Thứ Bảy, 25/11/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
Sau 30 năm, kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài chính thức được ban hành (ngày 29/12/1987), tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực trong việc áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nhằm đưa kinh tế- xã hội của tỉnh từng bước phát triển. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Trị đã có những tác động đáng kể, góp phần làm thay đổi về quan điểm, tư duy, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Các dự án FDI góp phần giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động

    Trên địa bàn tỉnh hiện có hai Khu Kinh tế (KKT) và ba Khu Công nghiệp (KCN) được thành lập là Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KKT Đông Nam Quảng Trị, trong đó kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KCN Nam Đông Hà và KCN Quán Ngang đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện, thu hút nhiều dự án đăng ký vốn đầu tư.

     Tính đến tháng 6/2017, có 10 dự án đầu tư vào các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh với số vốn đăng ký đầu tư 863,787 tỷ đồng, tương đương 42,045 triệu USD, trong đó có 8 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đầu tư 732,487 tỷ đồng, 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Có thể thấy, với tổng số vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành nguồn vốn quan trọng bổ sung cho tổng vốn đầu tư của tỉnh, góp phần tăng năng lực sản xuất của một số ngành như sản xuất công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản…., đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 25 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho khoảng 700 lao động. Ngoài ra, thời gian qua có 12 dự án FDI ngoài KCN, KKT được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 65, 11 triệu USD, đến thời điểm hiện tại có 6 dự án còn hiệu lực hoạt động. Phần lớn các dự án FDI tại Quảng Trị do nhà đầu tư từ Thái Lan, Trung Quốc, Australia, Mỹ….thực hiện. Mặc dù các dự án FDI chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng tỷ trọng vốn đăng ký đầu tư chiếm hơn 4,68 % tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh, hàng năm đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định có một số lượng khá lớn lao động địa phương. Bên cạnh những kết quả tích cực, có thể thấy tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh còn khá hạn chế so với nhiều địa phương khác trong khu vực và cả nước, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế và tài nguyên sẵn có. Quy mô của các dự án FDI nhìn chung còn nhỏ, chất lượng chưa cao, vốn ít (thường dưới 10 triệu USD) và tỷ lệ vốn thực hiện thấp so với đăng ký. Sở dĩ giá trị kinh tế của các dự án mang lại chưa cao cũng bởi nguyên nhân là hầu hết sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, hiệu quả chuyển giao hạn chế. Cùng với đó, nhiều dự án hoạt động kém hiệu quả, triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch đã đăng ký. Mặt khác, việc kêu gọi, thu hút các dự án theo một số lĩnh vực, ngành nghề đang cần thiết cho hạ tầng KKT, KCN, công nghệ phụ trợ như công nghiệp sạch, công nghiệp môi trường, công nghiệp điện tử…chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động xúc tiến đầu tư dù đã có những chuyển biến nhất định song nhìn chung vẫn còn đơn lẻ, thiếu đồng bộ, còn bị động và chưa có tính chiến lược dài hạn…. Để đáp ứng hơn nữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới; đặc biệt là để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong thời gian tới, tỉnh có chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu từ FDI theo hướng chọn lọc các dự án thực sự có chất lượng, tập trung vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh chưa có điều kiện phát triển hoặc có tiềm năng lớn, có giá trị gia tăng cao. Chú trọng công tác xúc tiến thu hút đầu tư đối với các dự án tiềm năng đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát như dự án Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Quảng Trị - Singapore (Tập đoàn Sembcorp), dự án đường ống dẫn khí từ mỏ Báo Vàng (Công ty Gazprom), dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (Công ty TNHH C&n Vina)… Trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, các cấp, ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực giàu tiềm năng này. Đặc biệt trong xu thế hiện nay, tỉnh dành nhiều quan tâm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, phát huy vai trò liên kết giữa doanh nghiệp và các hộ nông dân thực hiện sản xuất trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị… Để thực hiện được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ ban hành một số cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp như định hướng thu hút đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2017 - 2020 có tính đến 2025 và xây dựng hồ sơ thông tin một số dự án FDI có tính trọng điểm, quy mô lớn làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Quảng Trị. Ban hành các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp có vốn FDI thực hiện các dự án ngoài KCN, KKT. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các KCN, du lịch, kinh tế… Về tiến độ thực hiện các dự án FDI, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang vướng mắc cũng như xử lý nghiêm các dự án thực hiện kém hiệu quả, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung huy động vốn đầu tư vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng với chủ trương khuyến khích đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP…

     Tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trong tình hình mới.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Mùa cam K4 (24/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà thả vườn (24/11/2017)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị: Tập huấn về tổ chức, quản lý Hội (23/11/2017)
Triệu Phong chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Hiệu quả trồng cây dưa lưới đầu tiên ở Vĩnh Linh (22/11/2017)
Trồng thử nghiệm cây trạch tả (22/11/2017)
Đại hội thành lập HTX kinh doanh, chăn nuôi gà Triệu Thượng nhiệm kỳ 2017-2022 (22/11/2017)
Ký kết thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông (21/11/2017)
Nâng cao ý thức sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn- hiệu quả (16/11/2017)
Để hạn chế tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (16/11/2017)
Làng trồng cây đinh lăng (10/11/2017)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực xã hội nhân văn (09/11/2017)
Triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt ở Hướng Hóa (09/11/2017)
Trồng cây đinh lăng, một hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Long (06/11/2017)
Cam Lộ: Ra quân dập dịch bệnh lùn sọc đen chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân (03/11/2017)
Giống quýt Phủ Quỳ phát triển tốt trên đất mới (03/11/2017)
Trồng ném trên lưới xăngtylen cho hiệu quả cao (03/11/2017)
Hiệu quả kinh tế của cây khoai từ ở Gio An (01/11/2017)
Hướng tới sản xuất hồ tiêu bền vững ở Quảng Trị (01/11/2017)
Gio Linh chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp (01/11/2017)
Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin - VNPT Quảng Trị với phong trào “Sáng tạo trẻ” (01/11/2017)
Thanh niên Hướng Hóa nỗ lực phát triển kinh tế (01/11/2017)
Thương mại điện tử, một hướng khởi nghiệp mới (01/11/2017)
Triển khai trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (31/10/2017)
Cựu chiến binh làm giàu từ rừng và hồ tiêu (26/10/2017)
Làng của cây đinh lăng (26/10/2017)
Chuỗi sản xuất khép kín, mô hình đem lại nhiều lợi ích (25/10/2017)
Tổng kết mô hình nuôi cá truyền thống miền núi (24/10/2017)
Làm giàu từ mô hình vườn ươm cây giống (24/10/2017)
THA 1 - giống cà phê thích hợp để tái canh trồng mới (23/10/2017)
Triển khai trồng hồ tiêu tập trung ở Cam Chính (23/10/2017)
Xây dựng mô hình OCOP để phát triển kinh tế nông thôn (23/10/2017)
Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (19/10/2017)
Chú trọng phát triển chợ đầu mối tiêu thụ nông sản (19/10/2017)
Tạo sản phẩm mới mang thương hiệu quê nhà (17/10/2017)
Giúp đồng bào biên giới phát triển ruộng nước (16/10/2017)
Tạo cơ hội cho nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập (16/10/2017)
Nỗ lực xây dựng “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp (13/10/2017)
Trồng ổi cho giá trị kinh tế cao (12/10/2017)
Tín hiệu lạc quan từ sự liên kết “4 nhà” (12/10/2017)
Trồng cây thanh long cho hiệu quả kinh tế cao (12/10/2017)
Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao và ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Sumitomo (12/10/2017)
Mô hình lúa hữu cơ vụ hè thu mang lại thu nhập cho nông dân 1,8 tỷ đồng (10/10/2017)
Đakrông: Chú trọng phát triển cây dứa theo hướng bền vững (10/10/2017)
Canh tác hoa màu trái vụ ở vùng cát xã Hải Ba (10/10/2017)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (10/10/2017)
Giúp dân nhân rộng mô hình trồng rau (10/10/2017)
Triệu Phong tập trung phát triển kinh tế biển (06/10/2017)
Gio Linh nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp (06/10/2017)
Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
254657
532

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này