Thứ Bảy, 24/3/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực xã hội nhân văn
Trong thời đại ngày nay, quá trình phát triển được xem là bền vững khi và chỉ khi đảm bảo hài hoà giữa 3 yếu tố: Kinh tế, xã hội và môi trường. Nếu chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà không chú trọng phát triển xã hội và môi trường thì sự phát triển đó tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường. Do đó, để tạo sự phát triển hài hòa, bền vững thì lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV) phải được coi trọng và có nhiệm vụ to lớn trong quá trình phát triển của địa phương cũng như cả nước.
Lễ hội Thống nhất non sông được tổ chức tại Cụm di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

   Với sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm nỗ lực của toàn ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh, hoạt động KH&CN trên địa bàn Quảng Trị trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực KHXHNV là lĩnh vực thường có “độ trễ” nhất định, cũng có sự chuyển biến rõ nét, đồng bộ và quyết liệt.

   Ngoài những nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, KH&CN của trung ương và các địa phương khác vào điều kiện cụ thể của tỉnh; nghiên cứu về khoa học quản lý kinh tế, quản lý xã hội, khoa học giáo dục cung cấp các luận cứ cho các quyết sách về KT-XH, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, trình độ quản lý điều hành của các cấp; hoặc các đề tài nghiên cứu về các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và bản sắc văn hoá của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ tổng kết về lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương… trong những năm trở lại đây đã có nhiều đề tài, nhiệm vụ KHXHNV hướng vào các mục tiêu cụ thể, đóng góp một cách hữu hiệu, tích cực vào nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương. Tiêu biểu một số đề tài mang hàm lượng khoa học cao đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tế như: Địa chí Quảng Trị; đề tài tổng kiểm kê, điều tra nghiên cứu “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị”; Đề tài “Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị”… “Địa chí Quảng Trị” là một công trình khoa học lớn, là nguồn tài liệu gốc có giá trị khảo cứu tổng hợp về tất cả các mặt, qua nhiều thời kỳ khác nhau từ xưa cho đến ngày nay về con người và mảnh đất Quảng Trị. Biên soạn Địa chí Quảng Trị nhằm sưu tầm, xử lý tư liệu, nghiên cứu tự nhiên, lịch sử, văn hóa - xã hội qua các giai đoạn lịch sử để khẳng định vị thế, vai trò mảnh đất và con người Quảng Trị trong lịch sử, từ đó xây dựng cơ sở hệ thống dữ liệu về địa chí bằng các phương pháp truyền thống và hiện đại, phục vụ cho mọi đối tượng quan tâm. Khi hoàn thành đây sẽ là bộ sách quý, tư liệu gốc của địa phương giúp mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh có cái nhìn tổng quát về quá trình biến đổi của tự nhiên, sự thay đổi về địa danh, địa giới của tỉnh Quảng Trị trong từng thời kỳ lịch sử, cũng như tiến trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ. Mặt khác, bộ sách Địa chí Quảng Trị còn là tài liệu quan trọng để giáo dục truyền thống, phục vụ công tác giảng dạy trong các trường phổ thông, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh…Hiện nay, Sở KH&CN là cơ quan chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiên cứu ở trung ương và địa phương đang tiến hành biên soạn, dự kiến đến năm 2018 công trình sẽ hoàn thành, xuất bản. Đề tài tổng kiểm kê, điều tra nghiên cứu “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Trị” là một đề tài có quy mô, nội dung lớn, phong phú và đa dạng. Qua 2 năm triển khai, đề tài đã nghiên cứu, thống kê, phân loại được 315 di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Công trình đã được nghiệm thu năm 2016 đang được chỉnh lý, biên soạn để xuất bản thành sách. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các cộng đồng tộc người trên đất Quảng Trị từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Đề tài “Nghiên cứu phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị” là đề tài ứng dụng tại Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh và các công ty, doanh nghiệp (DN) kinh doanh du lịch trên địa bàn. Dựa trên các luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn thiện các dịch vụ bổ sung tại các điểm di tích lịch sử văn hóa của tỉnh đang được đưa vào khai thác, phát huy tác dụng. Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống hóa lý luận về phát triển dịch vụ bổ sung trong du lịch, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ du lịch bổ sung tại các cơ sở di tích trong thời gian qua để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoàn thiện các dịch vụ du lịch bổ sung tại các điểm di tích. Thông qua đề tài sẽ có những giải pháp hữu hiệu để khai thác tốt hơn các tài nguyên du lịch đặc trưng của tỉnh, nhằm phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch gia tăng khả năng thu hút của điểm đến và khả năng cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Trị theo hướng bền vững. Đề tài “Luận cứ khoa học lịch sử xác định vị trí 3 dinh phủ Ái Tử, Trà Bát, Cát Dinh và khoanh vùng bảo vệ phục vụ quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa thời chúa Nguyễn trên đất Triệu Phong” và đề tài “Nghiên cứu khảo cổ học khu di tích căn cứ Tân Sở” là những đề tài mang tính khoa học và thực tiễn cao, không những xác định quy mô, tính chất, vị trí, vai trò của từng di tích trong lịch sử, mà còn là cơ sở khoa học và pháp lý để khoanh vùng bảo vệ, phục vụ công tác quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích, cứ liệu lịch sử, để xây dựng các chương trình lễ hội địa phương... Các đề tài này không chỉ nghiên cứu đơn thuần mà có sự đổi mới trong cách tiếp cận thực hiện các nội dung đề tài, đó là thực hiện một chuỗi các hoạt động khoa học để cho ra các sản phẩm đa dạng trên nhiều phương diện. Từ việc tổ chức các hội thảo khoa học mang tầm khu vực, quốc gia, đến việc thực hiện khai quật khảo cổ học, đánh giá xác định vị trí, ý nghĩa từng di tích, khoanh vùng quy hoạch bảo tồn tôn tạo, các ý tưởng, giải pháp tôn vinh đến hoàn thiện kịch bản lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa của từng di tích, địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu tổng kết thực tiễn, các đề tài thuộc lĩnh vực KHXH cung cấp các luận cứ khoa học để các địa phương, sở, ban, ngành, DN tham chiếu, hoạch định chính sách phát triển KT-XH, phù hợp với tiến trình hội nhập, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiêu biểu như các đề tài “Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” hay đề tài: “Điều tra đánh giá năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành công nghiệp sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đến 2025”. Đây là những đề tài mang tính ứng dụng cao, xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu đòi hỏi của DN góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN, nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa, thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Trong thời gian tới, công tác nghiên cứu KHXHVN của tỉnh cần tập trung vào các nội dung như: Nghiên cứu và làm sáng tỏ các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa về mảnh đất, con người Quảng Trị trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước và quá trình xây dựng và phát triển đất nước, quê hương; nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, KH&CN của trung ương và các địa phương vào điều kiện cụ thể của tỉnh; nghiên cứu về khoa học quản lý kinh tế, quản lý xã hội, khoa học giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng Việt và các tộc người Tà Ôi, Pa Kô, Vân Kiều; định hướng bảo tồn và khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh…

    Công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực KHXHNV đã bám sát vào thực tiễn cuộc sống, xuất phát từ những nhu cầu đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp…để làm chất liệu, xây dựng hoạch định các đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn và giá trị sử dụng cao. Vì thế các đề tài nghiên cứu đều đạt chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển.

Theo Đặc san Khoa học và Công nghệ
Tin, bài cùng lĩnh vực
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Thông báo v/v thi tuyển 03 Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thống kê truy cập
253029
117

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này