trong đó cần lưu ý: Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng các quy định về thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời nhắc nhở, khuyến khích các tổ chức chủ trì về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Mặt khác, xem xét để hạn chế việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức không thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14. Tăng cường sự phối hợp giữa bộ phận quản lý khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở với trung tâm để đảm bảo công tác thu thập đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin, nhiệm vụ KH&CN được thực hiện đầy đủ, tăng cường cơ sở dữ liệu KH&CN cho địa phương và quốc gia.

     Với chức năng là cơ quan đầu mối thông tin KH&CN tỉnh Quảng Trị, trung tâm sẽ tham mưu cho Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn, trong đó quy định rõ về việc xử phạt các đơn vị, tổ chức không thực hiện nghiêm túc quy định này.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
254342
686

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này