Thứ Bảy, 22/9/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017
Năm 2017, với sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và Nhân dân, kinh tế - xã hội huyện Triệu Phong đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả có 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, 02/15 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Kinh tế tăng trưởng khá đạt 10,6%, tổng giá trị các ngành sản xuất đạt 3.645 tỷ đồng, đạt 99,2% KH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng, tăng 4,7 triệu đồng.
      Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, gắn sản xuất với tiêu thụ, đạt được kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt 1.090 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng 16.011 ha, tăng 56,8 ha; trong đó diện tích gieo cấy lúa 11.286 ha. Đã hình thành và phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như: Xây dựng được 800 ha diện tích cánh đồng lớn, có quy mô tập trung 25-30 ha/cánh đồng. 23,5 ha lúa canh tác tự nhiên. Phát triển một số cây trồng mới có hiệu quả kinh tế như ném, kiệu ở vùng cát (20 ha), gừng, nghệ ở vùng gò đồi (1,5 ha). Hỗ trợ xây dựng mới 5 trang trại với diện tích 24,4 ha; 12 gia trại với diện tích 6,5 ha.. thành lập 2 mô hình HTX kiểu mới là HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên và HTX kinh doanh chăn nuôi gà vùng gò đồi.
     Giá trị lâm nghiệp đạt trên 76 tỷ đồng, tăng 7,8%, đạt 103,6% KH. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 2.020 tấn, tăng 462 tấn, đạt 96,7% KH. Sản lượng khai thác đạt 3.246 tấn, tăng 598 tấn, đạt 99,4% KH. Giá trị thủy sản đạt 211,478 tỷ đồng, tăng 28,3%, đạt 119,9% KH. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, đề nghị công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 6/18 xã, số tiêu chí đạt bình quân là 15,2 tiêu chí/xã, xã đạt thấp nhất là 11 tiêu chí. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt 510,645 tỷ đồng, tăng 15%, đạt 100% KH. Phát triển thêm 04 cơ sở dệt, may tạo việc làm cho 200 lao động, 01 cơ sở sản xuất củi trấu và một số cơ sở sản xuất tinh bột nghệ. Cụm Công nghiệp Ái Tử hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử đã thu hút được 04 doanh nghiệp vào đầu tư. Xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm bún sạch Vạn Linh (Triệu Sơn), đậu đen xanh lòng (Triệu Vân), gạo sạch Triệu Phong. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.366,267 tỷ đồng, tăng 14,2%, đạt 100,2% KH. Kết cấu hạ tầng được quan tâm xây dựng. Tổng giá trị xây dựng cơ bản thực hiện trên địa bàn đạt 677,549 tỷ đồng, tăng 17,6%, đạt 100,7% KH.  Thu trên địa bàn đạt 62,163 tỷ đồng, đạt 128% KH. Huyện đã tranh thủ sự giúp đỡ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hơn 41 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, 45 năm Ngày giải phóng quê hương, 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, Đại hội TDTT huyện lần thứ VII; giáo dục - đào tạo tiếp phát triển, toàn huyện có 49 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 76,6%; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; tỷ lệ hộ nghèo từ 10,68% giảm còn 8,6%, hộ cận nghèo từ 9,64% giảm còn 8,04%. Tạo việc làm mới cho 1.720 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 330 người.
     Với những kết quả đạt được trong năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị quyết của Huyện ủy đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có lợi thế gắn liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Tạo đột phá trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Phát triển toàn diện văn hóa xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.
Theo trieuphong.quangtri.gov.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (29/6/2018)
Triển khai thu mua dứa nguyên liệu cho nông dân (25/6/2018)
Chung niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao (24/6/2018)
Tọa đàm: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cá nhân tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (08/6/2018)
Gỡ “nút thắt” để phát triển sản xuất nông nghiệp mới (04/6/2018)
Nâng cao năng lực sản xuất chế phẩm vi sinh (04/6/2018)
Sản xuất thành công sản phẩm đông trùng hạ thảo Sa Mù (29/5/2018)
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và giải pháp (04/6/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Quyết định số 227/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v điều chỉnh tên "Hội tiêu Vĩnh Linh" tại Quyết định số 19994/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Quảng Trị" cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị.

Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng công nghệ sản suất và sử dụng chế phẩm Probiotic bổ sung thức ăn nuôi trồng thủy sản phù hợp tại tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 25/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam sạch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo số 26/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê chè có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị".

Thông báo số 27/TB-SKHCN về việc Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu, khảo nghiệm tập đoàn giống lúa mới ngắn ngày, chất lượng cao và phục tráng giống lúa HC95".

Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN về việc Quyết định Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN về việc Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (JDS) 2018

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Sao y Công văn số 74 ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Hà Nội V/v Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Thông báo V/v tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
256084
766

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này