Thứ Tư, 20/9/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công
Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chính phủ và của các địa phương. Năm 2018 là năm bản lề của giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương càng phải có tính logic, khả thi, phù hợp với diễn biến thực tế và tính đến các dự báo trong tương lai.

     Hiện nay, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vẫn còn một số hạn chế. Nội dung kế hoạch ở nhiều địa phương chưa bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch không gian, chưa nêu rõ được sự phối hợp phát triển vùng; còn xung đột về mục tiêu về một số lĩnh vực và trong một lĩnh vực. Nguồn nhân lực có chuyên môn, được đào tạo chính quy từ nhóm chuyên ngành  liên quan đến công tác kế hoạch còn ít…

    Tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 12/8/2017, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải có những giải pháp, quyết tâm, có những đột phá, quyết liệt hơn ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty lớn để đóng góp cho tăng trưởng. Đối với Quảng Trị, tỉnh đã triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2017 trong bối cảnh cả nước tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thắt chặt tiền tệ và quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, công tác giao vốn cho các chủ đầu tư được thực hiện kịp thời và đúng mục tiêu, cơ cấu định mức và danh mục theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao. Tính đến ngày 30/6/2017, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 969,416 tỉ đồng, đạt 41,9% so với kế hoạch được giao, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) 396,13 tỉ đồng, đạt 47,9% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTƯ) hỗ trợ có mục tiêu 493,952 tỉ đồng, đạt 39,7% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 56,235 tỉ đồng, đạt 30% kế hoạch; nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) khác 23,099 tỉ đồng, đạt 38,7% kế hoạch. Như vậy, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) 6 tháng đầu năm 2017 vẫn đạt thấp so với kế hoạch và chưa đáp ứng được như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu do quy trình, thủ tục trong đầu tư công có nhiều văn bản mới áp dụng, tuy việc quản lý vốn đầu tư chặt chẽ hơn nhưng các bước thực hiện trở nên rườm rà; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chậm hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân… Nhìn chung, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Quảng Trị mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh và điều hành hiệu quả của UBND tỉnh, cùng với sự giúp đỡ, quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nên việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, các dự án cơ bản được đẩy nhanh tiến độ, đã khởi công mới được một số công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng- an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Nhằm thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công của tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành và chủ đầu tư, trong đó tập trung vào một số mục tiêu như thực hiện, giải ngân, thanh toán hết số vốn được giao, kiên quyết không để tồn đọng và chuyển nguồn sang năm. Hoàn chỉnh thủ tục xây dựng để sớm triển khai thi công đối với các dự án khởi công mới trong năm 2017; hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án, có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư xây dựng đối với các dự án khởi công mới để có đủ điều kiện khởi công ngay… Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ đầu tư năm 2018 theo đề xuất của các cấp, các ngành, UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng tổng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018 của tỉnh dự kiến là 3.760,571 tỉ đồng, trong đó nguồn NSĐP là 660,71 tỉ đồng; nguồn NSTƯ là 2.893,611 tỉ đồng và Chương trình MTQG là 206,25 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Trị cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét giải quyết đối với nguồn vốn ODA; nguồn vốn dự phòng NSTƯ về hỗ trợ đầu tư sửa chữa tràn xả lũ Nam Thạch Hãn; về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và thu phí sử dụng hạ tầng công nghiệp… Nằm trong chuỗi các nỗ lực để kích thích tăng trưởng, trong những ngày tháng 8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những đổi mới trong công tác lập kế hoạch là điều dễ nhận thấy nhất tại các hội nghị lần này thể hiện trên các mặt. Thứ nhất, việc đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hàng năm tuân thủ theo đúng tinh thần Nghị quyết 70 của Chính phủ và Chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ. Việc đổi mới công tác kế hoạch bao gồm đổi mới về nội dung, phương pháp, quy trình xây dựng, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch; xây dựng hệ thống thông tin kế hoạch và đầu tư; bảo đảm phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ trong quản lý vốn đầu tư phát triển để gắn mục tiêu của kế hoạch và nguồn lực tài chính cho thực hiện kế hoạch.   Thứ hai, trong quá trình đổi mới của nền kinh tế, đòi hỏi công tác lập kế hoạch cũng phải chuyển biến thích hợp, gắn kết chặt chẽ với đầu tư công. Đó là kế hoạch mới phải bảo đảm được các nguyên tắc tập trung dân chủ, có tính đến yếu tố thị trường và khả năng triển khai linh hoạt, mềm dẻo. Thứ ba, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng hệ thống thông tin trực tuyến để quản lý và giao vốn năm 2018 giúp giảm thiểu được thủ tục hành chính và thời gian, sai sót trong quá trình làm kế hoạch đầu tư công hàng năm. Hệ thống thông tin trực tuyến liên tục được cập nhật, lưu trữ các thông tin tổng hợp về việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công của bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên hướng dẫn chi tiết các bộ, ngành và địa phương sử dụng hệ thống, áp dụng ngay cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các năm tiếp theo. Thứ tư, tổ chức triển khai thực hiện với các mô hình hay và cách làm mới. Đơn cử như thay bằng làm việc với từng địa phương như trước  thì năm nay chọn cách làm việc theo vùng (miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long). Việc tổ chức họp bảo vệ kế hoạch theo vùng để tạo cơ hội cho các địa phương được lắng nghe về nhau, thấu hiểu những vướng mắc, khó khăn để cùng nhau tìm cách tháo gỡ và thống nhất.
