Thứ Tư, 21/02/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công
Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chính phủ và của các địa phương. Năm 2018 là năm bản lề của giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương càng phải có tính logic, khả thi, phù hợp với diễn biến thực tế và tính đến các dự báo trong tương lai.

     Hiện nay, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vẫn còn một số hạn chế. Nội dung kế hoạch ở nhiều địa phương chưa bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch không gian, chưa nêu rõ được sự phối hợp phát triển vùng; còn xung đột về mục tiêu về một số lĩnh vực và trong một lĩnh vực. Nguồn nhân lực có chuyên môn, được đào tạo chính quy từ nhóm chuyên ngành  liên quan đến công tác kế hoạch còn ít…

    Tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 12/8/2017, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải có những giải pháp, quyết tâm, có những đột phá, quyết liệt hơn ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty lớn để đóng góp cho tăng trưởng. Đối với Quảng Trị, tỉnh đã triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2017 trong bối cảnh cả nước tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thắt chặt tiền tệ và quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, công tác giao vốn cho các chủ đầu tư được thực hiện kịp thời và đúng mục tiêu, cơ cấu định mức và danh mục theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao. Tính đến ngày 30/6/2017, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 969,416 tỉ đồng, đạt 41,9% so với kế hoạch được giao, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) 396,13 tỉ đồng, đạt 47,9% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTƯ) hỗ trợ có mục tiêu 493,952 tỉ đồng, đạt 39,7% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 56,235 tỉ đồng, đạt 30% kế hoạch; nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) khác 23,099 tỉ đồng, đạt 38,7% kế hoạch. Như vậy, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) 6 tháng đầu năm 2017 vẫn đạt thấp so với kế hoạch và chưa đáp ứng được như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu do quy trình, thủ tục trong đầu tư công có nhiều văn bản mới áp dụng, tuy việc quản lý vốn đầu tư chặt chẽ hơn nhưng các bước thực hiện trở nên rườm rà; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chậm hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân… Nhìn chung, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Quảng Trị mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh và điều hành hiệu quả của UBND tỉnh, cùng với sự giúp đỡ, quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nên việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, các dự án cơ bản được đẩy nhanh tiến độ, đã khởi công mới được một số công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng- an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Nhằm thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công của tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành và chủ đầu tư, trong đó tập trung vào một số mục tiêu như thực hiện, giải ngân, thanh toán hết số vốn được giao, kiên quyết không để tồn đọng và chuyển nguồn sang năm. Hoàn chỉnh thủ tục xây dựng để sớm triển khai thi công đối với các dự án khởi công mới trong năm 2017; hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án, có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư xây dựng đối với các dự án khởi công mới để có đủ điều kiện khởi công ngay… Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ đầu tư năm 2018 theo đề xuất của các cấp, các ngành, UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng tổng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018 của tỉnh dự kiến là 3.760,571 tỉ đồng, trong đó nguồn NSĐP là 660,71 tỉ đồng; nguồn NSTƯ là 2.893,611 tỉ đồng và Chương trình MTQG là 206,25 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Trị cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét giải quyết đối với nguồn vốn ODA; nguồn vốn dự phòng NSTƯ về hỗ trợ đầu tư sửa chữa tràn xả lũ Nam Thạch Hãn; về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và thu phí sử dụng hạ tầng công nghiệp… Nằm trong chuỗi các nỗ lực để kích thích tăng trưởng, trong những ngày tháng 8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những đổi mới trong công tác lập kế hoạch là điều dễ nhận thấy nhất tại các hội nghị lần này thể hiện trên các mặt. Thứ nhất, việc đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hàng năm tuân thủ theo đúng tinh thần Nghị quyết 70 của Chính phủ và Chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ. Việc đổi mới công tác kế hoạch bao gồm đổi mới về nội dung, phương pháp, quy trình xây dựng, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch; xây dựng hệ thống thông tin kế hoạch và đầu tư; bảo đảm phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ trong quản lý vốn đầu tư phát triển để gắn mục tiêu của kế hoạch và nguồn lực tài chính cho thực hiện kế hoạch.   Thứ hai, trong quá trình đổi mới của nền kinh tế, đòi hỏi công tác lập kế hoạch cũng phải chuyển biến thích hợp, gắn kết chặt chẽ với đầu tư công. Đó là kế hoạch mới phải bảo đảm được các nguyên tắc tập trung dân chủ, có tính đến yếu tố thị trường và khả năng triển khai linh hoạt, mềm dẻo. Thứ ba, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng hệ thống thông tin trực tuyến để quản lý và giao vốn năm 2018 giúp giảm thiểu được thủ tục hành chính và thời gian, sai sót trong quá trình làm kế hoạch đầu tư công hàng năm. Hệ thống thông tin trực tuyến liên tục được cập nhật, lưu trữ các thông tin tổng hợp về việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công của bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên hướng dẫn chi tiết các bộ, ngành và địa phương sử dụng hệ thống, áp dụng ngay cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các năm tiếp theo. Thứ tư, tổ chức triển khai thực hiện với các mô hình hay và cách làm mới. Đơn cử như thay bằng làm việc với từng địa phương như trước  thì năm nay chọn cách làm việc theo vùng (miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long). Việc tổ chức họp bảo vệ kế hoạch theo vùng để tạo cơ hội cho các địa phương được lắng nghe về nhau, thấu hiểu những vướng mắc, khó khăn để cùng nhau tìm cách tháo gỡ và thống nhất.
      “Thay đổi căn bản công tác lập kế hoạch, nhất là kế hoạch đầu tư trung hạn  đòi hỏi sự dám nghĩ, dám làm, và cốt lõi là cần phải đổi mới tư duy từ những việc nhỏ nhất trong đầu tư phát triển, trong điều hành đất nước để gắn kết các địa phương vào quỹ đạo tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đất nước có một nền kinh tế tự chủ”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. Đây chính là một đòi hỏi tự thân không chỉ đối với riêng ngành Kế hoạch và Đầu tư, mà còn đối với toàn nền kinh tế.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
252892
76

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này