Thứ Hai, 23/7/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệKỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Những giải pháp phát huy hiệu quả tín dụng nông nghiệp, nông thôn
Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm từng bước hiện đại hóa nền nông nghiệp nước nhà, trong đó tín dụng là một giải pháp có yếu tố quyết định. Tại Quảng Trị, tín dụng nông nghiệp, nông thôn do Agribank thực hiện trong nhiều năm qua đã mang lại kết quả tích cực nhưng vẫn còn những bất cập, hạn chế cần những giải pháp mang tính đột phá…
Tín dụng nông nghiệp nông thôn đã và đang là đòn bẩy giúp người dân miền biển phát triển nghề khai thác thủy sản

    Từ khi nhà nước có chủ trương cho vay để phát triển kinh tế hộ, Agribank Quảng Trị đã tăng cường đầu tư vốn cho các hộ sản xuất nông nghiệp, nông thôn (NNNT) cũng như các thành phần kinh tế khác hỗ trợ lĩnh vực NNNT. Dư nợ cho vay NNNT, nông dân chiếm tỷ trọng lớn và tăng dần qua các năm trong tổng dư nợ cho vay của Agribank Quảng Trị, cụ thể từ 2.635 tỷ đồng năm 2013 lên 5.076 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 2.441 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng là 92,6%. Doanh số cho vay lĩnh vực NNNT tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2013 đạt 3.874 tỷ đồng, đến 31/12/2016 đạt 5.470 tỷ đồng, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2013. Số khách hàng địa bàn NNNT còn dư nợ đến năm 2016 là 48.700 khách hàng, tăng 17.490 khách hàng so với năm 2013. Suất đầu tư bình quân/hộ tăng từ 42 triệu đồng lên 90 triệu đồng/hộ, đặc biệt mức cho hộ vay đã nâng lên đến 100 triệu đồng mà không phải thế chấp tài sản (đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn) theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo cơ hội giúp hộ nông dân chủ động thực hiện phương án kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, có 1.036 doanh nghiệp và Hợp tác xã có quan hệ tín dụng với Agribank Quảng Trị, trong đó có 803/1.368 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm tỷ lệ 59% so với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực này. Qua đó cho thấy lĩnh vực NNNT vẫn còn là một thị trường tiềm năng để Agribank Quảng Trị tiếp tục mở rộng đầu tư tín dụng tại chi nhánh theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước cũng như định hướng kinh doanh của Agribank Việt Nam.

    Theo lãnh đạo Agribank Quảng Trị, việc tập trung đẩy mạnh đầu tư tín dụng đến địa bàn NNNT đã giúp hàng vạn hộ nông dân trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo mùa vụ và tiếp tục mở rộng ngành nghề góp phần làm tăng thu nhập và cải thiện đời sống, đồng thời khai thác tốt các tiềm năng kinh tế tự nhiên của mỗi vùng. Đạt được kết quả trên, Agribank Quảng Trị đã xây dựng mạng lưới kinh doanh trải rộng cùng với việc áp dụng hình thức cho vay qua tổ nhóm, phối hợp với những tổ chức như hội nông dân, hội phụ nữ… để cung cấp các dịch vụ tài chính. Đối tượng khách hàng được mở rộng tới từng hộ gia đình cá nhân, hộ sản xuất, doanh nghiệp. Nguồn vốn tín dụng NNNT đã tạo thêm nghề mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, dịch vụ. Đi đôi với việc đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi, Agribank Quảng Trị đã mở rộng cho vay phát triển ngành nghề tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đối tượng cho vay không còn đơn lẻ như những năm trước, mà đã được mở rộng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay để mở rộng quy mô sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa như chế biến nông lâm sản, chăn nuôi. Nhờ đó, thu nhập của hộ nông dân cũng ngày càng được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại như mức tăng tín dụng NNNT so với mức tăng tín dụng chung của toàn bộ nền kinh tế còn thấp. Điều đó cho thấy tín dụng NNNT vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu và mục tiêu phát triển NNNT, trong khi đó khả năng huy động vốn từ dân cư ở lĩnh vực này chiếm tỷ trọng nhỏ. Đầu tư cho khu vực NNNT phải chịu rất nhiều rủi ro, đặc biệt với địa phương như Quảng Trị thường xuyên bị thiên tai, hạn hán dẫn đến một bộ phận tín dụng chậm luân chuyển phải gia hạn nợ, điều chỉnh, khoanh nợ, thị thường tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm chưa ổn định, một số mặt hàng xuất khẩu thì phụ thuộc quá nhiều vào giá cả thế giới…; công tác nghiên cứu, dự báo kinh tế liên quan đến lĩnh vực này còn yếu nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Việc xử lý quyền sử dụng đất của người nông dân còn có những bất cập, nên việc cho vay các khoản vốn lớn để mở rộng sản xuất của hộ gia đình nông thôn là rất hạn chế. Người dân ở khu vực nông thôn chưa tiếp cận được với công nghệ ngân hàng dẫn đến các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại khu vực nông thôn còn nghèo nàn, chủ yếu là tín dụng truyền thống, các dịch vụ thanh toán, bảo hiểm tín dụng nông nghiệp còn rất hạn chế, sản phẩm tín dụng của ngân hàng chưa bao gồm các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Quy trình cung cấp tín dụng còn phức tạp, chưa phù hợp với trình độ của người dân, đặc biệt các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp là đất đai. Thủ tục phiền hà và quy định rắc rối là một cản trở lớn đối với người dân có trình độ văn hóa thấp và làm nảy sinh những tệ nạn như cò vay vốn, phát triển hình thức tín dụng nặng lãi và không đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh… Từ thực trạng trên, cần có những giải pháp mang tính đột phá. Mục tiêu Agribank Quảng Trị đặt ra trong thời gian tới đối với tín dụng NNNT là mở rộng số hộ cho vay phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt khoảng 57.500 hộ; nâng suất đầu tư đạt mức bình quân khoảng 130 triệu đồng/hộ vào cuối năm 2020; dư nợ đối với hộ gia đình cá nhân đến cuối năm 2020 sẽ đạt xấp xỉ 7.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, giải pháp đưa ra đối với cho vay hộ gia đình chú trọng vào đầu tư, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua như cho vay phát triển cây cao su, cà phê, hồ tiêu, nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Đẩy mạnh cho vay xây dựng nông thôn mới có hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 21/2015/QĐ/-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chú trọng phát triển cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ nhà hàng, khách sạn, thương mại dịch vụ, năng lượng xanh…

     Đồng thời, tiếp tục chuyển hướng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực NNNT, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật tư, thức ăn chăn nuôi, phân bón, chế biến tiêu thụ xuất khẩu nông sản để tạo thành chuỗi gắn kết tạo đầu ra hàng hoá có giá cả cao. Trong triển khai các chính sách tín dụng NNNT chú trọng đẩy mạnh phương thức cho vay qua tổ nhằm giảm tải cho cán bộ tín dụng. Đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khu vực NNNT; mở rộng mạng lưới khách hàng; xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. Tăng cường cung cấp thông tin cho khách hàng trên địa bàn nông nghiệp nông thôn. Với những giải pháp trên, kỳ vọng tín dụng sẽ tiếp tục là đòn bẩy đưa kinh tế NNNT Quảng Trị tiếp tục có những bước phát triển bền vững.

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Quyết định số 202/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH_CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, dự án:"Nghiên cứu quy trình và sản xuất sản phẩm hàng hóa từ thảo dược"

Quyết định số 204/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2018, đề tài:"Xây dựng CSDL nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Xem thêm
Thống kê truy cập
253363
454

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này