Thứ Sáu, 22/6/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
Sau 30 năm, kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài chính thức được ban hành (ngày 29/12/1987), tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực trong việc áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nhằm đưa kinh tế- xã hội của tỉnh từng bước phát triển. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Trị đã có những tác động đáng kể, góp phần làm thay đổi về quan điểm, tư duy, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Các dự án FDI góp phần giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động

    Trên địa bàn tỉnh hiện có hai Khu Kinh tế (KKT) và ba Khu Công nghiệp (KCN) được thành lập là Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KKT Đông Nam Quảng Trị, trong đó kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KCN Nam Đông Hà và KCN Quán Ngang đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện, thu hút nhiều dự án đăng ký vốn đầu tư.

     Tính đến tháng 6/2017, có 10 dự án đầu tư vào các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh với số vốn đăng ký đầu tư 863,787 tỷ đồng, tương đương 42,045 triệu USD, trong đó có 8 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đầu tư 732,487 tỷ đồng, 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Có thể thấy, với tổng số vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành nguồn vốn quan trọng bổ sung cho tổng vốn đầu tư của tỉnh, góp phần tăng năng lực sản xuất của một số ngành như sản xuất công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản…., đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 25 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho khoảng 700 lao động. Ngoài ra, thời gian qua có 12 dự án FDI ngoài KCN, KKT được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 65, 11 triệu USD, đến thời điểm hiện tại có 6 dự án còn hiệu lực hoạt động. Phần lớn các dự án FDI tại Quảng Trị do nhà đầu tư từ Thái Lan, Trung Quốc, Australia, Mỹ….thực hiện. Mặc dù các dự án FDI chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng tỷ trọng vốn đăng ký đầu tư chiếm hơn 4,68 % tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh, hàng năm đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định có một số lượng khá lớn lao động địa phương. Bên cạnh những kết quả tích cực, có thể thấy tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh còn khá hạn chế so với nhiều địa phương khác trong khu vực và cả nước, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế và tài nguyên sẵn có. Quy mô của các dự án FDI nhìn chung còn nhỏ, chất lượng chưa cao, vốn ít (thường dưới 10 triệu USD) và tỷ lệ vốn thực hiện thấp so với đăng ký. Sở dĩ giá trị kinh tế của các dự án mang lại chưa cao cũng bởi nguyên nhân là hầu hết sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, hiệu quả chuyển giao hạn chế. Cùng với đó, nhiều dự án hoạt động kém hiệu quả, triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch đã đăng ký. Mặt khác, việc kêu gọi, thu hút các dự án theo một số lĩnh vực, ngành nghề đang cần thiết cho hạ tầng KKT, KCN, công nghệ phụ trợ như công nghiệp sạch, công nghiệp môi trường, công nghiệp điện tử…chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động xúc tiến đầu tư dù đã có những chuyển biến nhất định song nhìn chung vẫn còn đơn lẻ, thiếu đồng bộ, còn bị động và chưa có tính chiến lược dài hạn…. Để đáp ứng hơn nữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới; đặc biệt là để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong thời gian tới, tỉnh có chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu từ FDI theo hướng chọn lọc các dự án thực sự có chất lượng, tập trung vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh chưa có điều kiện phát triển hoặc có tiềm năng lớn, có giá trị gia tăng cao. Chú trọng công tác xúc tiến thu hút đầu tư đối với các dự án tiềm năng đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát như dự án Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Quảng Trị - Singapore (Tập đoàn Sembcorp), dự án đường ống dẫn khí từ mỏ Báo Vàng (Công ty Gazprom), dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (Công ty TNHH C&n Vina)… Trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, các cấp, ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực giàu tiềm năng này. Đặc biệt trong xu thế hiện nay, tỉnh dành nhiều quan tâm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, phát huy vai trò liên kết giữa doanh nghiệp và các hộ nông dân thực hiện sản xuất trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị… Để thực hiện được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ ban hành một số cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp như định hướng thu hút đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2017 - 2020 có tính đến 2025 và xây dựng hồ sơ thông tin một số dự án FDI có tính trọng điểm, quy mô lớn làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Quảng Trị. Ban hành các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp có vốn FDI thực hiện các dự án ngoài KCN, KKT. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các KCN, du lịch, kinh tế… Về tiến độ thực hiện các dự án FDI, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang vướng mắc cũng như xử lý nghiêm các dự án thực hiện kém hiệu quả, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung huy động vốn đầu tư vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng với chủ trương khuyến khích đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP…

     Tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trong tình hình mới.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Thông báo Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Xem thêm
Thống kê truy cập
254643
301

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này