Thứ Tư, 13/12/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tỉnh Quảng Trị có lợi thế với nhiều vùng đất đai màu mỡ phù hợp để phát triển nhiều loại đặc sản ở nhiều địa phương. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với đặc sản địa phương đang là vấn đề được quan tâm bởi những lợi ích thiết thực cũng như hiệu quả mang lại. Chính điều này sẽ đưa nông sản của tỉnh phát huy được hết giá trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và quảng bá hình ảnh Quảng Trị ra thị trường trong nước và thế giới.
Biểu tượng đặc trưng (logo) Nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Mỹ Thủy
    Xác lập Quyền SHTT các sn phm mang yếu tố địa danh nhm nâng cao nhn thc cho các cá nhân, tchc vshu trí tuệ, to dng qun lý và phát trin thương hiu vchỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm, hàng hóa đặc sản trên địa bàn tỉnh. Việc xác lp, khai thác, qun lý, bo vvà phát trin quyn SHTT đối vi chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, từ đó hình thành các thương hiu sn phm, hàng hóa đặc sn ca tnh có khnăng cnh tranh cao, bo đảm cht lượng sn phm, đápng nhu cu, thhiếu ca thtrường trong và ngoài nước, góp phn phát trin kinh tế - xã hi ca tnh.
    Để hỗ trợ việc tạo dựng và phát triển các sản phẩm đặc sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ ban hành Quyết định số 365/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, thực hiện hỗ trợ xác lập Quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 09 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-SKHCN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Quản lý Chuyên ngành đã tiến hành triển khai các nội dung liên quan về xác lập nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận theo nội dung hợp lý, lô gích và phân kỳ theo từng nhiệm vụ bước đầu đạt kết quả theo nội dung đề ra. Đã tiến hành thực hiện khảo sát và làm việc tại các địa phương nhằm thu thập các thông tin về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; các đặc trưng của sản phẩm; vùng địa danh và uy tín, chất lượng của sản phẩm, số lượng các Hộ tham gia sản xuất và cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm, đánh giá sơ bgiá trvmt kinh tế cũng như xã hi ca sn phm. Thống nhất với chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất về các tổ chức/đơn vị về chủ thể để đăng ký xác lập bảo hộ nhãn hiuXác định các tiêu chí cụ thể của các sản phẩm đặc trưng mang nhãn hiu; tiến hành đánh giá các chtiêu cht lượng chyếu ca sn phm và xây dng tiêu chun cơ scho tng sn phm ở các địa phương. Xây dng biu tượng đặc trưng của sản phẩm gắn kết với yếu tố địa danh (logo) về nhãn hiệu của sản phẩm; Tổ chức Hội thảo và thống nhất lựa chọn biểu tượng đặc trưng cho mỗi loại sản phẩm. Tiến hành khảo sát vùng sản xuất sản phẩm và xây dng bản đồ vùng sản xuất sản phẩm trên cơ sở thống nhất của Chủ thể quản lý và chính quyền các cấp ở địa phương. Xây dựng dự thảo Quy chế về sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến Quy chế, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung dự thảo; ban hành Quy chế về sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chính thức. Xây dựng và hoàn thiện 09 bộ Hồ sơ sản phẩm đáp ứng yêu cầu, dùng để đăng ký, xác lập nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận; tiến hành nộp Hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện việc xác lập Quyền nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở Cục Sở hữu trí tuệ. Công tác xác lập Quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận tiến hành đồng thời cùng một thời điểm, liên quan đến nhiều địa phương trên địa bàn, mỗi địa phương có các đặc thù khác nhau về sản phẩm, về tổ chức chỉ đạo quản lý. Tuy vy, kết quthc hin đã hoàn thành theo tiến độ, bo đảm cht lượng vni dung vi kết cu hp lý và khoa hcKết quả về xác định các đối tượng đăng ký xác lp, chủ thể tổ chức quản lý sản phẩm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận như sau:
    Đối vi các Nhãn hiệu tập thể gồm: Khoai môn Vĩnh Linh, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh; Cao dược liệu Định Sơn, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã sản xuất dịch vụ kinh doanh cao dược liệu làng Định Sơn, huyện Cam Lộ; Chuối Hướng Hóa, Chủ thể quản lý là Hội Nông dân huyện Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa; Rượu men lá Ba Nang, Chủ thể quản lý là Hội sản xuất và kinh doanh Rượu men lá Ba Nang, huyện ĐaKrông; Đậu đen xanh lòng Triệu Vân, Chủ thể quản lý là Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Triệu Vân, huyện Triệu Phong.
Đối vi các nhãn hiu chng nhn gm: Nước mm Cn Cỏ, Chthqun lý là Ban quản lý Cảng Cá đảo Cồn Cỏ, huyện đâỏ Cồn Cỏ; Nước mắm Mỹ Thủy, Chủ thể quản lý là UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng; Nước mắm Cửa Việt, Chủ thể quản lý là Phòng Kinh tế-Hạ tầng, huyện Gio Linh; Rau an toàn Đông Hà, Chủ thể quản lý là Phòng Kinh tế, thành phố Đông Hà. Bên cạnh việc xác định các đối tượng về nhãn hiệu và Chủ thể quản lý sản phẩm, biểu tượng đặc trưng về sản phẩm mang yếu tố địa danh được thể hiện hài hòa về cấu trúc, màu sắc và hình ảnh tượng trưng làm nỗi bật dấu ấn về địa danh sản phẩm ấn tượng và phong phú. Cùng với kết quả trên việc tiến hành xác định vùng mang yếu tố địa danh, xây dựng các quy chế về quản lý và sử dụng nhãn hiệu và thiết lập Hồ sơ để đăng ký xác lập tại Cục Sở hữu trí tuệ về các đối tượng trên đang triển khai theo đúng tiến độ và thời gian.
