Thứ Ba, 20/02/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin tổng hợp

Thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA
Cùng với công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước đã trải qua một chặng đường khá dài và đã thu được những thành quả bước đầu rất quan trọng. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy rằng một điều kiện không thể thiếu để phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH là nhu cầu về vốn. Nhưng nguồn vốn trong nước lại không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Nước sạch về bản

     Do đó, một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là phải thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài nói chung và nguồn vốn ODA nói riêng (nguồn vốn mà chính phủ, các cơ quan chính thức các nước hoặc các tổ chức phi chính phủ, quốc tế cho các nước đang và kém phát triển vay để phát triển kinh tế - xã hội). Kể từ năm 1993 khi Việt Nam bắt đầu bình thường hóa quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế, nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế đã nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam. Các nhà tài trợ đã ngày càng quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam và có những động thái hợp tác tích cực với Chính phủ Việt Nam trong vấn đề này.

     Đặc biệt, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong mục tiêu quản lý nợ công nói chung, nợ nước ngoài và ODA nói riêng. Trong 23 năm qua (1993 - 2016) đã có hơn 80 tỷ USD mà các nhà tài trợ đã cam kết dành cho Việt Nam là con số không hề nhỏ đối với một đất nước đang phát triển với GDP chỉ hơn 160 tỷ USD. Nguồn vốn ODA đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp - nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực...Đồng thời, khẳng định sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới và chính sách phát triển đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đối với tỉnh Quảng Trị, trong những năm gần đây đã thu hút được một lượng khá nhiều vốn đầu tư nước ngoài từ nguồn ODA phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh. Từ năm 1996 đến 2015 đã tích cực vận động, thu hút được 106 dự án ODA với tổng vốn ODA cam kết là 442,65 triệu USD, trong đó vốn ODA tài trợ không hoàn lại là 83,68 triệu USD và vốn ODA vay ưu đãi là 358,97 triệu USD. Nguồn vốn ODA đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị. Nhưng thực tiễn quản lý ODA ở Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, quá trình thực hiện dự án ODA bị chậm ở nhiều khâu như chậm thủ tục, chậm triển khai, giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; khó khăn trong việc hài hòa hóa thủ tục, xung đột pháp luật, quy định về quản lý tài chính còn chồng chéo; công tác theo dõi đánh giá tình hình đầu tư ODA còn hạn chế; sự chồng chéo trong thủ tục chuẩn bị và triển khai đầu tư; lãng phí vốn ODA ở một số dự án điển hình. Những nguyên nhân, hạn chế nêu trên là do những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách cũng như hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, nhiều quy định còn chồng chéo; thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện các chương trình, dự án ODA còn chưa nhất quán giữa các cấp chính quyền ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong việc sử dụng ODA, tác động đến tính bền vững của nguồn lực cho đầu tư phát triển… Hiện tại, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp, do đó nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ ngày càng ít và sẽ chuyển dần sang sử dụng vốn kém ưu đãi nên tiêu chuẩn dự án ODA ngày càng cao và khắt khe. Hơn nữa, việc vận động nguồn vốn ODA cho một chương trình, dự án từ bước đề xuất đến khi điều ước quốc tế được ký kết là cả quy trình phức tạp, tốn nhiều thời gian, sức lực nên đòi hỏi phải kiên trì ngoại giao, đáp ứng đủ yêu cầu của nhà tài trợ... Đây thực sự là những rào cản lớn, không dễ gì vượt qua trong quá trình vận động ODA, nhất là đối với những địa phương còn khó khăn. Đối với một tỉnh còn nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hàng năm trên 70% như Quảng Trị, thì việc thu hút, thực hiện và quản lý vốn hiệu quả ODA sẽ góp phần rất lớn để bổ sung vốn đầu tư phát triển cho tỉnh. Để làm được điều này, UBND tỉnh Quảng Trị cần ban hành kịp thời các văn bản của tỉnh liên quan đến việc điều chỉnh chế độ lương, các định mức chi tiêu đảm bảo công bằng, minh bạch giữa các dự án ODA không hoàn lại và ODA vay nợ. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, cần chủ động cân đối từ nguồn ngân sách được phân cấp quản lý để cân đối, bố trí theo tỷ lệ 10% tổng vốn đối ứng quy định tại Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 1/10/2013 của UBND tỉnh. Chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tuân thủ các nội dung mà Hiệp định dự án đã ký kết, đặc biệt là các quy định về quản lý tài chính, chi tiêu, đấu thầu, mua sắm. Quan tâm ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo cam kết với các nhà tài trợ. Chỉ đạo công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý vốn ODA theo hướng chuyên nghiệp hóa; nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ quản lý và thực hiện các dự án ODA. Công tác tuyển chọn người có năng lực làm việc và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng cần được chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, cần quán triệt sâu rộng tinh thần, vốn ODA phải được sử dụng với hiệu quả tốt nhất và nhất thiết không phải là một nguồn vốn cho không. Vốn ODA không những là động lực mà cần xem nó như là một nguồn lực để góp phần kiến thiết, xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

    Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, cũng cần có hệ thống thể chế pháp luật đồng bộ, rõ ràng, minh bạch và đội ngũ quản lý ODA chuyên nghiệp. Đây vừa là thách thức, vừa là đòi hỏi đối với công tác thu hút ODA của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của tỉnh Quảng Trị.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tích cực phòng chống rét cho đàn trâu bò. (08/02/2018)
Đảng bộ 40 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh (02/02/2018)
Gần 200 cán bộ giúp dân trồng ớt (30/01/2018)
Kiểm tra mô hình trồng rau, củ, quả theo phương pháp thủy canh (30/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang tính bền vững (30/01/2018)
Phát triển thương mại - dịch vụ ở Gio Linh (29/01/2018)
Khai trương Siêu thị nông sản hữu cơ Quảng Trị (29/01/2018)
Tăng gia sản xuất giỏi ở một đơn vị huấn luyện (29/01/2018)
Đảng bộ xã Tân Long với nhiệm vụ phát triển kinh tế (24/01/2018)
Sở Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính (22/01/2018)
Vĩnh Linh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế (18/01/2018)
Tổ hợp tác: Mô hình tạo việc làm mới cho phụ nữ nông thôn (16/01/2018)
Đưa thương hiệu nước mắm Vĩnh Thái vươn xa (10/01/2018)
Hiệu quả từ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước mắm (08/01/2018)
Giúp nông dân nâng cao chất lượng đàn bò (08/01/2018)
Làm giàu trên vùng gò đồi Hải Lăng (08/01/2018)
Tích cực lao động sản xuất đầu năm (08/01/2018)
Đầu tư tín dụng theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương (08/01/2018)
Vĩnh Hà nỗ lực vượt khó vươn lên (02/01/2018)
Tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (02/01/2018)
Không nên băn khoăn khi sử dụng xăng sinh học E5 (28/12/2017)
Bếp đun cải tiến mang lại nhiều lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2017)
Nuôi vật nuôi mới cho hiệu quả cao (22/12/2017)
Chú trọng phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (18/12/2017)
Nỗ lực giữ nghề làm nón lá ở Bố Liêu (12/12/2017)
Chú trọng hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn (08/12/2017)
Cà phê Hướng Hóa được mùa, được giá (08/12/2017)
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (22/11/2017)
Cầu nối để hàng Việt đến với người tiêu dùng (17/11/2017)
Tăng cường chăm sóc gia súc trong mùa đông (16/11/2017)
Một số kiến nghị trong việc thiết kế và thực hiện thành công mô hình PPP cho đổi mới nông nghiệp (16/11/2017)
Ngành y tế Hải Lăng chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ (16/11/2017)
Nỗ lực lấy lại thương hiệu cho rượu Kim Long (16/11/2017)
Hội nghị Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (09/11/2017)
Chú trọng đào tạo nghề cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới (09/11/2017)
Đầu tư trồng rừng thâm canh (08/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình “Ngân hàng con giống” của phụ nữ Vĩnh Linh (07/11/2017)
Phục hồi nghề đóng thuyền ở vùng biển bãi ngang (06/11/2017)
Cựu chiến binh với mô hình nuôi gà an toàn sinh học (02/11/2017)
Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng: Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (31/10/2017)
Nhiều CCB Triệu Phong chú trọng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao (31/10/2017)
Hướng Hóa tích cực xây dựng nông thôn mới (23/10/2017)
Hướng Hóa vào vụ cà phê mới (23/10/2017)
Hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp của phụ nữ (23/10/2017)
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của Rú Lịnh (16/10/2017)
Cá leo - đối tượng nuôi mới đầy triển vọng (12/10/2017)
Tích cực cải thiện cuộc sống cho hội viên phụ nữ (06/10/2017)
Chung tay thắp sáng đường quê (06/10/2017)
Bảo tồn cây dược liệu quý hiếm Bảy lá một hoa (05/10/2017)
Chú trọng phát triển lúa nước cho đồng bào vùng sâu, vùng xa (02/10/2017)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
256631
855

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này