Chủ Nhật, 17/02/2019 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển
Năm 2017, hoạt động đo lường (ĐL) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đo lường và triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ĐL được Sở Khoa học và công nghệ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.
Kiểm định phương tiện đo tại Chi cục TC- ĐL- CL tỉnh

    Thông qua các hội nghị triển khai, các lớp tập huấn nghiệp vụ về ĐL đã nâng cao nhận thức quy định về ĐL cho các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, Ban quản lý các chợ, các cán bộ phường, xã, thị trấn. Sở Khoa học và công nghệ cũng quan tâm đầu tư trang thiết bị chuẩn và nguồn nhân lực ĐL phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đến nay, hệ thống chuẩn ĐL trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn là Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL- CL; Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Trị; Xí nghiệp cấp nước Đông Hà đã đầu tư chuẩn một số lĩnh vực: Khối lượng, dung tích, điện, nước, áp suất... đáp ứng nhu cầu kiểm định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, bán lẻ hàng hóa và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm được thực hiện nghiêm, bảo đảm tính độc lập theo quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

    Việc quản lý, sử dụng và kiểm định phương tiện đo (PTĐ) phục vụ sản xuất, kinh doanh được tăng cường. Các loại PTĐ nhóm 2 đang sử dụng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát ĐL theo các lĩnh vực, số lượng, tỷ lệ kiểm định cao như đo đếm điện năng, xăng dầu, cân vàng bạc... được kiểm soát bằng các biện pháp như: Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu; kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng; kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; kiểm định sau sửa chữa. Tổng số PTĐ nhóm 2 đã kiểm định của 3 đơn vị công nhận kiểm định tỉnh năm 2017 là 31.631 PTĐ các loại. Trung tâm Kỹ thuật TC- ĐL- CL cũng đã được Tổng cục TC- ĐL- CL chỉ định kiểm định đối chứng đối với đồng hồ đo đếm điện và đồng hồ nước lạnh với tỷ lệ 10 %/tổng số đồng hồ đo điện và nước lạnh định kỳ trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về ĐL phân cấp cấp huyện hoạt động rõ nét hơn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về TC- ĐLCL phối hợp thanh kiểm tra. Năm 2017, huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị đã lắp đặt 16 trạm cân đối chứng tại các chợ và trung tâm thương mại để phát huy vai trò tự giám sát của nhân dân. Các địa phương cũng đã triển khai Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về chương trình nâng cao năng lực quản lý ĐL, CL và nhãn hàng hóa tại các chợ giai đoạn 2015- 2020. Hoạt động kiểm tra và phối hợp thanh tra cũng được tăng cường. Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các sở, ngành như: Thanh tra Tổng cục TC-ĐL-CL; Sở Công thương, Sở Y tế; Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại... tiến hành kiểm tra phát hiện, ngăn chặn vi phạm về ĐL như: Phép đo trong thương mại bán lẻ, PTĐ sai hỏng, quá hạn kiểm định, các lô hàng không đạt yêu cầu về kỹ thuật và ĐL về định lượng đóng gói sẵn... Xử lý và đề nghị đến các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định. Công tác kiểm tra được đẩy mạnh đối với các loại PTĐ, phép đo, hàng hóa nhạy cảm ảnh hưởng đến người tiêu dùng như: Xăng dầu, taximét, gas hóa lỏng, cân ở chợ, hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng... Nhờ vậy, thời gian qua trong giao nhận mua, bán hàng hóa phần lớn đảm bảo ĐL theo quy định, các vụ tranh chấp, khiếu nại về ĐL giảm đáng kể, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Để triển khai Luật Đo lường, Nghị định của Chính phủ về việc thi hành luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ và Tổng cục TC-ĐL-CL đạt hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý ĐL, tiếp tục triển khai Quyết định số 2294 của UBND tỉnh; xây dựng mô hình tổ đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa; hỗ trợ Ban quản lý các chợ về kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ kiểm định đối với cân thông dụng; tăng cường lắp đặt các trạm cân đối chứng tại các chợ và trung tâm thương mại; quản lý phép đo trong thương mại bán lẻ và hàng đóng gói sẵn theo định lượng. Đồng thời, thực hiện quản lý ĐL đối với sử dụng PTĐ nhóm 2; quản lý và phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ; tăng cường năng lực quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ và hoạt động kiểm định PTĐ trên địa bàn tỉnh; tổ chức quy hoạch, xây dựng hệ thống chuẩn ĐL đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh; phối hợp với các huyện, thị xã để quản lý các PTĐ ở các chợ, trung tâm thương mại; tạo điều kiện về chuẩn ĐL và đào tạo kỹ thuật viên để huyện, thị xã, thành phố có thể triển khai công tác kiểm định cân khối lượng; tiến hành điều tra, thống kê PTĐ trên địa bàn giai đoạn 2018 -2020; tăng tỷ lệ kiểm định đối với PTĐ tỷ lệ kiểm định thấp; đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra ĐL, kiểm tra đặc thù có sử dụng phương tiện vận tải; trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng thực hiện kiểm tra nhanh, lấy mẫu kiểm tra, thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn, thiết bị kiểm tra đặc thù về xăng dầu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về sử dụng đơn vị đo pháp định, trong hoạt động tư pháp và các hoạt động công vụ, ghi lượng của hàng đóng gói sẵn, trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu PTĐ, trong hoạt động bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các vi phạm quy định về ĐL; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đo lường, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về ĐL và kiểm định viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội- nghề nghiệp về ĐL phát huy các hoạt động tư vấn, phản biện, quy hoạch phát triển về ĐL, cung cấp dịch vụ KH-CN và tuyên truyền phổ biến kiến thức về ĐL...

