Thứ Tư, 21/02/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệ
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển
Năm 2017, hoạt động đo lường (ĐL) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đo lường và triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ĐL được Sở Khoa học và công nghệ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.
Kiểm định phương tiện đo tại Chi cục TC- ĐL- CL tỉnh

    Thông qua các hội nghị triển khai, các lớp tập huấn nghiệp vụ về ĐL đã nâng cao nhận thức quy định về ĐL cho các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, Ban quản lý các chợ, các cán bộ phường, xã, thị trấn. Sở Khoa học và công nghệ cũng quan tâm đầu tư trang thiết bị chuẩn và nguồn nhân lực ĐL phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đến nay, hệ thống chuẩn ĐL trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn là Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL- CL; Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Trị; Xí nghiệp cấp nước Đông Hà đã đầu tư chuẩn một số lĩnh vực: Khối lượng, dung tích, điện, nước, áp suất... đáp ứng nhu cầu kiểm định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, bán lẻ hàng hóa và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm được thực hiện nghiêm, bảo đảm tính độc lập theo quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

    Việc quản lý, sử dụng và kiểm định phương tiện đo (PTĐ) phục vụ sản xuất, kinh doanh được tăng cường. Các loại PTĐ nhóm 2 đang sử dụng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát ĐL theo các lĩnh vực, số lượng, tỷ lệ kiểm định cao như đo đếm điện năng, xăng dầu, cân vàng bạc... được kiểm soát bằng các biện pháp như: Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu; kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng; kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; kiểm định sau sửa chữa. Tổng số PTĐ nhóm 2 đã kiểm định của 3 đơn vị công nhận kiểm định tỉnh năm 2017 là 31.631 PTĐ các loại. Trung tâm Kỹ thuật TC- ĐL- CL cũng đã được Tổng cục TC- ĐL- CL chỉ định kiểm định đối chứng đối với đồng hồ đo đếm điện và đồng hồ nước lạnh với tỷ lệ 10 %/tổng số đồng hồ đo điện và nước lạnh định kỳ trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về ĐL phân cấp cấp huyện hoạt động rõ nét hơn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về TC- ĐLCL phối hợp thanh kiểm tra. Năm 2017, huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị đã lắp đặt 16 trạm cân đối chứng tại các chợ và trung tâm thương mại để phát huy vai trò tự giám sát của nhân dân. Các địa phương cũng đã triển khai Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về chương trình nâng cao năng lực quản lý ĐL, CL và nhãn hàng hóa tại các chợ giai đoạn 2015- 2020. Hoạt động kiểm tra và phối hợp thanh tra cũng được tăng cường. Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các sở, ngành như: Thanh tra Tổng cục TC-ĐL-CL; Sở Công thương, Sở Y tế; Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại... tiến hành kiểm tra phát hiện, ngăn chặn vi phạm về ĐL như: Phép đo trong thương mại bán lẻ, PTĐ sai hỏng, quá hạn kiểm định, các lô hàng không đạt yêu cầu về kỹ thuật và ĐL về định lượng đóng gói sẵn... Xử lý và đề nghị đến các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định. Công tác kiểm tra được đẩy mạnh đối với các loại PTĐ, phép đo, hàng hóa nhạy cảm ảnh hưởng đến người tiêu dùng như: Xăng dầu, taximét, gas hóa lỏng, cân ở chợ, hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng... Nhờ vậy, thời gian qua trong giao nhận mua, bán hàng hóa phần lớn đảm bảo ĐL theo quy định, các vụ tranh chấp, khiếu nại về ĐL giảm đáng kể, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Để triển khai Luật Đo lường, Nghị định của Chính phủ về việc thi hành luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ và Tổng cục TC-ĐL-CL đạt hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý ĐL, tiếp tục triển khai Quyết định số 2294 của UBND tỉnh; xây dựng mô hình tổ đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa; hỗ trợ Ban quản lý các chợ về kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ kiểm định đối với cân thông dụng; tăng cường lắp đặt các trạm cân đối chứng tại các chợ và trung tâm thương mại; quản lý phép đo trong thương mại bán lẻ và hàng đóng gói sẵn theo định lượng. Đồng thời, thực hiện quản lý ĐL đối với sử dụng PTĐ nhóm 2; quản lý và phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ; tăng cường năng lực quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ và hoạt động kiểm định PTĐ trên địa bàn tỉnh; tổ chức quy hoạch, xây dựng hệ thống chuẩn ĐL đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh; phối hợp với các huyện, thị xã để quản lý các PTĐ ở các chợ, trung tâm thương mại; tạo điều kiện về chuẩn ĐL và đào tạo kỹ thuật viên để huyện, thị xã, thành phố có thể triển khai công tác kiểm định cân khối lượng; tiến hành điều tra, thống kê PTĐ trên địa bàn giai đoạn 2018 -2020; tăng tỷ lệ kiểm định đối với PTĐ tỷ lệ kiểm định thấp; đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra ĐL, kiểm tra đặc thù có sử dụng phương tiện vận tải; trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng thực hiện kiểm tra nhanh, lấy mẫu kiểm tra, thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn, thiết bị kiểm tra đặc thù về xăng dầu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về sử dụng đơn vị đo pháp định, trong hoạt động tư pháp và các hoạt động công vụ, ghi lượng của hàng đóng gói sẵn, trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu PTĐ, trong hoạt động bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các vi phạm quy định về ĐL; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đo lường, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về ĐL và kiểm định viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội- nghề nghiệp về ĐL phát huy các hoạt động tư vấn, phản biện, quy hoạch phát triển về ĐL, cung cấp dịch vụ KH-CN và tuyên truyền phổ biến kiến thức về ĐL...

