Thứ Bảy, 21/7/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Xây dựng mô hình OCOP để phát triển kinh tế nông thôn
Thành công từ mô hình thí điểm chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) ở tỉnh Quảng Ninh nhằm phát triển hiệu quả chuỗi giá trị hàng hoá ở nông thôn là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để nhân rộng ở các tỉnh khác trên cả nước. Tại Quảng Trị, hiện tỉnh đang chuẩn bị các cơ sở cần thiết để xây dựng mỗi xã một sản phẩm trên cơ sở phát huy điều kiện sẵn có của địa phương, tạo “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Sản phẩm cá hấp của các hộ sản xuất kinh doanh ở thị trấn Cửa Việt đang được xây dựng thành sản phẩm OCOP

    Làng nghề truyền thống bún bánh Linh Chiểu, Thượng Trạch thuộc hai thôn Linh Chiểu và Thượng Trạch của xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong. Ở đây, nghề làm bún, bánh được coi là nghề chủ lực truyền thống lâu đời. Chỉ riêng tại thôn Linh Chiểu, toàn thôn có 334 hộ dân thì có đến 70% số hộ làm bún.

    Theo ông Nguyễn Đăng Để, Trưởng thôn Linh Chiểu, toàn thôn hiện có khoảng 20 máy làm bún, còn lại các hộ làm thủ công, bình quân mỗi ngày các hộ cung ứng ra thị trường gần 10 tấn bún, trong đó nhiều hộ sản xuất 5 tạ bún/ngày như hộ anh Nguyễn Đăng Dũng, Trần Đình Bình…Thu nhập từ nghề làm bún đã giúp các hộ dân trong thôn có điều kiện nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang. Mặc dù quy mô và sản lượng ngày càng tăng nhưng đến nay đầu ra sản phẩm bún bánh Linh Chiểu, Thượng Trạch chủ yếu là thị trường nhỏ lẻ ở các địa phương lân cận, và việc tìm đầu mối tiêu thụ cũng đang “mạnh ai nấy làm”, chưa có sự liên kết giữa các hộ sản xuất, chưa xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm. Từ thực tế này cho thấy, việc học tập kinh nghiệm các nước phát triển để xây dựng chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết được các hoạt động sản xuất nông nghiệp với chế biến nông sản, tạo ra nhiều việc làm, tăng giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị đã tổ chức điều tra, khảo sát xây dựng đề án chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 35 sản phẩm thế mạnh, có 11 sản phẩm có đăng ký công bố chất lượng, chưa có sản phẩm có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Cụ thể, nhóm thực phẩm có 21 sản phẩm, nhóm đồ uống có 3 sản phẩm, nhóm thảo dược có 6 sản phẩm, nhóm vải và may mặc có 1 sản phẩm, nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí có 3 sản phẩm và nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 1 sản phẩm. Có nhiều loại sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh, có thể phát triển, nâng cấp thành sản phẩm OCOP như gạo chất lượng cao, hồ tiêu, cà phê, cao dược liệu, tinh bột nghệ, ném, cá hấp, nước mắm, tôm, các sản phẩm từ chăn nuôi…Tổng sản lượng sản xuất các sản phẩm năm 2016 đạt 2.153.429 đơn vị sản phẩm. Tổng doanh thu trung bình của các sản phẩm 268.413 triệu đồng/năm. Thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm gồm thị trường trong tỉnh, khu vực Trung Bộ, xuất khẩu đi Lào, Trung Quốc… Về trình độ công nghệ của các chủ thể đang sản xuất sản phẩm, có 2 chủ thể có trình độ công nghệ tự động hóa, 6 chủ thể có trình độ cơ khí và 26 chủ thể trình độ thủ công. Từ hoạt động sản xuất của 34 chủ thể này đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng hơn 3.580 người, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng/lao động. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 6 hội chợ xúc tiến thương mại, triển lãm giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hội chợ thương mại để giao thương, quảng bá sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội… Khó khăn, bất cập lớn nhất của các sản phẩm được lựa chọn tham gia sản phẩm OCOP của tỉnh hiện nay là đa số sản phẩm được sản xuất thủ công, nhiều sản phẩm chưa xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng. Thị trường tiêu thụ của các sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu ở trong nước, một số sản phẩm xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc và Lào không ổn định. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất sản phẩm theo tiêu chí OCOP còn thấp, chủ yếu ở hình thức cơ sở sản xuất kinh doanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đang triển khai hiện nay đã mở ra hướng phát triển kinh tế đa dạng dựa vào lợi thế từ mỗi địa phương theo hướng tăng giá trị gia tăng. Tuy nhiên, qua hơn 5 năm triển khai chương trình, sự chuyển biến trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn còn chậm, do việc xác định sản phẩm lợi thế cũng như công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế. Trên cơ sở đề cương đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành đánh giá thực trạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, tổng hợp đề xuất của các xã, phường, thị trấn để tham mưu xây dựng đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đề ra là trong giai đoạn 2018 - 2020 sẽ phát triển, nâng cấp 138 sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, trong đó có 98 sản phẩm mới và 5 sản phẩm chủ lực. Ban hành đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành lập các tổ tham mưu, giúp việc để triển khai thực hiện chương trình. Sau khi có đề án, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai hàng năm trên cơ sở lựa chọn 1- 2 huyện, thị xã, thành phố làm điểm thực hiện chương trình. Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng từ 1 - 2 dự án phát triển sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị và theo hướng khai thác thế mạnh sản phẩm của huyện, mỗi dự án tạo ra ít nhất 1 sản phẩm.

     Để thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thì rất cần có các cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, HTX đầu tư cho mở rộng, phát triển sản xuất, dịch vụ ( như xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm, đổi mới dây chuyền công nghệ chế biến, bảo quản nâng cao sản lượng, chất lượng, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại…) cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn. Mục tiêu cao nhất của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là sản xuất các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần gia tăng giá trị. Thông qua đó, hạn chế nông dân di cư ra thành phố, bảo vệ môi trường và phát triển khu vực nông thôn bền vững.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Quyết định số 202/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH_CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, dự án:"Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm hàng hóa từ thảo dược"

Quyết định số 204/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, đề tài:"Xây dựng CSDL nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Xem thêm
Thống kê truy cập
255708
752

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này