Thứ Hai, 23/7/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệKỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Triệu Phong chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong (khóa XVIII) đã ban hành Nghị quyết số 08 - NQ/HU ngày 3/1/2012 về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) đến năm 2015, có tính đến năm 2020, đây là nghị quyết có vai trò quan trọng đối với việc phát triển CN - TTCN. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhìn chung lĩnh vực phát triển CN - TTCN đã được củng cố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân.
Phát triển CN- TTCN tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương

     Thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/ HU, huyện Triệu Phong đã huy động tổng nguồn vốn tín dụng đầu tư đạt 244.481,884 triệu đồng, trong đó quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng 175.828,084 triệu đồng; đầu tư phát triển sản xuất 68.653,8 triệu đồng. Ngân sách của Trung ương đầu tư 5.300,0 triệu đồng, ngân sách của tỉnh 21.308.749 triệu đồng, ngân sách của huyện 2.551,835 triệu đồng, nguồn vốn trong dân 67.667,3 triệu đồng và nguồn vốn khác 147.654,0 triệu đồng.

    Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới trang thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, trong 5 năm qua, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh hỗ trợ 9 đề án với tổng kinh phí trên 770 triệu đồng, khuyến công huyện hỗ trợ 13 đề án với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 08, huyện Triệu Phong đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất phát triển CN - TTCN. Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện, giá trị sản xuất CN - TTCN đến năm 2016 đạt 443.861 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,5%, tăng bình quân hàng năm 11,6%. Toàn huyện có 989 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN, thu hút 3.925 lao động, tăng trên 500 lao động, có thu nhập ổn định. Để đạt kết quả trên, huyện chú trọng công tác quy hoạch, tạo mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển CN - TTCN để tạo mọi điều kiện tốt nhất thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề. Cụm công nghiệp Ái Tử được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 với tổng diện tích đất cho thuê trên 85.000 m2 đã lấp đầy quỹ đất bố trí sản xuất, hiện có 9 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho trên 600 lao động, có thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm trên 5 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Đông Ái Tử được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết với quy mô trên 34 ha, hiện đang triển khai xây dựng hệ thống đường giao thông, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Thành An và Tổng Công ty dệt may Hòa Thọ, UBND huyện Triệu Phong đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự án đầu tư đối với Công ty TNHHMTV Khoáng sản Hưng Nguyên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm và Công ty Cổ phần Tấn Bửu. Điểm CN - LN sản xuất bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn được quy hoạch với quy mô trên 1ha, đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình phục vụ sản xuất. Điểm CN - LN chế biến mắm, ruốc xã Triệu Lăng đã hoàn thành quy hoạch với quy mô 5 ha, đang xúc tiến kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng. Các xã trên địa bàn huyện trong đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020 được phê duyệt đều có bố trí quỹ đất để phát triển CN - TTCN thu hút đầu tư vào sản xuất ngành nghề, làng nghề nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 54 cơ sở gia công, sửa chữa cơ khí sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng. 28 cơ sở cưa xẻ gỗ với sản lượng 37.000 m2 /năm. 167 cơ sở sản xuất mộc dân dụng, 87 cơ sở đúc bờ lô với sản lượng trên 6,9 triệu viên/năm, Nhà máy sản xuất Gạch Tuynen Minh Hưng với công suất 20 triệu viên/năm. Toàn huyện có 180 cơ sở xay xát lương thực và sản xuất bánh kẹo, 2 làng nghề sản xuất bún… Các cơ sở từng bước đầu tư, cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã có 4 làng nghề được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống. Công tác phát triển và khai thác, sử dụng hệ thống điện được chú trọng đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Đến năm 2016, tổng mức đầu tư các nguồn vốn 147,654 tỷ đồng để phát triển hệ thống điện. Qua 5 năm triển khai nghị quyết, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, Huyện ủy Triệu Phong đã đưa ra chỉ tiêu phát triển ngành CN - TTCN chiếm 15 - 16% trong phát triển kinh tế của huyện. Để đạt chỉ tiêu trên, Huyện ủy Triệu Phong đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện như: Tranh thủ sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh đề xuất những dự án có tính khả thi cao đầu tư theo chiều sâu, sử dụng công nghệ mới hiện đại tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao kết hợp với phát triển công nghiệp quy mô lớn, vừa và nhỏ. Chọn lọc, ưu tiên các dự án hạ tầng quan trọng, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tiếp tục triển khai quy hoạch và lấp đầy các cụm, điểm công nghiệp. Tích cực phối hợp với cấp trên, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các đơn vị liên quan quản lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đồng bộ điểm làng nghề sản xuất bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, làng nghề mắm ruốc Triệu Lăng, điểm công nghiệp làng nghề thị trấn Ái Tử. Tiếp tục ban hành nhiều cơ chế thông thoáng, hình thành môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp để kêu gọi và thu hút đầu tư. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục cấp phép đầu tư để khuyến khích mọi thành phần kinh tế và cá nhân tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa điện tử trên địa bàn huyện. Tích cực huy động nội lựcvà tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển CN - TTCN. Duy trì thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt liên kết 4 nhà. Từng bước hình thành các doanh nghiệp đầu mối chuyên cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ KHKT, đăng ký nhãn mác hàng hóa, xây dựng thương hiệu… Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng, tranh thủ vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài qua các chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện các dự án BOT, liên doanh 100% vốn nước ngoài.

    Duy trì, củng cố và phát triển các làng nghề hiện có, khuyến khích liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ thành cụm, nhóm để tăng khả năng huy động vốn. Phát triển và du nhập nghề mới phù hợp với thực tế phát triển của từng địa phương. Đa dạng hóa các hình thức sở hữu như thành lập các công ty cổ phần, công ty TNHH, kinh tế tư nhân, HTX… mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết trong và ngoài huyện, trong và ngoài tỉnh, liên doanh với nước ngoài…Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Quyết định số 202/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH_CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, dự án:"Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm hàng hóa từ thảo dược"

Quyết định số 204/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, đề tài:"Xây dựng CSDL nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Xem thêm
Thống kê truy cập
253383
474

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này