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các cơ sở công nghiệp và nông nghiệp (13/02/2019)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới (12/02/2019)
Hoạt động KH&CN Quảng Trị: Đổi mới toàn diện các lĩnh vực, ngày càng gắn với thực tiễn đời sống và phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (29/01/2019)
Truyền thông Khoa học và Công nghệ: Thực tiễn và một số giải pháp (11/02/2019)
Địa chí Quảng Trị: Công trình khoa học quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá,truyền thống của đất nước, con người Quảng Trị (29/01/2019)
Chính sánh hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. (30/01/2019)
Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (29/01/2019)
Nông nghiệp Quảng Trị, thành tựu và kỳ vọng (29/01/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/01/2019)
Người góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giới trẻ (18/01/2019)
Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 (16/01/2019)
Những dấu ấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị (11/01/2019)
Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng phương pháp phơi kín (09/01/2019)
Khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân (10/01/2019)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (14/12/2018)
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các siêu thị và chuỗi bán lẻ (11/12/2018)
Hiệu quả bền vững từ trồng rừng gỗ lớn (11/12/2018)
Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và kĩ năng khởi nghiệp cho thanh niên (19/11/2018)
Chủ động các biện pháp để nuôi tôm an toàn trong mùa mưa lũ (16/11/2018)
Chắp cánh cho sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị (16/11/2018)
Hội thảo: Giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị (12/11/2018)
Phát triển hồ tiêu sạch (09/11/2018)
Mở lối đưa nông sản sạch vào siêu thị (31/10/2018)
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong thanh niên (22/10/2018)
Nỗ lực kết nối chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (22/10/2018)
Trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ VII (19/10/2018)
Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của các mô hình Phụ nữ phát triển kinh tế (18/10/2018)
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trồng và chế biến rượu dâu (18/10/2018)
Quảng Trị và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (15/10/2018)
Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi (15/10/2018)
Tăng cường quản lý đo lường đối với hàng đóng gói sẵn (15/10/2018)
Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa (08/10/2018)
Xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quảng Trị đến năm 2030 (02/10/2018)
Tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (18/9/2018)
Tổ chức sản xuất tốt hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững (11/9/2018)
Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp khởi nghiệp thành công (23/8/2018)
Thâm canh cây trồng chống suy thoái và hoang mạc hóa trên vùng cát (17/8/2018)
Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (14/8/2018)
Thực hiện thành công mô hình nước mắm cao đạm tại huyện đảo Cồn Cỏ (14/8/2018)
Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (07/8/2018)
Từ ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 đã có kế hoạch triển khai thực hiện (03/8/2018)
Ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (01/8/2018)
Cuộc thi “Tin học trẻ”, nơi kết nối và lan tỏa niềm đam mê Tin học (01/8/2018)
Công bố Chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu Quảng Trị" và các văn bằng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận (01/8/2018)
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Trị tham gia, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng Trị 2018 (01/8/2018)
Kết nối cung - cầu, tìm đầu ra bền vững cho nông sản (27/7/2018)
Ứng dụng khoa học- kỹ thuật trong trồng cây dược liệu (19/7/2018)
Kết quả 5 năm phát triển khoa học - công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (17/7/2018)
Nâng cao chất lượng tôm nuôi từ mô hình 2 giai đoạn (13/7/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (09/7/2018)
Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quyết định số 323/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Quyết định số 2677/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 10/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 11/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 12/QĐ-SKHCN về việc Quyết định V/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc "Sáng tạo trẻ Quảng Trị".

Quyết định số 121/QĐ-BCĐ về việc Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" lần thứ VIII, năm 2019.

Quyết định số 348/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài

Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019.

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm
Thống kê truy cập
256588
84

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này