Thứ Tư, 24/01/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Khơi nguồn sáng tạo kỹ thuật
Sáng tạo kỹ thuật là hoạt động nhằm mục đích khơi dậy và đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến, phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp hữu ích, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật do UBND tỉnh tổ chức 2 năm một lần và giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) làm cơ quan thường trực.
Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI

     Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII phát động từ năm 2016 đến năm 2017, Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần này đã nhận được sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các Hội KH&KT huyện, thị xã, thành phố; hội xã hội nghề nghiệp; các trung tâm, đơn vị nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai tốt các hoạt động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thể lệ đăng ký tham gia dự thi, vận động đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký các giải pháp dự thi.

    Ngay sau khi phát động, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh đã có văn bản hướng dẫn tổ chức, triển khai hội thi gửi đến các ngành, các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Hội thi cũng được phổ biến trên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, đặc san “Khoa học và Kỹ thuật” và website của Liên hiệp Hội tỉnh. Ban Tổ chức Hội thi đã xây dựng chương trình kế hoạch triển khai hội thi, ban hành thể lệ, quy định về chấm điểm và xét thưởng các giải pháp tham gia dự thi, thành lập Hội đồng chấm thi, Ban Thư ký hội thi. Công tác tuyên truyền được xác định có vai trò quan trọng đối với sự thành công của hội thi nên Ban Tổ chức đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ hội thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai, phát động hội thi tại tỉnh; gửi công văn triển khai đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh để mời tham gia; phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng một số chuyên trang, chuyên mục đăng tải thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch, thể lệ hội thi. Ban Tổ chức đã phân công các thành viên đảm nhiệm phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong quá trình triển khai, Liên hiệp Hội thường xuyên phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hội thi tới các cấp, ngành, cơ sở theo hệ thống ngành dọc, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp về Ban Tổ chức hội thi theo đúng kế hoạch. Hội thi lần này có nhiều đơn vị tham gia nhiều giải pháp, đề tài, điển hình như: Viễn thông Quảng Trị, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Liên hiệp Hội tỉnh, Ban Thư ký Hội thi làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Tổ chức Hội thi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự quan tâm của các ngành, các doanh nghiệp và các địa phương đối với hoạt động sáng tạo kỹ thuật nên hội thi đã được phổ biến rộng rãi, chất lượng giải pháp được cải thiện tích cực, phạm vi rộng trên nhiều lĩnh vực chuyên môn, các tác giả đã đầu tư nghiên cứu chiều sâu cả về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng. Hầu hết các lĩnh vực đều có giải pháp dự thi và đạt giải. Việc xây dựng và tổ chức phong trào sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh ngày càng quy mô hơn về số lượng và chất lượng. Các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động sáng tạo kỹ thuật ngày càng tăng. Hội đồng chấm thi gồm các nhà chuyên môn, khoa học, quản lý đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực dự thi. Các thành viên trong Hội đồng chấm thi làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, đến ngày 10/9/2017, Ban Tổ chức đã nhận được 53 giải pháp, đề tài của các tác giả và nhóm tác giả tham dự hội thi thuộc 5 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (22 giải pháp, đề tài); giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác (10 giải pháp, đề tài); vật liệu, hóa chất, năng lượng, cơ khí hóa tự động và giao thông vận tải (12 giải pháp, đề tài); nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới (7 giải pháp, đề tài); y dược (2 giải pháp, đề tài). Căn cứ Thể lệ hội thi của Ban Tổ chức, kết quả chấm điểm của Hội đồng chấm thi, Ban Tổ chức đã xét và quyết định khen thưởng cho 28 giải pháp, đề tài gồm: 1 giải Nhì, 9 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức hội thi đã chọn 3 giải pháp, đề tài đạt giải gửi tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016-2017).

    Ông Võ Thành Dung, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành viên Ban tổ chức, Trưởng ban Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII cho biết: “Các đề tài, giải pháp dự thi lần này đã có nhiều sáng kiến, dựa trên sự nghiên cứu, sáng tạo và những kinh nghiệm đúc rút trong thực tiễn cuộc sống của cán bộ, công nhân, người lao động đã có tác dụng trực tiếp thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Có nhiều sáng kiến đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc so với khi chưa áp dụng giải pháp như: Giải pháp “Sản xuất bếp thông minh, viên nén năng lượng: Giải pháp tối ưu để giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí”, giải pháp “Hệ thống quản lý thu cước thông minh”, giải pháp “Hệ thống dạy và học tiếng Bru Vân Kiều trực tuyến...” Các giải pháp đã thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả kinh tế xã hội cũng như khả năng áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Những giải pháp của các tác giả đạt giải lần này thể hiện sự vinh danh của tỉnh nhà đối với những tổ chức, cá nhân có tâm huyết với khoa học- kỹ thuật, tận tụy say mê nghề nghiệp, đem tài năng của mình cống hiến cho gia đình, xã hội và doanh nghiệp, góp phần quan trọng tạo ra phong trào áp dụng rộng rãi các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh. Để hội thi sáng tạo kỹ thuật trong những năm tới phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thiết nghĩ cần có những chính sách hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thông qua các đề tài, dự án để các giải pháp đạt giải cao giải sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và trung ương được áp dụng và nhân rộng có hiệu quả trong sản xuất và đời sống tại các địa phương. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức hội thi để phát động, vận động, tổ chức, triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân đăng ký ngày càng nhiều giải pháp, đề tài tham gia.

    Phong trào thi đua yêu nước hiện nay luôn gắn với phong trào thi đua lao động sáng tạo mà trọng tâm là hoạt động nghiên cứu và áp dụng các giải pháp hữu ích, sáng kiến, sáng chế phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, hoạt động sáng tạo kỹ thuật phải trở thành những hoạt động chính, chủ yếu của phong trào thi đua rộng rãi của nhân dân. Với nhận thức đúng đắn của lãnh đạo địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, chắc chắn phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh nói chung, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nói riêng sẽ đạt được những kết quả to lớn, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Những giải pháp phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn (08/01/2018)
Có vốn, người dân mở hướng làm giàu (08/01/2018)
Thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu (02/01/2018)
Thành công của các mô hình khuyến nông năm 2017 (02/01/2018)
Xuất khẩu năm 2017: Tăng mạnh nhưng cần phát huy nội lực (02/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất lúa hữu cơ (28/12/2017)
Nông dân Triệu Thượng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi (25/12/2017)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn cho vụ đông xuân (25/12/2017)
Xây dựng mô hình trồng rau sạch cần đi đôi với xây dựng chuẩn sạch (22/12/2017)
Khẩn trường khắc phục vườn tiêu bị thiệt hại do mưa rét kéo dài. (22/12/2017)
Hội thảo giới thiệu sản phẩm rượu men lá Ba Nang (22/12/2017)
Hỗ trợ nông dân đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp (22/12/2017)
Hiệu quả của mô hình Tổ đội sản xuất trên biển (18/12/2017)
Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 271/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 253/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc phân công quản lý đề tài: "Nghiên cứu Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
252444
125

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này