Thứ Sáu, 20/10/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin KH&CN nói riêng và hoạt động KH&CN nói chung. Với việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TTBKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh, dù đã đạt được những kết quả bước đầu song hoạt động này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần có những giải pháp để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đưa vào sử dụng hệ thống đèn LED phục vụ đánh bắt xa bờ ở thị trấn Cửa Việt, Gio Linh

    Triển khai Luật KH&CN năm 2013, ngày 11/6/2014 Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, theo đó ngày 24/10/2014 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 3807/UBND-NN về việc chỉ định Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN (nay là Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN) thuộc Sở KH&CN tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh. Cũng tại Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 về thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN trên cơ sở Trung tâm Tin học - Thông tin KH&CN trực thuộc Sở KH&CN, trong đó quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm là thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn.

    Theo đó từ năm 2014 đến nay, trung tâm tiến hành thu thập thông tin, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN hàng năm trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước để tổng hợp, báo cáo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. Đối với việc thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, trung tâm khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định. Đặc biệt để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, trung tâm đã xây dựng “Hệ thống quản lý các nhiệm vụ KH&CN” tích hợp lên Cổng thông tin KH&CN Quảng Trị tại tên miền http://dostquangtri.gov. vn với các module chính như: “Đề xuất nhiệm vụ”, “Nhiệm vụ đang tiến hành”, “Nhiệm vụ đã cấp giấy chứng nhận” và “Tra cứu thông tin nhiệm vụ”… Đồng thời tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tính đến tháng 7/2017, đã cấp 34 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tại trung tâm... Việc triển khai thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN là một trong những hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN, là kênh thông tin chính thống cung cấp đầy đủ thông tin các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện trên địa bàn cũng như toàn quốc, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, nghiên cứu... Đây cũng là tiền đề, cơ sở để đơn vị đầu mối tiến đến thẩm định thông tin phục vụ công tác nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Do đó, đơn vị đầu mối đã tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai nhiệm vụ này tại địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn do các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14 như: Việc đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN còn chậm; chưa báo cáo kết quả ứng dụng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thông tin về nhiệm vụ KHCN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước còn ít, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở… Các nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, được “khuyến khích” cung cấp thông tin theo quy định chưa đạt được kết quả. Để hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, trung tâm cần tập trung làm tốt các giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa Thông tư số 14/2014/ TTBKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn, ban hành. Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 16, Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy định: Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 2 năm tính từ ngày kết thúc hợp đồng; Điểm đ, Khoản 4, Điều 38, yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, quy định: Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện báo cáo thông tin nhiệm vụ, giao nộp kết quả nghiên cứu, báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN thì không được tham gia đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đã được hướng dẫn tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, trong đó cần lưu ý: Đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng các quy định về thu thập thông tin nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời nhắc nhở, khuyến khích các tổ chức chủ trì về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Mặt khác, xem xét để hạn chế việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức không thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 14. Tăng cường sự phối hợp giữa bộ phận quản lý khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở với trung tâm để đảm bảo công tác thu thập đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin, nhiệm vụ KH&CN được thực hiện đầy đủ, tăng cường cơ sở dữ liệu KH&CN cho địa phương và quốc gia.

     Với chức năng là cơ quan đầu mối thông tin KH&CN tỉnh Quảng Trị, trung tâm sẽ tham mưu cho Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban hành quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn, trong đó quy định rõ về việc xử phạt các đơn vị, tổ chức không thực hiện nghiêm túc quy định này.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (19/10/2017)
Chú trọng phát triển chợ đầu mối tiêu thụ nông sản (19/10/2017)
Tạo sản phẩm mới mang thương hiệu quê nhà (17/10/2017)
Giúp đồng bào biên giới phát triển ruộng nước (16/10/2017)
Tạo cơ hội cho nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập (16/10/2017)
Nỗ lực xây dựng “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp (13/10/2017)
Trồng ổi cho giá trị kinh tế cao (12/10/2017)
Tín hiệu lạc quan từ sự liên kết “4 nhà” (12/10/2017)
Trồng cây thanh long cho hiệu quả kinh tế cao (12/10/2017)
Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao và ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Sumitomo (12/10/2017)
Mô hình lúa hữu cơ vụ hè thu mang lại thu nhập cho nông dân 1,8 tỷ đồng (10/10/2017)
Đakrông: Chú trọng phát triển cây dứa theo hướng bền vững (10/10/2017)
Canh tác hoa màu trái vụ ở vùng cát xã Hải Ba (10/10/2017)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (10/10/2017)
Giúp dân nhân rộng mô hình trồng rau (10/10/2017)
Triệu Phong tập trung phát triển kinh tế biển (06/10/2017)
Gio Linh nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp (06/10/2017)
Nuôi ba ba - Mô hình mang lại giá trị kinh tế cao (05/10/2017)
Hướng Hóa thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (06/10/2017)
Tích cực phòng trừ dịch bệnh ở cây hồ tiêu (04/10/2017)
Hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế địa phương (03/10/2017)
Cam Lộ: Kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP, đồ chơi trẻ em trong dip tết Trung thu (02/10/2017)
Nhân rộng mô hình trồng dứa trên địa bàn Quảng Trị. (02/10/2017)
Đakrông phát triển chăn nuôi dê (29/9/2017)
“Dưa hấu Vĩnh Tú” và “Đậu xanh Vĩnh giang” được cấp giấy chứng nhận đăng kỹ Nhãn hiệu tập thể (27/9/2017)
Hướng Việt thoát nghèo từ cây bời lời đỏ (27/9/2017)
Hải Ba tập trung sản xuất vùng cát (27/9/2017)
Cà phê Khe Sanh dần khẳng định chất lượng thương hiệu (27/9/2017)
Dầu lạc Super Green được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2017 (27/9/2017)
Ưu tiên nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ sản xuất và đời sống (22/9/2017)
Chú trọng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh của địa phương (18/9/2017)
Hiệu quả từ phương pháp canh tác lúa hữu cơ (13/9/2017)
Tăng cường xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nghề và làng nghề (13/9/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Triệu Phong và xã Triệu Đông (12/9/2017)
Đổi mới để phát triển hợp tác xã ở Cam Nghĩa (11/9/2017)
Giải pháp để khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản đạt hiệu quả cao (11/9/2017)
Hướng Hóa được mùa bơ (11/9/2017)
Nông sản chất lượng cao, hướng đi đã mở (11/9/2017)
Tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng và chế biến nấm (11/9/2017)
Mô hình sản xuất phù hợp với cơ cấu ngành nông nghiệp (07/9/2017)
Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị về hoạt động xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm (06/9/2017)
Gio Linh: Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (06/9/2017)
Thoát nghèo nhờ “đàn bò của Chủ tịch nước” (05/9/2017)
Xã Hải Dương chuyển đổi mô hình lúa năng suất thấp sang trồng sen (05/9/2017)
Công bố thông tin liên quan cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng (30/8/2017)
Hải Lăng: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới (30/8/2017)
Người công nhân đam mê sáng chế (28/8/2017)
Mở hướng phát triển cho làng nghề nấu cao dược liệu (28/8/2017)
Triệu Phong hơn 500 ha lúa hè thu bị mất trắng do ảnh hưởng của mưa bão. (25/8/2017)
Hướng Hóa: Người nông dân trồng ném trái vụ trở lại (24/8/2017)
Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 177/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuổi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị".

Thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
252676
176

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này