Thứ Bảy, 26/5/2018 Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sở
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Tin trong tỉnh

Hoạt động đo lường góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển
Năm 2017, hoạt động đo lường (ĐL) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đo lường và triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ĐL được Sở Khoa học và công nghệ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.
Kiểm định phương tiện đo tại Chi cục TC- ĐL- CL tỉnh

    Thông qua các hội nghị triển khai, các lớp tập huấn nghiệp vụ về ĐL đã nâng cao nhận thức quy định về ĐL cho các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, Ban quản lý các chợ, các cán bộ phường, xã, thị trấn. Sở Khoa học và công nghệ cũng quan tâm đầu tư trang thiết bị chuẩn và nguồn nhân lực ĐL phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Đến nay, hệ thống chuẩn ĐL trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn là Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL- CL; Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Trị; Xí nghiệp cấp nước Đông Hà đã đầu tư chuẩn một số lĩnh vực: Khối lượng, dung tích, điện, nước, áp suất... đáp ứng nhu cầu kiểm định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, bán lẻ hàng hóa và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh. Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm được thực hiện nghiêm, bảo đảm tính độc lập theo quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

    Việc quản lý, sử dụng và kiểm định phương tiện đo (PTĐ) phục vụ sản xuất, kinh doanh được tăng cường. Các loại PTĐ nhóm 2 đang sử dụng trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát ĐL theo các lĩnh vực, số lượng, tỷ lệ kiểm định cao như đo đếm điện năng, xăng dầu, cân vàng bạc... được kiểm soát bằng các biện pháp như: Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu; kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng; kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; kiểm định sau sửa chữa. Tổng số PTĐ nhóm 2 đã kiểm định của 3 đơn vị công nhận kiểm định tỉnh năm 2017 là 31.631 PTĐ các loại. Trung tâm Kỹ thuật TC- ĐL- CL cũng đã được Tổng cục TC- ĐL- CL chỉ định kiểm định đối chứng đối với đồng hồ đo đếm điện và đồng hồ nước lạnh với tỷ lệ 10 %/tổng số đồng hồ đo điện và nước lạnh định kỳ trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về ĐL phân cấp cấp huyện hoạt động rõ nét hơn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về TC- ĐLCL phối hợp thanh kiểm tra. Năm 2017, huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị đã lắp đặt 16 trạm cân đối chứng tại các chợ và trung tâm thương mại để phát huy vai trò tự giám sát của nhân dân. Các địa phương cũng đã triển khai Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về chương trình nâng cao năng lực quản lý ĐL, CL và nhãn hàng hóa tại các chợ giai đoạn 2015- 2020. Hoạt động kiểm tra và phối hợp thanh tra cũng được tăng cường. Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các sở, ngành như: Thanh tra Tổng cục TC-ĐL-CL; Sở Công thương, Sở Y tế; Công an tỉnh; Chi cục Quản lý thị trường, phòng kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại... tiến hành kiểm tra phát hiện, ngăn chặn vi phạm về ĐL như: Phép đo trong thương mại bán lẻ, PTĐ sai hỏng, quá hạn kiểm định, các lô hàng không đạt yêu cầu về kỹ thuật và ĐL về định lượng đóng gói sẵn... Xử lý và đề nghị đến các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định. Công tác kiểm tra được đẩy mạnh đối với các loại PTĐ, phép đo, hàng hóa nhạy cảm ảnh hưởng đến người tiêu dùng như: Xăng dầu, taximét, gas hóa lỏng, cân ở chợ, hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng... Nhờ vậy, thời gian qua trong giao nhận mua, bán hàng hóa phần lớn đảm bảo ĐL theo quy định, các vụ tranh chấp, khiếu nại về ĐL giảm đáng kể, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Để triển khai Luật Đo lường, Nghị định của Chính phủ về việc thi hành luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ và Tổng cục TC-ĐL-CL đạt hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý ĐL, tiếp tục triển khai Quyết định số 2294 của UBND tỉnh; xây dựng mô hình tổ đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa; hỗ trợ Ban quản lý các chợ về kỹ thuật nhằm nâng cao tỷ lệ kiểm định đối với cân thông dụng; tăng cường lắp đặt các trạm cân đối chứng tại các chợ và trung tâm thương mại; quản lý phép đo trong thương mại bán lẻ và hàng đóng gói sẵn theo định lượng. Đồng thời, thực hiện quản lý ĐL đối với sử dụng PTĐ nhóm 2; quản lý và phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ; tăng cường năng lực quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ và hoạt động kiểm định PTĐ trên địa bàn tỉnh; tổ chức quy hoạch, xây dựng hệ thống chuẩn ĐL đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh; phối hợp với các huyện, thị xã để quản lý các PTĐ ở các chợ, trung tâm thương mại; tạo điều kiện về chuẩn ĐL và đào tạo kỹ thuật viên để huyện, thị xã, thành phố có thể triển khai công tác kiểm định cân khối lượng; tiến hành điều tra, thống kê PTĐ trên địa bàn giai đoạn 2018 -2020; tăng tỷ lệ kiểm định đối với PTĐ tỷ lệ kiểm định thấp; đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra ĐL, kiểm tra đặc thù có sử dụng phương tiện vận tải; trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng thực hiện kiểm tra nhanh, lấy mẫu kiểm tra, thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn, thiết bị kiểm tra đặc thù về xăng dầu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định về sử dụng đơn vị đo pháp định, trong hoạt động tư pháp và các hoạt động công vụ, ghi lượng của hàng đóng gói sẵn, trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu PTĐ, trong hoạt động bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện các vi phạm quy định về ĐL; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đo lường, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về ĐL và kiểm định viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội- nghề nghiệp về ĐL phát huy các hoạt động tư vấn, phản biện, quy hoạch phát triển về ĐL, cung cấp dịch vụ KH-CN và tuyên truyền phổ biến kiến thức về ĐL...

