Chủ Nhật, 23/9/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực xã hội nhân văn
Trong thời đại ngày nay, quá trình phát triển được xem là bền vững khi và chỉ khi đảm bảo hài hoà giữa 3 yếu tố: Kinh tế, xã hội và môi trường. Nếu chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà không chú trọng phát triển xã hội và môi trường thì sự phát triển đó tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường. Do đó, để tạo sự phát triển hài hòa, bền vững thì lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV) phải được coi trọng và có nhiệm vụ to lớn trong quá trình phát triển của địa phương cũng như cả nước.
Lễ hội Thống nhất non sông được tổ chức tại Cụm di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

   Với sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm nỗ lực của toàn ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh, hoạt động KH&CN trên địa bàn Quảng Trị trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực KHXHNV là lĩnh vực thường có “độ trễ” nhất định, cũng có sự chuyển biến rõ nét, đồng bộ và quyết liệt.

   Ngoài những nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, KH&CN của trung ương và các địa phương khác vào điều kiện cụ thể của tỉnh; nghiên cứu về khoa học quản lý kinh tế, quản lý xã hội, khoa học giáo dục cung cấp các luận cứ cho các quyết sách về KT-XH, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, trình độ quản lý điều hành của các cấp; hoặc các đề tài nghiên cứu về các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và bản sắc văn hoá của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ tổng kết về lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương… trong những năm trở lại đây đã có nhiều đề tài, nhiệm vụ KHXHNV hướng vào các mục tiêu cụ thể, đóng góp một cách hữu hiệu, tích cực vào nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương. Tiêu biểu một số đề tài mang hàm lượng khoa học cao đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tế như: Địa chí Quảng Trị; đề tài tổng kiểm kê, điều tra nghiên cứu “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị”; Đề tài “Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị”… “Địa chí Quảng Trị” là một công trình khoa học lớn, là nguồn tài liệu gốc có giá trị khảo cứu tổng hợp về tất cả các mặt, qua nhiều thời kỳ khác nhau từ xưa cho đến ngày nay về con người và mảnh đất Quảng Trị. Biên soạn Địa chí Quảng Trị nhằm sưu tầm, xử lý tư liệu, nghiên cứu tự nhiên, lịch sử, văn hóa - xã hội qua các giai đoạn lịch sử để khẳng định vị thế, vai trò mảnh đất và con người Quảng Trị trong lịch sử, từ đó xây dựng cơ sở hệ thống dữ liệu về địa chí bằng các phương pháp truyền thống và hiện đại, phục vụ cho mọi đối tượng quan tâm. Khi hoàn thành đây sẽ là bộ sách quý, tư liệu gốc của địa phương giúp mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh có cái nhìn tổng quát về quá trình biến đổi của tự nhiên, sự thay đổi về địa danh, địa giới của tỉnh Quảng Trị trong từng thời kỳ lịch sử, cũng như tiến trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ. Mặt khác, bộ sách Địa chí Quảng Trị còn là tài liệu quan trọng để giáo dục truyền thống, phục vụ công tác giảng dạy trong các trường phổ thông, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh…Hiện nay, Sở KH&CN là cơ quan chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiên cứu ở trung ương và địa phương đang tiến hành biên soạn, dự kiến đến năm 2018 công trình sẽ hoàn thành, xuất bản. Đề tài tổng kiểm kê, điều tra nghiên cứu “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị” là một đề tài có quy mô, nội dung lớn, phong phú và đa dạng. Qua 2 năm triển khai, đề tài đã nghiên cứu, thống kê, phân loại được 315 di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Công trình đã được nghiệm thu năm 2016 đang được chỉnh lý, biên soạn để xuất bản thành sách. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các cộng đồng tộc người trên đất Quảng Trị từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Đề tài “Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị” là đề tài ứng dụng tại Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh và các công ty, doanh nghiệp (DN) kinh doanh du lịch trên địa bàn. Dựa trên các luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn thiện các dịch vụ bổ sung tại các điểm di tích lịch sử văn hóa của tỉnh đang được đưa vào khai thác, phát huy tác dụng. Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống hóa lý luận về phát triển dịch vụ bổ sung trong du lịch, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các cơ sở di tích trong thời gian qua để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoàn thiện các dịch vụ du lịch bổ sung tại các điểm di tích. Thông qua đề tài sẽ có những giải pháp hữu hiệu để khai thác tốt hơn các tài nguyên du lịch đặc trưng của tỉnh, nhằm phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch gia tăng khả năng thu hút của điểm đến và khả năng cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Trị theo hướng bền vững. Đề tài “Luận cứ khoa học lịch sử xác định vị trí 3 dinh phủ Ái Tử, Trà Bát, Cát Dinh và khoanh vùng bảo vệ phục vụ quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa thời chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong” và đề tài “Nghiên cứu khảo cổ học khu di tích căn cứ Tân Sở” là những đề tài mang tính khoa học và thực tiễn cao, không những xác định quy mô, tính chất, vị trí, vai trò của từng di tích trong lịch sử, mà còn là cơ sở khoa học và pháp lý để khoanh vùng bảo vệ, phục vụ công tác quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích, cứ liệu lịch sử, để xây dựng các chương trình lễ hội địa phương... Các đề tài này không chỉ nghiên cứu đơn thuần mà có sự đổi mới trong cách tiếp cận thực hiện các nội dung đề tài, đó là thực hiện một chuỗi các hoạt động khoa học để cho ra các sản phẩm đa dạng trên nhiều phương diện. Từ việc tổ chức các hội thảo khoa học mang tầm khu vực, quốc gia, đến việc thực hiện khai quật khảo cổ học, đánh giá xác định vị trí, ý nghĩa từng di tích, khoanh vùng quy hoạch bảo tồn tôn tạo, các ý tưởng, giải pháp tôn vinh đến hoàn thiện kịch bản lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa của từng di tích, địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu tổng kết thực tiễn, các đề tài thuộc lĩnh vực KHXH cung cấp các luận cứ khoa học để các địa phương, sở, ban, ngành, DN tham chiếu, hoạch định chính sách phát triển KT-XH, phù hợp với tiến trình hội nhập, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiêu biểu như các đề tài “Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” hay đề tài: “Điều tra đánh giá năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành công nghiệp sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đến 2025”. Đây là những đề tài mang tính ứng dụng cao, xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu đòi hỏi của DN góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN, nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa, thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Trong thời gian tới, công tác nghiên cứu KHXHVN của tỉnh cần tập trung vào các nội dung như: Nghiên cứu và làm sáng tỏ các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa về mảnh đất, con người Quảng Trị trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước và quá trình xây dựng và phát triển đất nước, quê hương; nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, KH&CN của trung ương và các địa phương vào điều kiện cụ thể của tỉnh; nghiên cứu về khoa học quản lý kinh tế, quản lý xã hội, khoa học giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng Việt và các tộc người Tà Ôi, Pa Kô, Vân Kiều; định hướng bảo tồn và khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh…

    Công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực KHXHNV đã bám sát vào thực tiễn cuộc sống, xuất phát từ những nhu cầu đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp…để làm chất liệu, xây dựng hoạch định các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn và giá trị sử dụng cao. Vì thế các đề tài nghiên cứu đều đạt chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển.

Theo Đặc san Khoa học và Công nghệ
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 26/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê chè có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị".

Thông báo số 27/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao và phục tráng giống lúa HC95".

Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
253578
241

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này