Thứ Tư, 24/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Triệu Phong chú trọng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong (khóa XVIII) đã ban hành Nghị quyết số 08 - NQ/HU ngày 3/1/2012 về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) đến năm 2015, có tính đến năm 2020, đây là nghị quyết có vai trò quan trọng đối với việc phát triển CN - TTCN. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhìn chung lĩnh vực phát triển CN - TTCN đã được củng cố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân.
Phát triển CN- TTCN tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương

     Thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/ HU, huyện Triệu Phong đã huy động tổng nguồn vốn tín dụng đầu tư đạt 244.481,884 triệu đồng, trong đó quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng 175.828,084 triệu đồng; đầu tư phát triển sản xuất 68.653,8 triệu đồng. Ngân sách của Trung ương đầu tư 5.300,0 triệu đồng, ngân sách của tỉnh 21.308.749 triệu đồng, ngân sách của huyện 2.551,835 triệu đồng, nguồn vốn trong dân 67.667,3 triệu đồng và nguồn vốn khác 147.654,0 triệu đồng.

    Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới trang thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, trong 5 năm qua, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh hỗ trợ 9 đề án với tổng kinh phí trên 770 triệu đồng, khuyến công huyện hỗ trợ 13 đề án với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Thực hiện Nghị quyết số 08, huyện Triệu Phong đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất phát triển CN - TTCN. Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện, giá trị sản xuất CN - TTCN đến năm 2016 đạt 443.861 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,5%, tăng bình quân hàng năm 11,6%. Toàn huyện có 989 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN, thu hút 3.925 lao động, tăng trên 500 lao động, có thu nhập ổn định. Để đạt kết quả trên, huyện chú trọng công tác quy hoạch, tạo mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển CN - TTCN để tạo mọi điều kiện tốt nhất thu hút các nhà đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề. Cụm công nghiệp Ái Tử được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 với tổng diện tích đất cho thuê trên 85.000 m2 đã lấp đầy quỹ đất bố trí sản xuất, hiện có 9 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho trên 600 lao động, có thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm trên 5 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Đông Ái Tử được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết với quy mô trên 34 ha, hiện đang triển khai xây dựng hệ thống đường giao thông, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Thành An và Tổng Công ty dệt may Hòa Thọ, UBND huyện Triệu Phong đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự án đầu tư đối với Công ty TNHHMTV Khoáng sản Hưng Nguyên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Tâm và Công ty Cổ phần Tấn Bửu. Điểm CN - LN sản xuất bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn được quy hoạch với quy mô trên 1ha, đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng các hạng mục công trình phục vụ sản xuất. Điểm CN - LN chế biến mắm, ruốc xã Triệu Lăng đã hoàn thành quy hoạch với quy mô 5 ha, đang xúc tiến kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng. Các xã trên địa bàn huyện trong đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020 được phê duyệt đều có bố trí quỹ đất để phát triển CN - TTCN thu hút đầu tư vào sản xuất ngành nghề, làng nghề nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 54 cơ sở gia công, sửa chữa cơ khí sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng. 28 cơ sở cưa xẻ gỗ với sản lượng 37.000 m2 /năm. 167 cơ sở sản xuất mộc dân dụng, 87 cơ sở đúc bờ lô với sản lượng trên 6,9 triệu viên/năm, Nhà máy sản xuất Gạch Tuynen Minh Hưng với công suất 20 triệu viên/năm. Toàn huyện có 180 cơ sở xay xát lương thực và sản xuất bánh kẹo, 2 làng nghề sản xuất bún… Các cơ sở từng bước đầu tư, cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã có 4 làng nghề được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống. Công tác phát triển và khai thác, sử dụng hệ thống điện được chú trọng đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Đến năm 2016, tổng mức đầu tư các nguồn vốn 147,654 tỷ đồng để phát triển hệ thống điện. Qua 5 năm triển khai nghị quyết, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, Huyện ủy Triệu Phong đã đưa ra chỉ tiêu phát triển ngành CN - TTCN chiếm 15 - 16% trong phát triển kinh tế của huyện. Để đạt chỉ tiêu trên, Huyện ủy Triệu Phong đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện như: Tranh thủ sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh đề xuất những dự án có tính khả thi cao đầu tư theo chiều sâu, sử dụng công nghệ mới hiện đại tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao kết hợp với phát triển công nghiệp quy mô lớn, vừa và nhỏ. Chọn lọc, ưu tiên các dự án hạ tầng quan trọng, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tiếp tục triển khai quy hoạch và lấp đầy các cụm, điểm công nghiệp. Tích cực phối hợp với cấp trên, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các đơn vị liên quan quản lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng đồng bộ điểm làng nghề sản xuất bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, làng nghề mắm ruốc Triệu Lăng, điểm công nghiệp làng nghề thị trấn Ái Tử. Tiếp tục ban hành nhiều cơ chế thông thoáng, hình thành môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp để kêu gọi và thu hút đầu tư. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục cấp phép đầu tư để khuyến khích mọi thành phần kinh tế và cá nhân tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa điện tử trên địa bàn huyện. Tích cực huy động nội lựcvà tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của các cấp, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển CN - TTCN. Duy trì thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt liên kết 4 nhà. Từng bước hình thành các doanh nghiệp đầu mối chuyên cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ KHKT, đăng ký nhãn mác hàng hóa, xây dựng thương hiệu… Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng, tranh thủ vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài qua các chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện các dự án BOT, liên doanh 100% vốn nước ngoài.

    Duy trì, củng cố và phát triển các làng nghề hiện có, khuyến khích liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ thành cụm, nhóm để tăng khả năng huy động vốn. Phát triển và du nhập nghề mới phù hợp với thực tế phát triển của từng địa phương. Đa dạng hóa các hình thức sở hữu như thành lập các công ty cổ phần, công ty TNHH, kinh tế tư nhân, HTX… mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết trong và ngoài huyện, trong và ngoài tỉnh, liên doanh với nước ngoài…Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
255524
315

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này