Thứ Ba, 20/3/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Xây dựng mô hình OCOP để phát triển kinh tế nông thôn
Thành công từ mô hình thí điểm chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) ở tỉnh Quảng Ninh nhằm phát triển hiệu quả chuỗi giá trị hàng hoá ở nông thôn là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để nhân rộng ở các tỉnh khác trên cả nước. Tại Quảng Trị, hiện tỉnh đang chuẩn bị các cơ sở cần thiết để xây dựng mỗi xã một sản phẩm trên cơ sở phát huy điều kiện sẵn có của địa phương, tạo “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
Sản phẩm cá hấp của các hộ sản xuất kinh doanh ở thị trấn Cửa Việt đang được xây dựng thành sản phẩm OCOP

    Làng nghề truyền thống bún bánh Linh Chiểu, Thượng Trạch thuộc hai thôn Linh Chiểu và Thượng Trạch của xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong. Ở đây, nghề làm bún, bánh được coi là nghề chủ lực truyền thống lâu đời. Chỉ riêng tại thôn Linh Chiểu, toàn thôn có 334 hộ dân thì có đến 70% số hộ làm bún.

    Theo ông Nguyễn Đăng Để, Trưởng thôn Linh Chiểu, toàn thôn hiện có khoảng 20 máy làm bún, còn lại các hộ làm thủ công, bình quân mỗi ngày các hộ cung ứng ra thị trường gần 10 tấn bún, trong đó nhiều hộ sản xuất 5 tạ bún/ngày như hộ anh Nguyễn Đăng Dũng, Trần Đình Bình…Thu nhập từ nghề làm bún đã giúp các hộ dân trong thôn có điều kiện nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang. Mặc dù quy mô và sản lượng ngày càng tăng nhưng đến nay đầu ra sản phẩm bún bánh Linh Chiểu, Thượng Trạch chủ yếu là thị trường nhỏ lẻ ở các địa phương lân cận, và việc tìm đầu mối tiêu thụ cũng đang “mạnh ai nấy làm”, chưa có sự liên kết giữa các hộ sản xuất, chưa xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm. Từ thực tế này cho thấy, việc học tập kinh nghiệm các nước phát triển để xây dựng chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết được các hoạt động sản xuất nông nghiệp với chế biến nông sản, tạo ra nhiều việc làm, tăng giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị đã tổ chức điều tra, khảo sát xây dựng đề án chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 35 sản phẩm thế mạnh, có 11 sản phẩm có đăng ký công bố chất lượng, chưa có sản phẩm có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Cụ thể, nhóm thực phẩm có 21 sản phẩm, nhóm đồ uống có 3 sản phẩm, nhóm thảo dược có 6 sản phẩm, nhóm vải và may mặc có 1 sản phẩm, nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí có 3 sản phẩm và nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 1 sản phẩm. Có nhiều loại sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh, có thể phát triển, nâng cấp thành sản phẩm OCOP như gạo chất lượng cao, hồ tiêu, cà phê, cao dược liệu, tinh bột nghệ, ném, cá hấp, nước mắm, tôm, các sản phẩm từ chăn nuôi…Tổng sản lượng sản xuất các sản phẩm năm 2016 đạt 2.153.429 đơn vị sản phẩm. Tổng doanh thu trung bình của các sản phẩm 268.413 triệu đồng/năm. Thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm gồm thị trường trong tỉnh, khu vực Trung Bộ, xuất khẩu đi Lào, Trung Quốc… Về trình độ công nghệ của các chủ thể đang sản xuất sản phẩm, có 2 chủ thể có trình độ công nghệ tự động hóa, 6 chủ thể có trình độ cơ khí và 26 chủ thể trình độ thủ công. Từ hoạt động sản xuất của 34 chủ thể này đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng hơn 3.580 người, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng/lao động. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức 6 hội chợ xúc tiến thương mại, triển lãm giới thiệu sản phẩm cấp tỉnh. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hội chợ thương mại để giao thương, quảng bá sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội… Khó khăn, bất cập lớn nhất của các sản phẩm được lựa chọn tham gia sản phẩm OCOP của tỉnh hiện nay là đa số sản phẩm được sản xuất thủ công, nhiều sản phẩm chưa xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng. Thị trường tiêu thụ của các sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu ở trong nước, một số sản phẩm xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc và Lào không ổn định. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất sản phẩm theo tiêu chí OCOP còn thấp, chủ yếu ở hình thức cơ sở sản xuất kinh doanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đang triển khai hiện nay đã mở ra hướng phát triển kinh tế đa dạng dựa vào lợi thế từ mỗi địa phương theo hướng tăng giá trị gia tăng. Tuy nhiên, qua hơn 5 năm triển khai chương trình, sự chuyển biến trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn còn chậm, do việc xác định sản phẩm lợi thế cũng như công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế. Trên cơ sở đề cương đề án chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành đánh giá thực trạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, tổng hợp đề xuất của các xã, phường, thị trấn để tham mưu xây dựng đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đề ra là trong giai đoạn 2018 - 2020 sẽ phát triển, nâng cấp 138 sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, trong đó có 98 sản phẩm mới và 5 sản phẩm chủ lực. Ban hành đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành lập các tổ tham mưu, giúp việc để triển khai thực hiện chương trình. Sau khi có đề án, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai hàng năm trên cơ sở lựa chọn 1- 2 huyện, thị xã, thành phố làm điểm thực hiện chương trình. Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng từ 1 - 2 dự án phát triển sản phẩm trọng điểm theo chuỗi giá trị và theo hướng khai thác thế mạnh sản phẩm của huyện, mỗi dự án tạo ra ít nhất 1 sản phẩm.

     Để thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thì rất cần có các cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, HTX đầu tư cho mở rộng, phát triển sản xuất, dịch vụ ( như xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm, đổi mới dây chuyền công nghệ chế biến, bảo quản nâng cao sản lượng, chất lượng, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại…) cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn. Mục tiêu cao nhất của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là sản xuất các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần gia tăng giá trị. Thông qua đó, hạn chế nông dân di cư ra thành phố, bảo vệ môi trường và phát triển khu vực nông thôn bền vững.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Thông báo v/v thi tuyển 03 Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
252592
122

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này