Thứ Bảy, 21/4/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Những giải pháp phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn
Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm từng bước hiện đại hóa nền nông nghiệp nước nhà, trong đó tín dụng là một giải pháp có yếu tố quyết định. Tại Quảng Trị, tín dụng nông nghiệp, nông thôn do Agribank thực hiện trong nhiều năm qua đã mang lại kết quả tích cực nhưng vẫn còn những bất cập, hạn chế cần những giải pháp mang tính đột phá…
Tín dụng nông nghiệp nông thôn đã và đang là đòn bẩy giúp người dân miền biển phát triển nghề khai thác thủy sản

    Từ khi nhà nước có chủ trương cho vay để phát triển kinh tế hộ, Agribank Quảng Trị đã tăng cường đầu tư vốn cho các hộ sản xuất nông nghiệp, nông thôn (NNNT) cũng như các thành phần kinh tế khác hỗ trợ lĩnh vực NNNT. Dư nợ cho vay NNNT, nông dân chiếm tỷ trọng lớn và tăng dần qua các năm trong tổng dư nợ cho vay của Agribank Quảng Trị, cụ thể từ 2.635 tỷ đồng năm 2013 lên 5.076 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 2.441 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng là 92,6%. Doanh số cho vay lĩnh vực NNNT tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2013 đạt 3.874 tỷ đồng, đến 31/12/2016 đạt 5.470 tỷ đồng, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2013. Số khách hàng địa bàn NNNT còn dư nợ đến năm 2016 là 48.700 khách hàng, tăng 17.490 khách hàng so với năm 2013. Suất đầu tư bình quân/hộ tăng từ 42 triệu đồng lên 90 triệu đồng/hộ, đặc biệt mức cho hộ vay đã nâng lên đến 100 triệu đồng mà không phải thế chấp tài sản (đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn) theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo cơ hội giúp hộ nông dân chủ động thực hiện phương án kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, có 1.036 doanh nghiệp và Hợp tác xã có quan hệ tín dụng với Agribank Quảng Trị, trong đó có 803/1.368 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm tỷ lệ 59% so với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực này. Qua đó cho thấy lĩnh vực NNNT vẫn còn là một thị trường tiềm năng để Agribank Quảng Trị tiếp tục mở rộng đầu tư tín dụng tại chi nhánh theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước cũng như định hướng kinh doanh của Agribank Việt Nam.

    Theo lãnh đạo Agribank Quảng Trị, việc tập trung đẩy mạnh đầu tư tín dụng đến địa bàn NNNT đã giúp hàng vạn hộ nông dân trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo mùa vụ và tiếp tục mở rộng ngành nghề góp phần làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống, đồng thời khai thác tốt các tiềm năng kinh tế tự nhiên của mỗi vùng. Đạt được kết quả trên, Agribank Quảng Trị đã xây dựng mạng lưới kinh doanh trải rộng cùng với việc áp dụng hình thức cho vay qua tổ nhóm, phối hợp với những tổ chức như hội nông dân, hội phụ nữ… để cung cấp các dịch vụ tài chính. Đối tượng khách hàng được mở rộng tới từng hộ gia đình cá nhân, hộ sản xuất, doanh nghiệp. Nguồn vốn tín dụng NNNT đã tạo thêm nghề mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, dịch vụ. Đi đôi với việc đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi, Agribank Quảng Trị đã mở rộng cho vay phát triển ngành nghề tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đối tượng cho vay không còn đơn lẻ như những năm trước, mà đã được mở rộng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay để mở rộng quy mô sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa như chế biến nông lâm sản, chăn nuôi. Nhờ đó, thu nhập của hộ nông dân cũng ngày càng được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại như mức tăng tín dụng NNNT so với mức tăng tín dụng chung của toàn bộ nền kinh tế còn thấp. Điều đó cho thấy tín dụng NNNT vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu và mục tiêu phát triển NNNT, trong khi đó khả năng huy động vốn từ dân cư ở lĩnh vực này chiếm tỷ trọng nhỏ. Đầu tư cho khu vực NNNT phải chịu rất nhiều rủi ro, đặc biệt với địa phương như Quảng Trị thường xuyên bị thiên tai, hạn hán dẫn đến một bộ phận tín dụng chậm luân chuyển phải gia hạn nợ, điều chỉnh, khoanh nợ, thị thường tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm chưa ổn định, một số mặt hàng xuất khẩu thì phụ thuộc quá nhiều vào giá cả thế giới…; công tác nghiên cứu, dự báo kinh tế liên quan đến lĩnh vực này còn yếu nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Việc xử lý quyền sử dụng đất của người nông dân còn có những bất cập, nên việc cho vay các khoản vốn lớn để mở rộng sản xuất của hộ gia đình nông thôn là rất hạn chế. Người dân ở khu vực nông thôn chưa tiếp cận được với công nghệ ngân hàng dẫn đến các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn còn nghèo nàn, chủ yếu là tín dụng truyền thống, các dịch vụ thanh toán, bảo hiểm tín dụng nông nghiệp còn rất hạn chế, sản phẩm tín dụng của ngân hàng chưa bao gồm các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Quy trình cung cấp tín dụng còn phức tạp, chưa phù hợp với trình độ của người dân, đặc biệt các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp là đất đai. Thủ tục phiền hà và quy định rắc rối là một cản trở lớn đối với người dân có trình độ văn hóa thấp và làm nảy sinh những tệ nạn như cò vay vốn, phát triển hình thức tín dụng nặng lãi và không đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh… Từ thực trạng trên, cần có những giải pháp mang tính đột phá. Mục tiêu Agribank Quảng Trị đặt ra trong thời gian tới đối với tín dụng NNNT là mở rộng số hộ cho vay phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt khoảng 57.500 hộ; nâng suất đầu tư đạt mức bình quân khoảng 130 triệu đồng/hộ vào cuối năm 2020; dư nợ đối với hộ gia đình cá nhân đến cuối năm 2020 sẽ đạt xấp xỉ 7.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, giải pháp đưa ra đối với cho vay hộ gia đình chú trọng vào đầu tư, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua như cho vay phát triển cây cao su, cà phê, hồ tiêu, nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Đẩy mạnh cho vay xây dựng nông thôn mới có hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 21/2015/QĐ/-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chú trọng phát triển cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ nhà hàng, khách sạn, thương mại dịch vụ, năng lượng xanh…

     Đồng thời, tiếp tục chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực NNNT, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, thức ăn chăn nuôi, phân bón, chế biến tiêu thụ xuất khẩu nông sản để tạo thành chuỗi gắn kết tạo đầu ra hàng hoá có giá cả cao. Trong triển khai các chính sách tín dụng NNNT chú trọng đẩy mạnh phương thức cho vay qua tổ nhằm giảm tải cho cán bộ tín dụng. Đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khu vực NNNT; mở rộng mạng lưới khách hàng; xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Tăng cường cung cấp thông tin cho khách hàng trên địa bàn nông nghiệp nông thôn. Với những giải pháp trên, kỳ vọng tín dụng sẽ tiếp tục là đòn bẩy đưa kinh tế NNNT Quảng Trị tiếp tục có những bước phát triển bền vững.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Kế hoạch số 29/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Giai đoạn 3 từ năm 2018-2020)

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo V/v hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, CGCN trong sản xuất công nghiệp, chế biến sau thu hoạch theo NQ 31/NQ-HĐND

Thông báo về việc đăng ký, giới thiệu sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Trị xét chọn tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Bắc Trung Bộ năm 2018

Thông báo Kết quả xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Xem thêm
Thống kê truy cập
253392
154

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này