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng (08/02/2018)
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp (02/02/2018)
Gio Linh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp (02/02/2018)
Tăng cường các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội (02/02/2018)
Kinh nghiệm trồng hoa Tết trong điều kiện thời tiết mưa rét (30/01/2018)
Nâng cao thu nhập bằng mô hình trồng hoa cúc trên đất vườn nhà (30/01/2018)
Chủ động phòng trừ dịch bệnh hại cây hồ tiêu (29/01/2018)
Thu nhập cao từ mô hình trồng nấm bào ngư bằng công nghệ mới (29/01/2018)
Triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển (24/01/2018)
Tạo chuyển biến mới trong chỉ đạo, điều hành ở Đảng bộ Gio Linh (24/01/2018)
Gio Mỹ cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. (24/01/2018)
Nền kinh tế huyện Triệu Phong tăng trưởng khá (22/01/2018)
Cam Lộ mở hướng phát triển nhiều loại cây trồng mới (22/01/2018)
Chủ động sản xuất vụ đông xuân (22/01/2018)
Ngư dân vùng biển Gio Linh chuẩn bị những chuyến khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm (22/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (22/01/2018)
Trồng thử nghiệm thành công mô hình cây sắn dây (22/01/2018)
Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân. (22/01/2018)
Trang trại chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao (22/01/2018)
Tìm thị trường cho gạo sạch Triệu Phong (22/01/2018)
Cây Sachi lần đầu tiên được trồng ở huyện Hướng Hóa (22/01/2018)
Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi (18/01/2018)
Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở Hướng Hóa (16/01/2018)
Hợp tác xã Cam An triển khai sản xuất lúa, phục vụ phát triển thương hiệu (16/01/2018)
Triển vọng từ nuôi bò nhốt thâm canh ở xã Hải Thái (16/01/2018)
Vĩnh Linh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp (16/01/2018)
Hải Lăng đi đầu trong tích tụ ruộng đất (16/01/2018)
Hiệu quả từ những mô hình sáng kiến cộng đồng (12/01/2018)
Vĩnh Linh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp (12/01/2018)
Khen thưởng 63 đề tài đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (12/01/2018)
Trồng thử nghiệm cây tỏi trên đất cát (12/01/2018)
Xã Hải Thành: Tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề sữa chữa máy nông nghiệp (10/01/2018)
Những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện Triệu Phong năm 2017 (10/01/2018)
Tăng cường phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu (10/01/2018)
Phát triển thương hiệu rượu men lá Ba Nang (10/01/2018)
Phát triển các loại cây ăn quả có múi ở Triệu Thượng (10/01/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Tập đoàn FLC về xúc tiến đầu tư (10/01/2018)
Phát triển rừng kinh tế đem lại hiệu quả cao (10/01/2018)
Làm giàu từ mô hình đa vật nuôi (10/01/2018)
Tăng cường quảng bá sản vật địa phương tại Hội chợ Xuân Quảng Trị (08/01/2018)
Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08/01/2018)
Người dân xã Húc có thêm thu nhập nhờ cây quýt vàng (08/01/2018)
Nghề nuôi chim yến ở vùng biển có nhiều triển vọng (08/01/2018)
Việt Nam – Cuba chung tay thúc đẩy hợp tác KH&CN (08/01/2018)
Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất hữu cơ (03/01/2018)
Đưa côn trùng vào nuôi tại vườn mang lại nguồn thu nhập cao (08/01/2018)
Triệu Thượng Mô hình đa cây, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân (08/01/2018)
Kế hoạch số 24/KH-SKHCN về việc Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Kế hoạch số 23/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Kế hoạch số 21/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Kỳ 2014-2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về việc Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bnar, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề án: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận

Thông báo kết quả làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ với UBND huyện Cam Lộ về thử nghiệm trồng cây dược liệu

Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thống kê truy cập
255845
764

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 84.53.857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này