Theo baoquangtri.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hoàn thiện công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng các chế phẩm vi sinh vật xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp và môi trường nuôi trồng thủy sản (16/5/2018)
Đưa khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống: Kết quả và chiến lược (21/5/2018)
Ngành khoa học và công nghệ: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (16/5/2018)
Chè vằng hòa tan tralavang - sản phẩm của sự liên kết “4 nhà” (21/5/2018)
Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ (25/5/2018)
Quảng Trị qua 5 năm thực hiện chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU thực hiện NQ20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ (17/5/2018)
Sử dụng wifi miễn phí tại các điểm du lịch của Quảng Trị (14/5/2018)
Sản phẩm, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiêu biểu (16/5/2018)
Tạo động lực để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo (15/5/2018)
Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (15/5/2018)
Những đơn vị điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (21/5/2018)
Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ (27/4/2018)
Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất (27/4/2018)
Khi tiềm năng vùng cát được đánh thức (24/4/2018)
Cà gai leo, một sản phẩm nông nghiệp sạch (20/4/2018)
Đánh thức khát vọng khởi nghiệp (16/4/2018)
Doanh nghiệp Quảng Trị hội nhập và phát triển (06/4/2018)
Sáng tạo, động lực để doanh nghiệp phát triển (04/4/2018)
Sắn dây, cây trồng có hiệu quả kinh tế cao (04/4/2018)
Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị (28/3/2018)
Đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ (24/3/2018)
Sản xuất tỏi đen và chè vằng hòa tan (21/3/2018)
Hành động vì chủ đề “Năm Doanh nghiệp” (21/3/2018)
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến rau quả sạch (20/3/2018)
Cây Trạch tả - hướng đi mới trong trồng, chăm sóc cây dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ. (20/3/2018)
Tăng cường thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp (19/3/2018)
Hai cây chủ lực thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi phát triển (19/3/2018)
Nhân rộng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu (18/3/2018)
Tỏi đen mang lại “nguồn lợi vàng” (18/3/2018)
Sắc hoa ôn đới nở trên miền nắng gió (18/3/2018)
Triệu Phong đẩy mạnh phát triển kinh tế (09/3/2018)
Triển khai nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn (09/3/2018)
Trồng hoa tulip trên đèo Sa Mù, mở ra hướng phát triển mới (08/3/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao thành công mô hình trồng nấm dược liệu cho người dân (08/3/2018)
Mô hình nuôi chim bồ câu mang lại hiệu quả kinh tế cao (07/3/2018)
Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phổ cập đèn LED cho tàu đánh bắt xa bờ thuộc dự án tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công việc với trang thiết bị đèn LED đặc biệt công nghệ mới (COB) cho tàu đánh bắt xa bờ Quảng Trị (05/3/2018)
Chè vằng hòa tan TRALAVANG: Sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Quảng Trị (02/3/2018)
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin-thành quả và thách thức của ngành Y tế tỉnh Quảng Trị (06/3/2018)
Định hướng KH&CN Quảng Trị năm 2018: Tiếp tục đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách và hoạt động KH&CN (02/3/2018)
Phát triển hợp tác về khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị (05/3/2018)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Quảng Trị năm 2017 (05/3/2018)
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (28/02/2018)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm một số đơn vị, địa phương tổ chức ra quân sản xuất đầu năm (27/02/2018)
Quảng Trị: Phát triển mô hình rau thủy canh (26/02/2018)
Khởi động tích cực nông nghiệp công nghệ cao (22/02/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty Infunde Development (22/02/2018)
Liên kết sản xuất, “cú hích” để phát triển nông nghiệp (08/02/2018)
Trồng hơn 40 ha cây chè vằng (08/02/2018)
Chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị (08/02/2018)
Quyết định số 338/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc sữa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu áp dụng quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 383/QĐ/QĐ - SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc Quyết định V/v Phê duyệt đề tài khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nghị định số 31/2017/NQ-HĐND về việc Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 335/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Quyết định số 276/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 284/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Sở KH&CN Quảng Trị xét giao trực tiếp thực hiện năm 2017

Quyết định số 274/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH_CN để công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Sở KH&CN thực hiện năm 2018

Xem thêm
Thống kê truy cập
254119
779

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3857030. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này