Thứ Ba, 20/3/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin tổng hợp

Chú trọng đào tạo nghề cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới
Nét nổi bật là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, quy hoạch xây dựng NTM ở các địa phương.
Chế biến dầu lạc ở Cam Lộ

     Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Theo kết quả rà soát hiện trạng tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 13,25 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh hiện có 31/117 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 26,5%. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng NTM trong 6 tháng đầu năm 2017 là 3.480.957 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình là 183.509 triệu đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 212.285 triệu đồng, vốn huy động doanh nghiệp, HTX là 17.440 triệu đồng và vốn tín dụng 3.050.740 triệu đồng.

    Nét nổi bật là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, quy hoạch xây dựng NTM ở các địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo cho 1.262 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 7.300 lượt người, trong đó 3.515 người làm việc trong tỉnh, 2.058 người làm việc ngoài tỉnh và 560 lao động làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2016 là 16,54%. Mặc dù quá trình triển khai thực hiện việc dạy nghề cho lao động nông thôn đã đạt được nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thấp, vẫn còn tình trạng đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu dẫn đến việc không ít lao động nông thôn tham gia học nghề nhưng không thể áp dụng vào thực tiễn hoặc không gắn bó lâu dài với nghề. Một số nghề phi nông nghiệp vẫn đào tạo mang tính hình thức, người lao động sau đào tạo khó có việc làm do tay nghề yếu và thiếu kinh nghiệm. Một số nghề nông nghiệp như trồng rau an toàn, nuôi trồng thủy sản… hướng dẫn người nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên nền tảng kinh nghiệm sẵn có, tuy nhiên để phát huy hiệu quả kinh tế đòi hỏi một sự đầu tư lớn, trong khi mức vay hỗ trợ ưu đãi thấp. Điều này khiến không ít hộ nông dân sau khi học nghề phải bỏ ngang hoặc triển khai không hiệu quả vì khó khăn về vốn và kỹ thuật. Ngoài ra, chương trình, giáo trình dạy nghề còn nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên nhìn chung còn thiếu và yếu về chuyên môn. Một số trung tâm dạy nghề cấp huyện chưa được đầu tư về cơ sở vật chất, không đảm bảo yêu cầu dạy và học. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ cơ sở chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn dẫn đến thiếu sâu sát trong công tác tuyên truyền, vận động, làm cho việc triển khai đào tạo nghề chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Để công tác dạy nghề cho lao động nông thôn phát huy hiệu quả, cần gắn với giải quyết việc làm, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đào tạo nghề. Đầu tư các điều kiện bảo đảm tăng quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề như nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng và ban hành các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế theo hướng nâng cao năng lực thực hành, xây dựng ý thức nghề nghiệp, việc làm. Bên cạnh đó cần đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, quan trọng nhất vẫn là xác định nghề dạy phù hợp với đối tượng, địa bàn, lợi thế, nguyện vọng của nông dân. Mở rộng và đa dạng hóa loại hình dạy nghề, tạo điều kiện, cơ hội cho lao động nông thôn có nguyện vọng học nghề đều được đáp ứng. Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; có chính sách thu hút và sử dụng giáo viên dạy nghề. Tăng cường công tác quản lý đào tạo nghề như rà soát quy hoạch mạng lưới; nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch đào tạo bảo đảm về số lượng và cơ cấu gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức dạy nghề thông qua các mô hình sản xuất điển hình và nhân rộng, gắn chương trình dạy nghề với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả thực chất và bền vững, việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề vừa phải xuất phát từ nhu cầu của người lao động, đồng thời phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và trình độ của người dân.

    Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020 theo Quyết định số 630 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; tổ chức triển khai có hiệu quả đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược về dạy nghề là đào tạo nghề trình độ cao đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế mũi nhọn, những vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng NTM.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Một doanh nghiệp trẻ năng động (14/3/2018)
Quảng bá đặc sản của quê hương qua website rauliet.com (11/3/2018)
Ghi nhận ở phiên chợ nông sản vùng Cùa (07/3/2018)
Tổ chức KOICA hỗ trợ vốn dự án "ngân hàng bò" cho xã Cam Thành (06/3/2018)
Linh Hải nỗ lực về đích xây dựng nông thôn mới (26/02/2018)
Niềm vui từ những chuyến tàu ra khơi đầu năm (22/02/2018)
Ra đồng đầu năm (22/02/2018)
Sôi động ra quân sản xuất, kinh doanh (22/02/2018)
Ngư dân trúng “lộc biển” đầu năm (22/02/2018)
Tích cực phòng chống rét cho đàn trâu bò. (08/02/2018)
Đảng bộ 40 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh (02/02/2018)
Gần 200 cán bộ giúp dân trồng ớt (30/01/2018)
Kiểm tra mô hình trồng rau, củ, quả theo phương pháp thủy canh (30/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang tính bền vững (30/01/2018)
Phát triển thương mại - dịch vụ ở Gio Linh (29/01/2018)
Khai trương Siêu thị nông sản hữu cơ Quảng Trị (29/01/2018)
Tăng gia sản xuất giỏi ở một đơn vị huấn luyện (29/01/2018)
Đảng bộ xã Tân Long với nhiệm vụ phát triển kinh tế (24/01/2018)
Sở Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính (22/01/2018)
Vĩnh Linh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế (18/01/2018)
Tổ hợp tác: Mô hình tạo việc làm mới cho phụ nữ nông thôn (16/01/2018)
Đưa thương hiệu nước mắm Vĩnh Thái vươn xa (10/01/2018)
Hiệu quả từ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước mắm (08/01/2018)
Giúp nông dân nâng cao chất lượng đàn bò (08/01/2018)
Làm giàu trên vùng gò đồi Hải Lăng (08/01/2018)
Tích cực lao động sản xuất đầu năm (08/01/2018)
Đầu tư tín dụng theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương (08/01/2018)
Vĩnh Hà nỗ lực vượt khó vươn lên (02/01/2018)
Tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (02/01/2018)
Không nên băn khoăn khi sử dụng xăng sinh học E5 (28/12/2017)
Bếp đun cải tiến mang lại nhiều lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số (25/12/2017)
Nuôi vật nuôi mới cho hiệu quả cao (22/12/2017)
Chú trọng phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (18/12/2017)
Nỗ lực giữ nghề làm nón lá ở Bố Liêu (12/12/2017)
Chú trọng hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn (08/12/2017)
Cà phê Hướng Hóa được mùa, được giá (08/12/2017)
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (22/11/2017)
Cầu nối để hàng Việt đến với người tiêu dùng (17/11/2017)
Tăng cường chăm sóc gia súc trong mùa đông (16/11/2017)
Một số kiến nghị trong việc thiết kế và thực hiện thành công mô hình PPP cho đổi mới nông nghiệp (16/11/2017)
Ngành y tế Hải Lăng chủ động phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ (16/11/2017)
Nỗ lực lấy lại thương hiệu cho rượu Kim Long (16/11/2017)
Hội nghị Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (09/11/2017)
Đầu tư trồng rừng thâm canh (08/11/2017)
Hiệu quả từ mô hình “Ngân hàng con giống” của phụ nữ Vĩnh Linh (07/11/2017)
Phục hồi nghề đóng thuyền ở vùng biển bãi ngang (06/11/2017)
Cựu chiến binh với mô hình nuôi gà an toàn sinh học (02/11/2017)
Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng: Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (31/10/2017)
Nhiều CCB Triệu Phong chú trọng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao (31/10/2017)
Hướng Hóa tích cực xây dựng nông thôn mới (23/10/2017)
Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Thông báo v/v thi tuyển 03 Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
252521
59

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này