Thứ Ba, 23/01/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Triệu Phong chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong (khóa XVIII) đã ban hành Nghị quyết số 08 - NQ/HU ngày 3/1/2012 về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) đến năm 2015, có tính đến năm 2020, đây là nghị quyết có vai trò quan trọng đối với việc phát triển CN - TTCN. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhìn chung lĩnh vực phát triển CN - TTCN đã được củng cố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân.
Phát triển CN- TTCN tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương

     Thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/ HU, huyện Triệu Phong đã huy động tổng nguồn vốn tín dụng đầu tư đạt 244.481,884 triệu đồng, trong đó quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng 175.828,084 triệu đồng; đầu tư phát triển sản xuất 68.653,8 triệu đồng. Ngân sách của Trung ương đầu tư 5.300,0 triệu đồng, ngân sách của tỉnh 21.308.749 triệu đồng, ngân sách của huyện 2.551,835 triệu đồng, nguồn vốn trong dân 67.667,3 triệu đồng và nguồn vốn khác 147.654,0 triệu đồng.

    Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới trang thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, trong 5 năm qua, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh hỗ trợ 9 đề án với tổng kinh phí trên 770 triệu đồng, khuyến công huyện hỗ trợ 13 đề án với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 08, huyện Triệu Phong đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất phát triển CN - TTCN. Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện, giá trị sản xuất CN - TTCN đến năm 2016 đạt 443.861 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,5%, tăng bình quân hàng năm 11,6%. Toàn huyện có 989 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN, thu hút 3.925 lao động, tăng trên 500 lao động, có thu nhập ổn định. Để đạt kết quả trên, huyện chú trọng công tác quy hoạch, tạo mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển CN - TTCN để tạo mọi điều kiện tốt nhất thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề. Cụm công nghiệp Ái Tử được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 với tổng diện tích đất cho thuê trên 85.000 m2 đã lấp đầy quỹ đất bố trí sản xuất, hiện có 9 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho trên 600 lao động, có thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm trên 5 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Đông Ái Tử được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết với quy mô trên 34 ha, hiện đang triển khai xây dựng hệ thống đường giao thông, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Thành An và Tổng Công ty dệt may Hòa Thọ, UBND huyện Triệu Phong đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự án đầu tư đối với Công ty TNHHMTV Khoáng sản Hưng Nguyên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm và Công ty Cổ phần Tấn Bửu. Điểm CN - LN sản xuất bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn được quy hoạch với quy mô trên 1ha, đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình phục vụ sản xuất. Điểm CN - LN chế biến mắm, ruốc xã Triệu Lăng đã hoàn thành quy hoạch với quy mô 5 ha, đang xúc tiến kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng. Các xã trên địa bàn huyện trong đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020 được phê duyệt đều có bố trí quỹ đất để phát triển CN - TTCN thu hút đầu tư vào sản xuất ngành nghề, làng nghề nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 54 cơ sở gia công, sửa chữa cơ khí sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng. 28 cơ sở cưa xẻ gỗ với sản lượng 37.000 m2 /năm. 167 cơ sở sản xuất mộc dân dụng, 87 cơ sở đúc bờ lô với sản lượng trên 6,9 triệu viên/năm, Nhà máy sản xuất Gạch Tuynen Minh Hưng với công suất 20 triệu viên/năm. Toàn huyện có 180 cơ sở xay xát lương thực và sản xuất bánh kẹo, 2 làng nghề sản xuất bún… Các cơ sở từng bước đầu tư, cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã có 4 làng nghề được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống. Công tác phát triển và khai thác, sử dụng hệ thống điện được chú trọng đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Đến năm 2016, tổng mức đầu tư các nguồn vốn 147,654 tỷ đồng để phát triển hệ thống điện. Qua 5 năm triển khai nghị quyết, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, Huyện ủy Triệu Phong đã đưa ra chỉ tiêu phát triển ngành CN - TTCN chiếm 15 - 16% trong phát triển kinh tế của huyện. Để đạt chỉ tiêu trên, Huyện ủy Triệu Phong đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện như: Tranh thủ sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh đề xuất những dự án có tính khả thi cao đầu tư theo chiều sâu, sử dụng công nghệ mới hiện đại tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao kết hợp với phát triển công nghiệp quy mô lớn, vừa và nhỏ. Chọn lọc, ưu tiên các dự án hạ tầng quan trọng, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tiếp tục triển khai quy hoạch và lấp đầy các cụm, điểm công nghiệp. Tích cực phối hợp với cấp trên, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các đơn vị liên quan quản lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đồng bộ điểm làng nghề sản xuất bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, làng nghề mắm ruốc Triệu Lăng, điểm công nghiệp làng nghề thị trấn Ái Tử. Tiếp tục ban hành nhiều cơ chế thông thoáng, hình thành môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp để kêu gọi và thu hút đầu tư. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục cấp phép đầu tư để khuyến khích mọi thành phần kinh tế và cá nhân tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa điện tử trên địa bàn huyện. Tích cực huy động nội lựcvà tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển CN - TTCN. Duy trì thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt liên kết 4 nhà. Từng bước hình thành các doanh nghiệp đầu mối chuyên cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ KHKT, đăng ký nhãn mác hàng hóa, xây dựng thương hiệu… Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng, tranh thủ vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài qua các chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện các dự án BOT, liên doanh 100% vốn nước ngoài.

    Duy trì, củng cố và phát triển các làng nghề hiện có, khuyến khích liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ thành cụm, nhóm để tăng khả năng huy động vốn. Phát triển và du nhập nghề mới phù hợp với thực tế phát triển của từng địa phương. Đa dạng hóa các hình thức sở hữu như thành lập các công ty cổ phần, công ty TNHH, kinh tế tư nhân, HTX… mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết trong và ngoài huyện, trong và ngoài tỉnh, liên doanh với nước ngoài…Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Những giải pháp phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn (08/01/2018)
Có vốn, người dân mở hướng làm giàu (08/01/2018)
Thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu (02/01/2018)
Thành công của các mô hình khuyến nông năm 2017 (02/01/2018)
Khơi nguồn sáng tạo kỹ thuật (02/01/2018)
Xuất khẩu năm 2017: Tăng mạnh nhưng cần phát huy nội lực (02/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất lúa hữu cơ (28/12/2017)
Nông dân Triệu Thượng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi (25/12/2017)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn cho vụ đông xuân (25/12/2017)
Xây dựng mô hình trồng rau sạch cần đi đôi với xây dựng chuẩn sạch (22/12/2017)
Khẩn trường khắc phục vườn tiêu bị thiệt hại do mưa rét kéo dài. (22/12/2017)
Hội thảo giới thiệu sản phẩm rượu men lá Ba Nang (22/12/2017)
Hỗ trợ nông dân đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp (22/12/2017)
Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
254451
574

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này