Thứ Bảy, 21/7/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Khơi nguồn sáng tạo kỹ thuật
Sáng tạo kỹ thuật là hoạt động nhằm mục đích khơi dậy và đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến, phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp hữu ích, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật do UBND tỉnh tổ chức 2 năm một lần và giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) làm cơ quan thường trực.
Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI

     Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII phát động từ năm 2016 đến năm 2017, Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần này đã nhận được sự quan tâm phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các Hội KH&KT huyện, thị xã, thành phố; hội xã hội nghề nghiệp; các trung tâm, đơn vị nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai tốt các hoạt động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thể lệ đăng ký tham gia dự thi, vận động đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký các giải pháp dự thi.

    Ngay sau khi phát động, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh đã có văn bản hướng dẫn tổ chức, triển khai hội thi gửi đến các ngành, các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Hội thi cũng được phổ biến trên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, đặc san “Khoa học và Kỹ thuật” và website của Liên hiệp Hội tỉnh. Ban Tổ chức Hội thi đã xây dựng chương trình kế hoạch triển khai hội thi, ban hành thể lệ, quy định về chấm điểm và xét thưởng các giải pháp tham gia dự thi, thành lập Hội đồng chấm thi, Ban Thư ký hội thi. Công tác tuyên truyền được xác định có vai trò quan trọng đối với sự thành công của hội thi nên Ban Tổ chức đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ hội thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai, phát động hội thi tại tỉnh; gửi công văn triển khai đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh để mời tham gia; phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng một số chuyên trang, chuyên mục đăng tải thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch, thể lệ hội thi. Ban Tổ chức đã phân công các thành viên đảm nhiệm phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong quá trình triển khai, Liên hiệp Hội thường xuyên phối hợp với Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hội thi tới các cấp, ngành, cơ sở theo hệ thống ngành dọc, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp về Ban Tổ chức hội thi theo đúng kế hoạch. Hội thi lần này có nhiều đơn vị tham gia nhiều giải pháp, đề tài, điển hình như: Viễn thông Quảng Trị, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Liên hiệp Hội tỉnh, Ban Thư ký Hội thi làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Tổ chức Hội thi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự quan tâm của các ngành, các doanh nghiệp và các địa phương đối với hoạt động sáng tạo kỹ thuật nên hội thi đã được phổ biến rộng rãi, chất lượng giải pháp được cải thiện tích cực, phạm vi rộng trên nhiều lĩnh vực chuyên môn, các tác giả đã đầu tư nghiên cứu chiều sâu cả về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng. Hầu hết các lĩnh vực đều có giải pháp dự thi và đạt giải. Việc xây dựng và tổ chức phong trào sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh ngày càng quy mô hơn về số lượng và chất lượng. Các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động sáng tạo kỹ thuật ngày càng tăng. Hội đồng chấm thi gồm các nhà chuyên môn, khoa học, quản lý đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực dự thi. Các thành viên trong Hội đồng chấm thi làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, đến ngày 10/9/2017, Ban Tổ chức đã nhận được 53 giải pháp, đề tài của các tác giả và nhóm tác giả tham dự hội thi thuộc 5 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (22 giải pháp, đề tài); giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác (10 giải pháp, đề tài); vật liệu, hóa chất, năng lượng, cơ khí hóa tự động và giao thông vận tải (12 giải pháp, đề tài); nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới (7 giải pháp, đề tài); y dược (2 giải pháp, đề tài). Căn cứ Thể lệ hội thi của Ban Tổ chức, kết quả chấm điểm của Hội đồng chấm thi, Ban Tổ chức đã xét và quyết định khen thưởng cho 28 giải pháp, đề tài gồm: 1 giải Nhì, 9 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức hội thi đã chọn 3 giải pháp, đề tài đạt giải gửi tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016-2017).

    Ông Võ Thành Dung, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, thành viên Ban tổ chức, Trưởng ban Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII cho biết: “Các đề tài, giải pháp dự thi lần này đã có nhiều sáng kiến, dựa trên sự nghiên cứu, sáng tạo và những kinh nghiệm đúc rút trong thực tiễn cuộc sống của cán bộ, công nhân, người lao động đã có tác dụng trực tiếp thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Có nhiều sáng kiến đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc so với khi chưa áp dụng giải pháp như: Giải pháp “Sản xuất bếp thông minh, viên nén năng lượng: Giải pháp tối ưu để giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí”, giải pháp “Hệ thống quản lý thu cước thông minh”, giải pháp “Hệ thống dạy và học tiếng Bru Vân Kiều trực tuyến...” Các giải pháp đã thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả kinh tế xã hội cũng như khả năng áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Những giải pháp của các tác giả đạt giải lần này thể hiện sự vinh danh của tỉnh nhà đối với những tổ chức, cá nhân có tâm huyết với khoa học- kỹ thuật, tận tụy say mê nghề nghiệp, đem tài năng của mình cống hiến cho gia đình, xã hội và doanh nghiệp, góp phần quan trọng tạo ra phong trào áp dụng rộng rãi các tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh. Để hội thi sáng tạo kỹ thuật trong những năm tới phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thiết nghĩ cần có những chính sách hỗ trợ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thông qua các đề tài, dự án để các giải pháp đạt giải cao giải sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và trung ương được áp dụng và nhân rộng có hiệu quả trong sản xuất và đời sống tại các địa phương. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức hội thi để phát động, vận động, tổ chức, triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân đăng ký ngày càng nhiều giải pháp, đề tài tham gia.

    Phong trào thi đua yêu nước hiện nay luôn gắn với phong trào thi đua lao động sáng tạo mà trọng tâm là hoạt động nghiên cứu và áp dụng các giải pháp hữu ích, sáng kiến, sáng chế phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, hoạt động sáng tạo kỹ thuật phải trở thành những hoạt động chính, chủ yếu của phong trào thi đua rộng rãi của nhân dân. Với nhận thức đúng đắn của lãnh đạo địa phương và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, chắc chắn phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh nói chung, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nói riêng sẽ đạt được những kết quả to lớn, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Quyết định số 202/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH_CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, dự án:"Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm hàng hóa từ thảo dược"

Quyết định số 204/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, đề tài:"Xây dựng CSDL nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Xem thêm
Thống kê truy cập
255623
787

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này