    Xác lập Quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không chỉ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế cho người dân ở địa phương, mà còn bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo, giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm; từ đó khuyến khích sản xuất phát triển, doanh thu tăng lên, giải quyết việc làm, duy trì giá trị truyền thống của các làng nghề, đời sống người dân được ổn định, phát triển du lịch địa phương. Tuy nhiên, để có thể duy trì những thuận lợi này đòi hỏi cần có sự tham gia tích cực từ các tổ chức như các tổ chức hội nghề nghiệp, hiệp hội và các cơ quan quản lý tại địa phương, phải làm sao để cho người dân hiểu được vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu; đồng thời, chính họ phải được nâng cao kiến thức về về quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, về quy trình canh tác, chọn giống, bảo quản, tiếp thị sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bảo hộ quyền về nhãn hiệu đối với các sản phẩm đặc sản nhằm nâng cao danh tiếng, uy tín của các sản phẩm mang nhãn hiệu, tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh là nhim vthiết thc và cn thiết trong xu thhin nay./.
Đặc san Khoa học và Công nghệ
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nông dân vùng Lìa vào vụ thu hoạch sắn (13/12/2017)
Triển khai mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới đơn giản ở Gio Linh (13/12/2017)
Liên kết trồng gần 150 ha ớt tập trung (12/12/2017)
Tập đoàn Vestas ASP xây dựng chuỗi trang trại điện gió tại Quảng Trị (12/12/2017)
Tín hiệu vui từ mô hình chuối chiên chân không ở Tân Thành (12/12/2017)
Phát triển sản xuất nấm theo chuỗi giá trị ở vùng biển (08/12/2017)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà- trồng rau ở vùng gò đồi (08/12/2017)
Thúc đẩy phong trào nông dân ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất (08/12/2017)
Cây màu cho thu nhập khá trên đất ba dan (04/12/2017)
Cần tăng cường quảng bá sản phẩm sau khi đăng ký nhãn hiệu tập thể (01/12/2017)
Phát triển kinh tế nhờ liên kết hiệu quả (01/12/2017)
Huyện Triệu Phong chú trọng phát triển CN - TTCN. (01/12/2017)
Kết nối cung cầu để tiêu thụ nông sản thuận lợi (01/12/2017)
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (27/11/2017)
Mùa cam K4 (24/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà thả vườn (24/11/2017)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị: Tập huấn về tổ chức, quản lý Hội (23/11/2017)
Triệu Phong chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Hiệu quả trồng cây dưa lưới đầu tiên ở Vĩnh Linh (22/11/2017)
Trồng thử nghiệm cây trạch tả (22/11/2017)
Đại hội thành lập HTX kinh doanh, chăn nuôi gà Triệu Thượng nhiệm kỳ 2017-2022 (22/11/2017)
Ký kết thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông (21/11/2017)
Nâng cao ý thức sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn- hiệu quả (16/11/2017)
Để hạn chế tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (16/11/2017)
Làng trồng cây đinh lăng (10/11/2017)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực xã hội nhân văn (09/11/2017)
Triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt ở Hướng Hóa (09/11/2017)
Trồng cây đinh lăng, một hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Long (06/11/2017)
Cam Lộ: Ra quân dập dịch bệnh lùn sọc đen chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân (03/11/2017)
Giống quýt Phủ Quỳ phát triển tốt trên đất mới (03/11/2017)
Trồng ném trên lưới xăngtylen cho hiệu quả cao (03/11/2017)
Hiệu quả kinh tế của cây khoai từ ở Gio An (01/11/2017)
Hướng tới sản xuất hồ tiêu bền vững ở Quảng Trị (01/11/2017)
Gio Linh chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp (01/11/2017)
Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin - VNPT Quảng Trị với phong trào “Sáng tạo trẻ” (01/11/2017)
Thanh niên Hướng Hóa nỗ lực phát triển kinh tế (01/11/2017)
Thương mại điện tử, một hướng khởi nghiệp mới (01/11/2017)
Triển khai trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (31/10/2017)
Cựu chiến binh làm giàu từ rừng và hồ tiêu (26/10/2017)
Làng của cây đinh lăng (26/10/2017)
Chuỗi sản xuất khép kín, mô hình đem lại nhiều lợi ích (25/10/2017)
Tổng kết mô hình nuôi cá truyền thống miền núi (24/10/2017)
Làm giàu từ mô hình vườn ươm cây giống (24/10/2017)
THA 1 - giống cà phê thích hợp để tái canh trồng mới (23/10/2017)
Triển khai trồng hồ tiêu tập trung ở Cam Chính (23/10/2017)
Xây dựng mô hình OCOP để phát triển kinh tế nông thôn (23/10/2017)
Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (19/10/2017)
Chú trọng phát triển chợ đầu mối tiêu thụ nông sản (19/10/2017)
Tạo sản phẩm mới mang thương hiệu quê nhà (17/10/2017)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 27/11/2017)

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
257875
391

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này