Thứ Hai, 19/02/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tỉnh Quảng Trị có lợi thế với nhiều vùng đất đai màu mỡ phù hợp để phát triển nhiều loại đặc sản ở nhiều địa phương. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với đặc sản địa phương đang là vấn đề được quan tâm bởi những lợi ích thiết thực cũng như hiệu quả mang lại. Chính điều này sẽ đưa nông sản của tỉnh phát huy được hết giá trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và quảng bá hình ảnh Quảng Trị ra thị trường trong nước và thế giới.
Biểu tượng đặc trưng (logo) Nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Mỹ Thủy
    Xác lập Quyền SHTT các sn phm mang yếu tố địa danh nhm nâng cao nhn thc cho các cá nhân, tchc vshu trí tuệ, to dng qun lý và phát trin thương hiu vchỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm, hàng hóa đặc sản trên địa bàn tỉnh. Việc xác lp, khai thác, qun lý, bo vvà phát trin quyn SHTT đối vi chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, từ đó hình thành các thương hiu sn phm, hàng hóa đặc sn ca tnh có khnăng cnh tranh cao, bo đảm cht lượng sn phm, đápng nhu cu, thhiếu ca thtrường trong và ngoài nước, góp phn phát trin kinh tế - xã hi ca tnh.
    Để hỗ trợ việc tạo dựng và phát triển các sản phẩm đặc sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ ban hành Quyết định số 365/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, thực hiện hỗ trợ xác lập Quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 09 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-SKHCN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Quản lý Chuyên ngành đã tiến hành triển khai các nội dung liên quan về xác lập nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận theo nội dung hợp lý, lô gích và phân kỳ theo từng nhiệm vụ bước đầu đạt kết quả theo nội dung đề ra. Đã tiến hành thực hiện khảo sát và làm việc tại các địa phương nhằm thu thập các thông tin về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; các đặc trưng của sản phẩm; vùng địa danh và uy tín, chất lượng của sản phẩm, số lượng các Hộ tham gia sản xuất và cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm, đánh giá sơ bgiá trvmt kinh tế cũng như xã hi ca sn phm. Thống nhất với chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất về các tổ chức/đơn vị về chủ thể để đăng ký xác lập bảo hộ nhãn hiuXác định các tiêu chí cụ thể của các sản phẩm đặc trưng mang nhãn hiu; tiến hành đánh giá các chtiêu cht lượng chyếu ca sn phm và xây dng tiêu chun cơ scho tng sn phm ở các địa phương. Xây dng biu tượng đặc trưng của sản phẩm gắn kết với yếu tố địa danh (logo) về nhãn hiệu của sản phẩm; Tổ chức Hội thảo và thống nhất lựa chọn biểu tượng đặc trưng cho mỗi loại sản phẩm. Tiến hành khảo sát vùng sản xuất sản phẩm và xây dng bản đồ vùng sản xuất sản phẩm trên cơ sở thống nhất của Chủ thể quản lý và chính quyền các cấp ở địa phương. Xây dựng dự thảo Quy chế về sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến Quy chế, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung dự thảo; ban hành Quy chế về sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chính thức. Xây dựng và hoàn thiện 09 bộ Hồ sơ sản phẩm đáp ứng yêu cầu, dùng để đăng ký, xác lập nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận; tiến hành nộp Hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện việc xác lập Quyền nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở Cục Sở hữu trí tuệ. Công tác xác lập Quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận tiến hành đồng thời cùng một thời điểm, liên quan đến nhiều địa phương trên địa bàn, mỗi địa phương có các đặc thù khác nhau về sản phẩm, về tổ chức chỉ đạo quản lý. Tuy vy, kết quthc hin đã hoàn thành theo tiến độ, bo đảm cht lượng vni dung vi kết cu hp lý và khoa hcKết quả về xác định các đối tượng đăng ký xác lp, chủ thể tổ chức quản lý sản phẩm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận như sau:
    Đối vi các Nhãn hiệu tập thể gồm: Khoai môn Vĩnh Linh, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh; Cao dược liệu Định Sơn, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã sản xuất dịch vụ kinh doanh cao dược liệu làng Định Sơn, huyện Cam Lộ; Chuối Hướng Hóa, Chủ thể quản lý là Hội Nông dân huyện Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa; Rượu men lá Ba Nang, Chủ thể quản lý là Hội sản xuất và kinh doanh Rượu men lá Ba Nang, huyện ĐaKrông; Đậu đen xanh lòng Triệu Vân, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Triệu Vân, huyện Triệu Phong.
Đối vi các nhãn hiu chng nhn gm: Nước mm Cn Cỏ, Chthqun lý là Ban quản lý Cảng Cá đảo Cồn Cỏ, huyện đâỏ Cồn Cỏ; Nước mắm Mỹ Thủy, Chủ thể quản lý là UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng; Nước mắm Cửa Việt, Chủ thể quản lý là Phòng Kinh tế-Hạ tầng, huyện Gio Linh; Rau an toàn Đông Hà, Chủ thể quản lý là Phòng Kinh tế, thành phố Đông Hà. Bên cạnh việc xác định các đối tượng về nhãn hiệu và Chủ thể quản lý sản phẩm, biểu tượng đặc trưng về sản phẩm mang yếu tố địa danh được thể hiện hài hòa về cấu trúc, màu sắc và hình ảnh tượng trưng làm nỗi bật dấu ấn về địa danh sản phẩm ấn tượng và phong phú. Cùng với kết quả trên việc tiến hành xác định vùng mang yếu tố địa danh, xây dựng các quy chế về quản lý và sử dụng nhãn hiệu và thiết lập Hồ sơ để đăng ký xác lập tại Cục Sở hữu trí tuệ về các đối tượng trên đang triển khai theo đúng tiến độ và thời gian.
    Xác lập Quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không chỉ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho người dân ở địa phương, mà còn bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo, giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm; từ đó khuyến khích sản xuất phát triển, doanh thu tăng lên, giải quyết việc làm, duy trì giá trị truyền thống của các làng nghề, đời sống người dân được ổn định, phát triển du lịch địa phương. Tuy nhiên, để có thể duy trì những thuận lợi này đòi hỏi cần có sự tham gia tích cực từ các tổ chức như các tổ chức hội nghề nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý tại địa phương, phải làm sao để cho người dân hiểu được vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu; đồng thời, chính họ phải được nâng cao kiến thức về về quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, về quy trình canh tác, chọn giống, bảo quản, tiếp thị sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bảo hộ quyền về nhãn hiệu đối với các sản phẩm đặc sản nhằm nâng cao danh tiếng, uy tín của các sản phẩm mang nhãn hiệu, tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh là nhim vthiết thc và cn thiết trong xu thhin nay./.
Đặc san Khoa học và Công nghệ
Tin, bài cùng lĩnh vực
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
253650
397

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này