      “Thay đổi căn bản công tác lập kế hoạch, nhất là kế hoạch đầu tư trung hạn  đòi hỏi sự dám nghĩ, dám làm, và cốt lõi là cần phải đổi mới tư duy từ những việc nhỏ nhất trong đầu tư phát triển, trong điều hành đất nước để gắn kết các địa phương vào quỹ đạo tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đất nước có một nền kinh tế tự chủ”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. Đây chính là một đòi hỏi tự thân không chỉ đối với riêng ngành Kế hoạch và Đầu tư, mà còn đối với toàn nền kinh tế.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Chú trọng xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh của địa phương (18/9/2017)
Hiệu quả từ phương pháp canh tác lúa hữu cơ (13/9/2017)
Tăng cường xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nghề và làng nghề (13/9/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Triệu Phong và xã Triệu Đông (12/9/2017)
Đổi mới để phát triển hợp tác xã ở Cam Nghĩa (11/9/2017)
Giải pháp để khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản đạt hiệu quả cao (11/9/2017)
Hướng Hóa được mùa bơ (11/9/2017)
Nông sản chất lượng cao, hướng đi đã mở (11/9/2017)
Tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng và chế biến nấm (11/9/2017)
Mô hình sản xuất phù hợp với cơ cấu ngành nông nghiệp (07/9/2017)
Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị về hoạt động xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm (06/9/2017)
Gio Linh: Hội nghị đánh giá mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ (06/9/2017)
Thoát nghèo nhờ “đàn bò của Chủ tịch nước” (05/9/2017)
Xã Hải Dương chuyển đổi mô hình lúa năng suất thấp sang trồng sen (05/9/2017)
Công bố thông tin liên quan cụm liên hợp Dệt - Nhuộm - May Hải Lăng (30/8/2017)
Hải Lăng: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới (30/8/2017)
Người công nhân đam mê sáng chế (28/8/2017)
Mở hướng phát triển cho làng nghề nấu cao dược liệu (28/8/2017)
Triệu Phong hơn 500 ha lúa hè thu bị mất trắng do ảnh hưởng của mưa bão. (25/8/2017)
Hướng Hóa: Người nông dân trồng ném trái vụ trở lại (24/8/2017)
Các địa phương quyết liệt phòng trừ sâu bệnh hại lúa (24/8/2017)
Khắc phục tình trạng đất sản xuất bị nhiễm mặn (24/8/2017)
Tăng cường phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên lúa (22/8/2017)
Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (18/8/2017)
Quảng Trị nỗ lực xúc tiến, thu hút đầu tư (18/8/2017)
Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Thủy (18/8/2017)
Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cà phê chè “Khe Sanh” (18/8/2017)
Phát triển kinh tế từ mô hình đa cây (18/8/2017)
Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/8/2017)
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (11/8/2017)
Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ trong sản xuất và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2016 (11/8/2017)
Làm tốt hơn công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (11/8/2017)
“Ném Vĩnh Linh” đã được công nhận thương hiệu (10/8/2017)
Xã Cam Thủy đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (09/8/2017)
Hội thảo về thực trạng, giải pháp đổi mới HTX nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (09/8/2017)
Chú trọng công tác nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (09/8/2017)
Tín hiệu vui từ những vùng trồng dứa nguyên liệu. (09/8/2017)
Vĩnh Linh: Liên kết để sản xuất hồ tiêu bền vững (09/8/2017)
Thái Bình phát triển khoai tây bền vững nhờ ứng dụng khoa học công nghệ (04/8/2017)
Mở rộng diện tích keo lưỡi liềm ở vùng cát (04/8/2017)
Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp (04/8/2017)
Quảng Trị: Mỗi năm cần tái canh 200ha cà phê chè (04/8/2017)
Hiệu quả cao nhờ áp dụng kỹ thuật mới vào trồng nấm (03/8/2017)
Kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Đakrông (03/8/2017)
Kỳ vọng cây dược liệu 'đẻ' ra tiền (02/8/2017)
Duy trì các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững (02/8/2017)
Hải Lăng: Chú trọng triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp (26/7/2017)
Sản phẩm chè vằng hòa tan, bước đột phá trong chế biến dược liệu (25/7/2017)
Liên kết trong sản xuất cây hồ tiêu ở Vĩnh Linh (25/7/2017)
Hiệu quả từ việc nuôi cá chép giòn (21/7/2017)
Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 177/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm theo chuổi giá trị cho người dân vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị".

Quyết định số 178/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt chất sinh học của chè vằng La Vang và củ nghệ, để định hướng tạo chuỗi sản phẩm thiên nhiên nâng cao giá trị thảo dược"

Thống kê truy cập
255091
1304

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này