Thứ Tư, 24/10/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Khơi nguồn sáng tạo kỹ thuật
Sáng tạo kỹ thuật là hoạt động nhằm mục đích khơi dậy và đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến, phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp hữu ích, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật do UBND tỉnh tổ chức 2 năm một lần và giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) làm cơ quan thường trực.
Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI

     Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII phát động từ năm 2016 đến năm 2017, Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần này đã nhận được sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các Hội KH&KT huyện, thị xã, thành phố; hội xã hội nghề nghiệp; các trung tâm, đơn vị nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai tốt các hoạt động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thể lệ đăng ký tham gia dự thi, vận động đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký các giải pháp dự thi.

    Ngay sau khi phát động, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh đã có văn bản hướng dẫn tổ chức, triển khai hội thi gửi đến các ngành, các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Hội thi cũng được phổ biến trên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, đặc san “Khoa học và Kỹ thuật” và website của Liên hiệp Hội tỉnh. Ban Tổ chức Hội thi đã xây dựng chương trình kế hoạch triển khai hội thi, ban hành thể lệ, quy định về chấm điểm và xét thưởng các giải pháp tham gia dự thi, thành lập Hội đồng chấm thi, Ban Thư ký hội thi. Công tác tuyên truyền được xác định có vai trò quan trọng đối với sự thành công của hội thi nên Ban Tổ chức đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ hội thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai, phát động hội thi tại tỉnh; gửi công văn triển khai đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh để mời tham gia; phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng một số chuyên trang, chuyên mục đăng tải thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch, thể lệ hội thi. Ban Tổ chức đã phân công các thành viên đảm nhiệm phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong quá trình triển khai, Liên hiệp Hội thường xuyên phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hội thi tới các cấp, ngành, cơ sở theo hệ thống ngành dọc, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp về Ban Tổ chức hội thi theo đúng kế hoạch. Hội thi lần này có nhiều đơn vị tham gia nhiều giải pháp, đề tài, điển hình như: Viễn thông Quảng Trị, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Liên hiệp Hội tỉnh, Ban Thư ký Hội thi làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Tổ chức Hội thi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự quan tâm của các ngành, các doanh nghiệp và các địa phương đối với hoạt động sáng tạo kỹ thuật nên hội thi đã được phổ biến rộng rãi, chất lượng giải pháp được cải thiện tích cực, phạm vi rộng trên nhiều lĩnh vực chuyên môn, các tác giả đã đầu tư nghiên cứu chiều sâu cả về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng. Hầu hết các lĩnh vực đều có giải pháp dự thi và đạt giải. Việc xây dựng và tổ chức phong trào sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh ngày càng quy mô hơn về số lượng và chất lượng. Các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động sáng tạo kỹ thuật ngày càng tăng. Hội đồng chấm thi gồm các nhà chuyên môn, khoa học, quản lý đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực dự thi. Các thành viên trong Hội đồng chấm thi làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, đến ngày 10/9/2017, Ban Tổ chức đã nhận được 53 giải pháp, đề tài của các tác giả và nhóm tác giả tham dự hội thi thuộc 5 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (22 giải pháp, đề tài); giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác (10 giải pháp, đề tài); vật liệu, hóa chất, năng lượng, cơ khí hóa tự động và giao thông vận tải (12 giải pháp, đề tài); nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới (7 giải pháp, đề tài); y dược (2 giải pháp, đề tài). Căn cứ Thể lệ hội thi của Ban Tổ chức, kết quả chấm điểm của Hội đồng chấm thi, Ban Tổ chức đã xét và quyết định khen thưởng cho 28 giải pháp, đề tài gồm: 1 giải Nhì, 9 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức hội thi đã chọn 3 giải pháp, đề tài đạt giải gửi tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016-2017).

    Ông Võ Thành Dung, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành viên Ban tổ chức, Trưởng ban Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII cho biết: “Các đề tài, giải pháp dự thi lần này đã có nhiều sáng kiến, dựa trên sự nghiên cứu, sáng tạo và những kinh nghiệm đúc rút trong thực tiễn cuộc sống của cán bộ, công nhân, người lao động đã có tác dụng trực tiếp thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Có nhiều sáng kiến đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc so với khi chưa áp dụng giải pháp như: Giải pháp “Sản xuất bếp thông minh, viên nén năng lượng: Giải pháp tối ưu để giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí”, giải pháp “Hệ thống quản lý thu cước thông minh”, giải pháp “Hệ thống dạy và học tiếng Bru Vân Kiều trực tuyến...” Các giải pháp đã thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả kinh tế xã hội cũng như khả năng áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Những giải pháp của các tác giả đạt giải lần này thể hiện sự vinh danh của tỉnh nhà đối với những tổ chức, cá nhân có tâm huyết với khoa học- kỹ thuật, tận tụy say mê nghề nghiệp, đem tài năng của mình cống hiến cho gia đình, xã hội và doanh nghiệp, góp phần quan trọng tạo ra phong trào áp dụng rộng rãi các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh. Để hội thi sáng tạo kỹ thuật trong những năm tới phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thiết nghĩ cần có những chính sách hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thông qua các đề tài, dự án để các giải pháp đạt giải cao giải sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và trung ương được áp dụng và nhân rộng có hiệu quả trong sản xuất và đời sống tại các địa phương. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức hội thi để phát động, vận động, tổ chức, triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân đăng ký ngày càng nhiều giải pháp, đề tài tham gia.

    Phong trào thi đua yêu nước hiện nay luôn gắn với phong trào thi đua lao động sáng tạo mà trọng tâm là hoạt động nghiên cứu và áp dụng các giải pháp hữu ích, sáng kiến, sáng chế phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, hoạt động sáng tạo kỹ thuật phải trở thành những hoạt động chính, chủ yếu của phong trào thi đua rộng rãi của nhân dân. Với nhận thức đúng đắn của lãnh đạo địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, chắc chắn phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh nói chung, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nói riêng sẽ đạt được những kết quả to lớn, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết điịnh Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 249/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018, đợt 2.

Quyết định số 2225/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài: "Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển"

Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN trong và ngoài nước

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Xem thêm
Thống kê truy cập
255578
367

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này