Thứ Sáu, 15/12/2017 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Gio Linh chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp
UBND huyện Gio Linh vừa có quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025. Mục đích chủ yếu của đề án nhằm điều chỉnh toàn diện về cơ cấu phát triển nông nghiệp, tổ chức lại và đổi mới trình độ công nghệ sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản...
Tôm được xác định là một trong những con nuôi chủ lực của huyện Gio Linh khi thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

     Đối với huyện Gio Linh, từ trước đến nay nông nghiệp luôn là ngành chủ lực, hàng năm đóng góp từ 45-50% tổng giá trị sản xuất của địa phương. Trong giai đoạn từ năm 2011-2016, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông- lâm nghiệp đạt 3,92%; giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 52,28 triệu đồng. Tuy có sự phát triển đáng ghi nhận nhưng nhìn vào thực tế, việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Chẳng hạn như sản lượng lúa gạo, mủ cao su, hồ tiêu, khai thác hải sản... liên tục phát triển nhưng chưa ổn định, tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa cao.

    Bên cạnh đó, phần lớn người sản xuất ít chủ động trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các cơ sở chế biến nông sản cũng gặp khó khăn khi không cân đối được nguồn nguyên liệu sản xuất, chưa tìm được nguồn cung ứng ổn định với chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp tại huyện Gio Linh cũng có xu hướng giảm dần vì nông nghiệp đang tăng trưởng theo chiều rộng (mở rộng diện tích sản xuất), khai thác các lợi thế tự nhiên (mặt nước) không còn là lợi thế cạnh tranh. Việc tăng nhanh sản lượng nông sản nhưng không cải tiến chất lượng, không gắn kết với thị trường tiêu thụ dẫn đến tình trạng nông dân thua lỗ dần. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp còn dựa trên kinh tế hộ manh mún, nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng chưa cao, thị trường tiêu thụ chưa ổn định và còn thiếu sự liên kết “4 nhà” trong sản xuất nên sức cạnh tranh còn thấp. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc cơ cấu lại nông nghiệp trên các lĩnh vực chủ yếu như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và nội bộ của từng ngành hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ là nhu cầu bức thiết. Mục tiêu của tái cơ cấu nông nghiệp là phát huy cao lợi thế và điều kiện tự nhiên, sản phẩm đặc trưng của từng vùng, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, phát triển nông nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, huyện Gio Linh đề ra những mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt từ 5,5- 6%/năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế là 35,34%; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt từ 39-40 ngàn tấn; sản lượng khai thác hải sản đạt 17.500 tấn. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích đạt trên 70 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người lao động nông nghiệp đạt trên 63 triệu đồng, tăng gấp trên 1,5 lần so với năm 2016, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 60%. Địa phương xây dựng được từ 2-3 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tạo ra sản phẩm gắn với thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của huyện Gio Linh trên cơ sở cơ cấu lại nội bộ ngành, cơ cấu lại lao động, áp dụng khoa học công nghệ với kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện sản xuất gắn với tiêu thụ trên cơ sở phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời xác định khoa học công nghệ và đổi mới tổ chức sản xuất là động lực cho tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển hàng hóa tập trung gắn với sản phẩm hữu cơ. Tăng giá trị sản phẩm cao su, hồ tiêu, lúa chất lượng cao, thủy hải sản, chăn nuôi gia súc- gia cầm; phát triển ngành, hàng chủ lực theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, hải sản, đặc biệt là chế biến các sản phẩm từ gạo, cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu, hải sản hấp, sấy, nước mắm, các dịch vụ quảng bá gắn với tiêu thụ nông sản qua chế biến phục vụ khách du lịch. Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với chuyển đổi tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển kinh tế hợp tác và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện đúng định hướng tái cơ cấu nông nghiệp đã đề ra, Gio Linh đã xác định những loại cây, con chủ lực để phát triển trong thời gian tới. Đối với ngành thủy sản, 2 con chủ lực được xác định là tôm mặn lợ và hải sản; trong ngành trồng trọt có 3 cây chủ lực là lúa chất lượng cao, cao su và hồ tiêu; trong chăn nuôi có 3 con chủ lực là bò thịt, lợn thịt và gia cầm. 3 loại cây được xác định là tiềm năng của địa phương gồm cây bơ, cây dứa và rau xà lách xoong. Để triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Gio Linh sẽ chú trọng xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các lĩnh vực ngành nông nghiệp, quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản, tăng cường ứng dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, ICM) đảm bảo sản phẩm an toàn. Đổi mới chính sách quản lý trong nông nghiệp, nhất là quản lý đất đai, thủy lợi, cải tạo đất. Trong đó chú trọng xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích liên doanh, liên kết trong sản xuất. Dồn điền, đổi thửa và tích tụ ruộng đất bằng hình thức nông dân góp vốn bằng đất, thỏa thuận cho tổ chức và doanh nghiệp thuê lại đất sản xuất để tổ chức thực hiện một số mô hình sản xuất trình diễn sản xuất cây, con giống phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp, xây dựng khu chế biến và bảo quản nông sản. Đồng thời khuyến khích hộ nông dân tham gia với doanh nghiệp trong tái cơ cấu chuỗi mô hình trong sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... Cùng với đó, huyện Gio Linh cũng chú trọng đến giải pháp kêu gọi và đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Chẳng hạn như thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuê lại đất của nông dân để thực hiện đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản hoặc doanh nghiệp cùng với nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và thu mua, tiêu thụ sản phẩm để tạo ra các sản phẩm có chất lượng. Ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất các sản phẩm chế tạo, chế biến phục vụ nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; tăng quy mô và sử dụng hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn.

      Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản theo hướng tiêu thụ trong các khu công nghiệp, siêu thị, xuất khẩu với chất lượng cao. Đổi mới tổ chức sản xuất, đưa các mô hình tổ chức sản xuất thích hợp với từng loại cây trồng, con nuôi, mô hình hợp tác, liên kết sản xuất có hiệu quả. Tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động nông thôn đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

 

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nông dân vùng Lìa vào vụ thu hoạch sắn (13/12/2017)
Triển khai mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới đơn giản ở Gio Linh (13/12/2017)
Liên kết trồng gần 150 ha ớt tập trung (12/12/2017)
Tập đoàn Vestas ASP xây dựng chuỗi trang trại điện gió tại Quảng Trị (12/12/2017)
Tín hiệu vui từ mô hình chuối chiên chân không ở Tân Thành (12/12/2017)
Phát triển sản xuất nấm theo chuỗi giá trị ở vùng biển (08/12/2017)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà- trồng rau ở vùng gò đồi (08/12/2017)
Thúc đẩy phong trào nông dân ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất (08/12/2017)
Cây màu cho thu nhập khá trên đất ba dan (04/12/2017)
Cần tăng cường quảng bá sản phẩm sau khi đăng ký nhãn hiệu tập thể (01/12/2017)
Phát triển kinh tế nhờ liên kết hiệu quả (01/12/2017)
Huyện Triệu Phong chú trọng phát triển CN - TTCN. (01/12/2017)
Kết nối cung cầu để tiêu thụ nông sản thuận lợi (01/12/2017)
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (27/11/2017)
Mùa cam K4 (24/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà thả vườn (24/11/2017)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị: Tập huấn về tổ chức, quản lý Hội (23/11/2017)
Triệu Phong chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Hiệu quả trồng cây dưa lưới đầu tiên ở Vĩnh Linh (22/11/2017)
Trồng thử nghiệm cây trạch tả (22/11/2017)
Đại hội thành lập HTX kinh doanh, chăn nuôi gà Triệu Thượng nhiệm kỳ 2017-2022 (22/11/2017)
Ký kết thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và viễn thông (21/11/2017)
Nâng cao ý thức sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn- hiệu quả (16/11/2017)
Để hạn chế tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (16/11/2017)
Làng trồng cây đinh lăng (10/11/2017)
Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực xã hội nhân văn (09/11/2017)
Triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt ở Hướng Hóa (09/11/2017)
Trồng cây đinh lăng, một hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Long (06/11/2017)
Cam Lộ: Ra quân dập dịch bệnh lùn sọc đen chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân (03/11/2017)
Giống quýt Phủ Quỳ phát triển tốt trên đất mới (03/11/2017)
Trồng ném trên lưới xăngtylen cho hiệu quả cao (03/11/2017)
Hiệu quả kinh tế của cây khoai từ ở Gio An (01/11/2017)
Hướng tới sản xuất hồ tiêu bền vững ở Quảng Trị (01/11/2017)
Chi đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin - VNPT Quảng Trị với phong trào “Sáng tạo trẻ” (01/11/2017)
Thanh niên Hướng Hóa nỗ lực phát triển kinh tế (01/11/2017)
Thương mại điện tử, một hướng khởi nghiệp mới (01/11/2017)
Triển khai trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (31/10/2017)
Cựu chiến binh làm giàu từ rừng và hồ tiêu (26/10/2017)
Làng của cây đinh lăng (26/10/2017)
Chuỗi sản xuất khép kín, mô hình đem lại nhiều lợi ích (25/10/2017)
Tổng kết mô hình nuôi cá truyền thống miền núi (24/10/2017)
Làm giàu từ mô hình vườn ươm cây giống (24/10/2017)
THA 1 - giống cà phê thích hợp để tái canh trồng mới (23/10/2017)
Triển khai trồng hồ tiêu tập trung ở Cam Chính (23/10/2017)
Xây dựng mô hình OCOP để phát triển kinh tế nông thôn (23/10/2017)
Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (19/10/2017)
Chú trọng phát triển chợ đầu mối tiêu thụ nông sản (19/10/2017)
Tạo sản phẩm mới mang thương hiệu quê nhà (17/10/2017)
Giúp đồng bào biên giới phát triển ruộng nước (16/10/2017)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 236/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 186/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 171/QĐ-SKHCN về việc Quyết định: Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở- Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017 (Lần thứ hai).

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 27/11/2017)

Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 14/8/2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo học bổng chính phủ Ấn Độ

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
255670
723

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này