Thứ Bảy, 25/11/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công
Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chính phủ và của các địa phương. Năm 2018 là năm bản lề của giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương càng phải có tính logic, khả thi, phù hợp với diễn biến thực tế và tính đến các dự báo trong tương lai.

     Hiện nay, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vẫn còn một số hạn chế. Nội dung kế hoạch ở nhiều địa phương chưa bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch không gian, chưa nêu rõ được sự phối hợp phát triển vùng; còn xung đột về mục tiêu về một số lĩnh vực và trong một lĩnh vực. Nguồn nhân lực có chuyên môn, được đào tạo chính quy từ nhóm chuyên ngành  liên quan đến công tác kế hoạch còn ít…

    Tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 12/8/2017, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải có những giải pháp, quyết tâm, có những đột phá, quyết liệt hơn ở các cấp, các ngành, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty lớn để đóng góp cho tăng trưởng. Đối với Quảng Trị, tỉnh đã triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2017 trong bối cảnh cả nước tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thắt chặt tiền tệ và quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, công tác giao vốn cho các chủ đầu tư được thực hiện kịp thời và đúng mục tiêu, cơ cấu định mức và danh mục theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao. Tính đến ngày 30/6/2017, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý là 969,416 tỉ đồng, đạt 41,9% so với kế hoạch được giao, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) 396,13 tỉ đồng, đạt 47,9% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTƯ) hỗ trợ có mục tiêu 493,952 tỉ đồng, đạt 39,7% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 56,235 tỉ đồng, đạt 30% kế hoạch; nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) khác 23,099 tỉ đồng, đạt 38,7% kế hoạch. Như vậy, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) 6 tháng đầu năm 2017 vẫn đạt thấp so với kế hoạch và chưa đáp ứng được như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu do quy trình, thủ tục trong đầu tư công có nhiều văn bản mới áp dụng, tuy việc quản lý vốn đầu tư chặt chẽ hơn nhưng các bước thực hiện trở nên rườm rà; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chậm hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân… Nhìn chung, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Quảng Trị mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh và điều hành hiệu quả của UBND tỉnh, cùng với sự giúp đỡ, quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nên việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, các dự án cơ bản được đẩy nhanh tiến độ, đã khởi công mới được một số công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng- an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Nhằm thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công của tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành và chủ đầu tư, trong đó tập trung vào một số mục tiêu như thực hiện, giải ngân, thanh toán hết số vốn được giao, kiên quyết không để tồn đọng và chuyển nguồn sang năm. Hoàn chỉnh thủ tục xây dựng để sớm triển khai thi công đối với các dự án khởi công mới trong năm 2017; hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án, có vai trò động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư xây dựng đối với các dự án khởi công mới để có đủ điều kiện khởi công ngay… Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ đầu tư năm 2018 theo đề xuất của các cấp, các ngành, UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng tổng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018 của tỉnh dự kiến là 3.760,571 tỉ đồng, trong đó nguồn NSĐP là 660,71 tỉ đồng; nguồn NSTƯ là 2.893,611 tỉ đồng và Chương trình MTQG là 206,25 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Trị cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét giải quyết đối với nguồn vốn ODA; nguồn vốn dự phòng NSTƯ về hỗ trợ đầu tư sửa chữa tràn xả lũ Nam Thạch Hãn; về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và thu phí sử dụng hạ tầng công nghiệp… Nằm trong chuỗi các nỗ lực để kích thích tăng trưởng, trong những ngày tháng 8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 với Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những đổi mới trong công tác lập kế hoạch là điều dễ nhận thấy nhất tại các hội nghị lần này thể hiện trên các mặt. Thứ nhất, việc đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hàng năm tuân thủ theo đúng tinh thần Nghị quyết 70 của Chính phủ và Chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ. Việc đổi mới công tác kế hoạch bao gồm đổi mới về nội dung, phương pháp, quy trình xây dựng, theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch; xây dựng hệ thống thông tin kế hoạch và đầu tư; bảo đảm phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ trong quản lý vốn đầu tư phát triển để gắn mục tiêu của kế hoạch và nguồn lực tài chính cho thực hiện kế hoạch.   