Thứ Sáu, 23/3/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Gio Linh chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp
UBND huyện Gio Linh vừa có quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025. Mục đích chủ yếu của đề án nhằm điều chỉnh toàn diện về cơ cấu phát triển nông nghiệp, tổ chức lại và đổi mới trình độ công nghệ sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản...
Tôm được xác định là một trong những con nuôi chủ lực của huyện Gio Linh khi thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

     Đối với huyện Gio Linh, từ trước đến nay nông nghiệp luôn là ngành chủ lực, hàng năm đóng góp từ 45-50% tổng giá trị sản xuất của địa phương. Trong giai đoạn từ năm 2011-2016, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông- lâm nghiệp đạt 3,92%; giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 52,28 triệu đồng. Tuy có sự phát triển đáng ghi nhận nhưng nhìn vào thực tế, việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Chẳng hạn như sản lượng lúa gạo, mủ cao su, hồ tiêu, khai thác hải sản... liên tục phát triển nhưng chưa ổn định, tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa cao.

    Bên cạnh đó, phần lớn người sản xuất ít chủ động trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các cơ sở chế biến nông sản cũng gặp khó khăn khi không cân đối được nguồn nguyên liệu sản xuất, chưa tìm được nguồn cung ứng ổn định với chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp tại huyện Gio Linh cũng có xu hướng giảm dần vì nông nghiệp đang tăng trưởng theo chiều rộng (mở rộng diện tích sản xuất), khai thác các lợi thế tự nhiên (mặt nước) không còn là lợi thế cạnh tranh. Việc tăng nhanh sản lượng nông sản nhưng không cải tiến chất lượng, không gắn kết với thị trường tiêu thụ dẫn đến tình trạng nông dân thua lỗ dần. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp còn dựa trên kinh tế hộ manh mún, nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng chưa cao, thị trường tiêu thụ chưa ổn định và còn thiếu sự liên kết “4 nhà” trong sản xuất nên sức cạnh tranh còn thấp. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc cơ cấu lại nông nghiệp trên các lĩnh vực chủ yếu như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và nội bộ của từng ngành hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ là nhu cầu bức thiết. Mục tiêu của tái cơ cấu nông nghiệp là phát huy cao lợi thế và điều kiện tự nhiên, sản phẩm đặc trưng của từng vùng, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, phát triển nông nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, huyện Gio Linh đề ra những mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt từ 5,5- 6%/năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế là 35,34%; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt từ 39-40 ngàn tấn; sản lượng khai thác hải sản đạt 17.500 tấn. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích đạt trên 70 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người lao động nông nghiệp đạt trên 63 triệu đồng, tăng gấp trên 1,5 lần so với năm 2016, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 60%. Địa phương xây dựng được từ 2-3 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tạo ra sản phẩm gắn với thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của huyện Gio Linh trên cơ sở cơ cấu lại nội bộ ngành, cơ cấu lại lao động, áp dụng khoa học công nghệ với kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện sản xuất gắn với tiêu thụ trên cơ sở phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời xác định khoa học công nghệ và đổi mới tổ chức sản xuất là động lực cho tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển hàng hóa tập trung gắn với sản phẩm hữu cơ. Tăng giá trị sản phẩm cao su, hồ tiêu, lúa chất lượng cao, thủy hải sản, chăn nuôi gia súc- gia cầm; phát triển ngành, hàng chủ lực theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, hải sản, đặc biệt là chế biến các sản phẩm từ gạo, cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu, hải sản hấp, sấy, nước mắm, các dịch vụ quảng bá gắn với tiêu thụ nông sản qua chế biến phục vụ khách du lịch. Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với chuyển đổi tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển kinh tế hợp tác và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện đúng định hướng tái cơ cấu nông nghiệp đã đề ra, Gio Linh đã xác định những loại cây, con chủ lực để phát triển trong thời gian tới. Đối với ngành thủy sản, 2 con chủ lực được xác định là tôm mặn lợ và hải sản; trong ngành trồng trọt có 3 cây chủ lực là lúa chất lượng cao, cao su và hồ tiêu; trong chăn nuôi có 3 con chủ lực là bò thịt, lợn thịt và gia cầm. 3 loại cây được xác định là tiềm năng của địa phương gồm cây bơ, cây dứa và rau xà lách xoong. Để triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Gio Linh sẽ chú trọng xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các lĩnh vực ngành nông nghiệp, quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản, tăng cường ứng dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, ICM) đảm bảo sản phẩm an toàn. Đổi mới chính sách quản lý trong nông nghiệp, nhất là quản lý đất đai, thủy lợi, cải tạo đất. Trong đó chú trọng xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích liên doanh, liên kết trong sản xuất. Dồn điền, đổi thửa và tích tụ ruộng đất bằng hình thức nông dân góp vốn bằng đất, thỏa thuận cho tổ chức và doanh nghiệp thuê lại đất sản xuất để tổ chức thực hiện một số mô hình sản xuất trình diễn sản xuất cây, con giống phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp, xây dựng khu chế biến và bảo quản nông sản. Đồng thời khuyến khích hộ nông dân tham gia với doanh nghiệp trong tái cơ cấu chuỗi mô hình trong sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... Cùng với đó, huyện Gio Linh cũng chú trọng đến giải pháp kêu gọi và đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Chẳng hạn như thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuê lại đất của nông dân để thực hiện đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản hoặc doanh nghiệp cùng với nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và thu mua, tiêu thụ sản phẩm để tạo ra các sản phẩm có chất lượng. Ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất các sản phẩm chế tạo, chế biến phục vụ nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; tăng quy mô và sử dụng hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn.

      Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản theo hướng tiêu thụ trong các khu công nghiệp, siêu thị, xuất khẩu với chất lượng cao. Đổi mới tổ chức sản xuất, đưa các mô hình tổ chức sản xuất thích hợp với từng loại cây trồng, con nuôi, mô hình hợp tác, liên kết sản xuất có hiệu quả. Tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động nông thôn đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

 

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Thông báo v/v thi tuyển 03 Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
252456
9

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này