Chủ Nhật, 21/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Gio Linh chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp
UBND huyện Gio Linh vừa có quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025. Mục đích chủ yếu của đề án nhằm điều chỉnh toàn diện về cơ cấu phát triển nông nghiệp, tổ chức lại và đổi mới trình độ công nghệ sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản...
Tôm được xác định là một trong những con nuôi chủ lực của huyện Gio Linh khi thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

     Đối với huyện Gio Linh, từ trước đến nay nông nghiệp luôn là ngành chủ lực, hàng năm đóng góp từ 45-50% tổng giá trị sản xuất của địa phương. Trong giai đoạn từ năm 2011-2016, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông- lâm nghiệp đạt 3,92%; giá trị sản phẩm trên 1 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 52,28 triệu đồng. Tuy có sự phát triển đáng ghi nhận nhưng nhìn vào thực tế, việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Chẳng hạn như sản lượng lúa gạo, mủ cao su, hồ tiêu, khai thác hải sản... liên tục phát triển nhưng chưa ổn định, tính hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa cao.

    Bên cạnh đó, phần lớn người sản xuất ít chủ động trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các cơ sở chế biến nông sản cũng gặp khó khăn khi không cân đối được nguồn nguyên liệu sản xuất, chưa tìm được nguồn cung ứng ổn định với chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp tại huyện Gio Linh cũng có xu hướng giảm dần vì nông nghiệp đang tăng trưởng theo chiều rộng (mở rộng diện tích sản xuất), khai thác các lợi thế tự nhiên (mặt nước) không còn là lợi thế cạnh tranh. Việc tăng nhanh sản lượng nông sản nhưng không cải tiến chất lượng, không gắn kết với thị trường tiêu thụ dẫn đến tình trạng nông dân thua lỗ dần. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp còn dựa trên kinh tế hộ manh mún, nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng chưa cao, thị trường tiêu thụ chưa ổn định và còn thiếu sự liên kết “4 nhà” trong sản xuất nên sức cạnh tranh còn thấp. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc cơ cấu lại nông nghiệp trên các lĩnh vực chủ yếu như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và nội bộ của từng ngành hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ là nhu cầu bức thiết. Mục tiêu của tái cơ cấu nông nghiệp là phát huy cao lợi thế và điều kiện tự nhiên, sản phẩm đặc trưng của từng vùng, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, phát triển nông nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, huyện Gio Linh đề ra những mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt từ 5,5- 6%/năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế là 35,34%; sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt từ 39-40 ngàn tấn; sản lượng khai thác hải sản đạt 17.500 tấn. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích đạt trên 70 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người lao động nông nghiệp đạt trên 63 triệu đồng, tăng gấp trên 1,5 lần so với năm 2016, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 60%. Địa phương xây dựng được từ 2-3 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tạo ra sản phẩm gắn với thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của huyện Gio Linh trên cơ sở cơ cấu lại nội bộ ngành, cơ cấu lại lao động, áp dụng khoa học công nghệ với kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện sản xuất gắn với tiêu thụ trên cơ sở phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời xác định khoa học công nghệ và đổi mới tổ chức sản xuất là động lực cho tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển hàng hóa tập trung gắn với sản phẩm hữu cơ. Tăng giá trị sản phẩm cao su, hồ tiêu, lúa chất lượng cao, thủy hải sản, chăn nuôi gia súc- gia cầm; phát triển ngành, hàng chủ lực theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, hải sản, đặc biệt là chế biến các sản phẩm từ gạo, cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu, hải sản hấp, sấy, nước mắm, các dịch vụ quảng bá gắn với tiêu thụ nông sản qua chế biến phục vụ khách du lịch. Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với chuyển đổi tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển kinh tế hợp tác và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện đúng định hướng tái cơ cấu nông nghiệp đã đề ra, Gio Linh đã xác định những loại cây, con chủ lực để phát triển trong thời gian tới. Đối với ngành thủy sản, 2 con chủ lực được xác định là tôm mặn lợ và hải sản; trong ngành trồng trọt có 3 cây chủ lực là lúa chất lượng cao, cao su và hồ tiêu; trong chăn nuôi có 3 con chủ lực là bò thịt, lợn thịt và gia cầm. 3 loại cây được xác định là tiềm năng của địa phương gồm cây bơ, cây dứa và rau xà lách xoong. Để triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Gio Linh sẽ chú trọng xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các lĩnh vực ngành nông nghiệp, quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản, tăng cường ứng dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, ICM) đảm bảo sản phẩm an toàn. Đổi mới chính sách quản lý trong nông nghiệp, nhất là quản lý đất đai, thủy lợi, cải tạo đất. Trong đó chú trọng xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích liên doanh, liên kết trong sản xuất. Dồn điền, đổi thửa và tích tụ ruộng đất bằng hình thức nông dân góp vốn bằng đất, thỏa thuận cho tổ chức và doanh nghiệp thuê lại đất sản xuất để tổ chức thực hiện một số mô hình sản xuất trình diễn sản xuất cây, con giống phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp, xây dựng khu chế biến và bảo quản nông sản. Đồng thời khuyến khích hộ nông dân tham gia với doanh nghiệp trong tái cơ cấu chuỗi mô hình trong sản xuất- chế biến- tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... Cùng với đó, huyện Gio Linh cũng chú trọng đến giải pháp kêu gọi và đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Chẳng hạn như thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuê lại đất của nông dân để thực hiện đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản hoặc doanh nghiệp cùng với nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và thu mua, tiêu thụ sản phẩm để tạo ra các sản phẩm có chất lượng. Ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất các sản phẩm chế tạo, chế biến phục vụ nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; tăng quy mô và sử dụng hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn.

      Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản theo hướng tiêu thụ trong các khu công nghiệp, siêu thị, xuất khẩu với chất lượng cao. Đổi mới tổ chức sản xuất, đưa các mô hình tổ chức sản xuất thích hợp với từng loại cây trồng, con nuôi, mô hình hợp tác, liên kết sản xuất có hiệu quả. Tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động nông thôn đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

 

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
253836
26

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này