Thứ Sáu, 22/6/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tỉnh Quảng Trị có lợi thế với nhiều vùng đất đai màu mỡ phù hợp để phát triển nhiều loại đặc sản ở nhiều địa phương. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với đặc sản địa phương đang là vấn đề được quan tâm bởi những lợi ích thiết thực cũng như hiệu quả mang lại. Chính điều này sẽ đưa nông sản của tỉnh phát huy được hết giá trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và quảng bá hình ảnh Quảng Trị ra thị trường trong nước và thế giới.
Biểu tượng đặc trưng (logo) Nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Mỹ Thủy
    Xác lập Quyền SHTT các sn phm mang yếu tố địa danh nhm nâng cao nhn thc cho các cá nhân, tchc vshu trí tuệ, to dng qun lý và phát trin thương hiu vchỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm, hàng hóa đặc sản trên địa bàn tỉnh. Việc xác lp, khai thác, qun lý, bo vvà phát trin quyn SHTT đối vi chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, từ đó hình thành các thương hiu sn phm, hàng hóa đặc sn ca tnh có khnăng cnh tranh cao, bo đảm cht lượng sn phm, đápng nhu cu, thhiếu ca thtrường trong và ngoài nước, góp phn phát trin kinh tế - xã hi ca tnh.
    Để hỗ trợ việc tạo dựng và phát triển các sản phẩm đặc sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ ban hành Quyết định số 365/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, thực hiện hỗ trợ xác lập Quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 09 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-SKHCN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Quản lý Chuyên ngành đã tiến hành triển khai các nội dung liên quan về xác lập nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận theo nội dung hợp lý, lô gích và phân kỳ theo từng nhiệm vụ bước đầu đạt kết quả theo nội dung đề ra. Đã tiến hành thực hiện khảo sát và làm việc tại các địa phương nhằm thu thập các thông tin về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; các đặc trưng của sản phẩm; vùng địa danh và uy tín, chất lượng của sản phẩm, số lượng các Hộ tham gia sản xuất và cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm, đánh giá sơ bgiá trvmt kinh tế cũng như xã hi ca sn phm. Thống nhất với chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất về các tổ chức/đơn vị về chủ thể để đăng ký xác lập bảo hộ nhãn hiuXác định các tiêu chí cụ thể của các sản phẩm đặc trưng mang nhãn hiu; tiến hành đánh giá các chtiêu cht lượng chyếu ca sn phm và xây dng tiêu chun cơ scho tng sn phm ở các địa phương. Xây dng biu tượng đặc trưng của sản phẩm gắn kết với yếu tố địa danh (logo) về nhãn hiệu của sản phẩm; Tổ chức Hội thảo và thống nhất lựa chọn biểu tượng đặc trưng cho mỗi loại sản phẩm. Tiến hành khảo sát vùng sản xuất sản phẩm và xây dng bản đồ vùng sản xuất sản phẩm trên cơ sở thống nhất của Chủ thể quản lý và chính quyền các cấp ở địa phương. Xây dựng dự thảo Quy chế về sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến Quy chế, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung dự thảo; ban hành Quy chế về sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chính thức. Xây dựng và hoàn thiện 09 bộ Hồ sơ sản phẩm đáp ứng yêu cầu, dùng để đăng ký, xác lập nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận; tiến hành nộp Hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện việc xác lập Quyền nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở Cục Sở hữu trí tuệ. Công tác xác lập Quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận tiến hành đồng thời cùng một thời điểm, liên quan đến nhiều địa phương trên địa bàn, mỗi địa phương có các đặc thù khác nhau về sản phẩm, về tổ chức chỉ đạo quản lý. Tuy vy, kết quthc hin đã hoàn thành theo tiến độ, bo đảm cht lượng vni dung vi kết cu hp lý và khoa hcKết quả về xác định các đối tượng đăng ký xác lp, chủ thể tổ chức quản lý sản phẩm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận như sau:
    Đối vi các Nhãn hiệu tập thể gồm: Khoai môn Vĩnh Linh, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh; Cao dược liệu Định Sơn, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã sản xuất dịch vụ kinh doanh cao dược liệu làng Định Sơn, huyện Cam Lộ; Chuối Hướng Hóa, Chủ thể quản lý là Hội Nông dân huyện Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa; Rượu men lá Ba Nang, Chủ thể quản lý là Hội sản xuất và kinh doanh Rượu men lá Ba Nang, huyện ĐaKrông; Đậu đen xanh lòng Triệu Vân, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Triệu Vân, huyện Triệu Phong.
Đối vi các nhãn hiu chng nhn gm: Nước mm Cn Cỏ, Chthqun lý là Ban quản lý Cảng Cá đảo Cồn Cỏ, huyện đâỏ Cồn Cỏ; Nước mắm Mỹ Thủy, Chủ thể quản lý là UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng; Nước mắm Cửa Việt, Chủ thể quản lý là Phòng Kinh tế-Hạ tầng, huyện Gio Linh; Rau an toàn Đông Hà, Chủ thể quản lý là Phòng Kinh tế, thành phố Đông Hà. Bên cạnh việc xác định các đối tượng về nhãn hiệu và Chủ thể quản lý sản phẩm, biểu tượng đặc trưng về sản phẩm mang yếu tố địa danh được thể hiện hài hòa về cấu trúc, màu sắc và hình ảnh tượng trưng làm nỗi bật dấu ấn về địa danh sản phẩm ấn tượng và phong phú. Cùng với kết quả trên việc tiến hành xác định vùng mang yếu tố địa danh, xây dựng các quy chế về quản lý và sử dụng nhãn hiệu và thiết lập Hồ sơ để đăng ký xác lập tại Cục Sở hữu trí tuệ về các đối tượng trên đang triển khai theo đúng tiến độ và thời gian.
    Xác lập Quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không chỉ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho người dân ở địa phương, mà còn bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo, giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm; từ đó khuyến khích sản xuất phát triển, doanh thu tăng lên, giải quyết việc làm, duy trì giá trị truyền thống của các làng nghề, đời sống người dân được ổn định, phát triển du lịch địa phương. Tuy nhiên, để có thể duy trì những thuận lợi này đòi hỏi cần có sự tham gia tích cực từ các tổ chức như các tổ chức hội nghề nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý tại địa phương, phải làm sao để cho người dân hiểu được vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu; đồng thời, chính họ phải được nâng cao kiến thức về về quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, về quy trình canh tác, chọn giống, bảo quản, tiếp thị sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bảo hộ quyền về nhãn hiệu đối với các sản phẩm đặc sản nhằm nâng cao danh tiếng, uy tín của các sản phẩm mang nhãn hiệu, tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh là nhim vthiết thc và cn thiết trong xu thhin nay./.
Đặc san Khoa học và Công nghệ
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Thông báo Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Xem thêm
Thống kê truy cập
255414
427

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này