Thứ hai, trong quá trình đổi mới của nền kinh tế, đòi hỏi công tác lập kế hoạch cũng phải chuyển biến thích hợp, gắn kết chặt chẽ với đầu tư công. Đó là kế hoạch mới phải bảo đảm được các nguyên tắc tập trung dân chủ, có tính đến yếu tố thị trường và khả năng triển khai linh hoạt, mềm dẻo. Thứ ba, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng hệ thống thông tin trực tuyến để quản lý và giao vốn năm 2018 giúp giảm thiểu được thủ tục hành chính và thời gian, sai sót trong quá trình làm kế hoạch đầu tư công hàng năm. Hệ thống thông tin trực tuyến liên tục được cập nhật, lưu trữ các thông tin tổng hợp về việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công của bộ, ngành và địa phương. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên hướng dẫn chi tiết các bộ, ngành và địa phương sử dụng hệ thống, áp dụng ngay cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các năm tiếp theo. Thứ tư, tổ chức triển khai thực hiện với các mô hình hay và cách làm mới. Đơn cử như thay bằng làm việc với từng địa phương như trước  thì năm nay chọn cách làm việc theo vùng (miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long). Việc tổ chức họp bảo vệ kế hoạch theo vùng để tạo cơ hội cho các địa phương được lắng nghe về nhau, thấu hiểu những vướng mắc, khó khăn để cùng nhau tìm cách tháo gỡ và thống nhất.
      “Thay đổi căn bản công tác lập kế hoạch, nhất là kế hoạch đầu tư trung hạn  đòi hỏi sự dám nghĩ, dám làm, và cốt lõi là cần phải đổi mới tư duy từ những việc nhỏ nhất trong đầu tư phát triển, trong điều hành đất nước để gắn kết các địa phương vào quỹ đạo tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đất nước có một nền kinh tế tự chủ”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. Đây chính là một đòi hỏi tự thân không chỉ đối với riêng ngành Kế hoạch và Đầu tư, mà còn đối với toàn nền kinh tế.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Mùa cam K4 (24/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà thả vườn (24/11/2017)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị: Tập huấn về tổ chức, quản lý Hội (23/11/2017)
Triệu Phong chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Hiệu quả trồng cây dưa lưới đầu tiên ở Vĩnh Linh (22/11/2017)
Trồng thử nghiệm cây trạch tả (22/11/2017)
Đại hội thành lập HTX kinh doanh, chăn nuôi gà Triệu Thượng nhiệm kỳ 2017-2022 (22/11/2017)
Ký kết thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông (21/11/2017)
Nâng cao ý thức sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn- hiệu quả (16/11/2017)
Để hạn chế tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (16/11/2017)
Làng trồng cây đinh lăng (10/11/2017)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực xã hội nhân văn (09/11/2017)
Triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt ở Hướng Hóa (09/11/2017)
Trồng cây đinh lăng, một hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Long (06/11/2017)
Cam Lộ: Ra quân dập dịch bệnh lùn sọc đen chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân (03/11/2017)
Giống quýt Phủ Quỳ phát triển tốt trên đất mới (03/11/2017)
Trồng ném trên lưới xăngtylen cho hiệu quả cao (03/11/2017)
Hiệu quả kinh tế của cây khoai từ ở Gio An (01/11/2017)
Hướng tới sản xuất hồ tiêu bền vững ở Quảng Trị (01/11/2017)
Gio Linh chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp (01/11/2017)
Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin - VNPT Quảng Trị với phong trào “Sáng tạo trẻ” (01/11/2017)
Thanh niên Hướng Hóa nỗ lực phát triển kinh tế (01/11/2017)
Thương mại điện tử, một hướng khởi nghiệp mới (01/11/2017)
Triển khai trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (31/10/2017)
Cựu chiến binh làm giàu từ rừng và hồ tiêu (26/10/2017)
Làng của cây đinh lăng (26/10/2017)
Chuỗi sản xuất khép kín, mô hình đem lại nhiều lợi ích (25/10/2017)
Tổng kết mô hình nuôi cá truyền thống miền núi (24/10/2017)
Làm giàu từ mô hình vườn ươm cây giống (24/10/2017)
THA 1 - giống cà phê thích hợp để tái canh trồng mới (23/10/2017)
Triển khai trồng hồ tiêu tập trung ở Cam Chính (23/10/2017)
Xây dựng mô hình OCOP để phát triển kinh tế nông thôn (23/10/2017)
Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (19/10/2017)
Chú trọng phát triển chợ đầu mối tiêu thụ nông sản (19/10/2017)
Tạo sản phẩm mới mang thương hiệu quê nhà (17/10/2017)
Giúp đồng bào biên giới phát triển ruộng nước (16/10/2017)
Tạo cơ hội cho nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập (16/10/2017)
Nỗ lực xây dựng “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp (13/10/2017)
Trồng ổi cho giá trị kinh tế cao (12/10/2017)
Tín hiệu lạc quan từ sự liên kết “4 nhà” (12/10/2017)
Trồng cây thanh long cho hiệu quả kinh tế cao (12/10/2017)
Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao và ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Sumitomo (12/10/2017)
Mô hình lúa hữu cơ vụ hè thu mang lại thu nhập cho nông dân 1,8 tỷ đồng (10/10/2017)
Đakrông: Chú trọng phát triển cây dứa theo hướng bền vững (10/10/2017)
Canh tác hoa màu trái vụ ở vùng cát xã Hải Ba (10/10/2017)
Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (10/10/2017)
Giúp dân nhân rộng mô hình trồng rau (10/10/2017)
Triệu Phong tập trung phát triển kinh tế biển (06/10/2017)
Gio Linh nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp (06/10/2017)
Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Quyết định số 175/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 176/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc phân công quản lý dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò nhằm chuyển đổi sinh kế cho người dân ở vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
254658
533

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này