Thứ Tư, 20/9/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
Sau 30 năm, kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài chính thức được ban hành (ngày 29/12/1987), tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực trong việc áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả trong xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư nhằm đưa kinh tế- xã hội của tỉnh từng bước phát triển. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Quảng Trị đã có những tác động đáng kể, góp phần làm thay đổi về quan điểm, tư duy, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Các dự án FDI góp phần giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động

    Trên địa bàn tỉnh hiện có hai Khu Kinh tế (KKT) và ba Khu Công nghiệp (KCN) được thành lập là Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KKT Đông Nam Quảng Trị, trong đó kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KCN Nam Đông Hà và KCN Quán Ngang đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện, thu hút nhiều dự án đăng ký vốn đầu tư.

     Tính đến tháng 6/2017, có 10 dự án đầu tư vào các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh với số vốn đăng ký đầu tư 863,787 tỷ đồng, tương đương 42,045 triệu USD, trong đó có 8 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đầu tư 732,487 tỷ đồng, 2 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Có thể thấy, với tổng số vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành nguồn vốn quan trọng bổ sung cho tổng vốn đầu tư của tỉnh, góp phần tăng năng lực sản xuất của một số ngành như sản xuất công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản…., đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 25 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho khoảng 700 lao động. Ngoài ra, thời gian qua có 12 dự án FDI ngoài KCN, KKT được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 65, 11 triệu USD, đến thời điểm hiện tại có 6 dự án còn hiệu lực hoạt động. Phần lớn các dự án FDI tại Quảng Trị do nhà đầu tư từ Thái Lan, Trung Quốc, Australia, Mỹ….thực hiện. Mặc dù các dự án FDI chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhưng tỷ trọng vốn đăng ký đầu tư chiếm hơn 4,68 % tổng vốn đầu tư của toàn tỉnh, hàng năm đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm thường xuyên, ổn định có một số lượng khá lớn lao động địa phương. Bên cạnh những kết quả tích cực, có thể thấy tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh còn khá hạn chế so với nhiều địa phương khác trong khu vực và cả nước, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế và tài nguyên sẵn có. Quy mô của các dự án FDI nhìn chung còn nhỏ, chất lượng chưa cao, vốn ít (thường dưới 10 triệu USD) và tỷ lệ vốn thực hiện thấp so với đăng ký. Sở dĩ giá trị kinh tế của các dự án mang lại chưa cao cũng bởi nguyên nhân là hầu hết sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, hiệu quả chuyển giao hạn chế. Cùng với đó, nhiều dự án hoạt động kém hiệu quả, triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch đã đăng ký. Mặt khác, việc kêu gọi, thu hút các dự án theo một số lĩnh vực, ngành nghề đang cần thiết cho hạ tầng KKT, KCN, công nghệ phụ trợ như công nghiệp sạch, công nghiệp môi trường, công nghiệp điện tử…chưa thực sự hiệu quả. Hoạt động xúc tiến đầu tư dù đã có những chuyển biến nhất định song nhìn chung vẫn còn đơn lẻ, thiếu đồng bộ, còn bị động và chưa có tính chiến lược dài hạn…. Để đáp ứng hơn nữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới; đặc biệt là để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong thời gian tới, tỉnh có chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu từ FDI theo hướng chọn lọc các dự án thực sự có chất lượng, tập trung vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh chưa có điều kiện phát triển hoặc có tiềm năng lớn, có giá trị gia tăng cao. Chú trọng công tác xúc tiến thu hút đầu tư đối với các dự án tiềm năng đang được các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát như dự án Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Quảng Trị - Singapore (Tập đoàn Sembcorp), dự án đường ống dẫn khí từ mỏ Báo Vàng (Công ty Gazprom), dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (Công ty TNHH C&n Vina)… Trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, các cấp, ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực giàu tiềm năng này. Đặc biệt trong xu thế hiện nay, tỉnh dành nhiều quan tâm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, phát huy vai trò liên kết giữa doanh nghiệp và các hộ nông dân thực hiện sản xuất trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị… Để thực hiện được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ ban hành một số cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp như định hướng thu hút đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2017 - 2020 có tính đến 2025 và xây dựng hồ sơ thông tin một số dự án FDI có tính trọng điểm, quy mô lớn làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Quảng Trị. Ban hành các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp có vốn FDI thực hiện các dự án ngoài KCN, KKT. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các KCN, du lịch, kinh tế… Về tiến độ thực hiện các dự án FDI, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang vướng mắc cũng như xử lý nghiêm các dự án thực hiện kém hiệu quả, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung huy động vốn đầu tư vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng với chủ trương khuyến khích đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP…

     Tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trong tình hình mới.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chú trọng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh của địa phương (18/9/2017)
Hiệu quả từ phương pháp canh tác lúa hữu cơ (13/9/2017)
Tăng cường xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nghề và làng nghề (13/9/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Triệu Phong và xã Triệu Đông (12/9/2017)
Đổi mới để phát triển hợp tác xã ở Cam Nghĩa (11/9/2017)
Giải pháp để khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản đạt hiệu quả cao (11/9/2017)
Hướng Hóa được mùa bơ (11/9/2017)
Nông sản chất lượng cao, hướng đi đã mở (11/9/2017)
Tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng và chế biến nấm (11/9/2017)
Mô hình sản xuất phù hợp với cơ cấu ngành nông nghiệp (07/9/2017)
Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị về hoạt động xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm (06/9/2017)
Gio Linh: Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (06/9/2017)
Thoát nghèo nhờ “đàn bò của Chủ tịch nước” (05/9/2017)
Xã Hải Dương chuyển đổi mô hình lúa năng suất thấp sang trồng sen (05/9/2017)
Công bố thông tin liên quan cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng (30/8/2017)
Hải Lăng: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới (30/8/2017)
Người công nhân đam mê sáng chế (28/8/2017)
Mở hướng phát triển cho làng nghề nấu cao dược liệu (28/8/2017)
Triệu Phong hơn 500 ha lúa hè thu bị mất trắng do ảnh hưởng của mưa bão. (25/8/2017)
Hướng Hóa: Người nông dân trồng ném trái vụ trở lại (24/8/2017)
Các địa phương quyết liệt phòng trừ sâu bệnh hại lúa (24/8/2017)
Khắc phục tình trạng đất sản xuất bị nhiễm mặn (24/8/2017)
Tăng cường phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên lúa (22/8/2017)
Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công (21/8/2017)
Quảng Trị nỗ lực xúc tiến, thu hút đầu tư (18/8/2017)
Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Thủy (18/8/2017)
Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cà phê chè “Khe Sanh” (18/8/2017)
Phát triển kinh tế từ mô hình đa cây (18/8/2017)
Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/8/2017)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (11/8/2017)
Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ trong sản xuất và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2016 (11/8/2017)
Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (11/8/2017)
“Ném Vĩnh Linh” đã được công nhận thương hiệu (10/8/2017)
Xã Cam Thủy đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (09/8/2017)
Hội thảo về thực trạng, giải pháp đổi mới HTX nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (09/8/2017)
Chú trọng công tác nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (09/8/2017)
Tín hiệu vui từ những vùng trồng dứa nguyên liệu. (09/8/2017)
Vĩnh Linh: Liên kết để sản xuất hồ tiêu bền vững (09/8/2017)
Thái Bình phát triển khoai tây bền vững nhờ ứng dụng khoa học công nghệ (04/8/2017)
Mở rộng diện tích keo lưỡi liềm ở vùng cát (04/8/2017)
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp (04/8/2017)
Quảng Trị: Mỗi năm cần tái canh 200ha cà phê chè (04/8/2017)
Hiệu quả cao nhờ áp dụng kỹ thuật mới vào trồng nấm (03/8/2017)
Kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Đakrông (03/8/2017)
Kỳ vọng cây dược liệu 'đẻ' ra tiền (02/8/2017)
Duy trì các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững (02/8/2017)
Hải Lăng: Chú trọng triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp (26/7/2017)
Sản phẩm chè vằng hòa tan, bước đột phá trong chế biến dược liệu (25/7/2017)
Liên kết trong sản xuất cây hồ tiêu ở Vĩnh Linh (25/7/2017)
Hiệu quả từ việc nuôi cá chép giòn (21/7/2017)
Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 177/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuổi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 178/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thống kê truy cập
255104
1313

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này