Thứ Tư, 23/8/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin KH&CN nói riêng và hoạt động KH&CN nói chung. Với việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TTBKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh, dù đã đạt được những kết quả bước đầu song hoạt động này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần có những giải pháp để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đưa vào sử dụng hệ thống đèn LED phục vụ đánh bắt xa bờ ở thị trấn Cửa Việt, Gio Linh

    Triển khai Luật KH&CN năm 2013, ngày 11/6/2014 Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, theo đó ngày 24/10/2014 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 3807/UBND-NN về việc chỉ định Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN (nay là Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN) thuộc Sở KH&CN tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh. Cũng tại Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 về thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN trên cơ sở Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN trực thuộc Sở KH&CN, trong đó quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm là thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn.

    Theo đó từ năm 2014 đến nay, trung tâm tiến hành thu thập thông tin, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước để tổng hợp, báo cáo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Đối với việc thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, trung tâm khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định. Đặc biệt để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, trung tâm đã xây dựng “Hệ thống quản lý các nhiệm vụ KH&CN” tích hợp lên Cổng thông tin KH&CN Quảng Trị tại tên miền http://dostquangtri.gov. vn với các module chính như: “Đề xuất nhiệm vụ”, “Nhiệm vụ đang tiến hành”, “Nhiệm vụ đã cấp giấy chứng nhận” và “Tra cứu thông tin nhiệm vụ”… Đồng thời tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tính đến tháng 7/2017, đã cấp 34 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tại trung tâm... Việc triển khai thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN là một trong những hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN, là kênh thông tin chính thống cung cấp đầy đủ thông tin các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện trên địa bàn cũng như toàn quốc, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, nghiên cứu... Đây cũng là tiền đề, cơ sở để đơn vị đầu mối tiến đến thẩm định thông tin phục vụ công tác nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Do đó, đơn vị đầu mối đã tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai nhiệm vụ này tại địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn do các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14 như: Việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN còn chậm; chưa báo cáo kết quả ứng dụng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước còn ít, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở… Các nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, được “khuyến khích” cung cấp thông tin theo quy định chưa đạt được kết quả. Để hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, trung tâm cần tập trung làm tốt các giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa Thông tư số 14/2014/ TTBKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn, ban hành. Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 16, Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định: Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 2 năm tính từ ngày kết thúc hợp đồng; Điểm đ, Khoản 4, Điều 38, yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, quy định: Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện báo cáo thông tin nhiệm vụ, giao nộp kết quả nghiên cứu, báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thì không được tham gia đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, trong đó cần lưu ý: Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng các quy định về thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời nhắc nhở, khuyến khích các tổ chức chủ trì về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Mặt khác, xem xét để hạn chế việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức không thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14. Tăng cường sự phối hợp giữa bộ phận quản lý khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở với trung tâm để đảm bảo công tác thu thập đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin, nhiệm vụ KH&CN được thực hiện đầy đủ, tăng cường cơ sở dữ liệu KH&CN cho địa phương và quốc gia.

     Với chức năng là cơ quan đầu mối thông tin KH&CN tỉnh Quảng Trị, trung tâm sẽ tham mưu cho Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn, trong đó quy định rõ về việc xử phạt các đơn vị, tổ chức không thực hiện nghiêm túc quy định này.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tăng cường phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên lúa (22/8/2017)
Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công (21/8/2017)
Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (18/8/2017)
Quảng Trị nỗ lực xúc tiến, thu hút đầu tư (18/8/2017)
Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Thủy (18/8/2017)
Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cà phê chè “Khe Sanh” (18/8/2017)
Phát triển kinh tế từ mô hình đa cây (18/8/2017)
Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/8/2017)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (11/8/2017)
Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ trong sản xuất và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2016 (11/8/2017)
“Ném Vĩnh Linh” đã được công nhận thương hiệu (10/8/2017)
Xã Cam Thủy đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (09/8/2017)
Hội thảo về thực trạng, giải pháp đổi mới HTX nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (09/8/2017)
Chú trọng công tác nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (09/8/2017)
Tín hiệu vui từ những vùng trồng dứa nguyên liệu. (09/8/2017)
Vĩnh Linh: Liên kết để sản xuất hồ tiêu bền vững (09/8/2017)
Thái Bình phát triển khoai tây bền vững nhờ ứng dụng khoa học công nghệ (04/8/2017)
Mở rộng diện tích keo lưỡi liềm ở vùng cát (04/8/2017)
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp (04/8/2017)
Quảng Trị: Mỗi năm cần tái canh 200ha cà phê chè (04/8/2017)
Hiệu quả cao nhờ áp dụng kỹ thuật mới vào trồng nấm (03/8/2017)
Kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Đakrông (03/8/2017)
Kỳ vọng cây dược liệu 'đẻ' ra tiền (02/8/2017)
Duy trì các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững (02/8/2017)
Hải Lăng: Chú trọng triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp (26/7/2017)
Sản phẩm chè vằng hòa tan, bước đột phá trong chế biến dược liệu (25/7/2017)
Liên kết trong sản xuất cây hồ tiêu ở Vĩnh Linh (25/7/2017)
Hiệu quả từ việc nuôi cá chép giòn (21/7/2017)
Cam Lộ hoàn thành trồng dứa nguyên liệu đợt 1 (19/7/2017)
Chăn nuôi gà theo phương thức canh tác tự nhiên (19/7/2017)
Hội thảo khoa học: Luận cứ khoa học lịch sử xác định vị trí 3 thủ phủ Ái Tử, Trà Bát, Cát Dinh thời chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong (18/7/2017)
Sản xuất gạo sạch ở Triệu Phong (17/7/2017)
Dấu ấn của sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới (17/7/2017)
Cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XIX năm 2017 (17/7/2017)
Triển vọng từ cây đậu đen xanh lòng ở Triệu Vân (17/7/2017)
Truyền thông đối thoại chính sách hỗ trợ vùng biển phát triển kinh tế (12/7/2017)
Hải Thiện: Tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật sửa chữa vận hành máy nông nghiệp (12/7/2017)
Khai giảng lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn tại xã Hải Xuân (12/7/2017)
Huyện Hướng Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. (12/7/2017)
Định hướng tái cơ cấu kinh tế theo vùng (11/7/2017)
Triệu Phong thay đổi phương thức làm ăn trên vùng cát (11/7/2017)
Sơ kết 3 năm chương trình chuyển giao máy nông nghiệp (10/7/2017)
Cần sớm xây dựng thương hiệu cho gạo sạch (10/7/2017)
Phát triển cây nghệ vàng ở Gio Linh (10/7/2017)
Ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ vỏ cà phê (07/7/2017)
Hiệu quả từ mô hình hợp tác tưới tiêu chống hạn (07/7/2017)
Thị trấn Khe Sanh chú trọng phát triển mô hình chăn nuôi gia trại (07/7/2017)
Người tiên phong trồng cây thanh long ruột đỏ ở Vĩnh Linh (10/7/2017)
Thu nhập cao nhờ trồng sen (10/7/2017)
Hiệu quả từ việc xây dựng các mô hình học tập ở vùng cao Hướng Hóa (10/7/2017)
Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 177/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuổi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 178/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 179/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị."

Quyết định số 146/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thống kê truy cập
253488
486

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này